USTAWOWE BĄDŹ ADMINISTRACYJNE OSŁABIENIE SZTYWNEGO KURSU WALUTY NARODOWEJ WOBEC INNYCH WALUT PRZEZ RZĄD LUB BANK CENTRALNY, NP. W CELU POPRAWIENIA BILANSU PŁATNICZEGO CZY ZWIĘKSZENIA CENOWEJ KONKURENCYJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI DANEGO KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEWALUACJA to:

ustawowe bądź administracyjne osłabienie sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez rząd lub bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego czy zwiększenia cenowej konkurencyjności zewnętrznej gospodarki danego kraju (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEWALUACJA

DEWALUACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTAWOWE BĄDŹ ADMINISTRACYJNE OSŁABIENIE SZTYWNEGO KURSU WALUTY NARODOWEJ WOBEC INNYCH WALUT PRZEZ RZĄD LUB BANK CENTRALNY, NP. W CELU POPRAWIENIA BILANSU PŁATNICZEGO CZY ZWIĘKSZENIA CENOWEJ KONKURENCYJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI DANEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.717

TWIERDZENIE STOKESA, KOSZE, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, PIERNICZEK, BIAŁY KRUK, PIĘKNOŚĆ, GŁOWACZ, KONOTACJA, ANORAK, ROŚLINA OWADOPYLNA, URBARIUM, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, MONITORING, OBCHÓD, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ŻURAWIK, CZARNY DĄB, WYDZIELANIE, KRĄŻENIE WROTNE, STYMULATOR, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, UNIWERSYTECKOŚĆ, BOSS, WRĘBNIK, SZUM, PRZESZUKANIE, PARALELIZM, NAWÓZ SZTUCZNY, MEGAFON, TUCUMAN, KRWIŚCIĄG, ZBIORÓWKA, UDŹWIG, PIEZOMETR, CHOROBA PLUMMERA, DŻOLER, NIEEFEKTYWNOŚĆ, LATAWCE, UNDERGROUND, REZERWA WALUTOWA, PUNKT OKOSTNOWY, NABÓJ ĆWICZEBNY, PADACZKA AUDIOGENNA, CZARCIK, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, JASNOTOWCE, KOLCZATKA, KRYTYKANT, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ALFRED, RAPT, RAD, WIĄZANIE, NEON, RZEMIEŚLNICTWO, KIRPAN, PARADOKS GRAWITACYJNY, PUSTELNIA, ESKORTOWIEC, ŁUSKA, REGULATOR WATTA, SYTK, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, KWARTET, ZĄB, MLEKO W PROSZKU, ZAPARZACZKA, BAGAZJA, TOFFI, SYNONIM TAKSONOMICZNY, RADA GABINETOWA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, PLIK DŹWIĘKOWY, RODZINA KATYŃSKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, UDAR MÓZGOWY, IMPAKTOWOŚĆ, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, ZSZYWARKA, ĆWICZENIA, MAIŻ, KRATER, ALDO, WÓZEK, ZAŻALENIE, OWAD, POKARM, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, BAZYLEUS, RADAR, PŁYTKA, KUKUŁCZE JAJO, USKOK, MLEKO, PREZENTACJA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, WINA NIEUMYŚLNA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, CUCHA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KARTOTEKA, LIMETA, MONOPOL, IMPREGNATOR, PRAGNIENIE, LABIRYNT, CHOCHELKA, ZBROJA ŁUSKOWA, OKNO, AFLATOKSYNA, PROPOZYCJA UKŁADOWA, PRZEDSTAWIENIE, ZAWIESZKA, PRZEBÓJ, BIOKOMINEK, KOKTAJL MOŁOTOWA, SKARB, KRÓTKOSZ SZORSTKI, LATIMERIOKSZTAŁTNE, WĘGIERSKI, TORFOWISKO WISZĄCE, FALA WODNA, KOSMATOŚĆ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, FUTERAŁ, DUPLIKACJA, DUKLA CHODNIKOWA, POLONEZ, PINGWINARIUM, UNCJA, SPÓŁKA, LODOWIEC NORWESKI, BIAŁORUSKI, SIEKIERA, PASIERB, DYWANOKSZTAŁTNE, STEP, TAMPONADA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, DYWDYK, PARKIET, NIEMIECKI, ALFONS, CIAŁKO, WYCIĄG TOWAROWY, PRZEKAZ, MARGARYNA, BOGACTWO, FOTORECEPTOR, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, SATYRYCZNOŚĆ, ROSZCZENIE REGRESOWE, MAMUTAKI, ANALIZA BILANSU, KREOL, PRZEMYT PLECAKOWY, PIEC, ROK LITURGICZNY, TABUIZACJA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, QUADCOPTER, KARAKOL, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, PARA MINIMALNA, PADWAN, CIENNIK, CHARAKTERYSTYKA, CYSTA BAKERA, FLAMBIROWANIE, ENZYM RESTRYKCYJNY, SPLOT, ZABAWKA, DEZETKA, GRADIENT, SALADA, KONCERN, GROŹBA BEZPRAWNA, MENDE, FANTOM, JASZCZUR, CHWOŚCIK BURAKOWY, LÓD MARTWY, DŁUGODZIÓB, AMFOTERYCYNA B, KOB ŻÓŁTY, OBYWATELKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, KAMIEŃ NERKOWY, CHLAJNA, PSYCHODELICZNOŚĆ, DOCHÓD NOMINALNY, ZRZUTKA, HANDEL NARĘCZNY, DELEGACJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, UMOWA ADHEZYJNA, DIAPSYDY, RAPTULARZ, CZUWANIE MODLITEWNE, SEZAMEK, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ZAMROŻENIE PŁAC, ANTYPKA, PRZETARG OFERTOWY, OFICER FLAGOWY, PATRON, ZRĄB TEKTONICZNY, OKRES PRZEDRZYMSKI, BARBET, BLOKADA, CZARCIE NASIENIE, BEANIA, BUCZYNA NIŻOWA, SZTYFT, REZEDA, PREKURSOR, SZUM, KLASA, STACJA DYSKÓW, OPERA, HERBATA BIAŁA, CZERWONA STREFA, NOS, BAJCA, ANTRYKOT, PROLEK, CARGO, WŁÓKNIAK MIĘKKI, WAMPIR, OCZKO, EGZEKUTYWA, CHWYTACZ, KOLCZATKA, ŚWIATŁA, REFERENDUM LOKALNE, BALETKA, PASTISZ, PIŁKA RĘCZNA, POKARM DUCHOWY, TAŁES, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, KOŁOWROTEK, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SZPULA, DIADEM, RÓŻA BAZALTOWA, ANKIETA, TORFOWIEC OBŁY, SZPACHLÓWKA, FASCIOLOPSOZA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, POWTÓRZENIE, OSTRYGA, PĘK PROSTYCH, BOŚNIACKI, PAŃSTWO TOTALITARNE, PUSTY ŁEB, RUNDA HONOROWA, ZAPIEKANKA, CZARNA FEBRA, PRZEMYT, NORMA REAKCJI GENOTYPU, POKŁOSIE, PRZEGUBOWIEC, OKA, CZERWONY ŚNIEG, DYPTYK, LAWINA GRUZOWA, KRAKÓW, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MEM, MORFONOLOGIA, KIJEK, MECHANIZM KIEROWNICZY, CIĄGNIK, KOMBINATORYKA STOSOWANA, UMOWA KOMPENSACYJNA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, LICYTACJA, KOSZ, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, DZIESIĄTY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, NASKÓREK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KIŚCIEŃ, PYŁ, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KAZAMATA, DOSTATEK, IMERSJA, KAZARKA CZUBATA, SIECZKA, DACH ŁAMANY, SPRAWA, JOAN, OSADA, ?ANALIZA ZESPOLONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTAWOWE BĄDŹ ADMINISTRACYJNE OSŁABIENIE SZTYWNEGO KURSU WALUTY NARODOWEJ WOBEC INNYCH WALUT PRZEZ RZĄD LUB BANK CENTRALNY, NP. W CELU POPRAWIENIA BILANSU PŁATNICZEGO CZY ZWIĘKSZENIA CENOWEJ KONKURENCYJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI DANEGO KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTAWOWE BĄDŹ ADMINISTRACYJNE OSŁABIENIE SZTYWNEGO KURSU WALUTY NARODOWEJ WOBEC INNYCH WALUT PRZEZ RZĄD LUB BANK CENTRALNY, NP. W CELU POPRAWIENIA BILANSU PŁATNICZEGO CZY ZWIĘKSZENIA CENOWEJ KONKURENCYJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI DANEGO KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEWALUACJA ustawowe bądź administracyjne osłabienie sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez rząd lub bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego czy zwiększenia cenowej konkurencyjności zewnętrznej gospodarki danego kraju (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEWALUACJA
ustawowe bądź administracyjne osłabienie sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez rząd lub bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego czy zwiększenia cenowej konkurencyjności zewnętrznej gospodarki danego kraju (na 10 lit.).

Oprócz USTAWOWE BĄDŹ ADMINISTRACYJNE OSŁABIENIE SZTYWNEGO KURSU WALUTY NARODOWEJ WOBEC INNYCH WALUT PRZEZ RZĄD LUB BANK CENTRALNY, NP. W CELU POPRAWIENIA BILANSU PŁATNICZEGO CZY ZWIĘKSZENIA CENOWEJ KONKURENCYJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI DANEGO KRAJU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - USTAWOWE BĄDŹ ADMINISTRACYJNE OSŁABIENIE SZTYWNEGO KURSU WALUTY NARODOWEJ WOBEC INNYCH WALUT PRZEZ RZĄD LUB BANK CENTRALNY, NP. W CELU POPRAWIENIA BILANSU PŁATNICZEGO CZY ZWIĘKSZENIA CENOWEJ KONKURENCYJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI DANEGO KRAJU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast