ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAŁKAŃSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAŁKAŃSKOŚĆ

BAŁKAŃSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest bałkańskie, zwłaszcza: pochodzi z Bałkanów, należy do Bałkanów, przynależy do bałkańskiej kultury (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.983

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, LIBRA, MANGANIAN, OKOLE, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, MELUZYNA, ANTYUTLENIACZ, NOSIDŁO, INKUBATOR, MASWERK, OBŁO, BUDKA, KAMICA NERKOWA, SPAD, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, LEBERKA, JAŁOWIEC, SOS TATARSKI, WIZA WYJAZDOWA, ŁAŹNIA, PAJĘCZAK, SZEWRON, PŁÓD, MISO, SZPILECZKA, WAGA, ŁYCHA, KREPA, EUGENIKA, BEZCZUCIE, HETEROMORFIZM, FERMAN, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, BLOK SOCJALISTYCZNY, ŁEBEK, ZESPÓŁ ROŚLINNY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, LIRNIK, BALAST, GERYLASI, PANNEAU, PIÓRO, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, EPICKOŚĆ, PÓŁFRAK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, NIECZYNNOŚĆ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, JANUS, SZAL, OBUSTRONNOŚĆ, RZEMYK, ASD, KULT, SPRAWNOŚĆ, JIM, MIÓD PSZCZELI, ŻUBR WĘGIERSKI, RZEZAK, DEZERTER, AKTYWISTA, CHŁODNIK, HODOWLA ZWIERZĄT, ZRANIENIE, BEZŁADNOŚĆ, ROZKŁAD, NASTAWA OŁTARZOWA, RUG, ALGEBRA LINIOWA, LIPA, HEROD-BABA, OSĄD, DYSPOZYTURA, OMAR, FIOLET GORYCZKI, PUNKT KATECHETYCZNY, WANIENECZKA, POCISK ARTYLERYJSKI, ZATOKA, KAULIKARPIA, GWARA, CHÓR, CIĄG, TELEWANGELIZM, PRZEWIELEBNOŚĆ, ANTRYKOT, LICZEBNIK ZBIOROWY, DEKLARACJA, JEZIORO POLODOWCOWE, ODDANIE, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, WIDMO, BANK DOMICYLOWY, DWUSTRONNOŚĆ, ANGARIA, JINFENGOPTERYKS, BONET, RUM, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, AKOMODACJA, PIEKARNIK, PENETRACJA GENU, PODSTACJA TRAKCYJNA, CZARODZIEJKA, ANTONI, SPIĘTRZENIE, UDERZENIE, DRWINA, NADŻERKA, TOPIEL, PASKUDNIK, BEZSENS, SZWEDZKI, CIERLICA, ELABORACJA, SĄD OSTATECZNY, DEROGACJA, ROWER, GUMKA, NASTĘPSTWO, BEZPŁCIOWIEC, LAMPAS, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, PARAFRAZA, PYŁ, GNIOTOWCE, REFORMA ROLNA, SZEJK, DOGODZENIE SOBIE, SERIA, NEURON CZUCIOWY, OMYK, ŻÓŁW, ONAGER, SIKAWKA, DEMOBILIZACJA, KOPALNIA, KUPNO, RZĄD, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, TWIERDZENIE RAMSEYA, DOCENT, LINON, KONDOMINIUM, HIERARCHIA, ENEJ, PERSONALNOŚĆ, STAROWINA, MAZUR, CHŁOSTA, ANALITYKA MEDYCZNA, ADRES, SIÓDEMKA, TRAGIZM, SKARANIE BOSKIE, SPORT MOTOROWY, MODEL, PODSADKA, DRAMATYZM, SYLWETA, POŻYTEK, TRIANGULACJA, OSKARŻYCIEL, OPASKA, LALKARSTWO, ZDECYDOWANIE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, TROLL, CUDZOŁOŻNICA, OKOLICA, JER SŁABY, MĘŻCZYZNA, ILUMINATOR, RAMIENICE WŁAŚCIWE, PLANTACJA, CIĄGACZ, CYKL, OCZAROWIEC, DRABKA, SZELKA, KARBROMAL, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KNECHT, EMANUEL, KLINIEC, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, OGIEŃ, PO, BOCZNICA, OBRONA STREFOWA, NUROGĘŚ, CHOROBA POPROMIENNA, GEEK, BERNARD, MDŁOŚĆ, ROZPORZĄDZENIE, UMOWA ADHEZYJNA, OBRONA, ANTYFONA, OBUCH, PACZKA, NIESPIESZNOŚĆ, KUREK, BEZDENNOŚĆ, KOJEC, DOKTOR, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PARAPECIK, PAPIER ŚCIERNY, ROPUCHA WODNA, KWARTET, LENIUCH, EKSPLOATACJA, KRAS WIEŻOWY, NIKKO, STRONA, KONTEKST, SKRAJNOŚĆ, WYZIEW, TERMOREGULATOR, DONIESIENIE, PŁATOWIEC, ZWIĄZEK, ANTRESOLA, BOSS, ZAKUP, DOM JEDNORODZINNY, BEZPOWROTNOŚĆ, BĄK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ODPOWIEDŹ, MANTY, KOLORYSTYKA, PŁYTA KORKOWA, NAŚWIETLENIE, SEKRECJA, ASYMETRIA, MUCHINA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, DWÓJNIK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZARODZIOWCE, NIEJEDNOLITOŚĆ, BILANS BRAMKOWY, ROZLEGŁOŚĆ, KOMPLET, PODMIANKA, ZAMIENIALNOŚĆ, HURTNICA ZWYCZAJNA, PRASA, WIELORAK, CZERSKA, NOWA KLASYCZNA, ALIENACJA RODZICIELSKA, GENERACJA ROZPROSZONA, MANDOLA, AWANSE, LEJNOŚĆ, ATRYBUCJA, SPOSÓB, LEJ, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, SZYB, TRAMONTANA, OKTET, KARP PO POLSKU, KASZA, AEROCASCO, GRAF NIESKIEROWANY, FURGON, HANIEBNOŚĆ, STREFA, PRACOWNIK NAUKOWY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ABANDON, WYRZUT SUMIENIA, BROŃ BIOLOGICZNA, OPARCIE, NEFROSTOMIA, BUJANIE, ANYŻEK, BONANZA, ŚRODOWISKO, KOPULACJA, TYTUŁ PRASOWY, REDUKCJA, OPCJA BARIEROWA, LAND, ÓSEMKA, LINIA ŚRUBOWA, WIBRATO, UKŁAD ELEKTRONICZNY, STRONNOŚĆ, WIR PYŁOWY, WĘZEŁ, ZAPEWNIENIE, SZMAT, ?KORCZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAŁKAŃSKOŚĆ zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAŁKAŃSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast