PROCES WPROWADZANIA MASZYN CYBERNETYCZNYCH (NP. TRANSLATORÓW), KTÓRE MAJĄ ODPOWIEDNIE UKŁADY STERUJĄCE I KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIAMI TECHNICZNYMI Z INNYCH DZIEDZIN (NP. ELEKTRONIKI, INFORMATYKI), CZĘSTO SĄ SAMOSTEROWALNE, SĄ ZATEM ELEMENTEM POSTĘPU I ROZWOJU TECHNOLOGII, ALE JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄ UDZIAŁ CZŁOWIEKA, ZASTĘPUJĄC WIELE JEGO FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYBERNETYZACJA to:

proces wprowadzania maszyn cybernetycznych (np. translatorów), które mają odpowiednie układy sterujące i komunikują się z osiągnięciami technicznymi z innych dziedzin (np. elektroniki, informatyki), często są samosterowalne, są zatem elementem postępu i rozwoju technologii, ale jednocześnie ograniczają udział człowieka, zastępując wiele jego funkcji (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES WPROWADZANIA MASZYN CYBERNETYCZNYCH (NP. TRANSLATORÓW), KTÓRE MAJĄ ODPOWIEDNIE UKŁADY STERUJĄCE I KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIAMI TECHNICZNYMI Z INNYCH DZIEDZIN (NP. ELEKTRONIKI, INFORMATYKI), CZĘSTO SĄ SAMOSTEROWALNE, SĄ ZATEM ELEMENTEM POSTĘPU I ROZWOJU TECHNOLOGII, ALE JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄ UDZIAŁ CZŁOWIEKA, ZASTĘPUJĄC WIELE JEGO FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.430

KLASTER, ZASADA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KOMISARZ, NIEPOKALANEK, SKRZELOPŁYWKA, PAŁĄK, SSAK WYMARŁY, SZARA EMINENCJA, WADA, EKSTERN, MORALIZATOR, SKRUPULANT, RUCH HIPPISOWSKI, GRADACJA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, NIRWANA REZONANSOWA, SŁONECZNOŚĆ, JĘZYK, ŻÓŁTLICA, POROST, BARBIE, ŚRÓDPOŚCIE, ŁUPEK, ROZWÓJ RODOWY, AUTOLIZA, HISTORYK, PARAPETÓWKA, PRL, JERYCHO, OKRES, PRACA, NAUKI POLITYCZNE, PROGRAMOWANIE LINIOWE, OWCA, BAJECZNOŚĆ, GOSPODARNOŚĆ, ISLAMISTA, MRUKOKSZTAŁTNE, BEKON, TREP, FURAŻER, KORNWALIJSKI, ROZBIERACZ, PROTOZOOLOGIA, PRZEJŚCIE FAZOWE, PROSTOŚĆ, TROLL, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, FASKA, ELEKCJA VIRITIM, REGULATOR POKOJOWY, ANARCHISTKA, KLAWIATURKA, WZORNIK, WROŚNIAK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, STAROINDYJSKI, HOTELING, MALOWANIE, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, LEGISLATYWA, WARZELNIA, FRANTISEK, CYKLOP, KLESZCZ, KAPA, ANDROGINIZM, JEZIORO TEKTONICZNE, MOD, ZMIERZCH CYWILNY, PRECESJA, DEOKSYCYTYDYNA, INFORMATOLOGIA, ŚWISTUŁA, NOSOWOŚĆ, DROGI RODNE, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ARMEŃSKI, ZAUSZNIK, MECHANIK, LAMBORGHINI, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ARCCOSEC, ŚWIĘTA KSIĘGA, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, PAJĄKI, NATYWIZM, KURECZKA, HERODY, PALEMONETKA ZMIENNA, TACIERZYŃSKI, SYRENOWATE, DZIEWIARKA, HERBATA, LAKONIZM, EKSPANDOR, ZATAR, LORNETA, GWIAZDOR, MARSZ, OFIARA, DOBROTLIWOŚĆ, ARTYSTA, DZISIEJSZOŚĆ, PIEKARNIA, BIEGAJĄCE OCZY, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, GRACILIZUCH, MŁODZIEŃCZOŚĆ, OTĘPIENIE, ZAPIEKANKA, SCEPTYCZNOŚĆ, WIDEOMAN, KTOŚ, DRAMAT, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, DRINK, ŚMIAŁOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, TERATOGEN, SONDA INTERNETOWA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, HAMLETYZM, PIÓRNIK, ZBIÓR WYPUKŁY, ZANIK MIĘŚNIOWY, ROSZCZENIE REGRESOWE, PODIUM, KANKA, LINA PORĘCZOWA, ONE-STEP, KONFESJA, TRAFUNEK, SMARKACZ, WARTOWNIK, CZERKIESKA, TEMPERAMENCIK, GADACZ, SITO MOLEKULARNE, KINO FAMILIJNE, TWIERDZENIA TALESA, SZTANGA, OSŁONA, PARASZA, TRANZYTYWNOŚĆ, PRZEMYTNIK, UNTERWALDEN, SKRZYDLATE SŁOWO, KACHINA, BIKINIARZ, CIĄG, DYSKALKULIA GRAFICZNA, BŁYSTKA OBROTOWA, POJAWIENIE SIĘ, GEN HOMEOTYZNY, TOPOLOGIA ILORAZOWA, CHAŁTURNIK, STRĄGA, KANAPKA, DOMOKRĄŻCA, ZOOFAGIA, OBOZOWISKO, SLALOM RÓWNOLEGŁY, KAŁUŻNICA, ALEGORYCZNOŚĆ, KLUCZ KODOWY, ZESPÓŁ USHERA, KLĘK PODPARTY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, WSPÓLNY ZASÓB, POKÓJ, KOMFORT CIEPLNY, NOC, CYNODONTY, SOPRAN DRAMATYCZNY, PLANETKA, OKRĘT FLAGOWY, AUDIENCJA GENERALNA, GŁADKOMÓZGOWIE, CYWIL, CYBERPANK, RACHUNKI, BANK KOMERCYJNY, CACKO, MONTAŻYSTKA, KOROZJA, CIEKAWSKOŚĆ, PANICZĄTKO, UBYTEK, NAUKOWIEC, BAR MICWA, FILOZOFIA PRZYRODY, GRZYB SITARZ, BEZDEŃ, STRÓJ WIECZOROWY, DIMETRODON, FREATOFIL, NIEGODZIWOŚĆ, ŁOWISKO, OBŻARCIUCH, ODCZUCIE, HYBRYDA, ZASKOK, SKARB NADWORNY, UCHWYT, HUBA SKÓRKOWATA, OPÓR WZNIESIENIA, ORGAN PROMULGACYJNY, KRZYŻAK ROGATY, PŁUŻEK, PODSZEWKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CRO-MAGNON, ZAPALCZYWOŚĆ, WYKRZYKNIK, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, TKANKA MIĘŚNIOWA, HALLOWEEN, WYKONANIE, WINIETA, PIKOMETR, USTNOŚĆ, CZAJNIK, KSIĘŻYCOWY KWIAT, HUZAR, MRÓWKA PNIOWA, ILUWIUM, WYWROTNOŚĆ, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, HETEROGENEZA, KĄT DEPRESJI, ATLAS NIEBA, WULKAN BŁOTNY, WIRTUALIZACJA, GŁUPTAK, KLOPS, LUGIER, PRZEWODZIK, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, FIKCJA LITERACKA, MIEJSCE STOJĄCE, INDYKATOR, PUDŁO, RAMFOCEFAL, TRAKTAT SOJUSZNICZY, SŁOWO, PU, REPRESJA, TOKSYNA SINICOWA, ŹREBAK, TAMBOREK, WEKTOR SWOBODNY, PRZEKŁADNIA CIERNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, RAMFORYNCHOWCE, WYKRÓJ, PASO PERUANO, OSSUARIUM, OBRZEŻE, ARESZT, KONWENT, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, NASADKA, ŻYCIE OSOBISTE, UCHWYT, FIALA, UPRAWA LEŚNA, WOLNY RODNIK, EUFONIA, NUR BIAŁODZIOBY, KULUARY, MIKROSATELITA, PRODUCENT, AMPUŁA, FILOLOGIA WŁOSKA, ZDERZACZ, AWANS LODOWCA, PRÓG WYBORCZY, TELERADIOLOGIA, MEADE, BINOKLE, TABLOIDYZACJA, UŁUDA, NIEWYPAŁ, MUSZLA KLOZETOWA, SORABISTYKA, MORDWIN, ZWIĄZEK CHELATOWY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, PATRIARCHALIZM, KLIKOWOŚĆ, ABORDAŻ, KANAŁOPATIA, INFLACJA JAWNA, ?CYGAŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES WPROWADZANIA MASZYN CYBERNETYCZNYCH (NP. TRANSLATORÓW), KTÓRE MAJĄ ODPOWIEDNIE UKŁADY STERUJĄCE I KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIAMI TECHNICZNYMI Z INNYCH DZIEDZIN (NP. ELEKTRONIKI, INFORMATYKI), CZĘSTO SĄ SAMOSTEROWALNE, SĄ ZATEM ELEMENTEM POSTĘPU I ROZWOJU TECHNOLOGII, ALE JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄ UDZIAŁ CZŁOWIEKA, ZASTĘPUJĄC WIELE JEGO FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES WPROWADZANIA MASZYN CYBERNETYCZNYCH (NP. TRANSLATORÓW), KTÓRE MAJĄ ODPOWIEDNIE UKŁADY STERUJĄCE I KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIAMI TECHNICZNYMI Z INNYCH DZIEDZIN (NP. ELEKTRONIKI, INFORMATYKI), CZĘSTO SĄ SAMOSTEROWALNE, SĄ ZATEM ELEMENTEM POSTĘPU I ROZWOJU TECHNOLOGII, ALE JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄ UDZIAŁ CZŁOWIEKA, ZASTĘPUJĄC WIELE JEGO FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYBERNETYZACJA proces wprowadzania maszyn cybernetycznych (np. translatorów), które mają odpowiednie układy sterujące i komunikują się z osiągnięciami technicznymi z innych dziedzin (np. elektroniki, informatyki), często są samosterowalne, są zatem elementem postępu i rozwoju technologii, ale jednocześnie ograniczają udział człowieka, zastępując wiele jego funkcji (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYBERNETYZACJA
proces wprowadzania maszyn cybernetycznych (np. translatorów), które mają odpowiednie układy sterujące i komunikują się z osiągnięciami technicznymi z innych dziedzin (np. elektroniki, informatyki), często są samosterowalne, są zatem elementem postępu i rozwoju technologii, ale jednocześnie ograniczają udział człowieka, zastępując wiele jego funkcji (na 14 lit.).

Oprócz PROCES WPROWADZANIA MASZYN CYBERNETYCZNYCH (NP. TRANSLATORÓW), KTÓRE MAJĄ ODPOWIEDNIE UKŁADY STERUJĄCE I KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIAMI TECHNICZNYMI Z INNYCH DZIEDZIN (NP. ELEKTRONIKI, INFORMATYKI), CZĘSTO SĄ SAMOSTEROWALNE, SĄ ZATEM ELEMENTEM POSTĘPU I ROZWOJU TECHNOLOGII, ALE JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄ UDZIAŁ CZŁOWIEKA, ZASTĘPUJĄC WIELE JEGO FUNKCJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PROCES WPROWADZANIA MASZYN CYBERNETYCZNYCH (NP. TRANSLATORÓW), KTÓRE MAJĄ ODPOWIEDNIE UKŁADY STERUJĄCE I KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OSIĄGNIĘCIAMI TECHNICZNYMI Z INNYCH DZIEDZIN (NP. ELEKTRONIKI, INFORMATYKI), CZĘSTO SĄ SAMOSTEROWALNE, SĄ ZATEM ELEMENTEM POSTĘPU I ROZWOJU TECHNOLOGII, ALE JEDNOCZEŚNIE OGRANICZAJĄ UDZIAŁ CZŁOWIEKA, ZASTĘPUJĄC WIELE JEGO FUNKCJI. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x