CRICETIDAE - RODZINA NALEŻĄCA DO RZĘDU GRYZONI; NIEWIELKIE ZWIERZĘTA O KRĘPYM CIELE, PROWADZĄCE PRZEDE WSZYSTKIM NAZIEMNY TRYB ŻYCIA, LECZ TAKŻE NADRZEWNY, PODZIEMNY CZY ZIEMNOWODNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOMIKOWATE to:

Cricetidae - rodzina należąca do rzędu gryzoni; niewielkie zwierzęta o krępym ciele, prowadzące przede wszystkim naziemny tryb życia, lecz także nadrzewny, podziemny czy ziemnowodny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CRICETIDAE - RODZINA NALEŻĄCA DO RZĘDU GRYZONI; NIEWIELKIE ZWIERZĘTA O KRĘPYM CIELE, PROWADZĄCE PRZEDE WSZYSTKIM NAZIEMNY TRYB ŻYCIA, LECZ TAKŻE NADRZEWNY, PODZIEMNY CZY ZIEMNOWODNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.298

OSOWATE, SZABLODZIÓB, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, GATUNEK KATADROMOWY, ZAKŁADKA, KOBIETA ŻYCIA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KAOLIN, HOMAR, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, BOZON Z, ROŚLINA CIENIOLUBNA, BĄBEL, KAMIKAZE, PAW, KUCHY, SROKACZ, DŻEZ, JĘZYKI LAPOŃSKIE, ZAŁOMEK, USTONOGI, ŻYWY TRUP, EUFAZJA, BORSUKI WORKOWATE, CUKIERNIA, SOLA, ZARZĄDZENIE, OSUTKA SOSEN, JELEŃ DAVIDA, NASIERSZYCOWATE, DYPTYK, GĄSIENICZNIKI, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, FOTOKSIĄŻKA, SMALEC, WIDŁOGONEK, FUNKIA NIEBIESKA, WAGA MUSZA, DYDELFOWATE, LEMUROWATE, KULON, JELEŃ WIRGINIJSKI, DZIOBÓWKA, LESSONIOWATE, WÓR, LITERATURA PIĘKNA, ZDROJKOWATE, DATARIA, GUNDIE, CONFIT, KSIĘGA HODOWLANA, PIĘKNY WIEK, JĘTKA, AFRYKANIZACJA, DZIK, POŁUDNICE, OSADA, WIELKOSZCZUR, GOYEN, DŁUGOSZPAROWATE, GRA STRATEGICZNA, ZASTRZALINOWATE, SSAK MORSKI, PODGLĄD, KONCENTRACJA, ROZSOCHA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, KROCZKI, JEDWABNICZEK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ODRODZICIEL, MUESLI, DRINK-BAR, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, GRAMATYKA GENERATYWNA, URSZULANKA SZARA, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, PIK, PŁATNERZ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, SZARAŃCZA, ISTOTA SZARA, RAK STAWOWY, KOŁPACZEK, SANEPID, LOTNIARZ WIDŁOSTERNY, GRYZOŃ, RODZINA ZBIORÓW, ŁONO ABRAHAMA, WCIORNASTEK, MAKROPIERWIASTEK, PRAWO PRACY, KOSZATNICZKOWATE, GUNDIOWATE, RÓŻNOPAZURKOWCE, GWIAZDA STAŁA, MAŁY RUCH GRANICZNY, LIBERAŁ, HURMOWATE, PYTANIE RETORYCZNE, ALBAŃSKOŚĆ, LĄDZIENIOWATE, SKORPUCHOWATE, IZOGAMETA, KIKUTNICA CZERWONA, MODRASZEK AGESTIS, ŻARŁACZ, JAMNIK, BRUKSELKA, KRZYŻODZIÓB, BROŃ MYŚLIWSKA, JERA WIĘKSZA, NIBYPRĄTNIK TORFOWY, WYCHOWAWCA, WYDRZYK, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, NATURYZM, SSAK DRAPIEŻNY, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, AMIOWATE, DOŻYWOCIE, AEROBIONT, REDONDAZAUR, RACUCH, KOCZKODANOWATE, GRZECH, NAJBLIŻSZA RODZINA, SMOCZA KREW, MURARKA RUDA, AKSAMITEK BIAŁOWĄSY, LEMING OBROŻNY, MISJA WERYFIKACYJNA, NOGALOWATE, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, TERYTORIUM MANDATOWE, ZASŁONA DYMNA, INSEKTYCYD, PODKARZEŁ, OBROTNICA, IGŁODZIOBEK, TEKTONIKA, GALLOMAN, SPALINÓWKA, KORYTARZYK, KAGU, POŁAWIACZ MIN, ORKUS, PALMOWCE, HETERANTERA PASKOWANA, CIĘGNO, LIMFOCYT, ŁUPEK MARGLISTY, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, PERLICA, LASONOGOWATE, SERWETKA, MASKOWANIE, LAKTOWEGETARIANIN, ZALOTNIK KLINODZIOBY, TRYB, BEZPŁUCNIKOWATE, PELOMEDUZOWATE, TRASA, LOTNICTWO POKŁADOWE, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ITALOGREK, BAWÓŁ DOMOWY, AUSTEN, WĄSONÓG, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BAMBUSOWCE, WCIORNASTEK SZKLARNIOWIEC, PTAKI RAJSKIE, ORGANMISTRZ, AUTOMAT LOSOWY, DZIOBAK, FREGATA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, CZUBIK KORONIASTY, MARKIZA, KORZENIONÓŻKI, WIEWIÓRKOWATE, PASTWISKO, PORZĄDEK PUBLICZNY, KULCZYBA, KRZYŻYK, HORTENSJOWATE, PEŁNOROŻCE, BARIERA KREW-MÓZG, GRZYB NADRZEWNY, TAJEMNICA POLISZYNELA, CYGARO, BRZOZOWATE, AEROFINISZER, GĘBAL ŁUSKOWANY, SALAMANDROWATE, JUSZNICA, DROZD, PROSUMENT, TOPIK, OBROK, ŁAŃCUSZEK, ANTYŚWIADECTWO, BIOGEN, CHOROBA MORGELLONÓW, BOBRKOWATE, SOLENIK, EFEKT OWCZEGO PĘDU, MALATURA, LÓD MORSKI, NOGAL, NOCEK WĄSATEK, APLET, PA, KOLENIOWATE, ASYMILOWANIE SIĘ, PODATEK OD GIER, KOROŁAZY, HUZAR, ŚWINIA DOMOWA, KĄTOZĘBNE, ZJAWISKO NATURALNE, WSPORNICA, MANET, FALANDYZACJA, PIKA, KRZYŻODZIÓB, NAGŁAD, BUKOLIKA, SKORPION, METAL CIĘŻKI, AILANT, CHRZAN, INDRISOWATE, BRODACZ, SZCZELINA BRZEŻNA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, WEŁNA MINERALNA, WPŁYWOWOŚĆ, CIERLIK, SZKIELET, NERECZNICA GÓRSKA, PLANETOIDA, INFUŁA, MISECZNIKOWATE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SZUPINKA, SZAKAL, BERŻERKA, PRZĘDZIORKI, PAGÓREK, KAMUFLAŻ, GEOGRAFIA, ZIMORODEK, KORYTARZYK, AEROB, PODWOIKOWATE, MIASTOWOŚĆ, ROKITNICZKA, POMROWIK, MOMENT RZĘDU K, KOSYK, KOMUNA LUDOWA, GIEZŁO, LISZAJ CZERWONY, MANDRYL, PROFITEROLKA, KUREK, NAMIOTNIKOWATE, PINGWINY, GNOJKA, TROCINIARKOWATE, ŻUBR KAUKASKI, TAON, OGROM, BIAŁY BEZ, WLAN, LOTOKOT FILIPIŃSKI, SKANDYNAWSKOŚĆ, POPRAWCZAK, MIARA SPEKTRALNA, CĘGOSTEREK OBROŻNY, PRZĄDKOWATE, WIEŻOWIEC, HELLENKA, BOJOWNIK, OWOC, ART DECO, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, LOT, PASZKOT, SYGNAŁEK, ŚLĄSKOŚĆ, SZAKŁAKOWATE, AZDARCHY, ARCYDZIELNOŚĆ, BRZEGOWCE, ŻYWIEC, ALBATROSOWATE, ?PŁOŻYMERZYK FALISTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.298 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CRICETIDAE - RODZINA NALEŻĄCA DO RZĘDU GRYZONI; NIEWIELKIE ZWIERZĘTA O KRĘPYM CIELE, PROWADZĄCE PRZEDE WSZYSTKIM NAZIEMNY TRYB ŻYCIA, LECZ TAKŻE NADRZEWNY, PODZIEMNY CZY ZIEMNOWODNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CRICETIDAE - RODZINA NALEŻĄCA DO RZĘDU GRYZONI; NIEWIELKIE ZWIERZĘTA O KRĘPYM CIELE, PROWADZĄCE PRZEDE WSZYSTKIM NAZIEMNY TRYB ŻYCIA, LECZ TAKŻE NADRZEWNY, PODZIEMNY CZY ZIEMNOWODNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOMIKOWATE Cricetidae - rodzina należąca do rzędu gryzoni; niewielkie zwierzęta o krępym ciele, prowadzące przede wszystkim naziemny tryb życia, lecz także nadrzewny, podziemny czy ziemnowodny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOMIKOWATE
Cricetidae - rodzina należąca do rzędu gryzoni; niewielkie zwierzęta o krępym ciele, prowadzące przede wszystkim naziemny tryb życia, lecz także nadrzewny, podziemny czy ziemnowodny (na 11 lit.).

Oprócz CRICETIDAE - RODZINA NALEŻĄCA DO RZĘDU GRYZONI; NIEWIELKIE ZWIERZĘTA O KRĘPYM CIELE, PROWADZĄCE PRZEDE WSZYSTKIM NAZIEMNY TRYB ŻYCIA, LECZ TAKŻE NADRZEWNY, PODZIEMNY CZY ZIEMNOWODNY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CRICETIDAE - RODZINA NALEŻĄCA DO RZĘDU GRYZONI; NIEWIELKIE ZWIERZĘTA O KRĘPYM CIELE, PROWADZĄCE PRZEDE WSZYSTKIM NAZIEMNY TRYB ŻYCIA, LECZ TAKŻE NADRZEWNY, PODZIEMNY CZY ZIEMNOWODNY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x