RUCH WOKÓŁ OSI, WIROWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓT to:

ruch wokół osi, wirowanie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRÓT

OBRÓT to:

ruch ciałem wokół własnej osi (na 5 lit.)OBRÓT to:

ruch towarów, usług i pieniędzy na rynku (na 5 lit.)OBRÓT to:

zmiana w trwaniu czegoś lub zmiana kierunku lub sposobu działania (na 5 lit.)OBRÓT to:

przychód, pieniądze ze sprzedaży towarów lub usług (na 5 lit.)OBRÓT to:

rotacja (na 5 lit.)OBRÓT to:

ruch ciała na pięcie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCH WOKÓŁ OSI, WIROWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 735

MASZT, OBROST, RUCH, METEOROID, PANAFRYKANIZM, TIK, GLORIA, FILHELLENIZM, MACIERZ WSTĘGOWA, PLANETA, NIMB, CZERWONY KRZYŻ, TURBINA RUROWA, MINUTNIK MECHANICZNY, ASYMETRYCZNOŚĆ, RUCH EKUMENICZNY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MECHANIKA KLASYCZNA, BREST, KWIAT MUSZKATOŁOWY, PRĘDKOŚĆ, NUTACJA, BAŁAGULSZCZYZNA, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, GLORIA, WAŁECZEK, PĘDNIK AZYMUTALNY, GALILEUSZ, SZLAK ŻEGLUGOWY, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, OBROTY, KABESTAN, HAJDAMACZYZNA, UPADEK, CHASYDYZM, FISHARMONIA, WIBRACJA, DOBA, ODSUW, ALTERNATYWA, METEOR, IRREDENTYZM, RUCH JEDNOSTAJNY, WIENIEC, OBJEŻDŻACZ, KONFORMACJA, ŁOŻYSKO WZDŁUŻNE, BABIZM, ZAWAŁ, TIK, IRREDENTA, TURBINA PROMIENIOWA, BECZKA, AGLOMERACJA, RUCH PRZYSPIESZONY, NAPĘD, CZARNY RYNEK, TRANSEPT, WIR WODNY, OPŁYW, DELFIN CZARNOGŁOWY, WOLNOMULARSTWO, SOLIDARNOŚĆ, NEOREALIZM, HELISA, , OBRÓT CYWILNOPRAWNY, SZCZUTEK, RAJA MALTAŃSKA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SPADAJĄCA GWIAZDA, POWIERZCHNIA STEROWA, OBEJŚCIE, DYNAMIKA, NATURYZM, ZAKRĘT, RÓŻOKRZYŻ, MEGAPOLIS, FOSA, ODSKOK, PINGWIN BIAŁOOKI, SEGMENTACJA, TURBINA WODNA, WIĄZAR, TRAWERS, ROTACJA WEWNĘTRZNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, NATURALIZM, WADA DREWNA, DZIAŁANIA, ZWÓD, STOŻEK DEPRESYJNY, RÓŻA SKOCZKOWA, SPISZAK, ŚREŻOGA, UKŁAD PLANETARNY, HALO, PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA, CEMENTOWE BUTY, ABOLICJONIZM, HALO, OTOK, SZKOŁA, OBRÓT PRAWNY, ŚRUBA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, SALAFIZM, OSCYLATOR, HELIOSFERA, RUCH, CINKCIARZ, DELFIN KRZYŻOWATY, BAZIA, MARTWY PUNKT, OBLICÓWKA, KISZKA FASZYNOWA, PLANETA OKOŁOPODWÓJNA, DELFIN POŁUDNIOWY, ROTACJA, LON, MARSZ, BASZŁYK, RAJA POLARNA, DEFERENT, SZYSZKA, RUCH FRYKCYJNY, SATELITA, WAŁ, ORBITOWANIE, POZAOSIOWOŚĆ, RUCH ODRZUTOWY, TRAWERS, ARTYKULACJA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, WYBIEG, REFORMACJA, WAHADŁO, ODBÓJ, LEJ DEPRESYJNY, PRUSY, WYGIBAS, TREPY, RUCH PIESZY, TRAKTURA, BINDOWNICA, DUCHOWOŚĆ, TURBAN, JOY, WYCHWYT, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, SZLARA, FINTA, LEWICA, PIJAŃSTWO, KOŁO, ELIPSOIDA OBROTOWA, RÓWNIK NIEBIESKI, BIEGUN GALAKTYCZNY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, DRGNIENIE, ARKTYKA, PRONACJA, FUNDUM, OPŁYW, FILTRACJA, SYMETRIA, ARMILA, ZASUWNICA, FEMINIZM, PRUET, ROTACJA, PODRZUT, PRZEMYSŁ RAFINERYJNY, RUCH, POPRZECZNOZĘBNE, EKLIPTYKA, PIESZCZOSZEK, ŚLAD TOROWY, KOLBA, JAZDA, POLE GEOMAGNETYCZNE, KRUŻGANEK, GLEBA, PRZEPŁYW, ŻABA SZTYLETOWATA, PRAWO DEWIZOWE, DROGA LOKALNA, KATAFOREZA, KRYMINAŁ, MULARSTWO, MAT, KONFORMER, SPIRALA HIPERBOLICZNA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, IZOMER KONFORMACYJNY, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, RUCH ZMIENNY, BĄK, OBRÓT SPECJALNY, SABATAIZM, WYWIJAS, PAWANA, CUG, PRZEWROTKA, GALLIKANIZM, TOR WODNY, PURYTANIZM, FAVELA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, EKOSFERA, PASYWIZM, PŁETWA STEROWA, NAUCZANIE CAŁOŚCIOWE, PRĄD, OBRÓT WTÓRNY, OGNISKO, MOSTEK, TEMPO, KATAROWIE, OBRÓT PIERWOTNY, RYNEK FORMALNY, GAJA, POLE SIŁOWE, GOSZYZM, KOŁOWRÓT, SZARA STREFA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, ALFABET MIGANY, BAŁAGULSZCZYZNA, MOMENT PĘDU, BŁONA PODSTAWOWA, NEOHITLERYZM, JOY, ZBLIŻENIE, PRZEGUB, RUCH WSTECZNY, SKOK, GOLEC, KOŁO ŁOPATKOWE, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, AMBIT, SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA, FAWELA, EROS, EKOSFERA, ROWER WODNY, KOŁA, TAN, AGORA, CYKL PRECESYJNY, RZUT, ZWÓD, PLANETOZYMAL, RUCH SAMORZĄDOWY, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, PINGWIN ADELI, KONWERGENCJA, DRAMAT OBYCZAJOWY, RÓWNOLEŻNIK, OŚ ZIEMI, SILNIK LINIOWY, ZNAMIĘHALO, HERSCHEL, BANIA HERONA, DYSK PROTOPLANETARNY, AMBYSTOMY, AGRARYZM, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, SZAL, PODJAZD, WAŁ, DOŁEK OSIOWY, BUDOWLA CENTRALNA, CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE, DOSUW, RUCH EKOLOGICZNY, ROZMACH, GEST, TARCZA, PRĄD, MECHANIZM MALTAŃSKI, ABOLICJONIZM, PRĄD ELEKTRYCZNY, PRZESUW, MŁODOTURCY, PRZYWODZICIEL, METAMERIA, SZLARA, RUCH RELIGIJNY, ŚLIZG, PRUSAK, BIAŁOSTOCCZYZNA, ŁOPATKA, ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW, FILAMENT AKTYNOWY, RUCH HIPPISOWSKI, SABATIANIZM, ?BAZIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 735 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCH WOKÓŁ OSI, WIROWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCH WOKÓŁ OSI, WIROWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓT ruch wokół osi, wirowanie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓT
ruch wokół osi, wirowanie (na 5 lit.).

Oprócz RUCH WOKÓŁ OSI, WIROWANIE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - RUCH WOKÓŁ OSI, WIROWANIE. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast