RODZAJ ZRZUTU DANYCH ROZUMIANEGO JAKO SPOSÓB ZAPEWNIANIA DOSTĘPU DO STARSZYCH WERSJI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ, ZWŁASZCZA DYSKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SNAPSHOT to:

rodzaj zrzutu danych rozumianego jako sposób zapewniania dostępu do starszych wersji danych przechowywanych w pamięci masowej, zwłaszcza dyskowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZRZUTU DANYCH ROZUMIANEGO JAKO SPOSÓB ZAPEWNIANIA DOSTĘPU DO STARSZYCH WERSJI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ, ZWŁASZCZA DYSKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.583

NIEUBŁAGALNOŚĆ, EJDETYCZNOŚĆ, JEDNOSTKA NAUKOWA, KWILMEZAUR, CHOMIK CAMPBELLA, ŹRÓDLISKOWIEC, KAPUSTNICA, SINOZAUR, AUTONOMIA, CHOCHLA, PIEPRZ ZIOŁOWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, MAŚLACZEK, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, KIELISZNIK, ŚWIADEK KORONNY, LENIWCE DWUPALCZASTE, NASOSZNIK, SZYMPANS, PIESZCZOTA, TRASZKA Z HONGKONGU, IRRADIACJA, ZIELONA KARTA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, PORZECZKA, OZOREK, ANALIZA SWOT, TUJOWIEC, HAK, CROONER, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, POZDROWIENIE, SPATODEA, LITUUS, EUPELYKOZAURY, SWOBODA, WODA TWARDA, EGZAMIN POPRAWKOWY, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, KISIEL, UWERTURA, ŻYCIE OSOBISTE, USTALENIE, TUBA, NOTOHIPSYLOFODON, WĄŻ POŻARNICZY, BABUŚKA, SERBSKI, BOŻA RĘKA, WELINGTONIA, SODÓWKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, SAMOLOT, KEBAB, WĄWÓZ, BRUNAT BISMARCKA, WARTA, ANGLEZ, OBRAZEK, NOSZE, ŁACIŃSKOŚĆ, ŚWIERK SREBRZYSTY, MIGRACJA ZASIŁKOWA, POLĘDWICA SOPOCKA, MYLAR, ZGŁĘBIEC, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, NAKŁADKA ASFALTOWA, DRAKOWENATOR, SUSZARKA, ŚCIEG, FULAR, MAKROPLATA, DŻUNGLA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, BERMYCA, OPERAT EWIDENCYJNY, SANTIR, STRZAŁKA, ŁADUNEK GLIKEMICZNY, BADIAN, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, SZEREG ROZDZIELCZY, POCIĄG MARSZRUTOWY, TWARDY DYSK, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, KOZACTWO, TAKSIARA, MASZT ANTENOWY, SZCZAWA, TEATR, PŁOMYK, BON OŚWIATOWY, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, NIERÓBKA, INTONACJA, SPENCER, GNIEW, SZYBKOZŁĄCZKA, FITOFAGIA, OBRZĄDEK, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, PIRAMIDA TROFICZNA, SUPERMOCARSTWO, MISJA, KASKADER, PAJACYK, RYT RZYMSKI, TUNBERGIA, BRZOSTOWNICA, MAŁGORZATKA, INSTYTUCJA PRAWNA, KIESZENIÓWKA, ZARZUCAJKA, UNDARIA PIERZASTA, DESPOCJA, GASTRAFETES, INSTYTUCJA PROCESOWA, SIEŃ, KOPARION, SPOSÓB, MIESZACZ, KORYTARZ POWIETRZNY, JUMPER, SERBSKOŚĆ, BLOK, ZWINGLIANIZM, KSIĘSTWO ANDORY, ESTEMMENOZUCH, PAPIER, WIKTYMOLOGIA, NUŻENIEC, PELARGONIA ANGIELSKA, DENDRORYNCHOID, BOIKEN, DRZEWO LAUROWE, JEZIORO KAROWE, IZBA, SARDYNA KAPSKA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, DIODA, PRACA, DŁUGOŚĆ, HAMULEC AERODYNAMICZNY, OBIEKT LINIOWY, AŻUR, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BORSUK, NEUTRALIZM, BYK, OFFSET, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, GRUSZLA, SERCÓWKA, NORBLIN, PRODUKT TRADYCYJNY, UNIWERSYTET, KAPROZUCH, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, ŚMIEĆ, ZWIERZĘ, CZASZA, ŁZAWNIK, ALASKACEFAL, TRANSPORTER, ETYLINA, PEJSZANZAUR, WILCZY DÓŁ, ALKANTARZYSTA, PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA, OSNUWIK, ANTROPOCENTRYZM, MARKETING INTERNETOWY, ARONIA, SZCZYTNICA, EHRHARD, FIRMA, ŻARTOWNIŚ, KRATA, KONKATENACJA, KARTA PRZEDPŁACONA, NIEBOSKIE STWORZENIE, KWARCÓWKA, HELIOTROP, HAGRYF, MAGMA, KONTERFEKT, ANAGRAM, TARYFIARA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, SERCE, GIZARMA, SŁOWIK, MELODIA, EKSTRUZJA, DRAPIEŻCA, WOLLEMIA, NOCEK WĄSATY, KROKODYL, SAKWA, LEPIĘŻNIK, RUCH EKOLOGICZNY, DUCH, WALCZAK, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, WIDDRINGTONIA, HUDIEZAUR, TECHNIKA, ZŁOTODESZCZ, TRYBULA, ANGIELCZYK, TRAMADOL, KATAFRAKTA, SYMPOZJON, SMARKACZ, TROJEDNIK, OPONKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, ŻUCHWOWCE, KASKADA, CEBULA PERŁOWA, BAMBUS, ADIDAS, CHIPPER, TERAPIA BEHAWIORALNA, POSTĘPOWANIE, NEURON PIRAMIDOWY, BOĆWINA, OBÓJ MYŚLIWSKI, SŁOŃCE, PLIK, KAZAMATY, ZATRZASK, KOŃ ZIMNOKRWISTY, KAMIZELKA, KOMPENSACJA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, BOROWINA, ŻERTWA, BOMBARDON, ZACIERKA, KWAS, GAŁĘZIAK, PISOWNIA, WAPIENNIK, ZĄB TRZONOWY, KRZYŻYK, BOŻNICA, ZEFIROZAUR, DZIURA, ORIENTACJA, JAJOWNIK, ŻAKIET, TAMARYNY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, CIBOTIOWATE, ANASAZIZAUR, INFOBOX, AMARANT, ESPARTO, DWUŚCIAN, KOŁNIERZYK BEBE, DINODONTOZAUR, CHOROBA FRIEDREICHA, KABOB, GORĄCZKA PONTIAC, WOLUMIN, RDZA, NAŚWIETLENIE, SINGEL, KOD ALFANUMERYCZNY, KINGORIA, HALON, SCHERZO, UTRATA, BARSZCZ, JEDLICA, WINODAŃ, MINIVAN, RUDBEKIA, GĄSKA, KREPA, RYT, ZŁOTE MYŚLI, SIATKOWIEC, CYTADELA, SWÓJ, HAFT ŁODYŻKOWY, TANIEC NOWOCZESNY, KAMERTON GWIZDKOWY, LUDZIK, URONAUTES, KLIKALNOŚĆ, WAWRZYNEK, TRĄBKA, KUMKWAT, MUSZKA, ?DZIÓB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZRZUTU DANYCH ROZUMIANEGO JAKO SPOSÓB ZAPEWNIANIA DOSTĘPU DO STARSZYCH WERSJI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ, ZWŁASZCZA DYSKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZRZUTU DANYCH ROZUMIANEGO JAKO SPOSÓB ZAPEWNIANIA DOSTĘPU DO STARSZYCH WERSJI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ, ZWŁASZCZA DYSKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SNAPSHOT rodzaj zrzutu danych rozumianego jako sposób zapewniania dostępu do starszych wersji danych przechowywanych w pamięci masowej, zwłaszcza dyskowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SNAPSHOT
rodzaj zrzutu danych rozumianego jako sposób zapewniania dostępu do starszych wersji danych przechowywanych w pamięci masowej, zwłaszcza dyskowej (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ ZRZUTU DANYCH ROZUMIANEGO JAKO SPOSÓB ZAPEWNIANIA DOSTĘPU DO STARSZYCH WERSJI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ, ZWŁASZCZA DYSKOWEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RODZAJ ZRZUTU DANYCH ROZUMIANEGO JAKO SPOSÓB ZAPEWNIANIA DOSTĘPU DO STARSZYCH WERSJI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI MASOWEJ, ZWŁASZCZA DYSKOWEJ. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast