Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZJAWISKO ZMIANY KIERUNKU OSI OBROTU OBRACAJĄCEGO SIĘ CIAŁA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKL PRECESYJNY to:

zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 14 lit.)PRECESJA to:

zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 8 lit.)RUCH PRECESYJNY to:

zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO ZMIANY KIERUNKU OSI OBROTU OBRACAJĄCEGO SIĘ CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.595

BERGMAN, NIEPOBOŻNOŚĆ, MYŚLIWY, LAKIER, PRZYWODZICIEL, GEOFIT CEBULOWY, TWÓR SIATKOWATY, TERMOGRAM, RUSKI, MAPNIK CAGLE'A, ŚLUZAK, PARTNER, IDENTYFIKACJA, RUMIAN SZLACHETNY, JAŚ WĘDROWNICZEK, SPRZĄGLE, CYKL, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, BANALNOŚĆ, ANEROID, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CHOROBA TANGIERSKA, STAROINDYJSKI, MIECH, KOŁOWROTEK, HAŁASOWNIK, SZARA MYSZKA, JONOFOREZA, DEZAKTYWACJA, FUZJA KONGLOMERATOWA, KRIONIKA, WANNANOZAUR, ODRZUT, SOLUCJA, MERYNOS, TRĄBKA POCZTOWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, CHOROBA KESONOWA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KIELON, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, MASA SPOCZYNKOWA, DUPCIA, ANAKREONTYK, ROZBIERACZ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, DÉJA VU, KANDYZ, APTAMER, ODROŚL, KORONA, MEDYCYNA, FOTOGENICZNOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, TABU, WAŻNIAK, LIŚĆ KARTEZJUSZA, SOLARZ, GARDEROBIANKA, MASA, PRZEWRÓT, MAJMA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ERA AFITYCZNA, ZEA, MIEDZIORYTNIK, USTROJOWOŚĆ, WAHLIWOŚĆ, BOREWICZE, AMPUŁA, POCIĄG METRA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, OTWARCIE SERCA, EKRAN, UŻYCIE BRONI PALNEJ, MUTUŁY, TRUPOJAD, ŁOWCA GŁÓW, BĄK, ZĘBNICA, KOTEWKA, CHOROBA WOLMANA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, BUTELKA MIAROWA, ARYTMETYKA MODULARNA, OKRĘT FLAGOWY, LEŃ, ZARZUELA, PANEK, POŁYKACZ, WYLINKA, PĘDNIK AZYMUTALNY, PREORIENTACJA, KOŻUSZYSKO, NAŚLADOWCZOŚĆ, LUKA DEFLACYJNA, WYCHOWANICA, SKAŁKA, GRA W KARTY, IMIĘ, FOKMASZT, MAN, OSTRONOS, SYNSEPAL, KSIĘGA WÓJTOWSKA, DEKOLT, ISKRA, RZEP, ODKRYCIE, CIELĘCINKA, DEWELOPER, KAGU, ŻYŁKA, WIDZENIE OBWODOWE, DWA OGNIE, DRZEWO KAUCZUKOWE, ARPEGGIO, SZAL, CIELENIE LODOWCA, NIECHLUJNOŚĆ, SZKOŁA WYŻSZA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, HAFT KRZYŻYKOWY, KOMORA ZAMKOWA, DYSK AKRECYJNY, KLATCHIAŃSKI, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, REWIZJONIZM, KOŃ ANDALUZYJSKI, SZTOLNIA WODNA, ZWIERZĘ, LINOWIEC, WSPÓŁBRZMIENIE, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ANTOCYJANIDYN, DECYMA, DEZERCJA, SYSTEM NICEJSKI, STOPA ZYSKU, SZCZOTECZKA, CZEPLIWOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, WYŁOŻENIE SIĘ, SEMESTR LETNI, SKRYBA, TOPOS, KOALICYJKA, MAKIJAŻYSTA, EROS, RYBONUKLEOZYD, DYWIZJON RAKIETOWY, BERŻERETKA, TREN, CIĘŻKI TYŁEK, LEZGINKA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, CHIRURGIA URAZOWA, RAZ, CYKL, MOSTOWNICZY, HIGIENISTKA, SZKOŁA, TEREN, DZIANINA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, MARTWOTA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, WIEŚ, KOLEJKA GONDOLOWA, PISMO WĘZEŁKOWE, NERW CZASZKOWY, BEANIA, TYPOGRAFIA, REAKTYWACJA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ALOTROPIA, WUEF, INTERESOWNOŚĆ, WERBOWNIK, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ŚWINKA, WATÓWKA, ELEGIA, JAJKO W KOSZULCE, PŁAZY OGONIASTE, KONDOMINIUM, CZARDASZ, ALLEL RECESYWNY, DOGI, USTERZENIE MOTYLKOWE, MIĘSOŻERCA, STADIUM LARWALNE, BAKARAT, SYNANTROPIZM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, PODYPLOMÓWKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, BIORYTM, ARPEDŻIO, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, COLETTE, METEORYTYKA, FILOLOG, WĄTŁOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, ZATYCZKA DO USZU, METACENTRUM, ASYNCHRONIA ROZWOJOWA, FARMA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, ODWODZICIEL, TRANSFORMACJA FALKOWA, RETINOPATIA NADCIŚNIENIOWA, KENOZOIK, KOŃ KARABACHSKI, ZWID, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, DESKA KLOZETOWA, PERTURBACJA, LENIWIEC PSTRY, ZRAZÓWKA, AGENT, SALOWA, KONFESJA, AUTOTOMIA, WICEHRABIA, BANIA HERONA, ZAJĄKNIĘCIE, PELAGIAL, WYRAJ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MEGATSUNAMI, MŁODZIEŻÓWKA, LORETANKA, CYBERPANK, MINUSY, KANAŁ HAVERSA, NOSACZ, DACH ŚWIATA, BOHEMISTYKA, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, AMERYKA, EKSPEDYTURA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ADMIRER, TOPIEL, ZMARZLAK, WIROWOŚĆ, ENERGETYKA WODNA, ONKOLOGIA, ŁAŃCUSZEK, CZARNA ROBOTA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, EN GRISAILLE, ARKA, AUTSAJDER, NIEGOŚCINNOŚĆ, NOWOWIERCA, MONOCHROMATYZM, BAS, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, ROZPAD SKAŁ, PSYCHODELIK, POCZEKALNIA, MICHAŁ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, ŁUCZNIK, BLOK SOCJALISTYCZNY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, FLETY, ORBITA, KOPROFAGI, PULSACJA, ORGIA, ŻWACZ, WYCIĄG TALERZYKOWY, TWIERDZENIE PASCALA, RYGIEL, KAMARAN, FUNGICYD, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, LINIA GŁOWY, ZAĆMA POURAZOWA, SZACHY TRZYOSOBOWE, KOKLUSZ, OLEJOWIEC, MUGOL, BRUDNA ROBOTA, KANCIASTOŚĆ, FOKUS, SALA PLENARNA, BĄCZEK, KIESZONKA SKRZELOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.595 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO ZMIANY KIERUNKU OSI OBROTU OBRACAJĄCEGO SIĘ CIAŁA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cykl precesyjny, zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 14 lit.)
precesja, zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 8 lit.)
ruch precesyjny, zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKL PRECESYJNY
zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 14 lit.).
PRECESJA
zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 8 lit.).
RUCH PRECESYJNY
zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x