KIERUNEK STUDIÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, KTÓREGO PROGRAM ŁĄCZY DWIE LUB WIĘCEJ TRADYCYJNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH LUB TECHNICZNYCH, LUB KTÓRY KSZTAŁCI NA PIERWSZYCH DWÓCH LATACH W DZIEDZINIE NAUK, BĘDĄCYCH WSPÓLNĄ BAZĄ KILKUNASTU SPECJALNOŚCI, A NASTĘPNIE DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEJ Z NICH JAKO OSTATECZNEGO KIERUNKU DYPLOMOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKROKIERUNEK to:

kierunek studiów na uczelniach wyższych, którego program łączy dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub który kształci na pierwszych dwóch latach w dziedzinie nauk, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, a następnie daje możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIERUNEK STUDIÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, KTÓREGO PROGRAM ŁĄCZY DWIE LUB WIĘCEJ TRADYCYJNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH LUB TECHNICZNYCH, LUB KTÓRY KSZTAŁCI NA PIERWSZYCH DWÓCH LATACH W DZIEDZINIE NAUK, BĘDĄCYCH WSPÓLNĄ BAZĄ KILKUNASTU SPECJALNOŚCI, A NASTĘPNIE DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEJ Z NICH JAKO OSTATECZNEGO KIERUNKU DYPLOMOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.908

DWUŚCIAN, WIĄD RDZENIA, CHUDOŚĆ, ZBIÓRKA, KOTONINA, GUFFA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, WĘZEŁ RYBACKI, BIERUT, KROS, SŁOMA TARGANA, TAJSKI, ALIAS INTERNETOWY, CZĄSTKA ALFA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ODZIERCA, NARKOLEPSJA, DAMAN, KONFISKATA, BOŚNIACKOŚĆ, MELANCHOLIA, PATRONAŻ, PALPACJA, KARABIN AUTOMATYCZNY, ROGATNICA, NAKO, DANIE ARBUZA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, UNISONO, DIABEŁEK, HOLK, KOŁTRYNA, ANGLISTA, TSUNAMI, NIGER, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, REFREN, OCZEPINY, KARAMBOL, KACZKA, JEDEN, SERCÓWKA, HRABIA, ŁASZT, GOTYK, SMERF, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ANAKREONTYK, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, REWOKACJA, BIEG, SEKCJA RYTMICZNA, CZAS STREFOWY, ESTRAGON, WDZIĘK, MAKROPIERWIASTEK, JASKÓŁCZE GNIAZDO, KLASTER, ŁĄCZNIK, REKLAMANT, NASKÓREK, AWANGARDA, ARMIA, LEW, SOPEL, FILET, DZIESIĘCIONOGI, CZAS, DIADEM, MECZ DERBOWY, MATERAC, KARTEL, PLEŚNIAK, OKRES PÓŁTRWANIA, ALLEGRETTO, SŁUPEK STARTOWY, SZOPKARZ, REFLEKTOR, DZIERŻAWCA, HERMENEJA, RABAT, CYKL FIGURALNY, DAEWOO, CIOS, PIEŚŃ, CHRZEST PRAGNIENIA, DIODA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, MARENGO, PRÓBA JĄDROWA, PRZEWÓD, MECHOWCE, PREZENT, ZAPALENIE, KARTAN, SZOT, SAGOWCOWE, BIAŁA FLAGA, KOŁOWANIE, MELODIA, SZMACIARZ, ELEMENT, PYLICA ALUMINIOWA, DAKTYL, DZIUPLAK, PŁASKOZIEMCA, OPADY, ZAPRAWA, ŁYDKA, POCZĄTKUJĄCY, DRACHMA, NASZ CZŁOWIEK, HERB, MONARCHIA ELEKCYJNA, OSZOŁOM, REGUŁA, KOD ALFANUMERYCZNY, DWUMECZ, RUDAWKA KOMORSKA, MISJONARZ, MORAWSKI, KANIBALIZACJA, NAFTOWNICTWO, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WALEC ELIPTYCZNY, STOPIEŃ NAUKOWY, KURCZĘ, PANTY, NAWÓZ ORGANICZNY, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, CYGARETKI, GRUZOBETON, IBERYSTA, PASZTETOWA, ANTENA TUBOWA, SYLOGIZM, KOLEJKA LINOWA, DRESSING, SREBERKO, ZAWODOWIEC, PIŁA, SKALA CYGAŃSKA, PYRETRYNA, PRÓŻNIAK, OPAŁ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SŁUŻĄCY, MIODOJAD CIENKODZIOBY, AUTOMOBILISTA, STRATEGIA, NADZÓR INWESTORSKI, PORT MORSKI, POETYKA, KOMENTARZ, NIHILIZM, TRASZKA GÓRSKA, TONAŻ, TWIERDZENIE HARTOGSA, EDUKATORKA, KAPONIERA, RETRAKCJA, DRINK, TYMPAN, BAZYLIKA KATEDRALNA, HEWEA, MUZYKA CERKIEWNA, ROOIBOS, KUC MERENS, FRANIA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, LIPA, GNIAZDO SIECIOWE, TAO, PLAMISTOŚĆ, SZTUKA, KUCHCIK, NATURALNY SATELITA, REFERENCJA, KOŃ KIŃSKI, WYŻYNKA, SKIAGRAFIA, SAMOZAPŁON, ROZŁUPKA, WIATRACZEK, NAWIETRZAK, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, KLUCZ, IRC, AULA, DWUNITKA, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KOZIOŁEK MATOŁEK, SMOLT, WERBENA, TEKSASY, STADION, ROMANTYZM, PNEUMATOLIZA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, UMOWA BARTEROWA, INKA, POGROBOWIEC, STAJE, GAŁĘZIAK, ZAGNIAZDOWNIK, RURA ODPŁYWOWA, DALMATYKA, POWŁOKA, ROK JUBILEUSZOWY, GAZ MUSZTARDOWY, WYWIAD, FILEMON BRĄZOWY, PAENULA, TRUCHŁO, MĘTNIAK, DEMOBILIZACJA, WOTUM ZAUFANIA, CEWNIK, TERAPIA, ADAMITA, DERESZOWATA, ADWEKCJA, ODMIERZANIE, ŚPIWÓR MUMIA, GADACZ, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, POCHODNA, PEBA, BOLERO, SAKRAMENTALNOŚĆ, KĄT, KONKURENCJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, DZIENNIK URZĘDOWY, ŻABIA LASKA, MAKROPOLECENIE, URODZENIE MARTWE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KONDOMINIUM, KOKPIT, CEMBROWINA, STRĘCZYCIEL, PUNKT ROSY, PROGRAM, BOCZNIK, STER, KOMPOTIERA, TERMOMETR RNA, REEDUKATOR, MIESZANIEC, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ŁUK, FARMAKOKINETYKA, EPITET, OBSŁUGIWANIE, HADIS, ZIELENICE, NIDERLANDZKI, FLUCV, KAPAR, AUGUST III SAS, PRZEKOZAK, WYLICZANKA, CHRONOMETR, EPIKUREJCZYK, KONSUMENT, GIROSKOP, GROTA OGRODOWA, MIOTEŁKA, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, MAK NIEBIESKI, PRZESTAWNIA, LĘK, SKORUPA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, OBWÓD REZONANSOWY, PRZEPITA, PEIRESKIA, KOPUŁEK PROMIENISTY, KROKODYL KUBAŃSKI, BIEGUN, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, NIEREZYDENT, KURCZAK TIKKA MASALA, STROFANTYNA, GRECKI, DŁAWICA, PRELUDIUM, MUZA, PIEPRZ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KOLOKWIALIZM, BEZBRZEŻE, POLIGAMICZNOŚĆ, FILIŻANKA, ?IZBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIERUNEK STUDIÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, KTÓREGO PROGRAM ŁĄCZY DWIE LUB WIĘCEJ TRADYCYJNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH LUB TECHNICZNYCH, LUB KTÓRY KSZTAŁCI NA PIERWSZYCH DWÓCH LATACH W DZIEDZINIE NAUK, BĘDĄCYCH WSPÓLNĄ BAZĄ KILKUNASTU SPECJALNOŚCI, A NASTĘPNIE DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEJ Z NICH JAKO OSTATECZNEGO KIERUNKU DYPLOMOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KIERUNEK STUDIÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, KTÓREGO PROGRAM ŁĄCZY DWIE LUB WIĘCEJ TRADYCYJNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH LUB TECHNICZNYCH, LUB KTÓRY KSZTAŁCI NA PIERWSZYCH DWÓCH LATACH W DZIEDZINIE NAUK, BĘDĄCYCH WSPÓLNĄ BAZĄ KILKUNASTU SPECJALNOŚCI, A NASTĘPNIE DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEJ Z NICH JAKO OSTATECZNEGO KIERUNKU DYPLOMOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKROKIERUNEK kierunek studiów na uczelniach wyższych, którego program łączy dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub który kształci na pierwszych dwóch latach w dziedzinie nauk, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, a następnie daje możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKROKIERUNEK
kierunek studiów na uczelniach wyższych, którego program łączy dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub który kształci na pierwszych dwóch latach w dziedzinie nauk, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, a następnie daje możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania (na 13 lit.).

Oprócz KIERUNEK STUDIÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, KTÓREGO PROGRAM ŁĄCZY DWIE LUB WIĘCEJ TRADYCYJNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH LUB TECHNICZNYCH, LUB KTÓRY KSZTAŁCI NA PIERWSZYCH DWÓCH LATACH W DZIEDZINIE NAUK, BĘDĄCYCH WSPÓLNĄ BAZĄ KILKUNASTU SPECJALNOŚCI, A NASTĘPNIE DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEJ Z NICH JAKO OSTATECZNEGO KIERUNKU DYPLOMOWANIA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KIERUNEK STUDIÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, KTÓREGO PROGRAM ŁĄCZY DWIE LUB WIĘCEJ TRADYCYJNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH LUB TECHNICZNYCH, LUB KTÓRY KSZTAŁCI NA PIERWSZYCH DWÓCH LATACH W DZIEDZINIE NAUK, BĘDĄCYCH WSPÓLNĄ BAZĄ KILKUNASTU SPECJALNOŚCI, A NASTĘPNIE DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU JEDNEJ Z NICH JAKO OSTATECZNEGO KIERUNKU DYPLOMOWANIA. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast