PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PRZETWORZENIE KODU ŹRÓDŁOWEGO, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PROGRAMISTĘ ZA POMOCĄ DYREKTYW PREPROCESORA, NA KOD WYJŚCIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREPROCESOR to:

program komputerowy, którego zadaniem jest przetworzenie kodu źródłowego, w sposób określony przez programistę za pomocą dyrektyw preprocesora, na kod wyjściowy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PRZETWORZENIE KODU ŹRÓDŁOWEGO, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PROGRAMISTĘ ZA POMOCĄ DYREKTYW PREPROCESORA, NA KOD WYJŚCIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.548

ZANOKCICA CIEMNA, DZIEKAN, TRAŁOWANIE, ZASADA, KOSZT SPRZEDAŻY, ABLACJA, MAJĄTEK OSOBISTY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ISEO, SZATA GODOWA, KRÓWKA, SFERA, MANGABA ZWYCZAJNA, FIGLARNOŚĆ, TRYGON, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, PRODUKT BANKOWY, CZAS TERAŹNIEJSZY, ANIMIZM, GLIKOGENOZA TYPU III, OPŁOMKA, DOM, KONTAKT, UBÓJ, MOWA OSKARŻYCIELSKA, ŚRODEK, KOMPOZYCJA, JELEŃ AKSIS, AMNIOCENTEZA, SALMONELLA, KCIUK NARCIARZA, CHODZĄCY SZKIELET, POKRZYWDZONY, PIERDU PIERDU, PĘDNIK, POŁAWIACZ MIN, TUBIETIEJKA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, CHRUŚCIK, AEROFON, DOPPELGANGER, KUC FELIŃSKI, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, PROGRESISTA, NASADA, RAMIENICA POSPOLITA, IDYLLA, AMBITNOŚĆ, ZESTAWIK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BIEG PRZEŁAJOWY, SPIKER, PACHÓWKA, PŁOTKARZ, PROCH, ZAPALCZYWOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, GORYL NIZINNY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, WYDATEK MAJĄTKOWY, CHORWACKI, ANALIZA FINANSOWA, KOSZARNIAK, STAGNACJA LODOWCA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CIAPOWATOŚĆ, SZPARA POWIEKOWA, BUCHTA, TIOTEPA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, POSIADACZ ZALEŻNY, FUNKTOR INTENSJONALNY, INDYKATOR, WĘGLÓWKA, ORMIAŃSKI, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, TEORIA MNOGOŚCI, OBOWIĄZEK WIZOWY, GROŹBA KARALNA, BABESZJOZA PSÓW, DIODA, RYCINA, SEJSMIKA, PSYCHOTEST, BYŁY, CIĘŻKOŚĆ, JIG, MUTACJA, MOPS, DOM SZEREGOWY, SOFCIK, ANORMALNOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, PSIA MINA, ŻYWOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, LEMING, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SKOŃSKI, BOROWODOREK, NEGATYW, PRZESŁANIE, WYŚMIENITOŚĆ, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PRACA ORGANICZNA, SZKODNIK, PRZEŁAWICENIE, PATENT KONSULARNY, LUFT, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KRZYŻÓWKA, HEWEA, SYSTEM KAPITAŁOWY, ZAMIEĆ, PROGRAM, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, ALFABET MIGANY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PRASAD, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PORA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, SKARABEUSZ, GRZYB ZAJĘCZY, PSALMISTA, CIAMAJDOWATOŚĆ, WIEŻA ZEGAROWA, POMPA STRUMIENIOWA, LODOWNIA, TARGANIEC, PRAGMATYCZNOŚĆ, KOKS, ABAJA, CHAŁACIARZ, WITAMINA B6, MARTWY PUNKT, BEZSENS, ELEKTRON DODATNI, MOWA WIĄZANA, PUNKT LIMFATYCZNY, KORZONEK, ŁYSA PAŁA, ZAWIEW, ZŁOM, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, CHÓR, ŚRODEK MASY, PLUWIAŁ, CUC, ALTANNIK ARCHBOLDA, PROFESJONALIZM, TEOLOGIA PASTORALNA, NAPIĘCIE, KORKOWIEC, BLISTR, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, JĘZYKI TURAŃSKIE, PINCETA, CIĄG DOKŁADNY, JANOSIKOWE, ŚWIAT, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, KUC FELL, WODA KRYSTALIZACYJNA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, SANDBOX, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, BALBO, GARDZICIEL, KWASOTA, BRAHE, BRUDNA BOMBA, PETRYWAŁ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, CZĄSTKOWOŚĆ, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, SRD, TUBA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PŁATNIK SKŁADEK, SUBTELNOŚĆ, MAHAWANSA, DRAGA, FEROMON, NIEMODNOŚĆ, DITLENEK, MONOFONIA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, OCHRONA INDYWIDUALNA, ADBLOCK, ZABUDOWA MIEJSKA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, STAŁA HUBBLE'A, CAMRY, GE'EZ, FACHOWIEC, PROMIEŃ, KREACJONIZM, PRAKTYKA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, NEFELIN, POLAROGRAFIA, UMOWA KONTRAKTACJI, SIOŁO, ZACHYLNIK, MORZE, PROSTOMYŚLNOŚĆ, ATMOSFERA ZIEMSKA, SZKODNIK, SZTUKA DEKORACYJNA, OKRUTNOŚĆ, MÓJ, WRAK, BAZYLIKA, SSAK ŁOŻYSKOWY, MONASTER, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, BANKOWOŚĆ MOBILNA, LEJ POLARNY, PROTOTYPOWOŚĆ, PARALIZATOR, ZŁĄCZE, GŁOWNIA, PODSZYWACZ, POROŚL, MARTWE POLE, VECTRA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, GRA NIESKOŃCZONA, MONILOFITY, KOGNITYWIZM, ŁAŃCUCH, ORZESZEK ZIEMNY, KASSAWA, SPRAWDZIAN, POZYCJA BALETOWA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ALT, OSIEDLE, KĘSISKO, IGM, SAMOREALIZACJA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, KOSTKI NAPIERA, ROZWIĄZŁOŚĆ, FIRLETKA, NEOBEHAWIORYZM, WYKRYWACZ MIN, TYKA, DUSZNICA, SYRENA, GUNIA, ZŁOTE RUNO, SCAT, OSPA PRAWDZIWA, ZDANIE PYTAJĄCE, WYSIEDLENIEC, TYPOGRAFIA, TABLICA, PERFUMA, IRONIA TRAGICZNA, KREOLKA, NAZWA ZBIOROWA, IMPLIKACJA MATERIALNA, SZTUKA ZDOBNICZA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, DWORNOŚĆ, TEFLON, FINITYZM, SZARFMECA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, SKOJEC, AMBRAZURA, SAMBENITO, ŚREDNIOROLNY, ROZMODLENIE, JARZMO, TŁUSTE LATA, ŚRUBOWIEC, ŚWIADECTWO SZKOLNE, HISTORYCYZM, TRUSIA, ZWODNICZOŚĆ, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, WIZJA, METYLDOPA, SŁUPEK, KREDYT POMOSTOWY, PEDOGENEZA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, TENIS ZIEMNY, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, ROZDZIAŁ, ?CZYTACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PRZETWORZENIE KODU ŹRÓDŁOWEGO, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PROGRAMISTĘ ZA POMOCĄ DYREKTYW PREPROCESORA, NA KOD WYJŚCIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PRZETWORZENIE KODU ŹRÓDŁOWEGO, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PROGRAMISTĘ ZA POMOCĄ DYREKTYW PREPROCESORA, NA KOD WYJŚCIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREPROCESOR program komputerowy, którego zadaniem jest przetworzenie kodu źródłowego, w sposób określony przez programistę za pomocą dyrektyw preprocesora, na kod wyjściowy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREPROCESOR
program komputerowy, którego zadaniem jest przetworzenie kodu źródłowego, w sposób określony przez programistę za pomocą dyrektyw preprocesora, na kod wyjściowy (na 11 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PRZETWORZENIE KODU ŹRÓDŁOWEGO, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PROGRAMISTĘ ZA POMOCĄ DYREKTYW PREPROCESORA, NA KOD WYJŚCIOWY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST PRZETWORZENIE KODU ŹRÓDŁOWEGO, W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEZ PROGRAMISTĘ ZA POMOCĄ DYREKTYW PREPROCESORA, NA KOD WYJŚCIOWY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x