ZIARNO ROŚLINY O TEJ SAMEJ NAZWIE; TWARDA ODMIANA PSZENICY, Z KTÓREJ WYTWARZA SIĘ MĄKĘ NAZYWANĄ SEMOLINĄ I KUSKUS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PSZENICA DURUM to:

ziarno rośliny o tej samej nazwie; twarda odmiana pszenicy, z której wytwarza się mąkę nazywaną semoliną i kuskus (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PSZENICA DURUM

PSZENICA DURUM to:

Triticum durum - gatunek zbóż należący do rodziny wiechlinowatych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIARNO ROŚLINY O TEJ SAMEJ NAZWIE; TWARDA ODMIANA PSZENICY, Z KTÓREJ WYTWARZA SIĘ MĄKĘ NAZYWANĄ SEMOLINĄ I KUSKUS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.167

PACZKA, SKRZYDEŁKO, BOLA, RUMBA, PAKOWACZ, NIECHLUJNOŚĆ, CZUBATKA, EKSPRES, KRWAWNIK, ŁĄCZEŃ, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, POLIANDRIA, RODZINA JĘZYKOWA, WYGIĘCIE, KONTIKI, CZERWONA STREFA, PIEPRZYCA OWŁOSIONA, WĘZEŁ CIEPLNY, TERYNA, ZRZĄDZENIE, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, SODOMA I GOMORA, OFFSET, STARÓWKA, NADKRWISTOŚĆ, COOL JAZZ, FALA, STREFA PERYGLACJALNA, KONTAKT, LUZACKOŚĆ, BANKSTER, TRZEPACZ, HARMONIA, RODZAJ MĘSKI, KOKSA, FRENOLOGIA, FIRMA ZWROTOWA, NIEGOSPODARNOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, KOMENTARZYK, NAJEM OKAZJONALNY, LICHWA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, BRODAWKA STÓP, ROŚLINA OWADOPYLNA, RECEPCJA, CHOCHOŁ, ZGNILIZNA DREWNA, OKULAR, KAUCZUKOWIEC, KOŃ TROJAŃSKI, UKŁAD WIELOKROTNY, MIĘSOPUST, MEDIALNOŚĆ, AFEKT PATOLOGICZNY, PILEA DROBNOLISTNA, BŁĘDNIK KOSTNY, PIGMALIONIZM, WYNURT, POŁOŻENIE, DZWONEK RĘCZNY, TYMOTKA KOLANKOWATA, JAGODOWIEC WIELKOKWIATOWY, WATA CUKROWA, SSAKI ŻYWORODNE, IZOFONA, ROZTERKA, MAKI, WIERZCHOŁEK KORZENIA, LICYTACJA, DŁUGI WEEKEND, ŁUK MADZIARSKI, WYWÓD, PORĘBA, ANTYIMPERIALISTA, CUKRZYK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PRAWO UNIJNE, CZĘŚĆ, DOKTOR HABILITOWANY, PUZON, ROZTOCZE, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, KARMAZYN, KUBAS, HERBATKA, INFORMEL, HELIOTROP, ILUZORYCZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, SMUTY, SPÓŁKA CICHA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, APOSTOŁ, SAGAN, PAPIERÓWKA, DERBY, WENTYL, CZUMAK, STYCZNOŚĆ, MSZAKI, OBWÓD REZONANSOWY, ZOOLOGIK, PARANOIK, PACHIRA WODNA, MALINA MOROSZKA, OFENSYWA, PIERWOMSZAKOWCE, SKŁADNIA, SPŁYW GRAWITACYJNY, RÓJ, ŚMIGŁO, FRONT, PLECIONKA, PSALM ALFABETYCZNY, OBSADKA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, CORONET, FELOPLASTYKA, SŁONIOWATE, JĘZYK ARABSKI, FUZJA JĄDROWA, AUTOBUS SZYNOWY, DRABKA, ZABUDOWANIA, UCZEŃ, SAWANTYZM, IZBA DEPUTOWANYCH, OMLET, OBRZĘKI, ZSYP, HURTOWNIA, TUNIKA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, CHAŁTURZYSTA, WYROK, BUDKA, RADZISTA, PACHNOTKA UPRAWNA, PAROLIST, LISTNIENIE, MIAZMATY, NATKA, WSZYSTKOŻERCA, PIOŁUN, PĘCINA, OTWORZENIE SERCA, CHRONICZNOŚĆ, KLIMAKTERIUM, ANGIELKI, ZDJĘCIE STYKOWE, JĘZYK POLSKI, BŁONKA, DŻAGA, HAFTARNIA, GATUNEK CELOWY, WYRZUTNIA, SKRĘTKOWCE, LEJEK, CYKL POETYCKI, AKSJOMAT, DOBRO PUBLICZNE, REINKARNACJA, POROZUMIENIE PŁACOWE, STRZEMIĘ, NAKURWIENIE SIĘ, DAMA DO TOWARZYSTWA, GRZYBIARZ, KARAKOL, KOKILKA, METAMERIA, PLASTIK, CHOROBA BERGERA, AEROFIT, ZJAWISKO KURZAWKOWE, KICHA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, ŻEGLAREK, WERYZM, MOTYWIK, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, PIŁKA MECZOWA, WNĘKA WĄTROBY, PCHACZ, CIAŁO OBCE, RODNIK, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, BIAŁORUSZCZYZNA, KASKADA TROFICZNA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, CIAŁO AMORFICZNE, SŁONIOWATOŚĆ, AKCJA NA OKAZICIELA, MAGISTRALA, ARTROZA, KAWKA, BEZPARDONOWOŚĆ, ODLEWARKA, GRUBIANIN, OKRES LITERACKI, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SZPERACZ, ASTER PIRENEJSKI, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PIĘCIORNIK KRWISTY, JUTLAND, KORBACZ, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KOKARDKA, ULM, OSOBOWOŚĆ, SEGMENT SZYJNY, KLUSKA KŁADZIONA, TIOMERSAL, WATERPROOF, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, RZODKIEW SOPEL LODU, FANDANGO, OKOT, NELSON, STELMACH, BRYDŻ SPORTOWY, PODKARMIACZKA, DIKSONIOWATE, ABDERA, DZWONECZNIK SZTYWNY, GATUNEK, GARDEROBA, NARCYZ, GRENLANDIA GĘSTA, BOM, SPONDYLOARTROPATIA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, NIESUBORDYNACJA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, BOREWICZ, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, JEDENASTKA, KNAJPA, MIEŚCINA, MOST PONTONOWY, EGIDA, BACHATA, WARSTWA EUFOTYCZNA, NADBUDOWA, KECZUOWIE, TWIERDZENIE PASCALA, PISTOLET, MATAMATOWATE, AL SECCO, DISACHARYD, BAN, DOMINACJA PEŁNA, TŁUSZCZAK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MISIEK, KALATEA LANCETOLISTNA, LIGOL, CIASTO SKALNE, OKULANT, GRZYB WOLAK, KRWAWNIK GERBERA, OSPAŁOŚĆ, PRYZMAT PENTAGONALNY, SONDAŻOWNIA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, DNI OTWARTE, BINGO, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OPTIMUM KLIMATYCZNE, STARY MALUTKI, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, DIAKON, WYSPA BARIEROWA, BĄK, KOPER OGRODOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DEMOBILIZACJA, YUNNAN, BOCZNOTRZONOWIEC, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WSPÓŁUCZENNICA, ROCZNIKARZ, PRECYPITAT, AUTONOMIA REGIONALNA, KAPUSTA PASTEWNA, ŻABA KRZYKLIWA, PRZEKŁADANIEC, DRĘTWA, ISKRA ELEKTRYCZNA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ATAWIZM, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, AZTREONAM, BUJANIE, ŚNIEŻYCZKA FAŁDOWANA, ŻELE, PAMIĘĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, ?OSPALSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIARNO ROŚLINY O TEJ SAMEJ NAZWIE; TWARDA ODMIANA PSZENICY, Z KTÓREJ WYTWARZA SIĘ MĄKĘ NAZYWANĄ SEMOLINĄ I KUSKUS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIARNO ROŚLINY O TEJ SAMEJ NAZWIE; TWARDA ODMIANA PSZENICY, Z KTÓREJ WYTWARZA SIĘ MĄKĘ NAZYWANĄ SEMOLINĄ I KUSKUS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PSZENICA DURUM ziarno rośliny o tej samej nazwie; twarda odmiana pszenicy, z której wytwarza się mąkę nazywaną semoliną i kuskus (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PSZENICA DURUM
ziarno rośliny o tej samej nazwie; twarda odmiana pszenicy, z której wytwarza się mąkę nazywaną semoliną i kuskus (na 13 lit.).

Oprócz ZIARNO ROŚLINY O TEJ SAMEJ NAZWIE; TWARDA ODMIANA PSZENICY, Z KTÓREJ WYTWARZA SIĘ MĄKĘ NAZYWANĄ SEMOLINĄ I KUSKUS sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZIARNO ROŚLINY O TEJ SAMEJ NAZWIE; TWARDA ODMIANA PSZENICY, Z KTÓREJ WYTWARZA SIĘ MĄKĘ NAZYWANĄ SEMOLINĄ I KUSKUS. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast