ŁAC. SIMETICONUM - ZWIĄZEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY, MIESZANINA POLIDIMETYLOSILOKSANU I KRZEMIONKI (DIMETYKON AKTYWOWANY DWUTLENKIEM KRZEMU), STOSOWANY JAKO LEK PRZECIW WZDĘCIOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIMETIKON to:

łac. Simeticonum - związek powierzchniowo czynny, mieszanina polidimetylosiloksanu i krzemionki (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu), stosowany jako lek przeciw wzdęciom (na 9 lit.)SYMETYKON to:

łac. Simeticonum - związek powierzchniowo czynny, mieszanina polidimetylosiloksanu i krzemionki (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu), stosowany jako lek przeciw wzdęciom (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁAC. SIMETICONUM - ZWIĄZEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY, MIESZANINA POLIDIMETYLOSILOKSANU I KRZEMIONKI (DIMETYKON AKTYWOWANY DWUTLENKIEM KRZEMU), STOSOWANY JAKO LEK PRZECIW WZDĘCIOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.158

ŚCIÓŁKOWANIE, TALIDOMID, KWAS RYBONUKLEINOWY, INICJATOR, AZOTYN, BŁĘKIT PARYSKI, MANIFESTACJA, ROTATOR, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ECCHI, HANZA, NITRO, FENIRAMINA, SAGOWCOWE, FENYLOBUTAZON, KWAS HUMINOWY, DIABLOTKA, PODDASZE, TEATRZYK, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, DIAKONISA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, WNĘTRZE, SKOCZ DŁUGOCZUBY, UREID, KWAS FTALOWY, POZYTYWIZM, MANGANIAN(VI) POTASU, CZERŃ AMIDOWA, LEK CYTOSTATYCZNY, MERKAPTOPURYNA, FISKUS, ZWIĄZEK ZGODY, FARBKA, CIAŁKO ŻÓŁTE, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, SZPACHLÓWKA, ENALAPRYL, IZOP, KLINKIER, SIODZI, PURYNA, FENYTOINA, PRZERYWACZ, BEDŁKA MUCHOMOR, TADALAFIL, BIOGEN, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, RODAMINA, ŁUCZYNA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, WĘŻÓWKA PALMIASTA, JEZUITA, KWAS LIPONOWY, MAŁŻORACZEK, BOREK, ZATOKA, STRZAŁECZKA, CHOROBA GOODPASTURE'A, NIECZYNNOŚĆ, OGONOPIÓROWATE, CHLOREK SUKSAMETONIUM, PAPIER PRZEDRUKOWY, IRONIA ROMANTYCZNA, FAŁD GŁOSOWY, GNOJOWNICA, ALBUMINIAN TANINY, POWRÓT, FAWORYT, TROMBOLITYK, MAK NIEBIESKI, PEŁZAK, ETER, HETEROGENNOŚĆ, OMNIBUS, POPRZECZNICA, KLAMOTY, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, BIZA, GAZ BOJOWY, AZULAN, LYGODIUM PALMIASTE, KWAS ASPARAGINOWY, SYMBOL MATEMATYCZNY, FIOLET GENCJANY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TRAGIZM, UŚMIECH LOSU, WALCZAK, GODŁO PROMOCYJNE, STROIGŁA, HARPIA, MATKA, CYJANEK ORGANICZNY, MILCZĄCA ZGODA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, MERKUROCHROM, BERNARD, UTRAKWIZM, FENYLOETYLOAMINA, KWAS DICHROMOWY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, BIAŁCZAN TANINY, LEK, CELOZJA, MOSZCZ GRONOWY, PROBENECYD, WKŁAD DEWIZOWY, ASPIRANT, AZOTAN(III) POTASU, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, KOŁEK, BŁĘKIT, AFILIACJA, CHORÓBKA, KWAS ROZOLOWY, MAŁŻEŃSTWO, BOŻA RĘKA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, POWIĄZANIE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, DMUCHAWKA, DERKA, GEST, ŻOŁĄDEK, RASOWOŚĆ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, SZCZAWA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ZWIĄZEK FLAWONOWY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, CHLOREK MIEDZI(I), OKRĘT-BAZA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, TURMA, RYFAMPICYNA, STYRAK JAPOŃSKI, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, WYRAŻENIE, ELEKTRON, FLOKSURYDYNA, PRZEKLEŃSTWO, MĄCZKA RYBNA, ŻYŁKA, RUDBEKIA, NAFAZOLINA, SEGMENT, AMINOALKOHOL, SEKSTANS, CYJANOŻELAZIAN, DZIEWANNA, ALDEHYD PIPERONYLOWY, KUDEŁKI, NITROAMINA, STROIK PODWÓJNY, SEKCJA ZWŁOK, RASER, SÓL NIEORGANICZNA, LIBERALIZM, INDYKAN, DIALEKTYKA, AMYRYNA, AZT, LEWACTWO, KROKIET WIOSENNY, SUKSAMETONIUM, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, FREIKORPS, PRODUKT LECZNICZY, SMOŁA WĘGLOWA, WIELKANOC, INSTANCJA, SYLIKOZA, POLIGYNANDRIA, INDEN, BIOCYD, CYKLOALKEN, PINCZER, KISIEL, DETEKTOR JONIZACYJNY, MIERZYN, ŻELAZIAN(VI) POTASU, KWAS LIZERGINOWY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, LIMONKA KAFFIR, PIROKSYKAM, POLIETER, ASOCJATYWNOŚĆ, BEHRING, ZAPRAWA NASIENNA, STABILITRON, CZELUŚĆ, MŁYNEK MODLITEWNY, SUBSTANCJALIZM, NATURALIZM, UNDARIA PIERZASTA, CHLOROETAN, NEUROMEDIATOR, SQUAW, RAJDER, BIEG, IMIPRAMINA, SYJAMSKI, LIPOID, LALKARSTWO, WELON, MAKROKIERUNEK, CHWAST, MANTI, JUDAIZM, ALFABET HEBRAJSKI, DŁUGI UMLAUT, GORSET, ŻACHWA, POŻYCZKA, CHLORAN(V) SODU, SASZETKA, IGŁA, POGODNOŚĆ, DWUTLENEK WĘGLA, ARTYLERIA LEKKA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, CEMENT, EP, KWAS CYTRYNOWY, GLUKOZYNOLAN, LAMA, PALCAT, MODRASZEK ALKON, SŁUPISKO, ELEKTROKORUND, ROZJAŚNIACZ, KWAS PIORUNOWY, FALKA BIORTOGONALNA, ELIKSIR, APAP, KLINKIER CEMENTOWY, CYSTERS, UZBROJENIE, SKŁADNIA RZĄDU, NADTLENEK WODORU, TRANSLACJA, KOLOSTRYNINA, ESTER, SIARCZAN(VI) BARU, INDYGO, LAMPA KARBIDOWA, FIORI, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, AZOTAN(III) ALKILOWY, PEKTYNA, KLASA ZEROWA, ZAŚLUBINY, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, KOLEMANIT, POSTAĆ, CHELAT, KWAS ASKORBINOWY, MAGNEZJA PALONA, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, NORMATYWIZM, DIOPTER, FRIED, PIERWOTNOŚĆ, ZALEWA, ZAWODOWO CZYNNY, MAŁPA WĄSKONOSA, OZÓR, NEUROPRZEKAŹNIK, DZIĘGIEL, BŹDZINA, ECHOMETR, DIALIZA OTRZEWNOWA, CYNADRA, BISKUP RZYMU, SALA GIMNASTYCZNA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, NALEWKA JODOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, FENKAMFAMINA, SYBIR, KWAS MALONOWY, ANTYOKSYDANT, LEGUMINA, ELEKTROMAGNES, LAKTYD, GLIKOZYD, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SYNONIM TAKSONOMICZNY, CEWNIK, LATELIONAL, MIODNOŚĆ, SAKRAMENT, PERCEPAN, GAZOLINA, CHLORAN AMONU, OMIEG WSCHODNI, ?GASTRAFETES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁAC. SIMETICONUM - ZWIĄZEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY, MIESZANINA POLIDIMETYLOSILOKSANU I KRZEMIONKI (DIMETYKON AKTYWOWANY DWUTLENKIEM KRZEMU), STOSOWANY JAKO LEK PRZECIW WZDĘCIOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŁAC. SIMETICONUM - ZWIĄZEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY, MIESZANINA POLIDIMETYLOSILOKSANU I KRZEMIONKI (DIMETYKON AKTYWOWANY DWUTLENKIEM KRZEMU), STOSOWANY JAKO LEK PRZECIW WZDĘCIOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIMETIKON łac. Simeticonum - związek powierzchniowo czynny, mieszanina polidimetylosiloksanu i krzemionki (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu), stosowany jako lek przeciw wzdęciom (na 9 lit.)
SYMETYKON łac. Simeticonum - związek powierzchniowo czynny, mieszanina polidimetylosiloksanu i krzemionki (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu), stosowany jako lek przeciw wzdęciom (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIMETIKON
łac. Simeticonum - związek powierzchniowo czynny, mieszanina polidimetylosiloksanu i krzemionki (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu), stosowany jako lek przeciw wzdęciom (na 9 lit.).
SYMETYKON
łac. Simeticonum - związek powierzchniowo czynny, mieszanina polidimetylosiloksanu i krzemionki (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu), stosowany jako lek przeciw wzdęciom (na 9 lit.).

Oprócz ŁAC. SIMETICONUM - ZWIĄZEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY, MIESZANINA POLIDIMETYLOSILOKSANU I KRZEMIONKI (DIMETYKON AKTYWOWANY DWUTLENKIEM KRZEMU), STOSOWANY JAKO LEK PRZECIW WZDĘCIOM sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ŁAC. SIMETICONUM - ZWIĄZEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY, MIESZANINA POLIDIMETYLOSILOKSANU I KRZEMIONKI (DIMETYKON AKTYWOWANY DWUTLENKIEM KRZEMU), STOSOWANY JAKO LEK PRZECIW WZDĘCIOM. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x