ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAŁKAŃSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAŁKAŃSKOŚĆ

BAŁKAŃSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest bałkańskie, zwłaszcza: pochodzi z Bałkanów, należy do Bałkanów, przynależy do bałkańskiej kultury (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.983

TAMARYNDA, POJAZD ZABYTKOWY, GARBNIK, WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KOSMETYK KOLOROWY, PODATEK GRUNTOWY, BLIŻSZOŚĆ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, INKORPORACJA, TRZYDZIESTKA, ZOOCHORIA, UNIA REALNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, NERW, DINAR, WYRAZ, RURA OGNIOWA, MASKULINIZM, CYZELATORSTWO, NATASZA, TUBA, KESON, WADLIWOŚĆ, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KRATKA WENTYLACYJNA, PODZIAŁKA, SKUTEK PRAWNY, CHINE, BAWEŁNA, BRATEK, KADRA, KLUCZ, KOBIETA SPOD LATARNI, OBIEKTYW, KOŁEK, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, LATOROŚL, MAKUCH, KOREKTOR, GOUDA, LEUKOCYT, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GRONO, MODUŁ MIESZKALNY, METAFRAZA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, AKATALEKSA, PRZECIWIEŃSTWO, JAGLANKA, MENDEL, MAŁY PALEC, ZATOROWOŚĆ, ŻYWOTOPIS, GRYZIEL ZACHODNI, KIESZEŃ, ZAGOŃCZYK, MADONNA, NIECIEKAWOŚĆ, KUGLARSKOŚĆ, TACZKA, SYSTEM, HIPERTONIA, NEKROMANTA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, BICIE CZOŁEM, USUWISKO, OWCZAREK, FILTRACJA, NIEKONKRETNOŚĆ, NIHILIZM, KALIMBA, ZAZDROŚĆ, KRYTERIUM, SOFT PORNO, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SUKCESIK, HISZPAŃSKI, SAMOLOT BOMBOWY, EMISJA POLOWA, LAPICIDA, PRZEWRÓT, SEPTET, PILOT, KORD, PRZEDMIOT, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KIEŁŻ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, FIGA INDYJSKA, BAŚNIOWOŚĆ, DZIELNOŚĆ, DWUDZIESTY, TRAGICZNOŚĆ, AWANSE, LASKOWANIE, BAŁWOCHWALSTWO, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, AGENCJA, PANORA, PAPILOTKA, PRAWO, ŻAŁOBA, PRĄTNIKOWE, ALARM LOTNICZY, REJESTR, PAS DROGOWY, POMPA WYPOROWA, AŻUR, CERTYFIKAT, UCHO, CZŁOWIEK, GÓRA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PIEPRZ, APOLOGETYK, CIĘŻAREK, OŚMIOKROTNOŚĆ, FIGURA GEOMETRYCZNA, POKRĘTKA, NACZYNIE OZDOBNE, FILECIK, KANCONA, WYROSTEK FILTRACYJNY, KOPALINA LECZNICZA, SZYNA, STREFA RYFTU, TENIS ZIEMNY, SPEDYCJA, MODERNIZACJA, SPÓJNIK WYNIKOWY, BIELMO, DELICJA, TYMBALIK, BRYTFANKA, STANDARDZIK, WSPÓŁREGENT, ALKOHOL ROLNICZY, ULOT, PODMIOT, SEMITA, MARSZ, GOŁĄBKI, BABULA, PLAMISTOŚĆ, ODPŁATA, BAZA ODSETKOWA, STOŻEK, DYSGUST, CUGANT, KLAMOTY, POEMAT HEROICZNY, KONTYNGENCJA, POLEROWNIK, ANTYPOLSKOŚĆ, DEKORTYKACJA, PARTNER, MLEKO W PROSZKU, SIEĆ, DWUDZIESTY ÓSMY, WIESZAK, ASPEKT, VLADIMIR MEČIAR, STROP, SENES, GEN LETALNY, FANATYCZKA, BATON, MAŁOLETNIOŚĆ, POJEDYNEK, ORGAN, SIEROTA, SZAŁWIA, ODTWARZACZ WIDEO, NAMOLNOŚĆ, BERET, TONACJA, KWAS HIALURONOWY, ONIRYCZNOŚĆ, DOBROSĄSIEDZTWO, KABLOOPERATOR, UZIOM, UNOWOCZEŚNIENIE, DŁUGIE RĘCE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SYMBOL, BAWEŁNA, DIPLODOKI, ZGREDY, PRAWO MURPHY'EGO, KOLOR LUKOWY, GODNOŚĆ, TERMOREGULATOR, TILAKA, WYKUPNE, PODJAZD, CIĘŻAR, GORĄCZKA, SZEŚĆSETKA, BŁĄD ATRYBUCJI, DEMOT, MEDIANA, GOŹDZIENIEC, KASZA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KONSERWA, ŁAWA, KRZEŚLISKO, WSPARCIE, CUKRZYCA, TŁO, REPREZENTACJA, AMBRAZURA, PODSADKA, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, APOGEUM, DZIÓB, BUŁA, ABIOGENEZA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, PARKIET, PLAN PRZESTRZENNY, EFEKT SNOBA, ZAWOŁANIE, OSKARŻYCIELSTWO, PUMPERNIKIEL, AZOTAN(V), POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, FALSYFIKACJA, RUDI, MONSTRUM, KITAJKA, DOLMAN, ŁOBUZIAK, OBWÓDKA, ZŁOTKO, WCIOS, POLICZEK, WOLUNTARYZM, SZMATA, WALOR, WELON, KOPROWINA, CIĄGUTKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, HAMBURGER, IZBA, DZWONNICA, ODWZOROWANIE, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MARRAN, NACISK, MASA CZĄSTECZKOWA, ŁAJANIE, ŚWIĘTA KSIĘGA, APARAT, EPOS, GRAFFITI, NIERUCHAWOŚĆ, ELEKTROLUMINESCENCJA, KONSERWARNIA, PALISADA, KOLORYT, TAMARYND, ZBOWID, DZIEWCZĘCOŚĆ, STONÓG MYSZATY, TRANSMISJA, KILOMETR ZEROWY, AMUR, ROZWIDLACZ, WSPÓŁMAŁŻONEK, ROSZPONKA, NIESAMOWITOŚĆ, HYDROLAT, POCHODZENIE, WYWROTKA, CIMELIUM, POWAB, HASHTAG, PŁÓD, AWIZO, ŁĘG JESIONOWY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, WYCISK, ALT, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOREK, SMUKLIKOWATE WŁAŚCIWE, CZAPRAK, CEROFERARIUSZ, FEEL, SPIRYT, KŁOSEK, GARDEROBA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, NAŚLADOWNIKOWATE, STAN, ODRUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAŁKAŃSKOŚĆ, zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAŁKAŃSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Bałkanach, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe mieszkańcom Bałkanów (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW inni sprawdzali również:

nawigacja lotnicza wykorzystująca fale radiowe ,
Demodex cuniculi - gatunek pasożytniczego roztocza z rodzaju nużeńca ,
pisemny apel lub manifest ogłoszony publicznie ,
dawna korona papieży ,
lisia jama ,
rodzaj wiersza lirycznego o tematyce wojennej lub miłosnej, wywodzący się z poezji rycerskiej ,
brzuszna część pancerza żółwia ,
figurka z drewna lub tektury, poruszająca nogami i rękami za pociągnięciem sznurka ,
urządzenie do ustalania wzajemnego położenia elementów przed spawaniem i utrzymywania ich w tym położeniu podczas spawania ,
plac przylegający do ratusza ,
rynek towarowy, na którym towary są sprzedawane za gotówkę i dostarczane niezwłocznie po rozliczeniu transakcji ,
powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej ,
materiał na wierzchnie ubranie noszone dawniej przez chłopów ,
uczestnik Przystanku Woodstock ,
pisklę gawrona ,
Pterodroma hasitata - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae); gniazduje endemicznie na terenie wyspy Haiti ,
chroniony ptak z rzędu wróblowatych, melodyjny śpiew; Eurazja, Afryka ,
bolesne, nieprzyjemne uczucie ciśnienia, gniecenia, uciskania ,
zdrobniale: basen - sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych ,
mieszkanka Kornwalii, kobieta pochodzenia kornwalijskiego ,
kwota, która jest przekazywana za pośrednictwem usługi przekazu ,
badacz, specjalista w zakresie archiwistyki ,
firma, która zajmuje się spedycją, organizowaniem przewozu towarów ,
kwitnie w maju ,
Cyrtocara moorii - endemiczny gatunek słodkowodnej ryby okoniokształtnej z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae) ,
koronkowa pasmanteria, najczęściej w formie taśmy, często też aplikacji ,
w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii ,
sympatia do Moskali; ruch artystyczny i społeczno-polityczny ,
język germański blisko spokrewniony z językami niderlandzkim, afrykanerskim i niemieckim, często uznawany również za dialekt tego ostatniego; język używany głównie przez mieszkańców Niemiec północnych i Holandii ,
swędzący wykwit skórny

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA BAŁKANACH, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE MIESZKAŃCOM BAŁKANÓW. Dodaj komentarz (0)

      2 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x