O CZYMŚ, CO JEST POWIETRZNE, CECHA CZEGOŚ POWIETRZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIETRZNOŚĆ to:

o czymś, co jest powietrzne, cecha czegoś powietrznego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O CZYMŚ, CO JEST POWIETRZNE, CECHA CZEGOŚ POWIETRZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.223

ROPNICA, ZRZESZONY, MONOGAMICZNOŚĆ, ISTOTA, PODTLENEK AZOTU, CZERWONKA, GRUZIŃSKI, RZEŹWOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, PRZEWROTNOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SIKSA, HIPERPRZESTRZEŃ, PRAWIDŁO, PATAFIAN, PĘTLA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, BYLICA POSPOLITA, ASPOŁECZNOŚĆ, FRANCZYZA, TERPEN, PIES MINIATUROWY, LITERATURA FAKTU, SEKCIARZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, CZERECHA, REAKTOR GAZOWY, NIEISTOTNOŚĆ, ISKRA, ABRAKADABRA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, GOLKIPER, ASTER SOLNY, TELEFON, GAMONIOWATOŚĆ, ARESZT DOMOWY, ODŻYWIANIE, ANDANTE, BOCZNIK, MŁOT, SZCZENIACKOŚĆ, SZCZERBA, ROZMYSŁ, AGROFIZYKA, TUMAN, WSTRZYMANIE, BOMBA LOTNICZA, SKOCZNOŚĆ, MEGALNEUZAUR, OUTSIDER, FIRLETKA, BOCZEŃ, OZNAKA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, POMOC, EKSTREMALNOŚĆ, KULT PRZODKÓW, OJCIEC, ETERYCZNOŚĆ, KILOKALORIA, KASZANKA, OTCHŁAŃ, BOMBA KOBALTOWA, ZABYTEK NIERUCHOMY, SZCZUR ŚNIADY, GEREZA ANGOLAŃSKA, UTYLITARNOŚĆ, RACJONALNA IGNORANCJA, FOTOTROPIZM, PREZENTACJA, ŻYZNOŚĆ, BOCZEK, REKALKULACJA, PRZEWAGA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, AUTONOMIA, RZADZIZNA, FREATOKSEN, JAKOŚĆ, DRAGA, IZOTERMICZNOŚĆ, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, INKLINACJA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, PĘTELKA, HEADHUNTER, SILNIK KWADRATOWY, JESIOTR ROSYJSKI, PIŁKA NOŻNA, NASADA, PASTERSKOŚĆ, USTAWNOŚĆ, PROGRAMOWALNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, OPIESZAŁOŚĆ, GŁOS, METODA TERMICZNA, RYNEK NABYWCY, ANTAGONISTA, PRZYBUDÓWKA, KOMERCJA, ANALITYKA MEDYCZNA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, BŁYSK W OKU, SKOCZNIA MAMUCIA, KAGU, RZĄDNOŚĆ, LOTOKOT FILIPIŃSKI, BENZYNÓWKA, ZŁOŻENIE PODPISU, PAN, OŚWIECONOŚĆ, SAKSOŃSKI, PELENG, WADA, ŚWIATOWOŚĆ, ODRĘBNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, SKRĘT, GYROS, ZBITOŚĆ, NASADA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, ŁAPACZ, WYMIANA, GMT, EUROLAND, KILKAKROTNOŚĆ, PILNOWACZ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ZASADA DUALNOŚCI, NAZWA POZORNA, NAKTUZ, CIEKAWSKOŚĆ, GAŁĘZIAK, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, WYPAŁ, GRUNTÓWKA, NIEMRAWOŚĆ, DOMEK, KATASTROFA NATURALNA, ROZCIEŃCZALNIK, ŁYSIENIE POSPOLITE, SKINNY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ANILANA, ODBIERACZ, DIORAMA, FIRMÓWKA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, ZAIMEK, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, RESZTKA, GŁOSKA PREPALATALNA, REPETYCYJNOŚĆ, ZATRACENIE, WIERCIPIĘTKA, PEDOFILSTWO, WYGA, TŁUSTY DRUK, REGULARNOŚĆ, TOR ODSTAWCZY, NAPASTNIK, KOMÓRKA SOMATYCZNA, PIORUN KULISTY, MIESZKALNOŚĆ, FASOLA ZŁOTA, ERGOTERAPEUTA, DOBROTLIWOŚĆ, NASOSZNIK TRZĘŚ, PRANERCZE, ATU, LIS MORSKI, OKRYCIE, PĘD, DONICZKOWCE, CHRONICZNOŚĆ, STAŁA, ŚCIANKA, ZGŁOSKOWIEC, OMIEG WSCHODNI, KAGUAN, SUWERENNOŚĆ, ZIELE, SZCZEPIONKA WŁASNA, AKATALEKSA, POTRZEBA, ZASOBY, FAZA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, INWAZJA, BŁĘDNIK KOSTNY, ROJALISTA, PORĘKA, ZATYKANIE USZU, SYMULATOR, NIEHARMONIJNOŚĆ, MELANCHOLIJNOŚĆ, SEKSTET, SYMETRALNA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, PLASTYCZNOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ZWROTNOŚĆ, GRONINGER, STYLING, RZADKOŚĆ, WARSZTAT STRATEGICZNY, WĘGORZOWATE, PIEPRZ CZARNY, GE'EZ, ROZPACZLIWOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, SKLEROTYK, POSTNOŚĆ, PARTYJKA, ŚMIESZKA, KLAPA, POSZKODOWANA, PROMOCJA, PRZESTARZAŁOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, WOJSKOWY, ZŁOM, ENAMINA, EDYCJA, MEMBRANA, KMIOT, KOSOGON, AZYDOTYMIDYNA, ZAPOMINALSKI, TWIERDZA, SINGEL, WSPÓŁKIEROWNIK, CECHA PODZIELNOŚCI, LAMNOWATE, BRANIE UDZIAŁU, ZSYP, WĄTŁOŚĆ, PIERWSZY, CZŁOWIEK, IMPRESARIAT, KATASTER, CHYŁ, PRZETOKOWY, KALKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, TUTORIAL, KOMUNALKA, PRZESTRZELINA, SOSNOWE, WĘZEŁ, WODA-WODA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ŻARÓWKA, AKSAMITKA WZNIESIONA, DYSKRECJA, ROZSADNIK, POLSKOŚĆ, ZESTAW, POPĘDLIWOŚĆ, WOLA BOŻA, NATARCZYWOŚĆ, POWAŻNY WIEK, PETRYFIKACJA, KARZEŁ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, CHYTROŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, OBSZAR METROPOLITALNY, KRWIOBIEG PŁUCNY, ZUPA Z GWOŹDZIA, PREDYKATYWNOŚĆ, STOPIWO, BOMBA, SIMOLESTES, GOALKEEPER, NIEJAWNOŚĆ, SABATARIANIZM, PUDER, TOPOLOGIA MAGISTRALI, JEZIORO ENDOREICZNE, PORZĄDEK, SSAKI JAJORODNE, JASZCZURKA SARGANTANA, WYTRAWNOŚĆ, ŚWIECKOŚĆ, KOGUT, OTCHŁAŃ, WĘŻÓWKA, MAKROMINERAŁ, KOLEKTYWIZM, AGNOSTYCYZM, ?SYSTEMOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O CZYMŚ, CO JEST POWIETRZNE, CECHA CZEGOŚ POWIETRZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O CZYMŚ, CO JEST POWIETRZNE, CECHA CZEGOŚ POWIETRZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIETRZNOŚĆ o czymś, co jest powietrzne, cecha czegoś powietrznego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIETRZNOŚĆ
o czymś, co jest powietrzne, cecha czegoś powietrznego (na 12 lit.).

Oprócz O CZYMŚ, CO JEST POWIETRZNE, CECHA CZEGOŚ POWIETRZNEGO sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - O CZYMŚ, CO JEST POWIETRZNE, CECHA CZEGOŚ POWIETRZNEGO. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast