ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY POLEGAJĄCY NA PRZECIĘCIU WŁÓKIEN NERWOWYCH ŁĄCZĄCYCH CZOŁOWE PŁATY MÓZGOWE ZE STRUKTURAMI MIĘDZYMÓZGOWIA (NAJCZĘŚCIEJ PODWZGÓRZEM LUB WZGÓRZEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEUKOTOMIA to:

zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem) (na 10 lit.)LOBOTOMIA to:

zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY POLEGAJĄCY NA PRZECIĘCIU WŁÓKIEN NERWOWYCH ŁĄCZĄCYCH CZOŁOWE PŁATY MÓZGOWE ZE STRUKTURAMI MIĘDZYMÓZGOWIA (NAJCZĘŚCIEJ PODWZGÓRZEM LUB WZGÓRZEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.696

KWAS NAFTENOWY, LETARG, TOCZKOWCE, KARGO, ŻACHWA, HRABIANKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, STAN PSYCHICZNY, DAMAST SKUWANY, ROTOR, STADIONIK, PANORA, KAMIEŃ NAGROBNY, ANTYOKSYDANT, KLAPKA, GRZYB, TOKSYNA SINICOWA, POWŁOKA GALWANICZNA, PAROWNICA, ŚMIERDZIEL, SZYSZKA, BUŁA, PAPROĆ DRZEWIASTA, DAWCA NARZĄDÓW, ISLANDZKOŚĆ, ODMA, KONCERT, NASZYWKA, MUTACJA PUNKTOWA, DRESSING, BOMBA WODOROWA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, POLE, SZYKANA, ANTYCYPACJA, ODROŚLE, ATRYBUCJA, POROŚLE, HALBA, LEGENDA, WŁOSIE, NEKROMANCJA, OPCJA WALUTOWA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KOMPENSATOR CIEPLNY, CZYTNIK, DERYWACJA, MOŁODYCA, TOŃ WODNA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, SOLO, EPITET, RAJZBRET, MACH, SZADŹ, PLATER, PASSA, GODZINA POLICYJNA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ETERIA, AUDIOBOOK, KORDONEK, NACISK, KRUŻGANEK, DODATEK MOTYWACYJNY, SONG, IMPOTENCJA, AKOMPANIAMENT, ADWEKCJA, ETYKIETA, HANOWER, PROTETYKA, GLORIA, POKÓJ GOŚCINNY, NYLON, BAZYLIKA KATEDRALNA, KLEROMANCJA, EKSPRESJA GENU, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GRZĘDA, PRZECIWNIK, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, AMNEZJA, CZUB, POPARZENIE, GETRY, MISTRZ, POCHODNA, PROGRAM, CZĄBER, TŁUMIK, ZAGNIEŻDŻENIE, ZNAMIĘ BECKERA, PODWODA, KURKA ŻÓŁTA, OPARCIE, TARNOWIANKA, SZKLARKA, TYMIANEK, NOGA, KONCYLIACJA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, MADA, FUTURE SIMPLE, SCHABOWY, PAMIĘTNIK, NIEDODMA PŁUC, ELKI, BAJECZNOŚĆ, ALKOWA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TYRAN, ZAŁOM, SEJSMOGRAF, WOJSKO FEDERALNE, ANTYFUTBOL, WIĘZADŁO, NASADKA, IZOLATORIUM, STRAWNOŚĆ, MĄDRA GŁOWA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, TELEFON ZAUFANIA, SCRATCHING, INTEGRACJA, KRÓLIK FLORYDZKI, POTOP, MARTA, PROCES TECHNOLOGICZNY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MARMURKOWANIE, KASZTELAN, LOT NURKOWY, DIAMENT, PLAMA, BARKA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, KAMIEŃ SŁONECZNY, ARMILLA, PACHWINA, FULAR, KROPLA, WĘZEŁ, KASZYCA, OBRAZ, BZYGI, ŚWIATŁO DŁUGIE, PALTO, WERBENA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, GĘBA, KOCIOŁ FLUIDALNY, MANIERKA, ALKOHOL ROLNICZY, REKOLEKCJE, ŁZAWNIK, LIMNOCHARYSOWATE, DOK, POSTAĆ, PRZEWODNIK, OBORA DWORSKA, ZASIŁEK PORODOWY, ZWIJARKA, JARZYNA, MAJORAT, DRUK, ADRES FIZYCZNY, SIECIÓWKA, FALA, INTERPRETACJA, TOPIEL, CZŁON OKREŚLAJĄCY, HB, PRZESŁONA, PASEK, CERAMIKA SZNUROWA, MODULACJA SKROŚNA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ZRANIENIE, KOKTAJL MOŁOTOWA, DEALER, FIŻON, JACHT, JASTRZĘBIE OKO, MAGIERKA, ANTYCYPACJA, POSTAWA, ALGEBRA, AHISTORYCYZM, GRAB, POETA LAUREATUS, TRAŁ, OPONA, WSPÓŁBRZMIENIE, USZKODZENIE, PADYSZACH, ŁOWCA , KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PILAW, BARSZCZ, MIŁOŚĆ, PANAMA, BRZĘKADŁO, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, ALLELOPATIA, PĄCZEK, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, POSREBRZANIE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ODRÓBKA, ANETA, ANAKOLUT, BASKINKA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, CZAPKA TEKTONICZNA, PASTWA, PYSZCZEK, BRYTFANKA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WYCHODŹSTWO, SZLAMIEC, WYMIENNIKOWNIA, DYFTYK, KSIĘŻNICZKA, PYCHOTA, MÜSLI, BALON, SIKWIAKI, FUTRO, NOŚNOŚĆ, MARTWIAK, BOLA, EKSYKATOR, POMIAR, CHOJAK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, CIŚNIENIE, OWCE, WYBUCH, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, NAGRODZENIE, LENIWKA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, LIŚCIONOGI, HULK, WARTOWNIK, PUBLIKACJA, KAZAMATA, MUŚLIN, SALAMANDRA KAUKASKA, RAWA, SZKLIWO CERAMICZNE, REDAKTOR NACZELNA, POLIGYNANDRIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, METRYKA, MORWIN, METYZACJA, ROKIET, SSAK MORSKI, SERIA, RZECZ PRZYSZŁA, PALEOZOOLOGIA, BRUDAS, BIEG DYSTANSOWY, BLASZKA, OLGA, SŁUŻEBNIK, TARANTELA, CIĘGNO NAPĘDOWE, GUZIK, LOT CZARTEROWY, BOJKA, SWORZEŃ, REWALIDACJA, GEST, KOSZYK, PAROBEK, JELEŃ AKSIS, WÓZ MEBLOWY, MINA, IRYGATOR, PRZECIWNIK, REGRES, KRAN, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, FRAMUGA, PRZYLEPNOŚĆ, SPODECZEK, STATEK, DĘTKA, GNOMON, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ?WIOSŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.696 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY POLEGAJĄCY NA PRZECIĘCIU WŁÓKIEN NERWOWYCH ŁĄCZĄCYCH CZOŁOWE PŁATY MÓZGOWE ZE STRUKTURAMI MIĘDZYMÓZGOWIA (NAJCZĘŚCIEJ PODWZGÓRZEM LUB WZGÓRZEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY POLEGAJĄCY NA PRZECIĘCIU WŁÓKIEN NERWOWYCH ŁĄCZĄCYCH CZOŁOWE PŁATY MÓZGOWE ZE STRUKTURAMI MIĘDZYMÓZGOWIA (NAJCZĘŚCIEJ PODWZGÓRZEM LUB WZGÓRZEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEUKOTOMIA zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem) (na 10 lit.)
LOBOTOMIA zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEUKOTOMIA
zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem) (na 10 lit.).
LOBOTOMIA
zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem) (na 9 lit.).

Oprócz ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY POLEGAJĄCY NA PRZECIĘCIU WŁÓKIEN NERWOWYCH ŁĄCZĄCYCH CZOŁOWE PŁATY MÓZGOWE ZE STRUKTURAMI MIĘDZYMÓZGOWIA (NAJCZĘŚCIEJ PODWZGÓRZEM LUB WZGÓRZEM) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZABIEG NEUROCHIRURGICZNY POLEGAJĄCY NA PRZECIĘCIU WŁÓKIEN NERWOWYCH ŁĄCZĄCYCH CZOŁOWE PŁATY MÓZGOWE ZE STRUKTURAMI MIĘDZYMÓZGOWIA (NAJCZĘŚCIEJ PODWZGÓRZEM LUB WZGÓRZEM). Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x