PAŃSTWO O NIEWIELKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM I O NIEWIELKIEJ LICZBIE LUDNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROPAŃSTWO to:

państwo o niewielkim obszarze terytorialnym i o niewielkiej liczbie ludności (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO O NIEWIELKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM I O NIEWIELKIEJ LICZBIE LUDNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 918

ŚRÓDBŁONEK, BROŃ STRZELECKA, STUDNIA ABISYŃSKA, KSIĘSTWO, ZABUDOWA MIEJSKA, PERGAMON, GRUNWALD, LITERATKA, MYSZORYJKI, RZYM, LOTKA, IMIGRACJA, ZOMO, RUSIŃSKI, PAŃSTWO KATARU, STEKOWCE, ANGLIA, TRZON, CZECHOSŁOWACJA, PLICHTA, BOMBA NEUTRONOWA, REPUBLIKA LITEWSKA, DAMARA, TRANSWAL, TRICORNE, PAŃSTWO OPIEKUŃCZE, FREKWENCJA, PĘCHERZ, CZAPLA SZAROBRZUCHA, LABORKA, MAPA SYNOPTYCZNA, EKONOMIA SPOŁECZNA, KOCANKA, SAMOA, SZYKANA, WAĆPAŃSTWO, NURY, KNEDLIK, TERYTORIUM POWIERNICZE, AKTYNOWIEC, KOLEJ AGLOMERACYJNA, ASTROLOGIA NATURALNA, HANDEL WEWNĘTRZNY, TRIALIZM, KLIMAT, ANDORA, ZIEMIA, PRZEKAZIOR, KOMBINACJA, PGR, KOZIA BRÓDKA, PRZYGOTOWANIE, ORLIK, BĄBEL, SABEJCZYK, PAŃSTWO WATYKAŃSKIE, AGRESOR, METODA KARTOGRAMU, IBIZA, ATAK, METALIK, BAT, MIKROFILTRACJA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, SYNTEZA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, CIEPLICA, PAŃSTWO KATAR, BÓR SUCHY, MORDWIN, BERBER, ŻABA MARMURKOWANA, NIEPODZIELNOŚĆ, BISZKOPT, SĄD WOJENNY, SAMOOBRONA, STAN OSTRZEGAWCZY, KOZACY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MALI, LESOTHO, REPUBLIKA KIRGISKA, PAŃSTWO OCEANICZNE, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, EGZEKUCJA, WYDANIE, TĘTNICA POLICZKOWA, SPOŁECZNE, HAPLOID, MACHINACJA, SZAROTA BŁOTNA, REPUBLIKA CZADU, KULIK MNIEJSZY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KOSTARYKA, OPŁOTKI, GORĄCE ŹRÓDŁO, FRONT DRUGORZĘDNY, GWARA TERYTORIALNA, POWIERNICTWO, SIEĆ LOKALNA, POSPÓLNOŚĆ, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KAKADU, MAPA AKUSTYCZNA, IRLANDIA, GAŁĘZATKA KULISTA, AMBYSTOMA TYGRYSIA, HEGEMON, GRUPA WAROWNA, KOLISZCZYZNA, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, PINGWIN GRUBODZIOBY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, MOCHWIAN BŁOTNY, GOSPODARKA KOMUNALNA, SUE, REPUBLIKA GABOŃSKA, ŻYŁA KOMINOWA, CZAPLA STROJNA, BICZ SZKOCKI, BĄCZEK ZWYCZAJNY, ARAGOŃSKI, KIRGIZJA, ANYŻ GWIAZDKOWATY, CZAPLA BIAŁOLICA, KONDENSACJA KAPILARNA, IMPORT KONSUMPCYJNY, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, FEDERACJA MIKRONEZJI, PLUSY, NORMANDZKI, MEZON, POKRACZKA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MONARCHIA DZIEDZICZNA, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, SŁOBODA, PARADOKS MORAVECA, NOCEK ALKATOE, PAŃSTWO NEOTROPIKALNE, RASKOLNICY, ASAŃSTWO, KORMORAN CZERWONONOGI, FILEMON SĘPIOGŁOWY, KATANGA, CZECHO-SŁOWACJA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, KORMORAN BIAŁOSZYI, KRUSZYN, WŁÓKNO, STROIGŁA CHIŃSKA, KUBAŃCZYK, SUPERPAŃSTWO, INKASKA, FECHTY, WOJOWNIK OZDOBNY, OBRONA CYWILNA, DRUT, REZERWAT, INKAS, REPUBLIKA SIERRA LEONE, WIELORASOWOŚĆ, SAMOA ZACHODNIE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CENZUS, KOORDYNAT, KARYNTIA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, KONSERWATOR PRZYRODY, INWAR, GŁUPTAK CZERWONONOGI, KOWALIK KAROLIŃSKI, BEZLOTKI, ABCHAZJA, KATALIZA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, HAITI, PUKLERZ, FLORA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, MOZARABOWIE, WŁÓKIENKO, ELAM, KUMAK NIZINNY, CHALDEJA, PAŃSTWO MACIERZYSTE, NEPAL, ALGIERIA, NANDU PLAMISTE, SZPILKA, CZAPLA CZARNONOGA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, SPIS POWSZECHNY, EWIDENCJA LUDNOŚCI, KOREA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, POSKOCZ, ZAGRODNIK, REPUBLIKA BOTSWANY, ANEKSJONISTA, METROPOLIA, SKARB PAŃSTWA, SZAROZIEM, PŁOMYKÓWKA DUŻA, MOZAMBIK, PANAFRYKANIZM, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, TURKAN, SYSTEM OBRONNY, RODZAJ NIJAKI, IMPERIUM VALYRII, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, TRANSURANOWIEC, MONOPOL SKARBOWY, KONGO-BRAZZAVILLE, PAŃSTWO, DERYWATYWA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, INDIE, POMÓR, LUANSHYA, POWIDŁO, PAŃSTWO POLICYJNE, ACAŃSTWO, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, ALMIKI, OCHRONA UZDROWISKOWA, KUC ZANISKARI, PAŃSTWO ROŚLINNE, KRAKOWIANKA, PŁATKI ZBOŻOWE, MIKRONEZJA, MAZURSKI, ORZEŁ POŁUDNIOWY, KRAKUSKA, ŚWIATŁO DŁUGIE, WIKARIANT, ROZGŁOŚNIA RADIOWA, BIRGINIAK, TEREN ZIELONY, ANEKSJA, NORMAN, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WYDATKI, KRÓLIK FLORYDZKI, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, PUNKT ZLEWNY, WIEŻA KONTROLNA, PODATEK, OBROSTKA MURÓWKA, KABYLIA, PAŃSTWO, TEREN ZIELENI, PIERSIÓWKA, OPODATKOWANIE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, WOLNE PAŃSTWO KONGO, BERŻERA, DANIA, RYBITWA OKOPCONA, ROZGŁOŚNIA, MEDGYES, PALMICZKA, BĄBELEK, REPUBLIKA BURUNDI, ARENDA, JUTA, RADIO, ZWARCIE, KARŁATKA, REPUBLIKA MALTY, NIESNASKA, CZOŁO LODOWCA, JASZCZURNIK, LINIA LOTNICZA, ANDORA, AMBASADOR, BABIOGÓRKA, STARA WIARA, PLACERIAS, STACJA, CZERWONA STREFA, LORYSA, NOSOROŻEC CZARNY, LIST PROWIZYJNY, TONUS, WYSYP, MIÓD KURPIOWSKI, PAŃSTWO, ZARAZA, CSRS, INTERWENCJA HUMANITARNA, PAROWANIEC, PIÓROPUSZ GORĄCA, PISZCZAŁKA ORGANOWA, NOŻYCE, ?PÓŁNOCNOLAPOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWO O NIEWIELKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM I O NIEWIELKIEJ LICZBIE LUDNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO O NIEWIELKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM I O NIEWIELKIEJ LICZBIE LUDNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROPAŃSTWO państwo o niewielkim obszarze terytorialnym i o niewielkiej liczbie ludności (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROPAŃSTWO
państwo o niewielkim obszarze terytorialnym i o niewielkiej liczbie ludności (na 12 lit.).

Oprócz PAŃSTWO O NIEWIELKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM I O NIEWIELKIEJ LICZBIE LUDNOŚCI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PAŃSTWO O NIEWIELKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM I O NIEWIELKIEJ LICZBIE LUDNOŚCI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x