DŁUGI GANEK KOLUMNOWY LUB FILAROWY OBIEGAJĄCY BUDYNEK, PRZEWAŻNIE WOKÓŁ WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUŻGANEK to:

długi ganek kolumnowy lub filarowy obiegający budynek, przeważnie wokół wewnętrznego dziedzińca (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGI GANEK KOLUMNOWY LUB FILAROWY OBIEGAJĄCY BUDYNEK, PRZEWAŻNIE WOKÓŁ WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.794

GAMA, OCHWEŚNIK, PODSTRYSZE, DODATEK STOPOWY, KOPROFAGIA, CHOINKA, JEJMOŚĆ, DOPŁATA EKSPORTOWA, ZBIOREK, MOSHING, POŁYKACZ, LOT NURKOWY, WARIACJE, CHAŁUPINA, DYWDYK, KUM, OBCOWANIE PŁCIOWE, KOMISARZ, SAKPALTO, HODOWLA PIERWOTNA, PRZYGOTOWANIE, WSPARCIE FINANSOWE, PANICHIDIA, ARKADA, DRZEWOSTAN NASIENNY, ASYSTA GRAWITACYJNA, UZYSK, BINDA, ZAKRĘT, NOC KAIRU, OBRÓT SPECJALNY, MAGNOLIA, WCIĄGARKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, GRZYB PIASKOWY, PREZYDENTKA, POPELINA, LEPIARKOWATE, SUMATOR, ARTROZA, UTAGAWA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ROZMARYN, PAMIĘĆ MASOWA, HUNTER, CIARKI, ARGENTYŃSKOŚĆ, LAMUS, KONNICA, JEZIORO PROGLACJALNE, RÓG, POŁAĆ, JASKINIA LODOWA, OKNO, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MUR OPOROWY, DETAL ARCHITEKTONICZNY, GROŹBA KARALNA, ALAIN, KATECHEZA, KWAS, JASZCZURECZKA, MINORKA, KOŁNIERZYK, PANDRAK, WROŚNIAK, SPADEK, STWORZENIE, KANCONETTA, FILET, PRÓCHNO, ANTAGONISTA, PORZĄDEK PUBLICZNY, BIS, KATAR, LIST GOŃCZY, TURZYCA, KASZA, KIJEK NARCIARSKI, ALGEBRA LINIOWA, KALWARIA, TUNICZKA, EDAM, FAWELA, AKTYWISTA, PĘTO, ZAWÓR, GRAF PODSTAWOWY, SAGA, HELIKAZA, JEDWAB, KAPITALISTKA, DWURURKA, MUSLI, ELEKTROCHIRURGIA, OTULINA, SENES, LIGATURA, ETERY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, DETAL, HEDONIZM ETYCZNY, POTRÓJNOŚĆ, DYFUZOR, KOLEGA, RACICA, KAUCZUK BUTYLOWY, HAK, KATOLICKOŚĆ, PĘCZAK, ZIARNIAK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, DOBRO INWESTYCYJNE, LEJ DEPRESYJNY, JON CENTRALNY, POLE, SATELITA, NOWALIA, ILUZJA PIENIĄDZA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, MŁOTEK, NANERCZ, UDŹWIG, KAPITUŁA, RAKIJA, PÓŁWEŁNA, CIAŁO, FILTR RODZINNY, SENSYBILIZATOR, STRZAŁA, SIEDLISKO, TAMBURMAJOR, OBRAZOBURCA, PIEROGI, KONTUR MELODYCZNY, DEFLEKTOR, KULUARY, ŚLIWA, KREDYT PAŃSTWOWY, BRAHMS, SYTA, PĘTO, ZNIECZULENIE, STROLLER, PROGRAM, SATYRYCZNOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ALLEGROWICZKA, KREPA, POWSZECHNOŚĆ, KONKURENCJA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PION, ARMATOR, SZUM, INDEKS, PRZENIKLIWOŚĆ, OBIEG, PRZEŻYCIE, KELT, BROŃ MASZYNOWA, PRĄTNIKOWCE, KORYFEUSZ, PIŁA, IMITATOR, BĄK, PUSZKA, ORGANDYNA, PRACA, POSTING, DECEPCJA, PUNKT OKOSTNOWY, CHWYTNIK, EMIGRACJA, STANOWISKO, DWUDZIESTKA, DRŻĄCZKA, PAPROĆ WODNA, MIT, SKRA, BRYLE, PRĘT, ZUPA, SUPRAPORTA, ANILANA, EFEKT SORETA, OGNIE, ALARM SZALUPOWY, JARZENIÓWKA, PANIKA BANKOWA, PLEWA, GRAFOSKOP, NARY, TĘSKLIWOŚĆ, PAS, LATANIE, PORCYJKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, CIŚNIENIE, KOLEGA PO FACHU, ZABURZENIE UROJENIOWE, NAGOŚĆ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ŁYŻKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KREDYT HANDLOWY, SŁONIOWATE, OWCE, LINIA KOLEJOWA, LEKTYNA, KRATKI, PARAROTACYZM, TYTOŃ, WYMÓG, KINO DROGI, KAZALNICA, PARAPECIK, KURHAN, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, DRYBLAS, ARBA, WERYFIKACJA, RADIANT, PRZERYWACZ BLOKADY, KARAWANA, ZNAMIĘ BECKERA, MGŁAWICA, NAWALANKA, WAPNO, SZKARADA, DOWÓD RZECZOWY, ŁOTOK, MACKI, DZIKA KARTA, BIBLIOTEKA, KARTANA, BIOCYD, PENSJA, LIPA, KURANT, DANIE ARBUZA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, NIESPAW, PISMO IDEOGRAFICZNE, KOBYŁA, OPENER, ANTOWIE, SUKIENKO, INTERES PRAWNY, WATOLINA, POKAL, PAROWIEC, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, DRZEWCE, PODPORA, IGŁA, WOTUM ZAUFANIA, ŚCIEKI KOMUNALNE, ŁĄCZNOŚĆ, WELON, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, OSPA, SPUSZCZENIE, PRZETWÓRCZOŚĆ, SKUP, KONTROLA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, KONGREGACJA, PODUSZKA, EMBOLIZACJA, FORMACJA SKALNA, HORMON TKANKOWY, PIES DO TOWARZYSTWA, EUROWALUTA, BRAK, SER, PAWIĄZ, KONEWKA, AGLOMERACJA, DROGI RODNE, SYMPOZJON, KORUND, INTUICYJNOŚĆ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ROK, PUDER, OSADA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, MUZYK, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ANEMIA APLASTYCZNA, TRENCZ, KASATA, RAGLAN, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ?KURWIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGI GANEK KOLUMNOWY LUB FILAROWY OBIEGAJĄCY BUDYNEK, PRZEWAŻNIE WOKÓŁ WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGI GANEK KOLUMNOWY LUB FILAROWY OBIEGAJĄCY BUDYNEK, PRZEWAŻNIE WOKÓŁ WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRUŻGANEK długi ganek kolumnowy lub filarowy obiegający budynek, przeważnie wokół wewnętrznego dziedzińca (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUŻGANEK
długi ganek kolumnowy lub filarowy obiegający budynek, przeważnie wokół wewnętrznego dziedzińca (na 9 lit.).

Oprócz DŁUGI GANEK KOLUMNOWY LUB FILAROWY OBIEGAJĄCY BUDYNEK, PRZEWAŻNIE WOKÓŁ WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DŁUGI GANEK KOLUMNOWY LUB FILAROWY OBIEGAJĄCY BUDYNEK, PRZEWAŻNIE WOKÓŁ WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x