APTENODYTES PATAGONICUS - DUŻY NIELOTNY PTAK WODNY Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY CHŁODNE OCEANY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ; GNIEŹDZI SIĘ NA OBRZEŻACH ANTARKTYDY, ZIEMI OGNISTEJ, FALKLANDACH I INNYCH WYSPACH TEJ CZĘŚCI ŚWIATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PINGWIN KRÓLEWSKI to:

Aptenodytes patagonicus - duży nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów (Spheniscidae), zamieszkujący chłodne oceany półkuli południowej; gnieździ się na obrzeżach Antarktydy, Ziemi Ognistej, Falklandach i innych wyspach tej części świata (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APTENODYTES PATAGONICUS - DUŻY NIELOTNY PTAK WODNY Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY CHŁODNE OCEANY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ; GNIEŹDZI SIĘ NA OBRZEŻACH ANTARKTYDY, ZIEMI OGNISTEJ, FALKLANDACH I INNYCH WYSPACH TEJ CZĘŚCI ŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.165

OSTRYŻYCA, OBWÓD RYBACKI, POMPIER, POZYCJA TRENDELENBURGA, KLAWISZ NUMERYCZNY, BUDLEJA DAWIDA, MSZAKI, ŻALUZJA PIONOWA, BLESKOTKA, AKWEN, JĘZYK MALAJSKI, REAKCJA ZAPALNA, SALCEFIA, LAMA, CZASZA, WĘZEŁ WINDSORSKI, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, POJAWIENIE SIĘ, SSAKI JAJORODNE, DWA OGNIE, ARCHOZAUR, PERSEWERACJA, KOŃ ANDALUZYJSKI, SKORUPIAKI, PRALUDZIE, LICZI, KRÓLIK EUROPEJSKI, KONTO, NIEMĘSKOŚĆ, BERNARD, PUCHLINA WODNA, GRAFOLOGIA, UISTITI SREBRZYSTA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, MRÓWKOŻER WORKOWATY, ENKLAWA, JADŁOSPIS, FUNT, ALGEBRA OGÓLNA, ZŁOŚNICA, ŚLIZGAWKA, FOKA, UCHTA, CEDR, PŁASKOBOK ROOSEVELTA, POWTARZALNOŚĆ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, STRZECHWOWIEC OTWARTY, ROZWÓJ, SEMINARIUM, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, WIEDENKI, BYDŁO, WODY ŚRÓDLĄDOWE, WARSZAWIANKA, OWOC, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, KOB ŚNIADY, KUBEK, LATARNIA UMARŁYCH, VOLKSDEUTSCH, GUJANA FRANCUSKA, ŻÓŁW LEŚNY, WANNANOZAUR, KMINEK INDYJSKI, CYGARNICA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, NOSACZ, AMFITEATR MORENOWY, MINÓG JAPOŃSKI, PODSADNIK, MOPEK, DZWONIEC, NASTAWNOŚĆ OKA, FAKT, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GIBON HULOK, BRODEK UCIĘTY, PRZESIĘK, TEMPERATURA BARWOWA, ANDROGYNIA, MODNIARZ, OWSIANKA, ŁYSOŃ SIWOGŁOWY, PETRELEK CIENKODZIOBY, CUDOTWÓRCZYNI, GWIAZDA WIELOKROTNA, KATANA, OŚLICA BALAAMA, BORNICA, KOSARZ POSPOLITY, CZARNE, HELENKA, RONDO, DOJNICA, KARLICZKA, KRASNOLUDEK, ZANUWE, ELIMINACJE, ŁUSZCZAK, JEŁOP, PLOTER ROLKOWY, ROPUCHA FOWLERA, BIELINEK RUKIEWNIK, KORKOWIEC, KNAJPA, WIRTUOZERSTWO, OSTREK, JEMIOŁA, CYPR, WAHADŁOWIEC, IBIS OSTROSTERNY, SZKOŁA SPECJALNA, FILM WOJENNY, FULMAR, GALARETA, TROGLOFIL, MOKRADŁOSZ, DEMPSEY, ATRAKCJA, NEBRASKA, RYNEK KONKURENCYJNY, ŚWIECIK KONGIJSKI, OKLUZJA, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, BEKAS WYSPOWY, KONKURENCJA, PASTISZ, GRANICA FUNKCJI, OGIEŃ, KOSTRZEWA GAUTIERA, DAJAL, OSTROSŁUP FOREMNY, CABAN, PETREL CZARNOPRĘGI, TECHNIKA CIEPLNA, ROTANG, SINIACZEK PURPUROWY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, BARCZATKA CASTRENSIS, KULTURA WIELBARSKA, UNIK, BÓBR OLBRZYMI, PRZYKWIATEK, BUSZÓWKA ZMIENNA, MOTYLEK, EKLIPTYKA, ZŁOTOKRYZIK, MOSINA, LAICKOŚĆ, KURIKA, SAMOWOLNOŚĆ, CHWILÓWKA, RZEŻUSZKA, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, SALAMANDRA PLAMISTA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, WCIOS, MIASTECZKO ROWEROWE, GALAGO OLBRZYMI, KOSTRZEWA BARWNA, KOŁODZIEJ, KOŁBAŃ, EUFAUZJA, PAS RADIACYJNY, WŁÓKNO WĘGLOWE, WŁOSKI, PALUKSIZAUR, KAFKA, ŁUPEK OSADOWY, KŁUSAK ORŁOWSKI, PRZYBYTEK, DECYMA, MORŚWIN BURMEISTRA, ŚLIZGAWICA, JOGURCIK, ALKA, BOROWIK CEGLASTOPORY, ETNOLINGWISTYKA, KROK MILOWY, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, PODGRZYBEK, DUŻY EKRAN, MŁOT, SÓJKOWIEC, WALKA ODWROTOWA, JĘZYK BERBERYJSKI, ASYMILOWANIE SIĘ, URABIALNOŚĆ, FURMANOW, SPŁACHEĆ, KORMORAN KRASNOLICY, KOTWA, SOSNA CHIŃSKA, FILOZOF, KUPREJ, CHODZĄCA REKLAMA, WIELOETAPOWOŚĆ, CYKLOTYMIA, RAFA, JAKUBKA, BIMBROWNIA, ZMIERACZEK, TRZCINOPALMA ROTANG, HALNIAK, PONIKŁO AUSTRIACKIE, KONGREGACJA, SYLWETA, ZASIĄG, MATERIA, BUKOWIANKA, RUSKI, ZBLIŻENIE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, MAŁPI GAJ, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, TRZEJ KRÓLOWIE, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, OGRZEWNICTWO, METRYKA, FAUST, KRĘTOGŁÓW, DRABINOWIEC MROCZNY, DŻINN, NERKOWIEC, RZEPICHA WĘGIERSKA, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, POMIDOR, RAK AMERYKAŃSKI, POLNIK, PRZĄSTNIK, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, SUSUKA, WYSŁUGA LAT, POŚWIERKA CZARNOBRZUCHA, PŁYWACZ, NESODAKTYL, PIERWSZY PLAN, QUEBRACHO, IDENTYFIKACJA, GADZIOGŁÓWKA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, REMIZ, SOREK, MAJOWY PRACOWNIK, KROKUS OKAZAŁY, CECHOWNIA, GNOMOLOG, SCENKA RODZAJOWA, KIBLA, DILIŻAN, JABŁOŃ SYBERYJSKA, JEMIOŁUSZKA, WANGA ŻAŁOBNA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, UNISONO, PRZEPOCZWARZENIE, PIASEK BĄBLOWCOWY, ROTUNDA, NAWIS, UPADEK, TEORIA PIERŚCIENI, ZWYCZAJ LUDOWY, WĘŻÓWKA, OKUREK, SPRAWNOŚĆ, MABUJA TĘCZOWA, BĄCZEK CIEMNY, SZTUKA, GRECKIE SIANO, PAZUROGON PRĘGOUDY, WIELKA BAHAMA, GRUBODZIÓB, SYGNAŁ, KARŁÓWKA SKROMNA, SOSNA SYBERYJSKA, AWERSJA DO RYZYKA, CEWKA INDUKCYJNA, MORALIZATOR, SYSTEM WBUDOWANY, BOCIAN GARBATY, ZWÓD, BEZŻUCHWOWIEC, BENZYNA SILNIKOWA, MOROWE POWIETRZE, RAJA PIASKOWA, ZŁOTOKRET HOTENTOCKI, MODRZEW POLSKI, BIOGEOGRAFIA, KONTAKCIK, KLESZCZE, IBIS, WSPOMINKI, OPERATOR KABLOWY, PŁASZCZ DOLNY, TYGRYSKA RDZAWOSZYJA, MLECZARZ, DŁUGOWIECZEK KRZYWY, SIEĆ, ?PERKOŁYSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APTENODYTES PATAGONICUS - DUŻY NIELOTNY PTAK WODNY Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY CHŁODNE OCEANY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ; GNIEŹDZI SIĘ NA OBRZEŻACH ANTARKTYDY, ZIEMI OGNISTEJ, FALKLANDACH I INNYCH WYSPACH TEJ CZĘŚCI ŚWIATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APTENODYTES PATAGONICUS - DUŻY NIELOTNY PTAK WODNY Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY CHŁODNE OCEANY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ; GNIEŹDZI SIĘ NA OBRZEŻACH ANTARKTYDY, ZIEMI OGNISTEJ, FALKLANDACH I INNYCH WYSPACH TEJ CZĘŚCI ŚWIATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PINGWIN KRÓLEWSKI Aptenodytes patagonicus - duży nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów (Spheniscidae), zamieszkujący chłodne oceany półkuli południowej; gnieździ się na obrzeżach Antarktydy, Ziemi Ognistej, Falklandach i innych wyspach tej części świata (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PINGWIN KRÓLEWSKI
Aptenodytes patagonicus - duży nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów (Spheniscidae), zamieszkujący chłodne oceany półkuli południowej; gnieździ się na obrzeżach Antarktydy, Ziemi Ognistej, Falklandach i innych wyspach tej części świata (na 16 lit.).

Oprócz APTENODYTES PATAGONICUS - DUŻY NIELOTNY PTAK WODNY Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY CHŁODNE OCEANY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ; GNIEŹDZI SIĘ NA OBRZEŻACH ANTARKTYDY, ZIEMI OGNISTEJ, FALKLANDACH I INNYCH WYSPACH TEJ CZĘŚCI ŚWIATA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - APTENODYTES PATAGONICUS - DUŻY NIELOTNY PTAK WODNY Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY CHŁODNE OCEANY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ; GNIEŹDZI SIĘ NA OBRZEŻACH ANTARKTYDY, ZIEMI OGNISTEJ, FALKLANDACH I INNYCH WYSPACH TEJ CZĘŚCI ŚWIATA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x