OSOBA, KTÓRA ZA CZASÓW PRL PROWADZIŁA NIELEGALNY OBRÓT WALUTAMI, TZN. SKUPOWAŁA I SPRZEDAWAŁA DOLARY AMERYKAŃSKIE, A TAKŻE INNE WALUTY WYMIENIALNE I BONY DOLAROWE PEKAO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CINKCIARZ to:

osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO (na 9 lit.)WALUCIARZ to:

osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZA CZASÓW PRL PROWADZIŁA NIELEGALNY OBRÓT WALUTAMI, TZN. SKUPOWAŁA I SPRZEDAWAŁA DOLARY AMERYKAŃSKIE, A TAKŻE INNE WALUTY WYMIENIALNE I BONY DOLAROWE PEKAO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.838

TAEL, POWSINOGA, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, ZNAJDUCH, OBSZAR METROPOLITALNY, BRANLE, MAGISTER, STOPKA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, WIĄZADŁO, KŁUSOWNIK, ANTYSEPTYK, SPADKOBIERCA, ADAM SŁODOWY, TYNIEC, ZABORY, SKARB PAŃSTWA, MONSTRUM, OTWARTOŚĆ, KOKS, STRAŻNIK MIEJSKI, AERODYNAMIKA, ŁĄCZNOŚĆ, SYMETRALNA, ZAŁOGANT, DOPPELGANGER, WARSTWA ABLACYJNA, PRZEKŁADANIEC, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ORLEŃ POSPOLITY, MIANOWANIEC, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DEKLARANT, TRYMER, PODMIOT, SAMORZĄDCA, BYLICA GLISTNIK, WYSOKOŚĆ, UNYTKO, GWIAZDA, DEWELOPER, WIELORYBNICTWO, RAKARZ, KANTOŃSKI, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ZGADYWACZ, WIGILIA, LEŃ PATENTOWANY, TYGRYS TASMAŃSKI, TKANKA MIĘKKA, FLIZA, GAJNIK LŚNIĄCY, UDAWACZKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CHEMIA OBLICZENIOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PRYMITYW, SORBENT, NAZWA OPISOWA, GUMA, ROŚLINA FOSYLNA, REGUŁA MINIMAKSU, PAN, BIEGŁY SĄDOWY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, BIERNY ZAWODOWO, GORĄCE KRZESŁA, TORBACZE, CHORĄŻY, GÓRNIK, SZKODNIK, FREZARKA KOPIARKA, MPA, AKSELBANT, PRZEPIÓRKA, PRZEMYTNIK, KORONA, INICJATYWA PRYWATNA, KRZTUSIEC, TŁUMACZ, BEZCZELNIK, ELIKSIR, MISTRZ CEREMONII, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PÓŁSFERA, PUNKT APTECZNY, RZEMIEŚLNIK, SAMOWŁADCA, FORMALISTKA, PRACOHOLICZKA, PITU PITU, BIAŁY TYDZIEŃ, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, HIPERPRZESTRZEŃ, UNIKALNOŚĆ, EPOPEJA HEROICZNA, MULTIKULTURALIZM, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, OKAZJA, MAKROSKŁADNIK, ZDZIWIENIE, ŁUCZNIK, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ŁĄCZNIK, PANIĄTKO, SOK, BETAINA, ŚMIECIUCH, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KRESKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, GENERACJA, INSTAGRAMER, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, LASECZKA WĄGLIKA, STARY WRÓBEL, ZMIANA PATOLOGICZNA, SPRZEDAWCZYK, OSADY DENNE, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, SYMETRALNA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ROŚLINA GÓRSKA, BI, ISKRA, KARTY, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, MASS MEDIA, KOCIE OKO, SUFLET, PRZEKŁADOWCA, FANTAZJA, OWEROL, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, NIELLO, ŚCISŁOŚĆ, KOMPILATOR, MACIEJ, PRZECZULICA, OSIOŁ AZJATYCKI, SWOJAK, BIRBANT, PARWENIUSZ, HIPERBOREJCZYK, OBIETNICA WYBORCZA, AMBICJONER, DELEGOWANY, TASZCZYN, REGENT, AERODYNAMIK, ORGAN, DEPORTOWANY, KOZA, WYROŚLE, WYBIJACZ, WODZIREJ, ZOSIA SAMOSIA, LIDER, PRZYJACIEL DOMU, FARBA KLEJOWA, BUICK, SKLEROZA, POSTAĆ, ADWOKAT, REFORMISTA, AKSAMITNA REWOLUCJA, SEKSTET, BURŻUJSTWO, ALIENISTA, DESPOTA, ZIUK, DAMA DO TOWARZYSTWA, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, MISTRZ, CHARAKTERYZATOR, BEREK KUCANY, ASESOR, BALET, RAK KALIFORNIJSKI, APOKALIPSA, KOMANDOR, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, ROŚLINA, POMAGACZ, KOLUMNA UWIĘZŁA, BAWOLE OKO, LODOWIEC GRUZOWY, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, KARNIAK, SUWEREN, LICZBA NIEWYMIERNA, NOSTALGIK, MŁOCARZ, INWESTOR, DORADCA PODATKOWY, POPRZEDNICA, TORUS, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ROŚLINA OKOPOWA, KOMISARZ POLITYCZNY, PIKNIK, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ANALFABETA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, BIAŁY WĘGIEL, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SERBSKOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, LUSTRO WENECKIE, UNAU, OSSUARIUM, PRZECHERA, WOJAK, GRYZONIE, HODOWCA, NUDZIARZ, SKLEROTYK, WÓR, GEOGRAFIA REGIONALNA, ZMIENNA, RACHUNEK MAKLERSKI, MAJSTER, ONEIRONAUTA, ODŁAM, WODNIK, ABNEGATKA, BIELINEK KAPUSTNIK, ROZBÓJNIK MORSKI, MASŁO CZOSNKOWE, DOMARSKI, POSTERUNEK, CHOJNOWSKA, WSPÓŁĆWICZĄCA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, FIGURA PŁASKA, CHOMIK KOREAŃSKI, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, KREW Z MLEKIEM, ZATAR, DIABELEC, ZIOMEK, OPERATOR, SIEDEMDZIESIĄTKA, SPRAWNOŚĆ, NEUROTYK, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, CYRKOWIEC, CHLOROCHINA, PEDEL, DRUH, ROZPACZLIWOŚĆ, CERIWASTATYNA, CUDZOZIEMIEC, BENEFICJENT, GENERALICJA, BEZ LEKARSKI, WSPÓŁREGENT, MALATURA, RZEPIK, STOMATOLOG, STRZELCZYNI, EKSPOZYCJA, ORYKS SZABLOROGI, ŁUPACZKA, AUTARCHA, MARUDA, GOMBROWICZ, SŁOIK, MIĘKISZ POWIETRZNY, MEGAKARIOCYT, NUMER, NURKOWIEC, DELTA KRONECKERA, GATUNEK ZAGROŻONY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, PRZECIWWSKAZANIE, HAPLOTYP, ARYTMOMETR, NEOFITA, DWUSETKA, PITU-PITU, SAŁATKA, SŁAWA, MATRONA, AOA, SKRZYPEK, PRZEKAZ, BUDOWNICTWO, RANNA, MIÓD PSZCZELI, FROTER, SERŻA, POKÓJ, KURS WYMIANY, DYSPLASTYK, ?ARUMUŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZA CZASÓW PRL PROWADZIŁA NIELEGALNY OBRÓT WALUTAMI, TZN. SKUPOWAŁA I SPRZEDAWAŁA DOLARY AMERYKAŃSKIE, A TAKŻE INNE WALUTY WYMIENIALNE I BONY DOLAROWE PEKAO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZA CZASÓW PRL PROWADZIŁA NIELEGALNY OBRÓT WALUTAMI, TZN. SKUPOWAŁA I SPRZEDAWAŁA DOLARY AMERYKAŃSKIE, A TAKŻE INNE WALUTY WYMIENIALNE I BONY DOLAROWE PEKAO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CINKCIARZ osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO (na 9 lit.)
WALUCIARZ osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CINKCIARZ
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO (na 9 lit.).
WALUCIARZ
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZA CZASÓW PRL PROWADZIŁA NIELEGALNY OBRÓT WALUTAMI, TZN. SKUPOWAŁA I SPRZEDAWAŁA DOLARY AMERYKAŃSKIE, A TAKŻE INNE WALUTY WYMIENIALNE I BONY DOLAROWE PEKAO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZA CZASÓW PRL PROWADZIŁA NIELEGALNY OBRÓT WALUTAMI, TZN. SKUPOWAŁA I SPRZEDAWAŁA DOLARY AMERYKAŃSKIE, A TAKŻE INNE WALUTY WYMIENIALNE I BONY DOLAROWE PEKAO. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x