STATEK WODNY, KTÓREGO PĘDNIKIEM JEST JEDNA LUB KILKA ŚRUB OKRĘTOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRUBOWIEC to:

statek wodny, którego pędnikiem jest jedna lub kilka śrub okrętowych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚRUBOWIEC

ŚRUBOWIEC to:

statek śrubowy (na 9 lit.)ŚRUBOWIEC to:

bakteria z rodzaju śrubowców o charakterystycznej budowie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK WODNY, KTÓREGO PĘDNIKIEM JEST JEDNA LUB KILKA ŚRUB OKRĘTOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.636

LOT GODOWY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, WSPARCIE FINANSOWE, JĘZYK DUŃSKI, INSTYNKTOWNOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, PRZYRZĄD, MAPA WYOBRAŻENIOWA, PRZERÓB, SUPERPRZEBÓJ, OBRAZICIEL, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, LIZOFORM, KOPUŁA PANCERNA, DODAJNA, POLIMORFIZM, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, GATUNEK ALOCHRONICZNY, WODOLOT, NÓŻ DO CHLEBA, MORDENT, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ELEKCJA, KARL, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, BEZPIECZNY SEKS, UTRILLO, PRAWOMOCNOŚĆ, OBWÓD RYBACKI, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KIEŁBA, GRÓDŹ, WALUTOWOŚĆ, LENIUCH OSPAŁY, POKOLENIE, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, POZYTRON, IMPULSYWNOŚĆ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KONSUMENT, KONTRAFAŁ, BILON, AUDYTOR, GORSET ORTOPEDYCZNY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, HOL, INTERPRETACJA, TEZA, BIAŁA NĘDZA, OCENA, OWCA ŚRUBOROGA, CLEVELAND BAY, BENIAMINEK, ZNAK PISARSKI, ŁYSIENIE, NIEREZYDENT, ZIEMIA ODNIESIENIA, DEIZM, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, DONOR, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, OBUCH, NIESZLACHETNOŚĆ, TRUDNOŚĆ, DEGRADACJA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, INWENTARZ ŻYWY, KOŁNIERZ SZALOWY, LIST ZASTAWNY, PRZĘSŁO, WYPĘDZENIE, ZBIORNIK WODNY, MIKROMETR, MIEDZIOWIEC, MASTYGONEMA, PRĘT, OKRĘT FLAGOWY, PITU-PITU, JAJECZNICA, IRANIZACJA, NOWOROCZNIK, PAROWCZYK, CHWYTNIK, KILOKALORIA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, REFLEKSYWNOŚĆ, PANI, CIELENIE SIĘ LODOWCA, FAWORYT, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ESKORTOWIEC, TERCJARZ, JEDYNKA, MAKABRYCZNOŚĆ, CYGARNICA, CHUDOŚĆ, KOMENDA, LUJ, OPINIOTWÓRCA, PATENA, BYLICA POSPOLITA, POGROMCA, EUTEKTYK, WILK Z VANCOUVER, NIEUBŁAGALNOŚĆ, GRA W BUTELKĘ, ABAKUS, FATALIZM, FLUAV, POJAZD WOLNOBIEŻNY, LINIA ŚRUBOWA, CZEKOLADA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ROSYJSKOŚĆ, ZIARENKO, INDEKS, KLAUZULA, NIEKLAROWNOŚĆ, GOTYCYZM, KOLONIA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ZASTOINA, PASSACAGLIA, BREST, KULFONIK, CIEPLICA, KORONA, EGZOSZKIELET, SPRZĘŻNICA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ABLACJA, MARTA, BAGIETA, BOCZNIK, RELIKWIA, SINGIEL, CYGARETKI, BARYCENTRUM, LESZCZYNA, MAKI ZŁOTY, GRAF PODSTAWOWY, PELENG, TAUTOCHRONA, RAMPA, BIOFLAWONOID, GATUNEK INWAZYJNY, FOTEL OBROTOWY, RYM NIEPEŁNY, ZAPRAWA, PASTORALE, ZGRUBIENIE, ELEWATOR ZBOŻOWY, MIGDAŁ, PRUSY, WYCIĄG TOWAROWY, STAN WOLNY, PODEJRZANA, PLACUSZEK, GRANULA, PROKSEN, KANTOR, WOJNA DOMOWA, PŁOZA, DRAMAT GANGSTERSKI, PĘPAWA DWULETNIA, RENTA INWALIDZKA, LANDO, TROLLING, EDYKUŁA, WINIETA, WESTFALKA, DRAMATOPISARSTWO, MĄDROŚĆ, OBSZAR ALIMENTACYJNY, SOLARKA, OPERETKA, EMPIREUM, PION, CYMELIUM, NIEPOKORNOŚĆ, BERA, ROLETKA, LATEKS, DUŻY PION, DRUKARKA ROZETKOWA, PODSZEWKA, BROSZURA, KAZAMATA, WILKOM, OPOZYCJA, ŻUPA, SZESNASTKA, SZYFON, OBIEKTYWIZM, RYWALIZACJA, GAMONIOWATOŚĆ, MORESKA, PATROLOWIEC, POGOŃ ZA RENTĄ, GRZECH POWSZEDNI, GWAŁTOWNOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, POCIĄG PRZYSPIESZONY, CZARNY DĄB, CHOMĄTO, PODMIOT LOGICZNY, STRONA, CIAPOWATOŚĆ, KERO, KARMELEK, REWALIDACJA, ALPAGA, KULT PRZODKÓW, PIECZEŃ, DEMENTI, NASTAWIENIE, CZART, WYMIAR, KIEŁŻ, LAMPA LUTOWNICZA, TRÓJNIAK, ROBOTA, ŚLIZGAWKA, JAŁOWIEC POSPOLITY, ZWODNICZOŚĆ, WYMIANA, STAN, NIEWYRAZISTOŚĆ, CZEREMCHA, PLEJADA, CENTRUM URAZOWE, PRAGMATYCZNOŚĆ, KOTWICOWISKO, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, USŁUGA KONSUMPCYJNA, BROKAT, SEPARACJA, WKRĘTARKA, CIEŃ, EKSPERT, BIRET, BECZKA Z PROCHEM, OBRABIALNOŚĆ, KARTAN, KARTUSZ HERBOWY, STYMULATOR, PARA UPORZĄDKOWANA, FREGATA RAKIETOWA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, SMITH, GEOCENTRYZM, PERYMETR, ŁOWCA GŁÓW, WYLICZANKA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, STYLISTA, DONIESIENIE, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ZAKRZTUSZENIE, DYSZKANCIK, DWUSTUZŁOTÓWKA, KURS STAŁY, CZYSTOŚĆ, MUZYK, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, WIĘZADŁO, BRAK, LUZAK, PAŃSZCZYZNA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, USTAWODAWCA ZWYKŁY, GLIKOZYD FENOLOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, POKÓJ GOŚCINNY, HANOWER, POWOLNOŚĆ, JAZDA, JĘZYK EZOPOWY, PRZEDZIAŁ, SKUN, KAPITUŁA, PIASZCZYSTOŚĆ, GIERASIMOW, PALATYNKA, RZADZIZNA, ROZTRUCHAN, FALKA, TERAPIA, CHOŁODEĆ, KRAWAT, CELOWNICA, GRUPA ABELOWA, ŻEBERKA, METODA KARTOGRAMU, ODKUP, ?ADIANTUM KLINOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK WODNY, KTÓREGO PĘDNIKIEM JEST JEDNA LUB KILKA ŚRUB OKRĘTOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK WODNY, KTÓREGO PĘDNIKIEM JEST JEDNA LUB KILKA ŚRUB OKRĘTOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRUBOWIEC statek wodny, którego pędnikiem jest jedna lub kilka śrub okrętowych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRUBOWIEC
statek wodny, którego pędnikiem jest jedna lub kilka śrub okrętowych (na 9 lit.).

Oprócz STATEK WODNY, KTÓREGO PĘDNIKIEM JEST JEDNA LUB KILKA ŚRUB OKRĘTOWYCH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - STATEK WODNY, KTÓREGO PĘDNIKIEM JEST JEDNA LUB KILKA ŚRUB OKRĘTOWYCH. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast