Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄKOTKA to:

znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym (na 7 lit.)MENISK to:

znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.637

SZTUCZNY SATELITA, STRAŻ GMINNA, TARCZKA, KĄPIEL SŁONECZNA, KECZUA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KAZUISTA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KONSTANTAN, WIEŻA CIŚNIEŃ, KAZAMATA, KICZUA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, DEPRESJA, KAWA Z MLEKIEM, IDENTYFIKACJA, TASZCZYN PSZCZELI, OBRZĘKI, KOSTIUMERNIA, MARUDA, ŻUŻEL, NORMALIZATOR, ĆWIERĆTUSZA, LUNETA, OTWÓR WYLOTOWY, LABORANT, WYKRĘCANIE, TARCZA KONTYNENTALNA, KIELICH, PUNKT KOPULACYJNY, WIELKI WYBUCH, BIEG, NAŁOGOWOŚĆ, RADYKALNA PRAWICA, NADWZROCZNOŚĆ, KIERUNEK, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, WIEWIÓRKA, FILAMENT, WKŁAD GRUNTOWY, ZBIÓR, AUTYZM, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, PALARNIA, SEKTOR PUBLICZNY, STRZEMIĘ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, REPLIKATOR, ŻUŁAWA, SMAR MASZYNOWY, ZUPA, KUKICHA, GANGSTERYZM, ARCYKSIĄŻĘ, GROTESKA, ZAGNIEŻDŻENIE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, WYRAJ, GRA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, WYPADEK PRZY PRACY, KOREAŃSKI, ARABSKI GREYHOUND, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, PARAZYTOFIT, SIATECZKA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, FALA BALISTYCZNA, KOFAKTOR, USTERZENIE RUDLICKIEGO, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WÓR, SZKOŁA ŚREDNIA, SEKCJA, KAJMAN KROKODYLOWY, PORĘCZE, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, SKURCZ, WYLEW, POWTÓRZENIE, MEMFIS, NAGRODA POCIESZENIA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, GNIAZDO NASIENNE, DEGRENGOLADA, JĘZYK DUNGAŃSKI, FILOLOGIA NIEMIECKA, PASEK, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, SUBSKRYBENT, WOREK TRZEWIOWY, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, MONOPOL, GRAFA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŻOŁDAK, OPŁOTKI, WISKOZA, APOLOGETA, RZEMIEŚLNICZEK, SEMAFOR, PRZEKŁADNIA CIERNA, ADBLOCK, NAPRĘŻACZ, ZIELONA FALA, HURTOWNIA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, LEWICA, BOROWIEC OLBRZYMI, WĄS CZUCIOWY, ESPRESSO, LOGIZACJA, IZOMER KONFORMACYJNY, HISTORYCYZM, METRYKA, GRZYB NADRZEWNY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KORNIJSKI, ATAWIZM, TABLICA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, ZJAWISKO THOMSONA, UDERZENIE, DOMINANTA, BEZDEŃ, SZARA MYSZKA, KASZALOT, TEORIA KATASTROF, OTWARTOŚĆ, KIFOZA, SAWANTERIA, NIENIEC, MYŚL, METEORYZM, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, TRZPIEŃ, CZYŻNIE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ZWIERAK MIKROFALOWY, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, PUSZKA MÓZGOWA, TURAS, OTWOREK, SANDBOX, FILEMON SZARY, FEERIA, SZTUFADA, SŁOIK, KRYPTOGRAFIA, RÓWNOWAGA, KRĄŻENIE WROTNE, ROMANISTYKA, ZESTAWIK, BOCIAN, PUNKT PODSŁONECZNY, TUTORIAL, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, NIERÓWNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, UŁUDA, BAŚNIOWOŚĆ, PODNIEBIENIE TWARDE, MLEKO, STYL GRZBIETOWY, PONIEWIERKA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TRUFLA, STOLIK, GRA WYŚCIGOWA, PINAKOID, OCEL, ZMARZLAK, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, MAJOWY ROBOTNIK, MAMMOLOGIA, OBRONA HOLENDERSKA, JIVE, NOSACZ, WETERYNARKA, INWALIDA, POJAZD GĄSIENICOWY, ZBROJA ŁUSKOWA, UDAR SŁONECZNY, TUNEL, ELEKTROLIT, KARLIK ŚREDNI, EKRANOPLAN, KROKIEW, ARKA PRZYMIERZA, KOMEDIANTKA, MASELNICZKA, ORBITOWANIE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, MNICH, MULDA, TYGRYSIE OKO, DNA MOCZANOWA, TRYGONOMETRIA, ELITARYSTA, RÓW TEKTONICZNY, LOT, OLIGOMER, INTERESOWNOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, NIEWYDOLNOŚĆ, GROOMING, PASAT, PRZEMYTNICTWO, UPRAWA, KOPALINA SKALNA, GARDEROBA, LEJ, SERW, WAPIENNIK, ORZECHÓWKA, MOHORYCZ, SANDINISTA, OKRES WEGETACYJNY, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, POSTĘPOWANIE, TOPIK, FREAK, LÓD WŁÓKNISTY, UCIECZKA, ZAPŁON, PIŻMOWIEC, TRANSEPT, FUNT, KŁĄB PSZCZELI, ZIELONE PŁUCA, ZMYWACZ, TYFUS PLAMISTY, STONKA, DOM GRY, MAKROREGION, WARAN BEZUCHY, PM, SĄD OPIEKUŃCZY, PŁOMYCZEK, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ŁUPEK DACHOWY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, GRANDA, TOKARKA KŁOWA, ORGANOLOGIA, KOSZULARZ, SFIGMOMANOMETR, JAPOK, SZEJK, HELISA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, CENA ZAMKNIĘCIA, ROŻEK, STRZELNICA, STOIK, METAMORFIZM WSTECZNY, ZBÓJNIK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, SAMOWOLKA, KŁOSEK, INTERAKTYWNOŚĆ, KĄT PIONOWY, ANGLOSASKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, ŁATEK, AFRYKAŃSKI, PARTNER, TALERZ, PRZECINACZ, TLENOWNIA, PĘD, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ZLEPNOŚĆ, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, GRAFICZKA, TENDENCJA, OBRONA BAŁTYCKA, WAGON DOCZEPNY, STOPA, BRĄZOWNIK, GNOJOWNIK, WŁÓKNO WĘGLOWE, RPG, PŁETWA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ISLAMISTA, ŁUG, KAMERTON WIDEŁKOWY, ASYMILOWANIE SIĘ, SATYRYCZNOŚĆ, KUKLIK SZKARŁATNY, AKTYNOWIEC, ZATOKA, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, WIKARYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.637 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łąkotka, znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym (na 7 lit.)
menisk, znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄKOTKA
znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym (na 7 lit.).
MENISK
znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x