JEDEN Z PRZYBORÓW RĘCZNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SZTUĆCÓW Z ZASTAWY KUCHENNEJ, POSIADAJĄCY UCHWYT I ZĘBISKA; JEST UŻYWANY DO NADZIEWANIA, UTRZYMYWANIA I PRZENOSZENIA POTRAW (NAJCZĘŚCIEJ PORCJI JEDZENIA W TRAKCIE GOTOWANIA I SPOŻYWANIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDELEC to:

jeden z przyborów ręcznych wchodzących w skład sztućców z zastawy kuchennej, posiadający uchwyt i zębiska; jest używany do nadziewania, utrzymywania i przenoszenia potraw (najczęściej porcji jedzenia w trakcie gotowania i spożywania) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIDELEC

WIDELEC to:

sztuciec w kształcie widełek, na który nabija lub nakłada się jedzenie i wkłada je do ust (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z PRZYBORÓW RĘCZNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SZTUĆCÓW Z ZASTAWY KUCHENNEJ, POSIADAJĄCY UCHWYT I ZĘBISKA; JEST UŻYWANY DO NADZIEWANIA, UTRZYMYWANIA I PRZENOSZENIA POTRAW (NAJCZĘŚCIEJ PORCJI JEDZENIA W TRAKCIE GOTOWANIA I SPOŻYWANIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.155

METODA NAWIASÓW LIEGO, AWIZO, PORTUGALSKI, DYL, CO, LITERNICTWO, SILNIK NA BENZYNĘ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, AMINOKWAS NIEBIAŁKOWY, MIĘSO RYBY, MIKROOTOCZENIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, FORTECA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, GALERIA SŁAWY, KŁUSAK FRANCUSKI, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, JĘZYK HUROŃSKI, FACHOWOŚĆ, WIRTUOZERIA, KARAWAN POGRZEBOWY, SZMINKA, BANK SPÓŁDZIELCZY, MOOR, TYKA, KOMEDIA GRECKA, STALÓWKA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, PETARDA, CHODNIKOWIEC, KOŃ DOMOWY, KOMBAJN GÓRNICZY, UKRAINA KIJOWSKA, KUCZKA, EMMERSON, POSOCZNICA, RZYMSKI, GIGLI, CHODNIK, POŚLEDNIOŚĆ, PANEK, HACJENDER, MEMBRANOFON, KOLBA, SONDA INTERNETOWA, PRZEKAŹNIK, GRZECHOTNIK, ECCHI, POLE BRODMANNA, CHALKOLIT, INTERNACJONALIZM, WIELKOŚĆ, NATURYSTA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, C, TAMILSKI, HOSTIA, GOLF, NASOSZNIKOWATE, LEGIONISTA, BIURO, OFFTOP, OWCA GRUBOROGA, ŁABĘDZIA SZYJA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, GARKUCHNIA, SYSTEM, BUFOR, PINGWIN MAŁY, RZEŹBA GLACJALNA, SUSZARKA, BIURO SPISOWE, KPC, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MILL, MORDOKLEJKA, FAKTORYZACJA, DZIEKOŃSKI, POŁĄCZENIE CIERNE, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, SUBWOOFER PASYWNY, DAWCA NARZĄDÓW, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, CHOCHLA, TRAKTOR, PRZELOTNICE, AKORD NONOWY, PRZYBYTEK, FOTOKSIĄŻKA, ANTYCYPACJA, PELOTA, ROMB, ALT, KOŚĆ, PODAŻ JEDNOSTKOWA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, ZAKRĘT, JANUSZ, WĘDKA, SYRENI ŚPIEW, TRZYDZIESTY, PSYCHOSOCJOLOGIA, TWIERDZENIE ENGELA, ŁAPACZ, PARAGRAF, PRZECZULICA SKÓRNA, JĘZYK ANGIELSKI, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, POLONISTYKA, CIĄGUTKA, GORYL NIZINNY, JASNOTA GAJOWIEC, LAUFER HETMAŃSKI, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, POLIPTYK, REGULACJA KASKADOWA, WZW G, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, PATRON, PRAŻMO, NIEDOKŁADNOŚĆ, PADACZKA ODRUCHOWA, NEGATYWIZM, PIERWSZOROCZNY, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, NAJTYCZANKA, TAGER, PŁUG TALERZOWY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, BAJDA, DŁOŃ, CYJANOŻELAZIAN(II), PULSAR, MIESZKALNOŚĆ, ZJEŻDŻALNIA, SKRYTOBÓJSTWO, SMOK, ATORWASTATYNA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SYSTEM OBRONNY, MAGISTRALA, BIDAKA, UKŁAD ODNIESIENIA, NIEMRAWOŚĆ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, INFORMACJA GENETYCZNA, OGRANICZONOŚĆ, ETMALOZA, GREJ, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, WERBLISTKA, KLIMAT KONTYNENTALNY, OBRZĄDEK, WEHRLEŃSKI, CHORĄGIEW, BLOKADA, POPIELICA, PORÓD RODZINNY, KOŁOWIEC, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, AFTERPARTY, PRAWO AUTORSKIE, REIFIKACJA, KAMYCZEK USZNY, TRAKEN, DANYSZ, STWOSZ, RAK PRĘGOWANY, GRYZONIE, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, KORONA CIERNIOWA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, POKAZOWOŚĆ, ŁASKAWCA, FITOASOCJACJA, USZY, ALERGEN WZIEWNY, GLAZURA, NIENATURALNOŚĆ, SZERŻA, BIEDOTA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, DANTEJSKA SCENA, GASTRO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PSOR, BEZPARDONOWOŚĆ, ZIARNO, TEREN OTWARTY, GRECKOŚĆ, SMAR MASZYNOWY, ZADUPIE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ANTABA, BIUROKRACJA, KOSZULA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, JAŚMINOWIEC WONNY, SKŁADNIK POKARMOWY, NIEWYGODA, ZAKRĘTKA, MROK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, GEOMETRYCZNOŚĆ, KOKS ODLEWNICZY, MUSZKA, PRACA ORGANICZNA, OSTROŚĆ, TEZA, LARYNGOLOGIA, MANEWR PRINGLE’A, GROCH CUKROWY, NAPPA, SZTORMLINA, MINIVAN, KOMORA PŁYWAKOWA, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, JĘZYK AMBA, DOMINATOR, CAŁUN, ROZDZIAŁ, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PRZYZWOITOŚĆ, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, AKON, INSTRUMENT DĘTY, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, JĘZYK FUL, WZÓR SUMARYCZNY, ARIEL, PROCES LEGISLACYJNY, PROROCTWO, OMASTA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, WYŚMIENITOŚĆ, SYNGALESKI, MEDALIK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, BOBOMIG, ELEMENT ODSTAJĄCY, WIELOBARWNOŚĆ, TOLERASTIA, NIEKONKRETNOŚĆ, ZWIĄZEK RZĄDU, PRAWO HUBBLE'A, CHRZESTNA, PRZEDROST, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ŚMIECIARZ, IDEALIZM, ROZWIĄZŁOŚĆ, SKUMBRIA, KOZA PIERWOTNA, PARANOJA PRAWDZIWA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, KONIECZNOŚĆ, GRZYB MAŚLAK, PRÓG BÓLU, UBOGOŚĆ, ARHANT, NIEPOPRAWNOŚĆ, PROWANSALSKI, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, BRAMKA, GLORIETA, KRUCHOŚĆ, MAZOWIECKI, PRZEWRÓT PAŁACOWY, USZYSKO, KUFF, CHORY NA GŁOWĘ, JĘZYK SUAHILI, OBSESYJNOŚĆ, PASSIVUM, PRZEKŁADNIA PASOWA, OŚMIORNICA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, SZESNASTY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, BAKTERIE PURPUROWE, SAMOAŃSKI, MASZYNA INFORMACYJNA, PROSTOŚĆ, SYF, OŚMIOKROTNOŚĆ, POKER, SKŁAD, ŁOWCA GŁÓW, TUSZ, ŻYCIE WIECZNE, BINARKA, ZBIÓR OGRANICZONY, ?FOKSTROT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z PRZYBORÓW RĘCZNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SZTUĆCÓW Z ZASTAWY KUCHENNEJ, POSIADAJĄCY UCHWYT I ZĘBISKA; JEST UŻYWANY DO NADZIEWANIA, UTRZYMYWANIA I PRZENOSZENIA POTRAW (NAJCZĘŚCIEJ PORCJI JEDZENIA W TRAKCIE GOTOWANIA I SPOŻYWANIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z PRZYBORÓW RĘCZNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SZTUĆCÓW Z ZASTAWY KUCHENNEJ, POSIADAJĄCY UCHWYT I ZĘBISKA; JEST UŻYWANY DO NADZIEWANIA, UTRZYMYWANIA I PRZENOSZENIA POTRAW (NAJCZĘŚCIEJ PORCJI JEDZENIA W TRAKCIE GOTOWANIA I SPOŻYWANIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDELEC jeden z przyborów ręcznych wchodzących w skład sztućców z zastawy kuchennej, posiadający uchwyt i zębiska; jest używany do nadziewania, utrzymywania i przenoszenia potraw (najczęściej porcji jedzenia w trakcie gotowania i spożywania) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDELEC
jeden z przyborów ręcznych wchodzących w skład sztućców z zastawy kuchennej, posiadający uchwyt i zębiska; jest używany do nadziewania, utrzymywania i przenoszenia potraw (najczęściej porcji jedzenia w trakcie gotowania i spożywania) (na 7 lit.).

Oprócz JEDEN Z PRZYBORÓW RĘCZNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SZTUĆCÓW Z ZASTAWY KUCHENNEJ, POSIADAJĄCY UCHWYT I ZĘBISKA; JEST UŻYWANY DO NADZIEWANIA, UTRZYMYWANIA I PRZENOSZENIA POTRAW (NAJCZĘŚCIEJ PORCJI JEDZENIA W TRAKCIE GOTOWANIA I SPOŻYWANIA) sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - JEDEN Z PRZYBORÓW RĘCZNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SZTUĆCÓW Z ZASTAWY KUCHENNEJ, POSIADAJĄCY UCHWYT I ZĘBISKA; JEST UŻYWANY DO NADZIEWANIA, UTRZYMYWANIA I PRZENOSZENIA POTRAW (NAJCZĘŚCIEJ PORCJI JEDZENIA W TRAKCIE GOTOWANIA I SPOŻYWANIA). Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast