CIĄGNIK ROLNICZY WYKONANY W SPECJALNY SPOSÓB TAK, ŻE NIE TYLKO CIĄGNIE NARZĘDZIA LECZ PRZENOSI JE RÓWNIEŻ NA SOBIE. JEST KONSTRUKCJĄ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMOBIEŻNĄ MASZYNĄ SPECJALISTYCZNĄ, A TYPOWYM CIĄGNIKIEM ROLNICZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOŚNIK NARZĘDZI to:

ciągnik rolniczy wykonany w specjalny sposób tak, że nie tylko ciągnie narzędzia lecz przenosi je również na sobie. Jest konstrukcją pośrednią między samobieżną maszyną specjalistyczną, a typowym ciągnikiem rolniczym (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄGNIK ROLNICZY WYKONANY W SPECJALNY SPOSÓB TAK, ŻE NIE TYLKO CIĄGNIE NARZĘDZIA LECZ PRZENOSI JE RÓWNIEŻ NA SOBIE. JEST KONSTRUKCJĄ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMOBIEŻNĄ MASZYNĄ SPECJALISTYCZNĄ, A TYPOWYM CIĄGNIKIEM ROLNICZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.282

ATU, EKSPRESJA, ROZRZĄD, OSKROBANIE, POLSKOŚĆ, PSOTA, KLAPA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, TWIERDZENIE ENGELA, RYBA, WIĄŚL, FORMA, WARIACJA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, WZNIOS, CUDACTWO, APROKSYMACJA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, CZTEROKROTNOŚĆ, PAŁUKI, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, OKRĄGŁOŚĆ, SARNA, AUTOWIZERUNEK, CZUPURNOŚĆ, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, VIOLA DA BRACCIO, FRANCZYZA, USTERZENIE PŁYTOWE, DANE SENSYTYWNE, RAK PRĘGOWANY, ALMUKANTARAT, NUWORYSZ, ŚWIECA, NON-IRON, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, PAPROCIE, COCO, REKIN WIELORYBI, DELFIN HEKTORA, WAGON BREKOWY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, PASEK MAGNETYCZNY, ZDANIE WZGLĘDNE, SIECZKA, RZECZYWISTOŚĆ, FLAK, GŁOŚNOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, PASZTET, PIORUNOCHRON, REFERENDARZ, KLĘK PROSTY, ANALIZA PORTFELOWA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, POMYSŁOWOŚĆ, ZARODZIEC SIERPOWY, PODHALE, NAGOŚĆ, WPŁATA, SZPRYCA, OCZKO W GŁOWIE, AMIOKSZTAŁTNE, POŁUDNIOWY ZACHÓD, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, METEORYT, UPARCIUCH, ZWIERZĘ, ZBIÓR GĘSTY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, POWAGA, GWINT STOŻKOWY, PISANINA, SAMOBÓJCA, ŚCIĘCIE, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, AS SERWISOWY, THALIDOMID, LOKACJA, ZWIĄZEK NIENASYCONY, MECENASKA, NOOBEK, ŻYLAKI, PRZETWÓRCZOŚĆ, PARIAN, SZPULKA, WELWET, HIPOTEZA SUSLINA, KAWALER, PRÓBA OGNIOWA, MAKI ZŁOCISTY, NAPĘD, MAMICIEL, MUSZLA, ORLICZKA KRETEŃSKA, KRĄGLIK, ULUBIENIEC, PRZECZYSTOŚĆ, SZCZUR ŚNIADY, DETAL, WŁADZA USTAWODAWCZA, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, PÓŁCZŁOWIEK, CHŁOPIEC, JEDNOKROTNOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, EUDAJMONIZM, NALTREKSON, NISKOŚĆ, WYDŁUŻALNIK, ŁĄCZNOŚĆ, OTTER, CHORAŁ, LENIWOŚĆ, TATUAŻ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, FILOZOFIA NAUKI, KRZYWUŁA, CALYPSO, NIEWYDOLNOŚĆ, MATERIALIZM DZIEJOWY, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, CZEREMCHA, MARKACZKA, RAK RZECZNY, BLANK, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KASZANA, WICEHRABIA, ZMARŁY, NASOSZNIKOWATE, KIMONO, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, GŁOWA, PODZIEMIE, KLEJÓWKA, PĘPAWA DWULETNIA, RACHUNEK BANKOWY, SPYCHACZ, OBIEKTYWNOŚĆ, OPERATOR ZWARTY, PROFESKA, BISOPROLOL, PREPARAT CHEMICZNY, WYPADEK PRZY PRACY, ZWALISTOŚĆ, JAKOŚĆ, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, ŁAGODNOŚĆ, NIEPIŚMIENNOŚĆ, AUTOTERAPIA, PINGWIN RÓWNIKOWY, RĘKAWEK, DECEPCJA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, DZIARSKOŚĆ, JUROR, DEMAGOG, SOLIPSYZM, KREMOWOŚĆ, ROZMIARÓWKA, SALAMI, ONTOLOGIA, ROZPACZLIWOŚĆ, CONCEPT ART, TELEWIZJA, STRZAŁA, KOŁATKA, SHERGOTTYT, LINIA, WIDŁOZĘBOWCE, ELF, KSIĄŻKOWOŚĆ, LEASING OPERACYJNY, SZELMA, SPACJA, KONSERWA, NIESTEROWNOŚĆ, BYK Z BRĄZU, KIBITKA, GOMÓŁKA, KOMBINACJA, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, FUGA, MINOCYKLINA, OLEJÓWKA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PRZETARG, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, BAZYLISZEK, PÓŁSFERA, NIĆ KODUJĄCA, WIGONIA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, BEZOWODNIOWCE, PRZEKLĘTNIK, INTERPRETACJA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, SILNIK KOMUTATOROWY, SZARPANKA, SROGOŚĆ, MASOWOŚĆ, POKAZ, TAKTYKA, NIEŚCISŁOŚĆ, INSTRUMENT STRUNOWY, KUC SZETLANDZKI, MARTWY PUNKT, PTASZNIK GOLIAT, WANIENECZKA, SYRENY, MATA GRAWITACYJNA, STYLIKÓWKI, RUMIAN RZYMSKI, PRZYCZYNA CELOWA, KAMARYLA, ROZMEMŁANIE, PRACOHOLICZKA, ZABÓR, ELEKTROFON, SICZ, PIERDU PIERDU, NIEWIADOMA, SUPERJEDNOSTKA, KONTROLING, NOC, PRZEDAWCZYK, MODRASZEK ALKON, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, KRAŚNIKOWATE, ZRZESZONY, KUTYKULA, STRETCH, MASA SPADKOWA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, PIŁKA NOŻNA, POLIOLEFINA, GÓRA PODWODNA, WYDATKI BUDŻETOWE, SZTUBACKOŚĆ, ZWARTOŚĆ, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, LODOWIEC WISZĄCY, LAMNOWATE, BECZKA PROCHU, SZMELC, MUZYKA TŁA, CUDOTWÓR, NOZDRZAKI, KOŁO WIELKIE, SŁODYCZ, PRZEMĄDRZALEC, BEZBRONNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, STOPA, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ELEGANTKA, CONFIT, DRYBLER, WĘZEŁ, TRÓJCA, KODON NONSENSOWNY, UKŁUCIE, PRYNCYPAŁ, MODRASZEK KORYDON, ZAKŁADKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, REJA, PODRYDZYK OSTRY, SARYSOFON, MACIERZYŃSKOŚĆ, TRANSKRYPCJA, GUZ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, BRYDŻ SPORTOWY, HUCZEK ZIEMNY, WZW E, PRZECZULICA SKÓRNA, PROFESOR, PROSTOMYŚLNOŚĆ, PRAWOMOCNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, WIEK ZGODY, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KURZA STOPKA, MIKROTECHNOLOGIA, TABLETKA STULECIA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, OKNO CZASOWE, KRATOWNICA, MECHANIZM JARZMOWY, PODGARDLANKA, MAPA GEOLOGICZNA, MARTWIAK, ?ROZKŁAD NA CZYNNIKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄGNIK ROLNICZY WYKONANY W SPECJALNY SPOSÓB TAK, ŻE NIE TYLKO CIĄGNIE NARZĘDZIA LECZ PRZENOSI JE RÓWNIEŻ NA SOBIE. JEST KONSTRUKCJĄ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMOBIEŻNĄ MASZYNĄ SPECJALISTYCZNĄ, A TYPOWYM CIĄGNIKIEM ROLNICZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄGNIK ROLNICZY WYKONANY W SPECJALNY SPOSÓB TAK, ŻE NIE TYLKO CIĄGNIE NARZĘDZIA LECZ PRZENOSI JE RÓWNIEŻ NA SOBIE. JEST KONSTRUKCJĄ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMOBIEŻNĄ MASZYNĄ SPECJALISTYCZNĄ, A TYPOWYM CIĄGNIKIEM ROLNICZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOŚNIK NARZĘDZI ciągnik rolniczy wykonany w specjalny sposób tak, że nie tylko ciągnie narzędzia lecz przenosi je również na sobie. Jest konstrukcją pośrednią między samobieżną maszyną specjalistyczną, a typowym ciągnikiem rolniczym (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOŚNIK NARZĘDZI
ciągnik rolniczy wykonany w specjalny sposób tak, że nie tylko ciągnie narzędzia lecz przenosi je również na sobie. Jest konstrukcją pośrednią między samobieżną maszyną specjalistyczną, a typowym ciągnikiem rolniczym (na 14 lit.).

Oprócz CIĄGNIK ROLNICZY WYKONANY W SPECJALNY SPOSÓB TAK, ŻE NIE TYLKO CIĄGNIE NARZĘDZIA LECZ PRZENOSI JE RÓWNIEŻ NA SOBIE. JEST KONSTRUKCJĄ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMOBIEŻNĄ MASZYNĄ SPECJALISTYCZNĄ, A TYPOWYM CIĄGNIKIEM ROLNICZYM sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CIĄGNIK ROLNICZY WYKONANY W SPECJALNY SPOSÓB TAK, ŻE NIE TYLKO CIĄGNIE NARZĘDZIA LECZ PRZENOSI JE RÓWNIEŻ NA SOBIE. JEST KONSTRUKCJĄ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMOBIEŻNĄ MASZYNĄ SPECJALISTYCZNĄ, A TYPOWYM CIĄGNIKIEM ROLNICZYM. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x