CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEJRZYSTKA to:

Ciona intestinalis - gatunek średnich rozmiarów kosmopolitycznej żachwy; ciało cylindryczne, półprzezroczyste (stąd nazwa), nieco żółtawe, z widocznymi przez osłonę czerwonawymi narządami wewnętrznymi, w tym podłużnymi pasmami mięśni, zamieszkuje samotnie lub w niewielkich, zwartych skupiskach płytkie, twarde dno, jak również elementy konstrukcji stworzonych przez człowieka - pale, boje czy kadłuby statków (zdarza się, że w liczbie powodującej znaczne zmniejszenie się ich prędkości) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 37.008

PILARZ POLNY, FAGOCYTOZA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, DRUK ULOTNY, KAROTENOID, KULE, INFORMATYKA, KRUCZYNA WIELKA, SŁOWACKI, GRANDA, WYRAZY, LEWICOWOŚĆ, LAMPA WYŁADOWCZA, BŁONA PŁAWNA, DIAKRYT, PINAKOID, SPLOT TRZEWNY, PROZODIA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, SŁAWA, CZUBIK RUDOLICY, SER TYLŻYCKI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, ZIEMIA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, POLIMER WINYLOWY, ŻYDOFIL, DOBRA STRONA, SZTUKA, WICEHRABIA, ZEBROID, BRÓD, FILEMONKA, DOMIAR PODATKOWY, GRYZIEL TAPETNIK, KURKI, STYL ZAKOPIAŃSKI, PRZECHOWALNICTWO, GRYZEK, SYNCHROFAZOTRON, PIÓRNIK, PAROWCZYK, FRANCZYZA, JĘZYK ALEUCKI, OGORZAŁKA ZWYCZAJNA, HAŁAŚNIK SZARY, DECYMA, JĘZYK NAWAHO, SIEDLISKO, DOŚWIADCZENIE, POLSKI, NIEDOROZWÓJ, TERROR, NADWZROCZNOŚĆ, ŚNIEŻYCA MAŁA, LEADER, UDRĘKA, SZCZENIACTWO, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, SOSNA RUMELIJSKA, NABOJKA, SZCZĘK ORĘŻA, JĘZYK PROTOSEMICKI, SEZAMEK, KASETON, FALA WODNA, SYLWA, GATUNEK MIESZANY, MIEDZIANKA BIAŁOCZELNA, SKAFANDEREK, LAWENDA FRANCUSKA, PIERÓG, PRZYŁBICA, ZWIĄZANIE SIĘ, HUBA SIARKOWA, GĘŚ EGIPSKA, MIEJSCE, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, MELUZYNA, ROK KOŚCIELNY, ZABORCZOŚĆ, POCHŁANIACZ GAZÓW, LOGIKA DEONTYCZNA, MAGNES, DRZEWICA KARAIBSKA, SZURPEK MISECZKOWATY, WCIĄGARKA, ROSTBEF, OTWÓR KIERUNKOWY, GUMNO, ZGORZEL, GINEKOLOGIA, KOLEŃ PIASKOWY, ROZPÓRKA, KASETOFON, RZEP, CANON, ASTER STRZAŁKOLISTNY, GMACHÓWKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, CELIDONIA, ZABUDOWA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, NORNIK PÓŁNOCNY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, ZWIAD, SPIS POWSZECHNY, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, PIEPRZYK, OWOC, ELEGIA, MŁOTOWNIA, CHLEB, FARMAKOKINETYKA, PETREL RELIKTOWY, TENIS ZIEMNY, CACKO, STYL WIKTORIAŃSKI, KADŁUB, HOLOWNIK, CHRONICZNOŚĆ, KIERZANKA, GOFR, KOŁOMNA, KATAKUMBY, VIRGA, NACJA, CIEMNOŚĆ, REKOMENDACJA, ŁBISKO, PODLIZYWACZ, CEMBROWANIE, HETERYK, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, PODZIEMIE, SIARA, ATA, HELISA, PEKAN, STAW, MARKACZKA ZWYCZAJNA, EUROWIZJA, TELEMECHANIKA, TECHNIKA GRAFICZNA, CENTURIA CZERWONA, PŁYWACZEK, DRYBLING, BABIE LATO, SZAROTA LEŚNA, NOMOKANON, MARKETINGOWIEC, TRAWELEBRYTA, KOMPLEKS, ŻABIRU AMERYKAŃSKI, DZIURAWY WOREK, BLIŹNIACZOŚĆ, DAGUSSA, TYTANIAN, UNIWEREK, MANNA DUŻA, WANGA BIAŁOWĄSA, EWOLUCJA, GIMNASTYKA MÓZGU, BAHAMY, GWIAZDARZ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ANTYUTLENIACZ, PRALNIA, MADZIARKA, KONTROLA INSTANCYJNA, KOALESCENCJA, BUSZÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, NORWID, PAPPATACI, ŻYDOWSKOŚĆ, WOTUM NIEUFNOŚCI, OGIEŃ I WODA, PASKOWIK OŁOWIOWY, TRZMIEL LEŚNY, PIĘTNO, NAPOMNIENIE, KARMA, WYZWISKO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, GÓRNICTWO NAFTOWE, ŚCINACZ, SPŁUKIWANIE, MIŁKA ZIELENIEJĄCA, BLOK RYSUNKOWY, NIĆ, BERNIKLA PÓŁNOCNA, BACHATA, BYSTROŚĆ, ZBÓJNICKI, SEROCZEŃ, PLAKODONTY, SKORZONERA, HACJENDA, STREFA PŁYWÓW, PISTOLET, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ALGEBRA MACIERZY, FESTMETR, CZERWONKA, TEMPERA, DOGODZENIE SOBIE, KOŃCZYNA DOLNA, SZUPINKA, KANAŁ, BRODEK UCIĘTY, SOSJERKA, SZEREG HARMONICZNY, PAJERO, NAWŁOĆ, KACZKA BIAŁOGARDŁA, KRYPTOKOMUNIZM, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PARCH, PREMIA GÓRSKA, PĘTLA, PĘD ROŚLINNY, DETEKTOR JONIZACYJNY, CHEMIA ANALITYCZNA, STOPA LODOWCA, ZAKRYSTIA, TRYMER, GALERIA, COCKNEY, ASEKURANTKA, FACIO, PORNOGRAFIA TWARDA, WYRAK, LOFIKS, PŁONNICZEK SŁOIKOWY, TYMIANEK, SEZONOWIEC, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, BRYZOL, PERKOZ WIELKI, MAKROCYTOZA, TRÓJBÓJ, SIŁA, NEUROTRANSMITER, REPRESJA, WODOLOT, SUTERENA, INGUSZKA, WARUGA, MARGINESOWOŚĆ, STOKŁOSA BENEKENA, CERKIEW, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KOMBATANT, DŻELADA BRUNATNA, CZYTNIK, KLIMT, PRZYTUŁEK, NIEDOROZWÓJ, STACJA, RZEŚKOŚĆ, BŁĘDNIK KOSTNY, HISTORYK, KOSMATEK, TAMBURA, SHOUNENAI, LAMPARCIK CZERWONOBREWY, PIEŚŃ, PRZEJŚCIE, PERKOZ ROGATY, SOSNA LIMBA, CZEREŚNIA, TABLICZKA MNOŻENIA, DALIA, CURRY, ROZPIERACZ, TURZYCA OWŁOSIONA, KAZAMATA, MINA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PRĄTNIK NADOBNY, BILBERGIA ZWISŁA, TRAGANEK PIASKOWY, FILIGRAN, SŁONICA, SUMIK, KENIJSKI, GLOSA, ALOES SOKOTRZAŃSKI, SARNA, JUBILEUSZ, KASZALOT, KWASJA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, KOSZT BEZPOŚREDNI, FIGÓWKA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KĄTNIK LEŚNY, ?GHEE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 37.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEJRZYSTKA Ciona intestinalis - gatunek średnich rozmiarów kosmopolitycznej żachwy; ciało cylindryczne, półprzezroczyste (stąd nazwa), nieco żółtawe, z widocznymi przez osłonę czerwonawymi narządami wewnętrznymi, w tym podłużnymi pasmami mięśni, zamieszkuje samotnie lub w niewielkich, zwartych skupiskach płytkie, twarde dno, jak również elementy konstrukcji stworzonych przez człowieka - pale, boje czy kadłuby statków (zdarza się, że w liczbie powodującej znaczne zmniejszenie się ich prędkości) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEJRZYSTKA
Ciona intestinalis - gatunek średnich rozmiarów kosmopolitycznej żachwy; ciało cylindryczne, półprzezroczyste (stąd nazwa), nieco żółtawe, z widocznymi przez osłonę czerwonawymi narządami wewnętrznymi, w tym podłużnymi pasmami mięśni, zamieszkuje samotnie lub w niewielkich, zwartych skupiskach płytkie, twarde dno, jak również elementy konstrukcji stworzonych przez człowieka - pale, boje czy kadłuby statków (zdarza się, że w liczbie powodującej znaczne zmniejszenie się ich prędkości) (na 12 lit.).

Oprócz CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI) sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - CIONA INTESTINALIS - GATUNEK ŚREDNICH ROZMIARÓW KOSMOPOLITYCZNEJ ŻACHWY; CIAŁO CYLINDRYCZNE, PÓŁPRZEZROCZYSTE (STĄD NAZWA), NIECO ŻÓŁTAWE, Z WIDOCZNYMI PRZEZ OSŁONĘ CZERWONAWYMI NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI, W TYM PODŁUŻNYMI PASMAMI MIĘŚNI, ZAMIESZKUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH, ZWARTYCH SKUPISKACH PŁYTKIE, TWARDE DNO, JAK RÓWNIEŻ ELEMENTY KONSTRUKCJI STWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA - PALE, BOJE CZY KADŁUBY STATKÓW (ZDARZA SIĘ, ŻE W LICZBIE POWODUJĄCEJ ZNACZNE ZMNIEJSZENIE SIĘ ICH PRĘDKOŚCI). Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast