CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEJRZYSTKA to:

Ciona intestinalis - gatunek średnich rozmiarów kosmopolitycznej żachwy; ciało cylindryczne, półprzezroczyste (stąd nazwa), nieco żółtawe, z widocznymi przez osłonę czerwonawymi narządami wewnętrznymi, w tym podłużnymi pasmami mięśni, zamieszkuje samotnie lub w niewielkich, zwartych skupiskach płytkie, twarde dno, jak również elementy konstrukcji stworzonych przez człowieka - pale, boje czy kadłuby statków (zdarza się, że w liczbie powodującej znaczne zmniejszenie się ich prędkości) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 37.008

DRUK, STOPOTONA, MEZOTRON, GEKON PASKOWANY, PŁOW, DOSTATEK, UNIWERSUM HERBRANDA, OGOŃCZA SABINA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, KRAJARKA, INTERNACJONAŁ, BRUTALNOŚĆ, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, KĄPIEL, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KOLBA, GOŁĄB POCZTOWY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, WIDLICA TEBAŃSKA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, PALPACJA, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, SAWANTYZM, TYP, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ISKRA, TULIPAN SPRENGERA, TREPY, MOPS, WARKOCZ, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, NACIĄG, OSTATKI, KREOL, ROWER, MUZA, BINARNOŚĆ, SATYNA, SZPRYCKA, KRATA, GRZEBIENICA NAJEŻONA, GALISYJKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRZYTOMNOŚĆ, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, ROZSZCZEP, MATERIA, ADSORBAT, CHANSON, PŁASKODZIOBEK CIENKODZIOBY, BOXER, CIASTO PÓŁKRUCHE, KARL, ŚLUZICE, STACJA POMP, TRANSPARENCJA, JAN, ZAJĄCZEK BŁOTNY, ZARAZA, PUB, FILTR, RUDBEKIA LŚNIĄCA, WYŻYNA, AMBASADOR, TOPOS, BOMBARDIER, PRAWO MOJŻESZOWE, KAPELMISTRZ, PODBIERACZ, BRUTAL, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, STAN, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, ORGANIZM, MITSUKURINA, PRAWO KARNE, BAKTERIOLIZYNA, TRZMIELOJAD, WIRULENCJA, SPRAWNOŚĆ, RYWALIZACJA, FUNKCJA JEDNORODNA, DEVELOPER, TORPEDOWIEC, GARKUCHNIA, WODA KOPALNIANA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, FASOLA ADZUKI, WARZYWNIAK, POBRATYNIEC, KURTACZEK, MEDALION, ENTEROKOK, AMBICJA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, NIMFA, WSPÓŁREGENT, ZŁY GONIEC, HALOGENEK ALKILOWY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, YORKSHIRE PUDDING, NERECZNICA BŁOTNA, PISEMKO, INFORMATYKA MEDYCZNA, PARTIA ANGIELSKA, SOCJALIZM REALNY, BORZEŚLAD ZWISŁY, KAROTENOID, WAŻNOŚĆ, GAWORZENIE, ANTROPOLOG KULTUROWY, JEŻYNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, CYKL MIESIĘCZNY, DZIĘCIOŁ RÓWNIKOWY, REKRUTER, NAWIJACZ, ZŁOŻE, SZTAJEREK, BÓR, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PRZEBRANIE, JARZYNIAK, KOLONIZATOR, STAROPOLSKI, UPARTOŚĆ, OSOCZE KRWI, SZLACHETNOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, PRZEGLĄDACZ, CIĄGI, FORYŚ, LIGATURA, PETREL BIAŁOBRZUCHY, DOROBEK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, MEGALANKOZAUR, SMOCZEK, SKALA KELVINA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, KIEROWNICTWO, LOKACJA, PAŁANKA, FLAKI, GLOSA, NOŻYK, MATNIA, GLINA ZWAŁOWA, WYCISK, BAZYLEUS, PRZYCISK, TUŁACZKA, KORMORAN PRZYLĄDKOWY, GĄGOŁEK, ATOL, KOPROFIL, PRZEBIEG, WIĆ, JĘZYK FALISKIJSKI, KAWALKATA, LAMPAS, HIGIENISTKA, AFLATOKSYNA, KIR, ŚWIADCZENIE, SZKUTNIK, SZURPEK KOSMATY, STREAMER, ŻYCIE OSOBISTE, BAZIA, ZIELONE, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, ALFABET LORMA, ZDENERWOWANIE, NAROŻNICA GÓRSKA, FOTORECEPTOR, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, ARANŻACJA, KOŃ KABARDYŃSKI, TRENT, PRĄD FARADYCZNY, PIRACTWO, FAWORYT, WOAL, POMIDOR, KLERK, TWIST, SIŁACZ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, LIPOLIZA, BEZROBOCIE JAWNE, KOŃ TORYJSKI, KRATKA KSIĘCIA WALII, ŚWIERGOTKA OGNISTOBRZUCHA, TĘPOSZ NADBRZEŻNY, WOLT, TEST SPRAWNOŚCIOWY, LISICA, REMONT ŚREDNI, BIEG PRZEŁAJOWY, ZARAŻONA, SOS TATARSKI, ZAPOZNANIE, SZURPEK TĘPOLISTNY, COFNIK, ODWODORNIENIE, ŚWIĘTOKUPCA, NOODLE, AZOLLA PAPROTKOWA, DZIWOOK KORALOWY, SZPRINGBOK, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, OC, BUŁA, KORNUTKA KOMONICOWA, ŻURAWIK, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, ANTYLOPA SZABLOROGA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, TEMPERA, ARCHITEKT WNĘTRZ, PRZEKOPNICA AFRYKAŃSKA, WSCHÓD, ODCHYLENIE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, HOPLON, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, RACJA, SONAR, EOZYNOFIL, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, JASZCZURKA LILFORDA, MLECZARZ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, MALKONTENCTWO, KOOPERATOR, KRZYŻMO, ZMIERZCH, STROLLER, RADIOGALAKTYKA, OREGANO, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, RĘKAWICA, DZWONECZNIK KOŃCZYSTY, PANASONIC, KOŃ FIŃSKI, AGREST, SIATECZKA, PAŁANKA MIODOJAD, AROWANA SREBRNA, PLANETARIUM, WYDRA, ŁYDKA, GLORYFIKATOR, JABŁOŃ DZIKA, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, MNIEJSZE ZŁO, ŁÓDŹ LATAJĄCA, ROŚLINA PASTEWNA, CYLINDER, BUCHTY, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, KRAŃCÓWKA, IMIĘ, OKRES OCHRONNY, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, DEFOLIANT, GOTYK, SKRÓT, GĘŚ GĘGAWA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MIEJSCE POCHÓWKU, IRENA, WAWRZYN, PIKIELHAUBA, ZAJĄC SZARAK, KRAKERULA, ODCISK PALCA, OKRZEMKI, ANGLOFOBIA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, WROTKARSTWO HOKEJOWE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, OGNIWO SREBROWE, ERGOTERAPIA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, REPRODUKCJA PROSTA, BINDA, REGULACJA CEN, FUNKIA NIEBIESKA, ŻABA MOCZAROWA, KOGA, MANEŻ, MIKROCYSTYNA, BRODŹCZYK KRÓTKODZIOBY, DOBRO FINALNE, AVENSIS, BEZPIECZNIK, ?OPUSZCZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 37.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEJRZYSTKA Ciona intestinalis - gatunek średnich rozmiarów kosmopolitycznej żachwy; ciało cylindryczne, półprzezroczyste (stąd nazwa), nieco żółtawe, z widocznymi przez osłonę czerwonawymi narządami wewnętrznymi, w tym podłużnymi pasmami mięśni, zamieszkuje samotnie lub w niewielkich, zwartych skupiskach płytkie, twarde dno, jak również elementy konstrukcji stworzonych przez człowieka - pale, boje czy kadłuby statków (zdarza się, że w liczbie powodującej znaczne zmniejszenie się ich prędkości) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEJRZYSTKA
Ciona intestinalis - gatunek średnich rozmiarów kosmopolitycznej żachwy; ciało cylindryczne, półprzezroczyste (stąd nazwa), nieco żółtawe, z widocznymi przez osłonę czerwonawymi narządami wewnętrznymi, w tym podłużnymi pasmami mięśni, zamieszkuje samotnie lub w niewielkich, zwartych skupiskach płytkie, twarde dno, jak również elementy konstrukcji stworzonych przez człowieka - pale, boje czy kadłuby statków (zdarza się, że w liczbie powodującej znaczne zmniejszenie się ich prędkości) (na 12 lit.).

Oprócz CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI). Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x