ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA ZSRR, JEGO MIESZKAŃCÓW LUB CZEGOŚ, CO Z NIEGO POCHODZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADZIECKOŚĆ to:

zespół cech typowych dla ZSRR, jego mieszkańców lub czegoś, co z niego pochodzi (na 11 lit.)SOWIECKOŚĆ to:

zespół cech typowych dla ZSRR, jego mieszkańców lub czegoś, co z niego pochodzi (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA ZSRR, JEGO MIESZKAŃCÓW LUB CZEGOŚ, CO Z NIEGO POCHODZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.202

PREKURSOR, WIWAT, MIĘSOŻERCA, GLORIETA, MELIORACJA WODNA, WYPRZEDAŻ, ABERRACJA, NANDU, WICI, SKAŁA MAGMOWA, PARSEK, BIOLOGICZNY OJCIEC, CENA ADMINISTRACYJNA, ZESPOLENIE, BITWA, POLE, MIERNOŚĆ, ANTIDOTUM, MACH, TEMPURA, AEDICULA, OSNOWA, DROGA KONIECZNA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SKORPION, KOŃ ANDALUZYJSKI, DOM JEDNORODZINNY, ZAKOP, DELEGACJA, PŁAWA, REPASAŻ, WYŁAWIACZ, MARRAN, KLIENT, UKRYCIE, CHLEB, NOTORYCZNOŚĆ, PLAKAT, OPERATOR UNITARNY, CZERPNIA POWIETRZA, WARTOWNIK, AGLOMERACJA, BETON JAMISTY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CŁO WYRÓWNAWCZE, SIŁA, PUCH KIELICHOWY, PRĄTNIKI, DZIERŻAWCZOŚĆ, FAJKA, JUMPER, MASTYKS, POŁOWA, MASZYNOWNIA, ZAKOLE, NIEPOJĘTOŚĆ, SWETER, STRZAŁA, RURA GŁOSOWA, KONTYNGENT, SKŁAD, RAWA, KAMIEŃ NERKOWY, MUCHOMOR BULWIASTY, CZARNA KARTKA, POSTAWA ZASADNICZA, OSTROSŁUP FOREMNY, WYTWÓRCA, PARAMETR, PROJEKT TECHNICZNY, ŁUK DZIENNY, SAJETA, TRYSEKCJA, JABŁOŃ KWIECISTA, KRÓL, EKSPERT, KAMIEŃ NAGROBNY, KAMIEŃ OBRAZY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, CZAS MIEJSCOWY, PODZIEMIE, OWAL CASSINIEGO, PUB, PIRAT, PRZEWROTKA, ZABYTEK, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, NOCEK WĄSATEK, NAZWA OPISOWA, UPODOBANIE, BLUZG, ZABIEG KOSMETYCZNY, ŁOŻYSKO, GUMKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ROZBRYZG, SYN, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, KAZAMATA, PĘCHERZYCA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, CZOP, KAMIEŃ, TYŁÓWKA, AGENT, SMALEC, WINA NIEUMYŚLNA, ROZRZUTNIK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ZWYCZAJOWOŚĆ, HYDROFON, WERSGORSKI, BZYGI, ODWROTNOŚĆ, ZAPONA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, WIENIEC, BAZAROWICZ, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, KANAŁ, LIST PRZEWODNI, WŁAŚCIWOŚĆ, OTWARTOŚĆ, FEERIA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PRZESYŁACZ, PIĄTA CZĘŚĆ, WYKŁAD, HULL, WIKARIUSZ, REGUŁA ALLENA, KONKATEDRA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, SASZETKA, BOŚNIACKOŚĆ, ŁAKNIENIE SPACZONE, KACZKA, MURZYŃSKOŚĆ, KAMIENNIK, PRODUKT UBOCZNY, DEWALUACJA, RUCH ODRZUTOWY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, OGÓREK, GOTOWOŚĆ, PŁOMIEŃ, RUSKI, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PRYMAT, MŁODZIEŻOWIEC, RYBAŁT, GŁĘBOKA HOMOLOGIA, FALAFEL, JAMA, REKONWERSJA, GRECKI, LEKTYNA, CZWÓRNIAK, PUSTAK STROPOWY, WYWIAD LEKARSKI, NÓŻKA, KARA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, PREPAID, BON PALIWOWY, VIBRATO, IRGA POSPOLITA, KAMIEŃ OZDOBNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KONSTYTUCJA, WSPARCIE FINANSOWE, DIALEKTYZM, WAWRZYN, NIESZPUŁKA JADALNA, OBWIĄZKA, DROŻNOŚĆ, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, TOREBKA BOWMANA, WAGON POCZTOWY, KAMIENNE SŁOŃCE, DYSPLAZJA TANATOFORYCZNA, OPCJA WALUTOWA, PRACA, LYSTROZAUR, KINETOPLASTYDY, PROBLEMATYZACJA, CEMENT, NAGIEL, PAWANA, LATRY, INSTALACJA GRZEWCZA, MISTERIUM, MIASTO, WYRĘBISKO, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, WICEHRABIA, TOR ODSTAWCZY, DRAPERIA, KOZOJEBCA, KLERK, STOŻEK WULKANICZNY, ILOCZYN MIESZANY, PRZYDACH, PALIWO SILNIKOWE, STRUKTURA DRAMATYCZNA, TRANSEKT, WYWÓD, ŁUNNIK, SAKWA, KREPA, AMOK, TEUTOŃSKI, PRZEWOŹNIK, EWALUACJA, POLEPA, SENSYBILIZATOR, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, UZALEŻNIENIE, SZOK CENOWY, ZNAK LICZBY, WINIETA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, PLACEK, ZBIEŻNOŚĆ, AMBIWERSJA, NIESTRAWNOŚĆ, PROGRAM, ZMIERACZEK PLAŻOWY, EMIGRACJA, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, NAWALANKA, RICHELIEU, CIASTO DROŻDŻOWE, BATERIA, WNĘTER, NACECHOWANIE, ŻÓŁW KROPKOWANY, ŻURAW, LIST PROSKRYPCYJNY, KWINTET FORTEPIANOWY, RURKI, KULE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, CHĘTNY, APOKRYFICZNOŚĆ, OŁÓW, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, DELTA KRONECKERA, PODZIELNOŚĆ, OWAD, CZYNNIK PRODUKCJI, REPETYTYWNOŚĆ, WIESZAK, WĘZEŁ CIEPLNY, SZAMBELAN, PRZEDROSTEK, APORT, CIĄG, GENETYKA KLINICZNA, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, SĄD I INSTANCJI, JUJUBA, SSAK, GWIAZDA PODWÓJNA, AFERALNOŚĆ, ZAWRÓT, WIELKA BAHAMA, OBLIGACJA ZAMIENNA, FRAMUGA, KARTA TYTUŁOWA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BAGAŻ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ELKI, EMFITEUZA, ASIA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SKAJLAJT, WERDIURA, MARCHWIANE RĘCE, KONFISKACJA, KONTRAKT TERMINOWY, RÓG, WIĄZANIE, FURAŻER, PRZYWÓZ, PARAGENEZA, ZARYSOWANIE, GŁOWA KOŚCIOŁA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KOREAŃSKI, OBSZAR, KRAAL, ZAŁOGA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, BEETHOVEN, WZOREK, FACHOWIEC, ZŁOTOROST, ?TYTOŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.202 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA ZSRR, JEGO MIESZKAŃCÓW LUB CZEGOŚ, CO Z NIEGO POCHODZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA ZSRR, JEGO MIESZKAŃCÓW LUB CZEGOŚ, CO Z NIEGO POCHODZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADZIECKOŚĆ zespół cech typowych dla ZSRR, jego mieszkańców lub czegoś, co z niego pochodzi (na 11 lit.)
SOWIECKOŚĆ zespół cech typowych dla ZSRR, jego mieszkańców lub czegoś, co z niego pochodzi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADZIECKOŚĆ
zespół cech typowych dla ZSRR, jego mieszkańców lub czegoś, co z niego pochodzi (na 11 lit.).
SOWIECKOŚĆ
zespół cech typowych dla ZSRR, jego mieszkańców lub czegoś, co z niego pochodzi (na 10 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA ZSRR, JEGO MIESZKAŃCÓW LUB CZEGOŚ, CO Z NIEGO POCHODZI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA ZSRR, JEGO MIESZKAŃCÓW LUB CZEGOŚ, CO Z NIEGO POCHODZI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x