Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CACHE to:

mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.)PAMIĘĆ PODRĘCZNA to:

mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.155

DZIELNICA, STOŁÓWKA, SUMATOR, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KONDENSATOR, STACJA POMP, WEGETACJA, DZATAKI, DZIEŁO SZTUKI, GNIOTOWNIK, DOSADNOŚĆ, STATEK KORSARSKI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KLAUZULA HORNA, MAGAZYNEK, NIEOPANOWANIE, SUPORT, HOBBYSTA, PITU-PITU, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KABRIOLET, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, PODWIELOKROTNOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, ŁUSKA, ANGLIA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, CYTADELA, WSPÓŁISTNIENIE, PIANKA POLIURETANOWA, FUNKCJONALIZM, SADOWNICTWO, FAZA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, OLEJEK KAMFOROWY, JĘZYK ALEUCKI, PIENIĄŻEK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BEZŻUCHWOWCE, CZUBEK, UNIKATOWOŚĆ, WYPŁYW, MANEWROWY, BAK, ADRES BEZWZGLĘDNY, MASKA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, OBIEKT LINIOWY, SINGIEL, LUDWINÓW, INSTRUMENT SZARPANY, PRACA SEZONOWA, PRZEMYŚLNOŚĆ, SOŚNIK, CENOBIORCA, PIES RODZINNY, RUCHLIWOŚĆ, PRAWO HOOKE’A, FERMENTACJA ANAEROBOWA, OKRĄG OPISANY, POSTNIK, NAPĘD TAŚMY, ROGAL, SZWEDZKOŚĆ, POLSKI, DZIELNICA, POTASZ, SZELMA, SZKARADNOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, TRÓJCA ŚWIĘTA, ROMANSIDŁO, EKONOMIA POLITYCZNA, RAGLAN, KOLOR LUKOWY, IMPLIKATURA, OKRĘT LOTNICZY, TABUN, SPORT KWALIFIKOWANY, HAMULEC KLOCKOWY, PLEJADY, SZYBKOŚCIOWIEC, BRZUSZEK, TRAWA KANARYJSKA, SZCZUR, PRZEMYSŁ, SZMELC, TRIO, RYNEK FORMALNY, OSCYLATOR, BETON STRUNOWY, WENET, DZWONNICA, MASIELNICZKA, DOBITNOŚĆ, MIŚ, KASZANA, ZBIOREK, WARZĘCH, WIERNY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, NAPIERŚNIK, KONTENER, OKRES, TRAKTURA, CHŁOPAK, LOTNISKO, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, OBRAZOWOŚĆ, MUSZLA, SZKAPLERZ, ENUMERACJA, ANALOG, WOŁYNIANKA, MROK, ZASADA KOMPOZYCYJNA, CHOMIK EUROPEJSKI, PĘPEK, OBIEG SYNODYCZNY, SYSTEM JĘZYKOWY, EKOSFERA, WYROK PRAWOMOCNY, STAN WOLNY, POLEMICZNOŚĆ, ELITARYZM, MAKROELEMENT, ŁASKAWCA, IDEALNOŚĆ, SOFCIK, NIEJADALNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, MAŁA GASTRONOMIA, MIAŁ, ZACNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, KAWAŁ, NIENOWOCZESNOŚĆ, PODTLENEK AZOTU, SESYJNOŚĆ, SEKCJA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, DESZCZOWNICA, SEZON, GRUPA ALGEBRAICZNA, CZAPLA ŁUPKOWATA, CHINON, PROSTNICA, CIĄG ARYTMETYCZNY, UWAŻNOŚĆ, SALON PIĘKNOŚCI, POŁÓG, SZTUBACKOŚĆ, REPUBLIKA JAKUCKA, NIEPOPRAWNOŚĆ, PRELUDIUM, SYSTEM KAPITAŁOWY, DYSKRYMINACJA CENOWA, INFORMA, SŁOIK, OSZCZĘDNOŚĆ, PRZEMIANA POKOLEŃ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, SKŁADANKA, CENTYGRAM, OPONA BEZDĘTKOWA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, EUROPEJSKOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, JĘZYK POLSKI, CYPR, DEPRESJA, POMUCHLA, PASEK MAGNETYCZNY, NADZIAŁ, ZASTRZALIN TOTARA, OBRÓT PODATKOWY, ANTYKWA, WYSPIARSKOŚĆ, ULUBIENIEC, STACJA DYSKÓW, ROK JUBILEUSZOWY, TŁUSTY DRUK, GADACZ, NAGŁOWIE, ODDANIE, BRÓDKA, DĘTKA, ŁAŃCUCH, SKARPETKA, PŁASKOŚĆ, KLOPS, STACJA OBSŁUGIWANA, BOASZKOWATE, BAJCA, SKRYPTORIUM, TYRANOTYTAN, WIELOMIAN UNORMOWANY, KONSTRUKTYWNOŚĆ, ŁOŻYSKO SZTYWNE, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WJAZD, WOLUMIN, DODAJNA, SADYSTYCZNOŚĆ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, WACHTA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PRASA, PODSTAWKA, ROPUCHA PANTEROWATA, KONCEPTUALIZM, SŁABEUSZ, ALPINARIUM, REALIZM FOTOGRAFICZNY, UKŁAD DYNAMICZNY, ODPOWIEDZIALNY, MAGIEL, LODÓWKA, ROBAK, PAKLAK, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, BOROWIK GRABOWY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PORZĄDEK LINIOWY, RÓWNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, ŁATA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZATOKA, KONSERWACJA, CZUWAK, HOMERYDA, ŁOŻYSKO KULKOWE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, FINITYZM, JAWNOŚĆ, KŁĄB PSZCZELI, IZOLACJA, SROGOŚĆ, PLEZJOPLEURODON, RYBY WĘDROWNE, GUJOT, TRATWA RATUNKOWA, PRZEŁOM, KASTA, ROZBIERANKA, KWIAT, PODAŻ JEDNOSTKOWA, CHROMATOGRAF GAZOWY, MASA SPOCZYNKOWA, LÓD MARTWY, REPRYZA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, ARMIA, INFORMACJA, NASYCALNIA, JAMRAJE, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, WIZJER, CHWOST, BYSTRZACHA, ZAPRZEDANIEC, ODCINEK, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, OPŁATA RYCZAŁTOWA, OSOCZE KRWI, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ABSOLUTYZACJA, PRZEBUDOWA, DZIECINNOŚĆ, CZOK, CMENTARZ GRZEBALNY, GOSPODARZ, NIJAKOŚĆ, PRZEMĄDRZALEC, ZŁOTA KLATKA, RZEŹNIK, CHCIWSTWO, KRWIOBIEG PŁUCNY, MIEJSCOWA, KOKPIT, NEPALI, GRUBIANIN, RYNEK PRODUCENTA, CZEP, BULLETIN BOARD SYSTEM, NIESKWAPLIWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KRUPON, PAŃSTWO, FINWAL, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ZASADA MACHA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, GRUNT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM, W KTÓRYM CZĘŚĆ SPOŚRÓD DANYCH ZGROMADZONYCH W ŹRÓDŁACH O DŁUGIM CZASIE DOSTĘPU I NIŻSZEJ PRZEPUSTOWOŚCI JEST DODATKOWO PRZECHOWYWANA W PAMIĘCI O LEPSZYCH PARAMETRACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cache, mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.)
pamięć podręczna, mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CACHE
mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.).
PAMIĘĆ PODRĘCZNA
mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x