DYSKRETNY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPISUJĄCY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA, ŻE PROCES BERNOULLIEGO ODNIESIE PIERWSZY SUKCES DOKŁADNIE W K-TEJ PRÓBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZKŁAD GEOMETRYCZNY to:

dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący prawdopodobieństwo zdarzenia, że proces Bernoulliego odniesie pierwszy sukces dokładnie w k-tej próbie (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSKRETNY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPISUJĄCY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA, ŻE PROCES BERNOULLIEGO ODNIESIE PIERWSZY SUKCES DOKŁADNIE W K-TEJ PRÓBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.798

FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, JURA ŚRODKOWA, STALMACH, TRYUMF, ELEKTROWÓZ, WIETRZENIE FIZYCZNE, FERMAT, PARAMETR, SAMOROZPUSZCZANIE, GRAF KOMÓRKOWY, DYMINUCJA CHROMATYNY, POLĘDWICA, MALINÓWKA, KOSZTELA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SĄD I INSTANCJI, ORDOWIK, CYBERNETYZACJA, SABHA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KRAS, DWUPŁCIOWOŚĆ, NANKINY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, SZKARADZIEJSTWO, OWCZAREK, KOMPRESJA DYNAMIKI, KOLORYSTYKA, SASAFRZAN, CZARNA WDOWA, LOKATA DYNAMICZNA, MAWSON, BUKOWIANKA, CUKINIA, ZEŚWIECCZENIE, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, SOŁECTWO, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, KRZESANY, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, APROKSYMACJA, ABLACJA LODOWCOWA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, IMIPRAMINA, MARTYNGAŁ, STRYJEŃSKI, SZABLA, ROZKŁAD NORMALNY, EINSIEDLER, WYMIANA GAZOWA, DRYFT GENETYCZNY, SYGNAŁ DYSKRETNY, POLATUCHA OLBRZYMIA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, JANSSEN, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, CYPRYS, CHMIEL, MATRYCA LOGICZNA, EKSPROPRIACJA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, ODCZYN ZAPALNY, SUKCES, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, POPRZEDNICZKA, WZORZEC UMOWNY, MILLER, BLIŹNIAKI, LOGOWANIE, DYFUZJA KULTUROWA, CHIŃSZCZYZNA, EROZJA GLACJALNA, KASZTANOWIEC, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, METROPOLIZACJA, OGÓR, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, PRINCESKA, FILTRACJA, POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, PROCES ODWRACALNY, PIERWSZOROCZNIAK, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, BEZPIECZNIK, KOLEKCJA, GAGARIN, PROCES TERMODYNAMICZNY, STAŁA MICHAELISA, PORZECZKA, BRZOSKWINIA, CASTRO, LAMNOWATE, WIDMO RENTGENOWSKIE, KONGRUENCJA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, METODA REPREZENTACYJNA, LOKAJSKI, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, RZEKA AUTOCHTONICZNA, IRONICZNOŚĆ, IGUANA, SAMOREALIZACJA, MIECZ OBROTOWY, E-MAIL, STRATOTYP, FULTON, BANKROFT, ŚCIEŻKA HAMILTONA, APOZYCJA, WINIFIKACJA, IMPLEMENTACJA, DENATURALIZACJA, KALAMONDIN, TERGAL, FASOLA AZUKI, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, HISTORIA, PEARS, GŁÓWKA ARTYKUŁU, IMMOBILIZACJA, MAŁŻEŃSKA RULETKA, ETOLOGIA, WIZJA LOKALNA, ROZWÓJ, PROCES SPOŁECZNY, JĘCZMIEŃ, JĘZYK TAJSKI, KLAPSA, TRIUMFATOR, JURA DOLNA, SUBLIMACJA, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, BENZ, PROCES EGZOGENICZNY, PIERSIÓWKA, CIŚNIENIE PARCJALNE, OBROTNIK, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, TYFTYK, WSCHODY, PIERWSZY RAZ, RÓŻNOWICIOWCE, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, OBUPŁCIOWOŚĆ, RODAK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, JEDLICA, TŁUMIENNOŚĆ, WIETRZENIE MECHANICZNE, CEFALOGLICYNA, ROZKŁAD WEDŁUG WARTOŚCI OSOBLIWYCH, KUMKWAT, POPRZEDNIK, MODERN, ADAPTACJA, SZMIDT, ODDYCHANIE TKANKOWE, TRZMIELINA, E-POCZTA, KANAŁ ENERGETYCZNY, KATEDRA, ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ, ANTYCYPACJA, ROCZNICA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TRANSMUTACJA, KOROZJA, TONGA, PRECYZJA, IMPOSTACJA, IMAGO, BÓB, PULASAN, ROZKŁAD MACIERZY, KMIN RZYMSKI, PROCES GEOLOGICZNY, POCZTA ELEKTRONICZNA, VALLADOLID, ALDEHYD MRÓWKOWY, ABSORPCJA, PIERWIASTKA, INWERSJA CUKRU, FRONTOLIZA, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, DELFIN, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, PILOT, PROCES, DWUFAZOWOŚĆ, KAUZALIZM, ODDYCHANIE TLENOWE, EKSABAJT, PROCES FIZJOLOGICZNY, ATLAS, MOROSZKA, TYP DZIKI, ANDROGYNIA, HELLENIZACJA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, EOCEN, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, KUREK, BORÓWKA AMERYKAŃSKA, KISIEL, PIRI-PIRI, WIZUALIZACJA, ANALIZA REGRESJI, JAŁOWCÓWKA, FORMA DRUKOWA, GENEZA, KONIUGACJA BAKTERII, DYFUZJA CHEMICZNA, ARPAD, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, KANIBALIZACJA, LIGOL, BANKRUCTWO, MYLONITYZACJA, SAUL, ZAPALENIE TRZUSTKI, PAŁECZKI NAPIERA, DIAKRYT, DYNAMIKA, PIEPRZ CZARNY, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, GEN WĘDRUJĄCY, PRAPŁETWIEC CZARNY, PRZEMIANA POLITROPOWA, OSINA, DEREŃ, SYGNIFIKATOR, OGRZEWANIE, OGÓREK, ROZBRATEL, DEPILACJA, BERGAMOTA, MIRSKA, SEDER, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BIBLIOTEKA, JONATAN, BESSER, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, ROZWÓJ, LIMBA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PAPRYKA, AMUNDSEN, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, TELIGA, IDENTYFIKACJA, POSTGLACJAŁ, SEKRECJA, GŁOWNIA KUKURYDZY, EUKALIPTUS, ROZLEGŁOŚĆ, WYLECZENIE, AVOCADO, CHOROBA REFSUMA, ORGANISTA, KARZEŁKOWATOŚĆ, KEBAB, PCHEŁKI, SASAFRAS, PROCES STACJONARNY, LESZCZYNA, KONWERSJA, RÓŻNOPOSTACIOWOŚĆ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, KARS, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, ENERGETYKA WODNA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ŁUTÓWKA, EWOLUCJA, BALSAMOWANIE, DERYWACJA AFIKSALNA, PALEOGEN, PRYMA, OPOZYCJA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, MORFOGENEZA, STYCZEŃ, AUTODESTRUKCJA, BRUKIEW, NEPTUN, KRAKUS, MYŚLENIE, PROCES TECHNOLOGICZNY, MACIERZ GRAMA, TEFF, ?HYZOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.798 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSKRETNY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPISUJĄCY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA, ŻE PROCES BERNOULLIEGO ODNIESIE PIERWSZY SUKCES DOKŁADNIE W K-TEJ PRÓBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSKRETNY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPISUJĄCY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA, ŻE PROCES BERNOULLIEGO ODNIESIE PIERWSZY SUKCES DOKŁADNIE W K-TEJ PRÓBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZKŁAD GEOMETRYCZNY dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący prawdopodobieństwo zdarzenia, że proces Bernoulliego odniesie pierwszy sukces dokładnie w k-tej próbie (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZKŁAD GEOMETRYCZNY
dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący prawdopodobieństwo zdarzenia, że proces Bernoulliego odniesie pierwszy sukces dokładnie w k-tej próbie (na 19 lit.).

Oprócz DYSKRETNY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPISUJĄCY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA, ŻE PROCES BERNOULLIEGO ODNIESIE PIERWSZY SUKCES DOKŁADNIE W K-TEJ PRÓBIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DYSKRETNY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPISUJĄCY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA, ŻE PROCES BERNOULLIEGO ODNIESIE PIERWSZY SUKCES DOKŁADNIE W K-TEJ PRÓBIE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x