ELEMENT NAPĘDOWY OKUCIA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, KTÓRY PRZEKAZUJE RUCH OBROTOWY KLAMKI OKIENNEJ NA RUCH PRZESUWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASUWNICA to:

element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT NAPĘDOWY OKUCIA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, KTÓRY PRZEKAZUJE RUCH OBROTOWY KLAMKI OKIENNEJ NA RUCH PRZESUWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.436

OSTROKÓŁ, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, RUMPEL, KWAS BURSZTYNOWY, HYDROFON, DZIELNIK, ODLEGŁOŚĆ, WELIN, ROZŁOGI, WYPAD, KONCHYLIOLOGIA, LEVEL, SIAD RÓWNOWAŻNY, ANTYOKSYDANT, ASTRAGAL, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PIERWSZEŃSTWO, NAZWA SYSTEMATYCZNA, TOFFI, ODPRYSK, NADZÓR INWESTORSKI, BURŁAK, CIĘGŁO, ELITARYSTA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, SIÓDEMKA, CZASZA, DRAMAT WOJENNY, SZURPEK MISECZKOWATY, PERSPEKTYWA, NUDZIAK, KUCZBAJA, PISZCZAŁKA, ROŚLINA PASTEWNA, PODMIOT ZBIOROWY, BŁOTNIAK, MOGISYGMATYZM, TARCZKA, EXLIBRIS, MARKIZA, ALBARELLO, SZAJBA, OSTATNI, RÓŻA BAZALTOWA, RAMA, CHESTER, ZACHŁYST, PRĘŻNOŚĆ, HANDEL ZAMIENNY, PANTEON, JĘZYK URZĘDOWY, ŁĄCZNIK, BOMBA LOTNICZA, CZERWONA KARTKA, ANTAŁEK, WAMPIR, RZEŹWOŚĆ, HAPTOBENTOS, EMBOLIZACJA, ŁOŻYSKO, JAZDA, BOM, AFISZ, GLORIA, PUSTAK STROPOWY, WLEW, ZESPÓŁ CHOROBOWY, TARAN, PANAMA, LEUKOTOMIA, WĄTRÓBKA, ZATOKA, BALDACHIM, ZBROJENIE, CIĘŻKI SPRZĘT, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, JASKINIA LODOWA, ALMARIA, WSPORNIK, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, SMERF, DERESZ, POST, BEK, OBYWATELKA, OLEJ PALMOWY, WAGA, STANDING FINANSOWY, ŚCIEŻKA, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, KUPCZYK, HIPNOTERAPIA, TYSIĘCZNIK, HASZTAG, STACJA, LIPOLIZA, MARGINESOWOŚĆ, RUCH OPÓŹNIONY, SURFAKTANT, DEWOLUCJA, OTĘPIAŁOŚĆ, SZKIELET, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, DUPLEKS, PESTYCYD, KLUCZ, BETON ŻUŻLOWY, BUTLA GAZOWA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SAMOPAŁ, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, POJAZD SZYNOWY, LIST KREDYTOWY, DECEPCJA, PRĘT, FACHOWIEC, ZAGRABICIEL, JUDAISTA, ZAKRES ZNACZENIOWY, ŁAMANY DACH POLSKI, GEORGE, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BODZIEC PROKSYMALNY, OFICER, AKROBACJA POWIETRZNA, AKSAMITKA, SKOPEK, RZUTKA, GRAFOSKOP, DOŚWIADCZENIE, KOMITET, ZALOTNIK, MENILIT, CUKIERNICZKA, ŁACINA, CIARKI, DŁUŻNIK SOLIDARNY, RUSKI, ZAWAŁ BLADY, WYBIEG, AKROLIT, SZEŚCIAN, SKROMNOŚĆ, FALAKA, SZATA GRAFICZNA, ŁUPEK WĘGLOWY, PRZENOSICIEL, TERMINAL, KOLEGA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, POMIAR, PEONIA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZAKOP, PODAŻ NIEELASTYCZNA, SZKLANY SUFIT, SIOSTRA, WIESZAK, OGON, MIESZANIEC, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MISIEK, REKTYFIKATOR, RACJONALNA IGNORANCJA, KAKAO, VAT, MIKOZA, DEMENTI, UMOWA KOMPENSACYJNA, OSKÓREK, SOK, BRATEK, MŁOT, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, STŁUCZENIE, PRAŻUCHA, WOJNA CELNA, TOWAR AKCYZOWY, OGIER, WIELOPIĘTROWIEC, ŻYCIE, DZIEŁO ŻYCIA, KONCYLIACJA, MAJDANIARZ, KOŁEK, PODWOIK, MARTWE POLE, PALISADA, GWINT, RAMA, DENAT , PIERWSZOPLANOWOŚĆ, GRODŹ, CIEŃ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ANDROGINIA, SALATERKA, ZYGNEMOPSIS, ANKA, OSTROMLECZ, TŁUMIK, KADŹ, INŻYNIERIA TKANKOWA, MAHDI, STARY MALUTKI, NOŚNIA, KRAJANKA, PLAC APELOWY, PUKNIĘCIE, MONOPOL, KROKIET, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, TRÓJKĄT, INSTANCJA, SKONIA, GRZYBNIA, UCHWAŁA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, TORT, POPRZEDNIK, KARES, MASKULINIZM, ŻAGIEL REJOWY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, LIPA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BILET ULGOWY, TRAWERS, WANIENECZKA, OŚWIADCZENIE, WINNY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, SAKLA, PENDENTYW, KSIĘGA METRYKALNA, NACZYNIE, UDERZENIE, DESKA ŚNIEŻNA, KWASJA, WIBRATOR, MUSLI, EGIDA, CZÓŁENKO, HADŻI, WRÓG, IBERYSTA, GIGANT, PUNKT ASEKURACYJNY, POCIĄG MARSZRUTOWY, GUARANA, WKŁAD DEWIZOWY, GRAFIKA, OTWÓR, POLICHLOREK, GRYF, RAMA, ZIÓŁKO, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, CYFRONIK, MORENA, INSTRUMENT, IMPLIKACJA MATERIALNA, PEDOFILIA, RYZYKO KURSOWE, GOLIAT, OBCHÓD, ZAGROŻENIE, FANTAZJA, ZAKURZENIE, TEŚCIK, DELIA, GRZYB ATOMOWY, SNIFFER, ZBRODNIA STALINOWSKA, EP, GRZYBICA, ANTYKWARK, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, LÓD MARTWY, WIDZ, GLOSA, IMITATOR, INTENSJA, PREZYDENTKA, TRANZYT, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, RESOR, SUPERRAKIETA, WIRUS GRYPY TYPU B, KATATONIA, BONIA, KASZA, BODARZ, PARKIET, ?DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT NAPĘDOWY OKUCIA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, KTÓRY PRZEKAZUJE RUCH OBROTOWY KLAMKI OKIENNEJ NA RUCH PRZESUWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT NAPĘDOWY OKUCIA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, KTÓRY PRZEKAZUJE RUCH OBROTOWY KLAMKI OKIENNEJ NA RUCH PRZESUWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZASUWNICA element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASUWNICA
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny (na 9 lit.).

Oprócz ELEMENT NAPĘDOWY OKUCIA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, KTÓRY PRZEKAZUJE RUCH OBROTOWY KLAMKI OKIENNEJ NA RUCH PRZESUWNY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ELEMENT NAPĘDOWY OKUCIA OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO, KTÓRY PRZEKAZUJE RUCH OBROTOWY KLAMKI OKIENNEJ NA RUCH PRZESUWNY. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x