LINIA, KTÓRA OBRAMUJE JAKIEŚ POLE, TABELĘ, WYCINEK GRAFIKI; OKREŚLENIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMISTÓW (LUB SZERZE: PRZEZ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ DO CZYNIENIA Z GRAFIKĄ ZWIĄZANĄ Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BORDER to:

linia, która obramuje jakieś pole, tabelę, wycinek grafiki; określenie najczęściej używane przez grafików komputerowych i programistów (lub szerze: przez ludzi, którzy mają do czynienia z grafiką związaną z technologiami komputerowymi) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BORDER

BORDER to:

ozdobny brzeg chusty materiałowej lub (częściej) dzianinowej (na 6 lit.)BORDER to:

pasek, który umieszcza się na zakończeniu pola pokrytego tapetą (w celu oddzielenia go od innej powierzchni) lub na krawędzi ściany, wykonany najczęściej z papieru albo winylu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA, KTÓRA OBRAMUJE JAKIEŚ POLE, TABELĘ, WYCINEK GRAFIKI; OKREŚLENIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMISTÓW (LUB SZERZE: PRZEZ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ DO CZYNIENIA Z GRAFIKĄ ZWIĄZANĄ Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.466

MATERIA AUTOCHTONICZNA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, WETTER, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, GOBELIN, ŁUPACZKA, KONCERZ, HORMON, EMISJA POLOWA, SŁAWIANKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, MUTACJA, FITOCYD, GLAZURA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, ADAPTOWANIE SIĘ, CHODZĄCA REGUŁA, PRZEPAŚĆ, INHALACJA, BRZOZOWATE, KOCIE OKO, DZIKA KARTA, ROZSTĘP, SAMICA, RAUT, ZEBROID, OLIWKOWATE, MANIERYZM, WIBRACJA, SZENILA, NIEZGRABA, PRYMUS, POLE, BARETKA, PRZEJRZYSTKA, ARTYSTKA, BALUT, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PRANIE, OBYCZAJE, KONURBACJA, DAWKA PROGOWA, DIMERKAPROL, POLIFONIA, OZONEK, WOLEC, KWINTET, WYROŚL, DEKALOG, PRAWO MAJĄTKOWE, MANIERKA, POGAŃSTWO, JAJECZNICA, PROPAROKSYTON, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, JUBILER, SKALA RICHTERA, DIVA, KONTUR, FTYZJATRIA, SZACHT, SARKOIDOZA, NEBULIZACJA, CHŁODNIK LITEWSKI, KOPISTKA, ALF, MOHER, TRABANT, NOWOBOGACKI, ACHTERPIK, RYMOPIS, EPOS HOMERYCKI, RING, MĄDRA GŁOWA, KALIKO, KROPIELNICA, OBYWATEL, KAPONIERA, JĘZYK BIAŁORUSKI, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, RADA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, BEZCZELNIK, GRAŻYNA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ANGLOFOBIA, HAZARD, SPOJLER, KASZUBSKOŚĆ, WĄTEK, STRZAŁ, POMOC, WODNIAK, CIAŁO OBCE, TRAMONTANA, PAUTSCH, PROTOKÓŁ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, KLUCZ, DIATRYBA, HODOWLA PIERWOTNA, ZACIERKA, GŁOWACZ, GATUNEK MIESZANY, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ZBIERACZKA, EKLER, SAMOWŁADCA, KOLEŚ, EMPORA, AKT STRZELISTY, ROHATYNA, CHŁOPOWINA, SZATA SPOCZYNKOWA, BLISKIE SPOTKANIE, KSIĄŻĘ ALBERT, SĄD WOJSKOWY, STYL KOLONIALNY, UKRAIŃSKI, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PASZTET, TOWIANIZM, MYDŁODRZEW, SCREENSHOT, OBSERWATORKA, RĘKAWICA GOLFOWA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, UŚMIECH LOSU, ŁOWCZYNI, PROSO, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, MODUŁ, ARCHIWOLTA, ANTYPATRIOTYZM, PERYPATETYK, SZCZĘKOWIEC, SZCZELINA BRZEŻNA, VOLKSDEUTSCH, RAD, FOSFORESCENCJA MORZA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, GRANITA, BŁĄD STATYSTYCZNY, BIEDACZKA, CON, DROGA TWARDA, JĘZYKI TURAŃSKIE, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MAJĄTEK, KOŁACZYK, AUT BRAMKOWY, MELIORACJA WODNA, KANAŁ BURZOWY, HULA, SŁOIK, WIGONIA, THUN, KAPITUŁA, GUZIK, UNDOROZAUR, URYNA, PODBIERACZ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, DYWESTYCJA, PINGLE, STYGMAT, JARSTWO, EFEKT WPIERANIA, JEDNOSTKA PRACY, WYPYCHACZ, KANTALA, SZYJA, DYLIŻANS, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PRZEPAD, ODBYTNICA, POJAZD NIENORMATYWNY, KONFERENCJA EPISKOPATU, KOKOSZ, MORTAL KOMBAT, SZAMANKO, CZAS, SYNONIM TAKSONOMICZNY, BARANEK WIELKANOCNY, ARNIKA GÓRSKA, BABOL, GORĄCA LINIA, GARNITUR, FAŁSZERZ, ZAĆMIENIE, ĆMA BAROWA, CZAS, CZUJKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KAULIKARPIA, ANTARKTYKA, TIPI, KOSTNIAK KOSTNINOWY, WARZYWNIK, POJAZD LATAJĄCY, ROBOTY DROGOWE, BRYTYJSKOŚĆ, POLE ŹRÓDŁOWE, DOMICYL, ALMA MATER, SZKODNIK, GRZYB SKALNY, GŁOS, NIELOTNOŚĆ, METALICZNOŚĆ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ERPEG, JEDNOSTRONNOŚĆ, DEKLARACJA, CZARNY LUD, METAL CIĘŻKI, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, REGULATOR KWASOWOŚCI, RICOTTA, UCHO, DIECEZJA, FAZA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, CELLULITIS, MISKA, SEJMOWŁADZTWO, TRADER, MÓWNICA, CELA, OBSESJONATKA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, KLEDONISMANCJA, DRESZCZE, CAREZZANDO, BERLACZ, STRAŻ, ZIARNECZKO, POPARZENIE, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, HAZARDZISTKA, KREACJA, MUR, ARMATA POLOWA, GICZ, STRUP, PĘDNIK CYKLOIDALNY, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, MURZYNEK, WIELKI BRAT, ZAZDROŚĆ, PŁUŻEK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, HOLTER, BRYŁA, LINA, WSZECHNICA, TRYPTYK, WRÓBEL POLNY, SKŁADANKA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, PRAWOMOCNOŚĆ, CENTRUM, ŚWIERSZCZYK, WEDETA, GRANDA, WÓZEK AKUMULATOROWY, KOŁOWRÓT, KOSMONAUTA, TAJEMNICA, RAKOWATOŚĆ PNIA, JAPONICA, NIECHLUBNOŚĆ, ADAPTER, PSYCHOGENEZA, RAMA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, BIEG PRZEŁAJOWY, PODATEK, SKUPISKO OSADNICZE, HACJENDER, FUNKCJA CELOWA, ANORAK, ARKUSZ DRUKU, ORGAN, RENOIR, DOMINACJA, DESZCZ METEORÓW, BOMBER, DRĄG, ARNO, SUPERKOMBINACJA, SŁODZIAK, AUTOSALON, BUM, AHISTORYZM, KORPUS, ?KONTROLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.466 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA, KTÓRA OBRAMUJE JAKIEŚ POLE, TABELĘ, WYCINEK GRAFIKI; OKREŚLENIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMISTÓW (LUB SZERZE: PRZEZ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ DO CZYNIENIA Z GRAFIKĄ ZWIĄZANĄ Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA, KTÓRA OBRAMUJE JAKIEŚ POLE, TABELĘ, WYCINEK GRAFIKI; OKREŚLENIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMISTÓW (LUB SZERZE: PRZEZ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ DO CZYNIENIA Z GRAFIKĄ ZWIĄZANĄ Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BORDER linia, która obramuje jakieś pole, tabelę, wycinek grafiki; określenie najczęściej używane przez grafików komputerowych i programistów (lub szerze: przez ludzi, którzy mają do czynienia z grafiką związaną z technologiami komputerowymi) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BORDER
linia, która obramuje jakieś pole, tabelę, wycinek grafiki; określenie najczęściej używane przez grafików komputerowych i programistów (lub szerze: przez ludzi, którzy mają do czynienia z grafiką związaną z technologiami komputerowymi) (na 6 lit.).

Oprócz LINIA, KTÓRA OBRAMUJE JAKIEŚ POLE, TABELĘ, WYCINEK GRAFIKI; OKREŚLENIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMISTÓW (LUB SZERZE: PRZEZ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ DO CZYNIENIA Z GRAFIKĄ ZWIĄZANĄ Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - LINIA, KTÓRA OBRAMUJE JAKIEŚ POLE, TABELĘ, WYCINEK GRAFIKI; OKREŚLENIE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMISTÓW (LUB SZERZE: PRZEZ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ DO CZYNIENIA Z GRAFIKĄ ZWIĄZANĄ Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI). Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x