CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W DANYM REGIONIE (GOSPODARKA REGIONALNA), KRAJU (GOSPODARKA NARODOWA) LUB NA CAŁYM ŚWIECIE (GOSPODARKA ŚWIATOWA); DZIAŁALNOŚĆ TA POLEGA NA WYTWARZANIU DÓBR I ŚWIADCZENIU USŁUG ZGODNIE Z POTRZEBAMI LUDNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARKA to:

całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa); działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOSPODARKA

GOSPODARKA to:

rolna posiadłość ziemska (na 10 lit.)GOSPODARKA to:

system gospodarczy - uregulowany prawnie i zorganizowany instytucjonalnie system wytwarzania i wymiany dóbr, będący częścią systemu społecznego; system zarządzania gospodarką, z charakterystycznymi typami instytucji i mechanizmów regulacyjnych (na 10 lit.)GOSPODARKA to:

ogół zakładów wytwórczych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W DANYM REGIONIE (GOSPODARKA REGIONALNA), KRAJU (GOSPODARKA NARODOWA) LUB NA CAŁYM ŚWIECIE (GOSPODARKA ŚWIATOWA); DZIAŁALNOŚĆ TA POLEGA NA WYTWARZANIU DÓBR I ŚWIADCZENIU USŁUG ZGODNIE Z POTRZEBAMI LUDNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.752

PREZYDENCJA, RUCH IZOSTATYCZNY, NIEZDARSTWO, BAGAŻÓWKA, NADZIEWARKA, MIEJSCE, DYMISJA, REKWIZYCJA, HUCULSKI, NORZYCA, PROPORZEC, ROMUALD, RURA, PUCHAR, STRZAŁA, CHOROBA BRUGADÓW, SCENA, WIDOWNIA, DROGA, KARTA MOBILIZACYJNA, FOTOJONIZACJA, EWALUACJA, INSTANCJA, REJESTR, MAMAŁYGA, SMAKOŁYK, KURCZAK TIKKA MASALA, KREDYT KONSUMENCKI, AŁMA ATA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, FORYŚ, NOTOWANIA, PIEC PŁOMIENNY, PAWĘŻ, BAWEŁNA, SYPIALKA, MAKAGIGA, ŁUNA, SAGA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, RYBONUKLEAZA, REGENERACJA, EKSPATRIANT, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, AMEBA, ANSAMBL, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, CZŁON PODRZĘDNY, GŁOWA CUKRU, KLERK, PLAC APELOWY, TEKSASY, GLOBUS, SOK, RATYSZCZ, ZAŁOŻENIE, JON KOMPLEKSOWY, SMALEC, PERSONA, TEMNODONTOZAUR, WIGILIA, OSTOJA, SINGEL, SKŁAD DRUKARSKI, SĘDZIA, TŁO, CEREMONIAŁ, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, MBABANE, PIĄTY, KAMIEŃ WĘGIELNY, FILIGRAN, ZAWISAK, STARA MALUTKA, TIURMA, TREPY, WŁOCHACZ, LEGENDA, DWÓJNIK, MIKROKROPKA, BAŃKA MYDLANA, INFORMACJA, DEZETKA, DYFUZOR, SEKS ORALNY, RESKRYPT, OŚRODEK, OMAM, DĘTKA, KAJAK, LINIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, AKCENT, HUCUŁ, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, KOPARKA, ADIDAS, TOALETA, HOT DOG, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, SIEROTA ZUPEŁNY, NAJDUCH, BEZGŁOWOŚĆ, WIADRO, ALKOWA, ARABSKI, ALAIN, DWUNASTOKROTNOŚĆ, ŁUPEK HUMUSOWY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ŚMIERDZIEL, MIKROMACIERZ DNA, WYROSTEK FILTRACYJNY, KARB, METYLOTROFIA, JABŁKO, ABRAZJA, TRANSWESTYTA, WAKACJE PODATKOWE, WŁAŚCIWOŚĆ, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRZEDSTAWIENIE, CZARTER, KANAŁ, AKCJONARIUSZ, PŁYTA PILŚNIOWA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PASEK, KATAPULTA, LATOROŚL, WYTWÓRCA, FEIJOADA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, SZYJA, ZASIŁEK OKRESOWY, WIESŁAW, LARWA, MURARKA RUDA, MARINA, PORNO, LEBERWURSZT, MIESIĘCZNICA, BUTLA, KARAFKA, DERMOKOSMETYK, ANNA, KOZACY, KAPONIERA, PLEBISCYT, KOŁO RATUNKOWE, TABOR, LEKCJA, TRINIA, AS ATUTOWY, PORCELANA STOŁOWA, ŁACINNICZKA, ADWEKCJA, KOMÓRECZKA, BRZMIENIE, MORENA KOŃCOWA, WYBIEG, DIRT, DYSONANS, KAMERA, UNIKAMERALIZM, KASZA JAGLANA, REALIZM NAIWNY, ILUMINATOR, PĘDRAK, WERANDA, PREFEKT, INSTANCJA, HALBA, POROZUMIENIE, ZUPA, BELKA, AMUR, LESZCZYNA, ZAKONNICZKA, KALKA JĘZYKOWA, OZNAKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KALANETYKA, KIERUNEK, DZIURA, MONOPOL, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, GRZECHOTKA, NAROCZNIK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, EMISJA WTÓRNA, REAKCJA JĄDROWA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, MCHY WŁAŚCIWE, KAŁAMARZ, MAKSIMUM, PODATEK EKOLOGICZNY, RYNEK WEWNĘTRZNY, WISKOZA, CAP, TRZYKROTNOŚĆ, ZEFIR, GENDER, KRAJE, NASIĘŹRZAŁ, BAŃKA, AKRYL, KURT, JĘZYK WEGETUJĄCY, PRAWO POCZTOWE, ŁBISKO, CIĘGNO KOTWICZE, SIEDEMDZIESIĄTKA, MITSUBISHI, GWAREK, SYLWETKA, OMYK, OKRZEMKI, ZWAŁ, BOLA, MASZYNA TŁOKOWA, MOTYLEK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, CIEMNA KARTA, PODODDZIAŁ, LASERUNEK, TYPOLOGIZACJA, GERMANIZACJA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, WICIOKRZEW, CHORDOFON SZARPANY, PŁOTEK, POBYT, SUW, AFERKA, KRZYŻYK, ASTEROIDA, TATAR, BATAGUROWATE, KĄPIEL OŁOWIANA, SCENKA RODZAJOWA, APRETUROWANIE, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KANWA, NAWÓZ SZTUCZNY, PORT, GENERAŁ, PRODUKT UBOCZNY, GODNOŚĆ, KAUKAZ, PRZEPOJKA, BOZIA, GIMBOPATRIOTYZM, DWÓJKA, WAGA, DRAMAT HISTORYCZNY, MAH JONG, EMERYTURA POMOSTOWA, LINA, DIALOGIZM, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, PIANOLA, DRĄGAL, BULIONÓWKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ŚWIECIE, KIRPAN, EGZYSTENCJA, HEL, TERYNA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, NORMA, DYPTYCH, TUBA, KLUCZ, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ŁUPIEŻ PSTRY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, MIKROMETR, SZÓSTKA, DEMOT, EDYCJA, ALFABET PUNKTOWY, STEREOTAKSJA, MAZER, KOPUŁA LODOWA, MAKRO, PŁUCA, AGENT UBEZPIECZENIOWY, ANATOMIA, KESON, DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA, REFERENDARZ, MROZEK, LEKCJA, RÓŻANIEC, CZOŁO, WZIERNIK, ?UMOWA STOWARZYSZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W DANYM REGIONIE (GOSPODARKA REGIONALNA), KRAJU (GOSPODARKA NARODOWA) LUB NA CAŁYM ŚWIECIE (GOSPODARKA ŚWIATOWA); DZIAŁALNOŚĆ TA POLEGA NA WYTWARZANIU DÓBR I ŚWIADCZENIU USŁUG ZGODNIE Z POTRZEBAMI LUDNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W DANYM REGIONIE (GOSPODARKA REGIONALNA), KRAJU (GOSPODARKA NARODOWA) LUB NA CAŁYM ŚWIECIE (GOSPODARKA ŚWIATOWA); DZIAŁALNOŚĆ TA POLEGA NA WYTWARZANIU DÓBR I ŚWIADCZENIU USŁUG ZGODNIE Z POTRZEBAMI LUDNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARKA całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa); działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARKA
całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa); działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności (na 10 lit.).

Oprócz CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W DANYM REGIONIE (GOSPODARKA REGIONALNA), KRAJU (GOSPODARKA NARODOWA) LUB NA CAŁYM ŚWIECIE (GOSPODARKA ŚWIATOWA); DZIAŁALNOŚĆ TA POLEGA NA WYTWARZANIU DÓBR I ŚWIADCZENIU USŁUG ZGODNIE Z POTRZEBAMI LUDNOŚCI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W DANYM REGIONIE (GOSPODARKA REGIONALNA), KRAJU (GOSPODARKA NARODOWA) LUB NA CAŁYM ŚWIECIE (GOSPODARKA ŚWIATOWA); DZIAŁALNOŚĆ TA POLEGA NA WYTWARZANIU DÓBR I ŚWIADCZENIU USŁUG ZGODNIE Z POTRZEBAMI LUDNOŚCI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x