Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CYFROWY PRZETWORNIK KĄTA OBROTU PODAJĄCY KĄT OBROTU W STOSUNKU DO JEDNORAZOWO USTALONEGO POŁOŻENIA I ZACHOWUJĄCY WSKAZANIE, NAWET JEŻELI NASTĄPI OBRÓT PRZETWORNIKA PRZY BRAKU ZASILANIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENKODER ABSOLUTNY to:

cyfrowy przetwornik kąta obrotu podający kąt obrotu w stosunku do jednorazowo ustalonego położenia i zachowujący wskazanie, nawet jeżeli nastąpi obrót przetwornika przy braku zasilania (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYFROWY PRZETWORNIK KĄTA OBROTU PODAJĄCY KĄT OBROTU W STOSUNKU DO JEDNORAZOWO USTALONEGO POŁOŻENIA I ZACHOWUJĄCY WSKAZANIE, NAWET JEŻELI NASTĄPI OBRÓT PRZETWORNIKA PRZY BRAKU ZASILANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.239

MANEWR, BRAS, ODBIÓR, FACHOWIEC, SKAŁKA, KOLCZATKA, CZOPEK, MYDELNICZKA, WESEL, MONOPOL FISKALNY, PRÓG PODATKOWY, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, PIES MYŚLIWSKI, KĄT WYPUKŁY, ZAPRZĘG, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, TEMPERATURA NÉELA, NIEOKRZESANIEC, EPIMER, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, UKŁAD REGULARNY, SKRZYDEŁKO, KORONKA KLOCKOWA, ZUCHWAŁOŚĆ, DONOŚNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONU, RZEKOTKA KARŁOWATA, MAGHREB, COKÓŁ, LINIA ZABUDOWY, MONTAŻYSTKA, DMUCHAWKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, MOSTEK, ITALOGREK, TIJUANA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PRZERYWKA, BARANÓW, TURKI, WUEF, DYMARKA, KOLIMACJA, GUZ, OKRES AMAZOŃSKI, PODWYDZIAŁ, MARAZM, WYTRAWIACZ, KARTKA, BALKONIK, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, DEFINIENS, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, PACAN, AUT BRAMKOWY, MATELOT, NEWARK, ZRZYNKA, MIZOGINIA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, POJAZD KONNY, ZACIĘTOŚĆ, OBRÓT, LOGAN, TOM, PLAFON, GLIKOGENOZA TYPU I, NOGALES, ŻEBRO, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, PODNOSKA, FAZA, PARAMETRYZACJA, DZIAŁANIE, MUSAN, FUNKCJANA, OBRÓT WSTECZNY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, SZCZERBA, PODRYWKA, ŁYŻKA DO BUTÓW, DRABINKA POŻAROWA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, PIOTROWO, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MURZYNEK, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, AMH, DERYWAT MODYFIKACYJNY, BATERIA UMYWALKOWA, GŁOWNIA, LOK AGNESI, OŚWIETLENIE, ŚWIETLICA, BUSTER, PROTEZA WOKALICZNA, PRZYBLIŻENIE, FASETA, OSTRUŻYNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, BOCHOLT, DRZEWIANKA, KRIONIKA, BALATA, PRZECIWSTAWIENIE, OMAHA, CHOLANGIOGRAFIA, ZASOBY OPERATYWNE, BUFET, WSPÓŁPLEMIENIEC, MELOGRAF, PRÓG BÓLU, OSIŁEK, FARMAKOTERAPIA, STOLIK NOCNY, KĄT UJEMNY, OPUKIWANIE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, MAK NISKOMORFINOWY, WĘGLARKA, STERADIAN, KAMIEŃ OBRAZY, BAROMETR RTĘCIOWY, MIARODAJNOŚĆ, PASTA DO ZĘBÓW, AKALKULIA, GRZYB SITARZ, FILIACJA, JEZIORO POLITROFICZNE, MOSTEK SCHERINGA, DZIWNÓW, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, PIKIEL, CHARAKTERYSTYKA, DZIEKANAT, PRZEZIERNIK, ZODIAK, BRZĄKADŁO, FERRIMAGNETYZM, WIZYTÓWKA, MAŁŻORACZKI, KAWERNA, MIRA, STUPOR, NIEŻYCIOWOŚĆ, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, AKCJA AFIRMATYWNA, ASYSTA, KOREKTOR, KILOKALORIA, SIODŁO SKOKOWE, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ELEKTROWNIA WIATROWA, RANDERS, SŁUPOŁAZ, NADREPREZENTACJA, ASTROLOGIA, ZEZ ROZBIEŻNY, UKŁAD PIASECKIEGO, TR, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, BRYŁA OBROTOWA, SKALA MERCALLEGO, POSTAWANGARDA, DZIELNIK NAPIĘCIA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, ZEGAR ELEKTRONICZNY, KRĄŻENIE OGÓLNE, PERMISYWNOŚĆ, PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY, UPORCZYWA TERAPIA, MIRIN, SILNIK INDUKCYJNY, WZMACNIACZ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, MODRASZEK ADONIS, LUNETA, MIKROFON NA TYCZCE, SYMETRIA, OPOZYCJA, DIOPTER, KOSZYCZEK, DEDUPLIKACJA, TOCZEŃ, ZABOL, DOBRO POZYCJONALNE, BAKTERIE AZOTOWE, HOMOGENIZACJA, KAMISZLI, ALGORYTM JAKOBIANOWY, HAFT ATŁASKOWY, OPOZYCJONISTA, PRZEGUB, PCHACZ, PODAŻ, LIJIN, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ERYTROZUCH, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ŁUBEK, MIECZ UCHYLNY, NORNIK ZWYCZAJNY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LISTOWNICOWCE, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ROŻEK, CENA NADMIERNIE WYGÓROWANA, NACISKANIE, ANEROID, PORĘCZ, PRZĘŚLIK, SILNIK BEZRUCHOWY, HYDROLOKATOR, TORSJA, MUSKEGON, CZUJNIK KONTAKTOWY, JAJCE, GRAD, KĄT, KOŁATKA, STRASBURG, KOPARKA POPRZECZNA, PARNOTA, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, KWIAT LOTOSU, WYDATEK RZECZOWY, HANSZPAG, GRA TOWARZYSKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, LAMERSTWO, PELHAM, UŻYCIE BRONI PALNEJ, GROSZ PRZY DUSZY, KALKULATOR NAWIGACYJNY, MIESIĄC ANOMALISTYCZNY, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, KANONIK KATEDRALNY, PISTACJA KLEISTA, PIĘTKA, REWITALIZACJA, FLAGRUM, UPARTOŚĆ, WINO WZMACNIANE, ŁAMACZ, KRAN, OBŁOK SREBRZYSTY, GĄSIOREK, MINUTA, PARALAKSA, WCINAK, ROTACJA WEWNĘTRZNA, PŁYN INFUZYJNY, SCENORYS, CEPY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BRACHYCEFALIA, ŁADOWNICA, REFPATENT, ASEKURANTKA, BRUTAL, MICHAŁOWICE, CYKL PRECESYJNY, FOTOWOLTAIKA, EUTEKTYKA, MUTACJA, RAJD, WOLUMEN OBROTU, ORIENTACJA, SWIFT, RÓWNIK NIEBIESKI, HALS, RYFT, USZKO, STAJANIE, KONIUNKTURA KONSUMENCKA, CATAMARKA, SAMOGRAJ, TUBULOPATIA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, KITEL, KĄT ROZWARTY, FORUM, ADAPTER, FLIGELADIUTANT, STARA ŚPIEWKA, MAIL, CINKCIARZ, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, FULMAR ZWYCZAJNY, PODBIERACZ, WSPÓŁCZYNNIK MOCY, EKLEKTYCZNOŚĆ, KUPON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cyfrowy przetwornik kąta obrotu podający kąt obrotu w stosunku do jednorazowo ustalonego położenia i zachowujący wskazanie, nawet jeżeli nastąpi obrót przetwornika przy braku zasilania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYFROWY PRZETWORNIK KĄTA OBROTU PODAJĄCY KĄT OBROTU W STOSUNKU DO JEDNORAZOWO USTALONEGO POŁOŻENIA I ZACHOWUJĄCY WSKAZANIE, NAWET JEŻELI NASTĄPI OBRÓT PRZETWORNIKA PRZY BRAKU ZASILANIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
enkoder absolutny, cyfrowy przetwornik kąta obrotu podający kąt obrotu w stosunku do jednorazowo ustalonego położenia i zachowujący wskazanie, nawet jeżeli nastąpi obrót przetwornika przy braku zasilania (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENKODER ABSOLUTNY
cyfrowy przetwornik kąta obrotu podający kąt obrotu w stosunku do jednorazowo ustalonego położenia i zachowujący wskazanie, nawet jeżeli nastąpi obrót przetwornika przy braku zasilania (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x