WIEK, 90 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

liczba 90, numer 90 (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 90 elementów (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 90 kilometrów na godzinę (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 90% czegoś lub ma 90 jednostek mocy (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 90 (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEK, 90 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.778

KRWIOPIJCA, RYNEK, OBLITERACJA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, AKLIMATYZACJA, ROZKŁAD, HISTORIA LITERATURY, TEMPERATURA ZAPALENIA, WIELOMIESZEK, SEKSTOLA, MUŁOWCOWATE, NARCIARZ DOWOLNY, HEL, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, LUDY TURAŃSKIE, SFERA, RABV, PUSTY DŹWIĘK, GOTÓWKA, DZISIEJSZOŚĆ, ROZBÓJNIK, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, PERIODONTOLOGIA, ŻUŁAWA, PLATFORMA SERWEROWA, KOSZATNICZKA, UPARTOŚĆ, JACHALERIA, WENTYL, ODSZCZEPIEŃSTWO, STACJA NASŁUCHOWA, BEZCZUCIE, TRÓJSTRONNOŚĆ, GRODZA, AGENT, GALLIKANIZM, ACENA ARGENTYŃSKA, ZAKOPIANKA, LODOWNIA, PRZEBUDOWA, LOS, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PUNKT RÓWNONOCNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ROZPRAWKA, TUPANDAKTYL, CEGLARKA, ŁĄKOTKA, GAMA, WDROŻENIOWIEC, OŁTARZYK, NEOGAULLIZM, PSYCHOBIOGRAFIA, MIRAŻ, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, MALARSTWO IKONOWE, OFICER TAKTYCZNY, SZAMOTANINA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, VOLLEY, KOTERIA, ORGANISTA, KONDENSACJA, PŁUG TRÓJSKIBOWY, DOJŚCIE, IZOTROPIA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, HIPERFOKALNA, KILIM, KANCEROGEN, F, JASTRZĘBIE OKO, DRYBLING, RAK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MANTO, RUCH, GORGONOPS, CWAJNOS, RUSYCYSTYKA, INTERPRETACJA, HETAJRA, PRZEPOCZWARZENIE, BACHANTKA, SZYSZKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PINGWIN PAPUA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SCHRONISKO, ZAJĄC, ARESZT, SCUTUM, TEREN, POCIĄG METRA, POŁUDNIE, TANIEC WSPÓŁCZESNY, POPARZENIE, HISTORYZM CEGLANY, JEZIORO WYTOPISKOWE, EMULSJA, KRÓLEWIĘTA, PORZĄDEK KORYNCKI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, DYSK, ZMARZLAK, ADIUWANT, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ŻAŁOBA, KONTUR MELODYCZNY, ZWIERZĘ, NARZECZEŃSTWO, LATA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, PACHNOTKA UPRAWNA, PRZYPŁYW, OGRÓDEK JORDANOWSKI, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, BERGMAN, DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE, DETALISTA, ASPOŁECZNOŚĆ, SIEWKA, POPRZEDNICZKA, BŁYSKOTKA, ANTROPOLOG KULTURY, HARMONIJKA, STĄGIEW, JASTRZĘBNIK, SIODLARSTWO, MONOTOPIZM, REAKCJA ORIENTACYJNA, INFORMA, ESPERANTYSTA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, ANTYLIBERALIZM, WEŁNA KAMIENNA, PLAC, HISZPAN, GNICIE, WIATROWNICA, WOLNY ZAWÓD, SZEPT, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, WIECZÓR, GEOMETRIA AFINICZNA, CZWARTY ŚWIAT, FAKOEMULSYFIKATOR, KUPIEC, UŁAMEK PROSTY, GNIAZDO, BĄBEL SPEKULACYJNY, POWIEŚĆ KRYMINALNA, OSAD, CHMURA KŁĘBIASTA, MOST PONTONOWY, SOSNA CZERWONA, RYT, POLISACHARYD, KORZENIONÓŻKI, OBRONA PHILIDORA, WARSTWA GRANICZNA, RURA WYDECHOWA, SZKŁO WENECKIE, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, UBOŻENIE, ASTROBOTANIKA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, SCHIZOTYMIA, GLINKA PORCELANOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, DIAKONIA, STRONA, LETARG, SKARBNIK, CEKOTROFIA, KAPITULARZ, ANARCHISTKA, INFLACJA OTWARTA, TEATR MUZYCZNY, TYGIEL, PODATEK BASENOWY, GÓRNICTWO NAFTOWE, JABŁKO ADAMA, UDERZENIE, CHIRURGIA OGÓLNA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ALEUCKI, DZIENNIK PROMULGACYJNY, HAJDAMACZYZNA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PEJZAŻ, SYF, OSPALSTWO, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KRETOWISKO, ODWSZALNIA, STAŻ, TUBA, KREOL, CYNAMON, HISTORYK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, GEN HIPOSTATYCZNY, AFEKTYWNOŚĆ, BLOK STARTOWY, PRANKO, IBERYSTYKA, WODNIK, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, HIPNOTYK, KONTRAKT TERMINOWY, WIDZENIE OBWODOWE, EFEKT SORETA, SZKLISTOŚĆ, JĘZYK BIAŁORUSKI, FONDUE MIĘSNE, PRĘDKOŚĆ FALOWA, FISZBINOWCE, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, HARMONIA, MROCZEK POSREBRZANY, GWAŁT, ROCK, KASTA, ŚMIEĆ, BIOTRANSFORMACJA, POWSINOGA, LEZGINKA, SIATKA, GUZ KULSZOWY, ETNOPSYCHOLOGIA, DZIEWIARKA, PLATYNOGŁÓWKA, KĄT UJEMNY, SŁOWACYSTYKA, TUTTI FRUTTI, WALKA, KARBOKSYL, ZĘBNICA, CUMULUS, ORDYNUS, BIOZA, BIURO LUSTRACYJNE, LAMPA ELEKTRONOWA, GOŁĄB POCZTOWY, DIALEKTYKA, MANIPULATOR, BROMELIA, CZAROWNICA, REMISIK, MAŁY CZŁOWIEK, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, GATUNEK POGRANICZNY, BRUTALNOŚĆ, PAKA, TKANKA TWÓRCZA, RACHITYK, KALENDARZ, RYTOWNIK, KONTRAST NASTĘPCZY, ZWYŻKA, GÓRKA, MACIERZ NILPOTENTNA, ZASTAWKA, KOPARKA CHWYTAKOWA, LEGHORN, ŁÓDŹ PODWODNA, ROZTROPEK, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, PUSTY DŹWIĘK, WIEK, KIEP, CHILLI, PROGRAM, GOŁĄBKA, NIESUBORDYNACJA, OBIPIĘTA, NIERUCHLIWOŚĆ, NAŚLADOWNICTWO, NIEZDARA, PLAN PRZESTRZENNY, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, CYKL KSIĘŻYCOWY, ZBOŻE, WOLNY, TANGO, BEZIDEOWOŚĆ, DYLATACJA, PUNKT KARNY, SAMOAKTUALIZACJA, BRZMIENIE, OSTATNIA POSŁUGA, MĘŻCZYZNA, KWIAT SIARCZANY, ?KAPTUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.778 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEK, 90 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEK, 90 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA
wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie (na 18 lit.).

Oprócz WIEK, 90 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WIEK, 90 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x