CZĘŚĆ PRZESTRZENI OGRANICZONA TRZEMA KĄTAMI PŁASKIMI O WSPÓLNYM WIERZCHOŁKU I TAKICH, ŻE SĄSIEDNIE KĄTY MAJĄ WSPÓLNE RAMIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT TRÓJŚCIENNY to:

część przestrzeni ograniczona trzema kątami płaskimi o wspólnym wierzchołku i takich, że sąsiednie kąty mają wspólne ramię (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PRZESTRZENI OGRANICZONA TRZEMA KĄTAMI PŁASKIMI O WSPÓLNYM WIERZCHOŁKU I TAKICH, ŻE SĄSIEDNIE KĄTY MAJĄ WSPÓLNE RAMIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.139

OSÓW, SET, SŁUPICA, PRÓBNIK, KAPLERZ, PLASTROM, BINARKA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, OSTOJA, PRZEWIESZKA, ŁUPINA, STELA, CZAPLA MODRA, SACZEK, PÓŁSTRUNOWCE, PIĘCIORNIK NISKI, ZWROTKA, TWARDZIEL, RÓŻANKA, ŻACHWY, SAMOOBRONA, NADZIAŁ, BALANGOWICZ, WIEŚ, LUDNOŚĆ, ŁEBEK, ZWIERZYNIEC, BASEN, PARAFIANIN, FUNT ANGIELSKI, EOLIDA, EOLIA, TRIO, KROK, HALF-PIPE, GRUNT, KWARTA, TRÓJZĄB, LOPOLIT, REJESTR, SKORUPIAKI WYŻSZE, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, DOBUDOWA, KONSOLA, KAZIMIERZ, CECHOWNIA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PÓŁKULA MÓZGU, FALSZKIL, MENISK, PÓŁNOC, KUBASOW, TACIERZYŃSKI, CIĄG ZBIORÓW, KINO, POZIOMICA, NARAMIENNIK, PANTOFLE, EPEISODION, PUNKT ROSY, KOHABITACJA, PRZYŁĄCZE, REFLEKS, RAMIĘ KĄTA, KUREK, ROZBRATEL, NAKOLANEK, CAŁKA PETTISA, TRZYMASZTOWIEC, PÓŁKULA MÓZGOWA, CZĘŚĆ, MŁOTECZEK, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LONGLEY, SKRZYDŁO, SKOLEKS, PŁASZCZ, CHORWACKI, KOŁOBIEG, CZAPKA TEKTONICZNA, GORSET, TRZĘŚLIKOWCE, JĘZOR OSUWISKOWY, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KOMORA, BIODROWA, CHRYSTOLOGIA, RYNEK TERMINOWY, STANIK, KOŚĆ KLINOWA, POTAŻ, LABIRYNT, LIBELLA, ZBOWID, IZOTROPOWOŚĆ, PALEMONETKA ZMIENNA, BANDOLET, TRZON, NARĘCZAK, POKRYWA, TĘTNICA OCZNA, ŁUK KOLANKOWY, NACZYNIE LIMFATYCZNE, PALEC, NALEPA, KŁĄB, PODGATUNEK, NITKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ŻEBRO, PORTASY, PÓŁSFERA, DUPA, SERIA WYDAWNICZA, MOKASYNY, KLAN, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, AGENCJA, CIASNOŚĆ, GRZBIET, KOŃ TURKMEŃSKI, TURKIESTAN, PIĘTA, OFICYNA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, UKŁAD REGULARNY, JĘZYK POZYCYJNY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KRAWĘDŹ GRAFU, RUCH JEDNOSTAJNY, SKŁADOWA, ZMIANA MORFOLOGICZNA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, MANAROW, PERKOZ ZAUSZNIK, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, ŁADOWNICA, ŁĄCZNIK, CZARNA GODZINA, KOTWICZNIKOWCE, KRĘTLIK, PESZT, SZPILKA, KOMORA, PRZEDŁUŻACZ, KLAMRA, INFORMACJA POUFNA, SKRAJNIK DZIOBOWY, ZRĄB, PROCES JEDNOSTKOWY, NAĆ, CIAŁO SZARE, KONTAKCIK, CHWOST, PIRAMIDA, WIENIEC, PAPUA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, MOC CZYNNA, FUNKCJA ADDYTYWNA, PIERWOTNIAK, LAKOLIT, OKTANT, TEREN ZALEWOWY, CHWYTAK, ZAMEK, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, KOKPIT, RAMIĘ, GEOMETRIA PRZESTRZENNA, WSPÓŁPRACA, HOLOGRAM, TERLICA, ILOCZYN SKALARNY, LUCYFERYNA, STOJAN, PIĘTA, MULTANY, BERNIKLA BIAŁOLICA, AZYMUT, TERCJA, PUPINA, EREB, UWYPUKLENIE, IZOMER, ŁUSKA, POMORZE ŚRODKOWE, SPŁACHEĆ, USZTYK, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, OKADIA PRĘGOWANA, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, GOLFIK, UKŁAD SYMPATYCZNY, OBRĘCZ, GŁOWICA, PUCKA, ANKIETA, PIĘTKA, KĄT, ŚLĄSK, RAMIĘ, ZADASZENIE, MIKRONEZJA, ZNAMIĘ, PROWINCJA, CZOŁO, ŻUWACZKA, RETORTA, DACH, SZÓSTAK, PODSTAWY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, BIOTOP, METAJĘZYKOWOŚĆ, ODSETEK, TRIESTEŃSKA, BABINIEC, UKŁAD RĄBKOWY, WARZYWNIK, PRZYSIOŁEK, ROZGRZEWACZ, HACZYK, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, FUNKCJONAŁ MINKOWSKIEGO, PIÓRO, RIESZ, CZARNY, ANAPSYDY, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, EPOKA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, ZERWA, KNAGA, ZEWNĘTRZE, BIEŻNIK, DRAMATYZM, SWOSZOWICE, GAR, BOLERO, PUDŁO, DIAGRAM FAZOWY, MINIMUM PROGRAMOWE, PRZEDPOLE, FOLA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, PODSTOPIEŃ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MANIPUŁ, ZAKRĘT CZOŁOWY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, KUPEREK, BASE JUMPING, ODCINEK KOŁA, ARMATA POLOWA, KOŃ TORYJSKI, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KĄT PŁASKI, INKLINACJA MAGNETYCZNA, POKOLENIE, HEŁMIATKA, DWUKĄT SFERYCZNY, CIAŁO NIEBIESKIE, ESKIMOSEK, KOLUMNA, WRĘGA, WIEŻA KOŚCIELNA, PUSZKA MÓZGOWA, PODCZYSZCZALNIA, PRZYSIÓŁEK, DOPEŁNIENIE, CYBERNETYZACJA, NADTWARDÓWKA, STOPKA, RASZPLA CIERNISTA, SCENA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, CENTYMETR SZEŚCIENNY, KĄT, SFEROMETR, BURDON, SYMETRIA, USZY, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, OBWÓJ, PRĘGA, KĄT ŚRODKOWY, PARAFIA, RAMKA, STALNICA, IRAŃSKI, PRYSZNIC, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, SPÓJKA, BIZON LEŚNY, KOŃCZYNA, WĘGLÓWKA, JAWAJSKI, ?CIAŁO MIGDAŁOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.139 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PRZESTRZENI OGRANICZONA TRZEMA KĄTAMI PŁASKIMI O WSPÓLNYM WIERZCHOŁKU I TAKICH, ŻE SĄSIEDNIE KĄTY MAJĄ WSPÓLNE RAMIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PRZESTRZENI OGRANICZONA TRZEMA KĄTAMI PŁASKIMI O WSPÓLNYM WIERZCHOŁKU I TAKICH, ŻE SĄSIEDNIE KĄTY MAJĄ WSPÓLNE RAMIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT TRÓJŚCIENNY część przestrzeni ograniczona trzema kątami płaskimi o wspólnym wierzchołku i takich, że sąsiednie kąty mają wspólne ramię (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT TRÓJŚCIENNY
część przestrzeni ograniczona trzema kątami płaskimi o wspólnym wierzchołku i takich, że sąsiednie kąty mają wspólne ramię (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PRZESTRZENI OGRANICZONA TRZEMA KĄTAMI PŁASKIMI O WSPÓLNYM WIERZCHOŁKU I TAKICH, ŻE SĄSIEDNIE KĄTY MAJĄ WSPÓLNE RAMIĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ PRZESTRZENI OGRANICZONA TRZEMA KĄTAMI PŁASKIMI O WSPÓLNYM WIERZCHOŁKU I TAKICH, ŻE SĄSIEDNIE KĄTY MAJĄ WSPÓLNE RAMIĘ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x