... MAJĄ USZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANY to:

... mają uszy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANY

ŚCIANY to:

ponoć i one mają uszy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "... MAJĄ USZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 350

PERYKARP, EGZEKUCJA KOMORNICZA, BERGAMOTA, KOŃ TORYJSKI, OŚLE USZY, CYSTOLIT, ZŁĄCZENIE, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, GĘŚL, JOGGERSY, ŚREDNIA WAŻONA, GRUCZOŁ COWPERA, BORDER, WIELKI PORZĄDEK, NAPÓR, BAŻANT, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PARKIET, KOLUMNA, ENDOMIKORYZA, DZIAŁKA ROBOCZA, ZWIERZĘTA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PRAWA CZŁOWIEKA, GEMINIDY, STRUNOWCE, METAJĘZYKOWOŚĆ, SIKORY, BAKTEROID, ANKRA, KANGUROSZCZUROWATE, DZIEWIĘTNASTKA, WARUNEK LOKALOWY, WOLNA KONKURENCJA, CLIPART, STEKOWCE, PRZESIĘK, TARGI, OTRZEWNA, MELODYJNOŚĆ, RÓG, KAPITUŁA GENERALNA, REEDUKACJA, PRZEZIERNIKOWATE, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, DERKA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, MIENIAK TĘCZOWY, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, ESKALADA, BINOKLE, FACJATA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, NARWALOWATE, ŻYŁA NABRZUSZNA POWIERZCHNIOWA, FLOTA, MOST ŁUKOWY, PŁAZY BEZNOGIE, KAPUZA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, IKRA, KĄT TRÓJŚCIENNY, KOIMKOWCE, MIOPIA, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, TEORIA DESKRYPCJI, GIMBOPATRIOTYZM, INKRUSTACJA, PIĘDZIK SIEWIERAK, KAMIEŃ WĘGIELNY, CHIMEROKSZTAŁTNE, ŚRÓDSIERDZIE, SYCZEK, CEDUŁA, SZARE KLUSKI, SZKARPA, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, DOMENA PUBLICZNA, PASEMKO CASPARY'EGO, SERIA, CHŁODNIA KOMINOWA, KONWENCJONALIZM, OBSCENICZNOŚĆ, BIAŁY, TRAWERS, MALOWANIE, PRZYPORA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, EFEKT ELIZY, DRABINKI, DŹWIGACZ DACHOWY, CAPOTE, SKARPA, COKÓŁ, MIKROFON KONTAKTOWY, NOGOLOTKOWATE, ARAUKARIOWATE, DOM SZEREGOWY, URZĄDZENIE POMIAROWE, MYKOPLAZMA, CIŚNIENIE, GMINA GÓRNICZA, ANTYGWAŁTY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ODMA OPŁUCNOWA, KĄSACZOKSZTAŁTNE, PAPUGA, CZTERY ŚCIANY, RACJONALIZACJA, ROŚLINY OSIOWE, WSPORNIK, SKALENOEDR, WIELENOWATE, STOŻEK USYPISKOWY, GRA NA ZWŁOKĘ, LEWACTWO, JAJARZ, REEDUKATOR, PROGNOSTYK, ANTYPSYCHOLOGIZM, CEFADROKSYL, PRZEWIESZKA, PIPERACYLINA, ŚCIANA DZIAŁOWA, KOSTKA, PIERŚ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, GONIOMETRIA STATYCZNA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, BUDYNEK, PASZCZĘKA, SZURPEK POROSŁY, ANKIETA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, GRÓDŹ, GŁĘBIA OSTROŚCI, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, USZATEK, FUNKCJONALIZM, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, ŻACHWY, PŁYCINA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KWAS, DRAPERIA NACIEKOWA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, REEDUKACJA, NALEPA, PRZYBORY, PIÓROLOTKOWATE, OBRONA, USZY SZTRAMBERSKIE, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, DASZEK OKAPOWY, TRAWERS, CIŚNIENIE KRWI, LAPILLI, POLIGAMICZNOŚĆ, KANARKI KSZTAŁTNE, BŁĘDNOŚĆ, BEZPROGRAMOWOŚĆ, ŻABY LATAJĄCE, MIKROSOCZEWKOWANIE, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, TRACHEOTOMIA, OSCYLOGRAF, PRYSZNIC, KONSTRUKCJA PRZYSŁUPOWA, CZWOROŚCIAN FOREMNY, PISMO TEKSTOWE, BOLSZEWIA, OSŁONA, GZYMS, TASIEMIEC UZBROJONY, SUMIK, PRZYDACH, REGUŁA ALLENA, UKŁAD REGULARNY, BREK, CZARNY, ŚLUZICOWATE, OBLICÓWKA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, TERATOGENNOŚĆ, SESJA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, HONORARIUM, TRZĘŚLIKOWCE, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, KAPUZA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, OWOCNIA, DŁUGOUCH, MOKASYNY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WALIDACJA KRZYŻOWA, FILAR PRZYPOROWY, JESIOTROKSZTAŁTNE, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, ROŚLINY TELOMOWE, SUCHY TYNK, PRZĘSŁO, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, PRZEWÓD, NACZÓŁEK, CEFALASPIDY, TERAPIA PRENATALNA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, FURGON, WIDEODOMOFON, SZYBKOZŁĄCZE, CYCEK, OBÓZ WĘDROWNY, FUNKCJONALIZM, MUR OPOROWY, OPOŃCZYKOWCE, KRÓTKI WZROK, ZIELENINA, MISIURKA, SŁUCHY, PIERSIĄTKO, ZERWA, PRZEPUKLINA RICHTERA, MUR, PLAZMOLIZA, CEFOPERAZON, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, NADBUDÓWKA, BORDER, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PRZĘSŁO, SKRĘTKOWCE, PRZYNĘTA, DIAPEDEZA, RYZYKO KONWERSJI, KONKURENCJA DOSKONAŁA, PRZEPOWIEDNIA, CYGARETKI, ZACIĘCIE, KOTWICZNIKOWCE, LAMPERIA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PRZYPORA, WĘGIEŁ, DRAMAT EPICKI, PIRAMIDA, WYBORY POŚREDNIE, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, HELIOFIZYKA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, FRYKCJA, WODA STOJĄCA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, CZARNA GODZINA, CYBERNETYZACJA, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, KOŁONICE, LICO, ŻEBRO, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, INWOLUCJA, LABORKA, RUSTYKA, CYNAMON, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, ZŁÓBCOKI, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, INDETERMINIZM, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, LIST OKÓLNY, IGŁAWOWATE, LABIRYNT, PRZECIWSOBNOŚĆ, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, STREFA KLIMATYCZNA, TERAPIA ODRUCHOWA, STROBOSKOPIA, SIECZKA, PRZĘSŁO, AKTYWNOŚĆ, PIERWOTNIAK, ZWIERZĘ, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, PRZYDASZEK, ARAUKARIA WYNIOSŁA, WIEŻA ZEGAROWA, LICO, PRZYPORA, KONJUPKCJA, OKAZJONALNOŚĆ, RZEKOTKOWATE, SŁUCHY, KRÓTKOWIDZTWO, ŚCIANY, ?UBAW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

... MAJĄ USZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ... MAJĄ USZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANY ... mają uszy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANY
... mają uszy (na 6 lit.).

Oprócz ... MAJĄ USZY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ... MAJĄ USZY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x