MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CACHE to:

mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.)PAMIĘĆ PODRĘCZNA to:

mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.289

PRZESIEWACZ, PLUWIAŁ, WARUGA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, GRAF PODSTAWOWY, SYSTEM DECYMALNY, PUŚLISKO, WIERZCHOŁEK, INTERNUNCJUSZ, JENIEC, DZIEŃ DZISIEJSZY, ODJEMNIK, PREFEKT APOSTOLSKI, SEKRETARZ, SZARA MYSZKA, NASADA, IMPERTYNENCKOŚĆ, CHORDOFON SZARPANY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, POJEZIERZE, PLAC, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, TACA, GRAF NIESPÓJNY, ZNANOŚĆ, OPIESZALSTWO, MIEJSCE, GRUNT, NÓW, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, JĘZYK BERTA, PRZEPUST, RZECZ WNIESIONA, MAŁY SABOTAŻ, KOSZATNICA, NIEOKREŚLONOŚĆ, RYBITWA OKOPCONA, ŚWIĄTYNIA, PINGWINARIUM, FAŁSZYWIEC, UKŁAD KRWIONOŚNY, WOJAK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, BANKSTER, LODÓWKA, ORKA NAJMNIEJSZA, KLĘK PROSTY, SCENARIUSZ FILMOWY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, CHALKOGRAFIA, WIDZIMISIĘ, TECHNOKRATYZM, UT, SUWAK, MOTOR, HALO, ZBIÓR BERNSTEINA, FLAK, PRĄD JEDNOFAZOWY, DZIÓB, NIEZASKARŻALNOŚĆ, NANOŚNIK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, AMORTYZACJA LINIOWA, OTWARTOŚĆ, MĘTNOŚĆ, PĘTLA, BÓR WRZOSOWY, KONCYLIACJA, PRZYGOTOWALNIA, ROZTROPEK, POKOLENIE, JĘZYK PORTUGALSKI, MLECZ, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, PRZEMĄDRZALEC, POKÓJ, KSIĘGA INWENTARZOWA, PINGWINY, KONSERWATORNIA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PALARNIA, WYOBLAK, KOŁO WIELKIE, WYMIANA GAZOWA, TINGEL, DEBIUT PÓŁOTWARTY, MUSZLOWCE, MULTIPLEKS, ASTRONOMICZNA LICZBA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, ŚLUNSK, UKŁAD EKLIPTYCZNY, KOLBA, PUNKT KATECHETYCZNY, WAŁ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, REGULATOR POGODOWY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, KAPERKA, ODCINEK KOŁA, PŁETWA, REJESTR GWIZDKOWY, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, PŁASKOZIEMCA, STYGOKSEN, TANINA, WIZERUNEK, SIŁA AERODYNAMICZNA, INDYKATOR, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PODBRZUSZNIK, ŁUK AORTY, MODUŁ MIESZKALNY, DOWÓD POŚREDNI, FESTIWAL, REALIZM FOTOGRAFICZNY, PĘTLA HENLEGO, GRAFIKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, DRASTYCZNOŚĆ, CZYSZCZALNIA, GANEK, REWOLUCJONISTA, MELFALAN, BEDŁKA MUCHOMOR, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, CEDET, SIODŁO, SZCZWANY LIS, SYTK, BIAŁY ZNAK, ŁACINA, OGIER, KONTAKCIK, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, PCHLI TARG, METAJĘZYKOWOŚĆ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, NIESTATECZNOŚĆ, PRAWO RYNKÓW, PRAWO BIOTA-SAVARTA, RELIGIA MOJŻESZOWA, FIRMA, CIĄG ARYTMETYCZNY, RYNEK PRACY, SEKTOR, TANK, LICZBA HITTORFA, NIEMIECKI, GNIAZDKO, JELITO CZCZE, HARTOWNOŚĆ, HIPPIS, CZERWOŃCZYK UROCZEK, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, AUTOTEMATYZM, WSZECHWŁADNOŚĆ, SZTYLPA, RZUT STEREOGRAFICZNY, WIEK EMERYTALNY, SAMOREALIZACJA, ROZWAŻNOŚĆ, OBUDOWA, KORPUS NAWOWY, MOSTEK, GNIAZDKO, NUDYSTKA, WRZAWA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, FILOLOGIA NIEMIECKA, DUPCIA, OGRÓDEK LETNI, TLENEK AZOTU, OCEAN, MEA, NAGRODA POCIESZENIA, DOWCIPNOŚĆ, ZGAR, ŁOŻYSKO GAZOWE, SERIA, JASNOŚĆ, NABIODRNIK, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, MISKA SOCZEWICY, NEOKATECHUMENAT, PROGRESISTA, SPRZĘŻNICE, AFEKTYWNOŚĆ, BIOLOGIA, WIDNOŚĆ, IMPAS, ŁAPACZ, KASZTELAN MNIEJSZY, OSTRIA, OSTROŚĆ, HIBERNACJA, JĘZYK ALEUCKI, TOLERASTIA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, RACHUNEK FINANSOWY, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, RUCH PRZYŚPIESZONY, EFEKTYWNOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, SKOCZNIA, ROŚLINY OSIOWE, OBRAZOWOŚĆ, TELEDACJA, ODDZIAŁ, DYSTANS, STUDIUM, METYLDOPA, ŚCIANKA, STAROINDYJSKI, JANUSZ, REZERWA, SEKCJA ZWŁOK, ZBÓJNIK, KATALOG PRZEDMIOTOWY, MASELNICZKA, ZEROWOŚĆ, MERKAPTAN, KARP BEZŁUSKI, CIAŁKO SZKLISTE, RDZEŃ, NAUSZNIK, SPEKTROMETRIA MASOWA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, FINAŁ, BAKTERIE METANOGENNE, MELODIA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, STAN, RELING, OKRES NOWORODKOWY, RDZEŃ, ZASADNOŚĆ, CENTRALA RYBNA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, LUDWINÓW, KROKODYL, MAPA EWIDENCYJNA, OCTOWNIA, OSADNIK, DIABEŁ WCIELONY, DŹWIGACZ DACHOWY, DOROSŁOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY, PŁYN ETYLOWY, PLUS UJEMNY, NADAWCA, EKSPOZYCJA, ŁAŃCUCH, SKUN, MIESZAK, KRWINKA, ROZMACH, OSOCZE KRWI, ZAKRĘT, PÓŁKULA, SZYJKA, LITOŚCIWOŚĆ, GROMBELARD, PODCHWYT, WYZNANIOWOŚĆ, FUNKCJA SCHODKOWA, NOGA, UPRAWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, OKAZJA, BEZPODSTAWNOŚĆ, AKROPOL, KREACJONIZM, WZGÓRZE, JĘCZMIEŃ, UŁAMEK ZWYKŁY, OBSADA, GARJAINIA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, AZYL, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, LODOWIEC HIMALAJSKI, WALUTOWOŚĆ, CHORAŁ LUTERAŃSKI, PRZODOMÓŻDŻE, ESPRESSO, PREDYKAT, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, STARSZY CZŁOWIEK, GAZ IDEALNY, KRAJ ALPEJSKI, MADZIARSKI, INDEKSACJA, MALATURA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ?MOKRY SEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CACHE mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.)
PAMIĘĆ PODRĘCZNA mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CACHE
mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.).
PAMIĘĆ PODRĘCZNA
mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 15 lit.).

Oprócz MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x