ŁOW. RODZAJ WYROSTKA W POROŻU, ROZGAŁĘZIENIE ROGÓW (KTÓRE NIE SĄ ŁOPATAMI) U ŁOSIA LUB DANIELA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BADYL to:

łow. rodzaj wyrostka w porożu, rozgałęzienie rogów (które nie są łopatami) u łosia lub daniela (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BADYL

BADYL to:

pogardliwe określenie rośliny (może to być też cięty kwiat), zwykle takiej na długiej łodydze (na 5 lit.)BADYL to:

pogardliwe określenie łodygi rośliny, mało ozdobnych gałęzi, zwykle gdy przeszkadzają (na 5 lit.)BADYL to:

ręka albo noga, zwłaszcza chuda i długa (na 5 lit.)BADYL to:

łow. noga łosia, daniela, jelenia, sarny i kozicy (na 5 lit.)BADYL to:

sucha łodyga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁOW. RODZAJ WYROSTKA W POROŻU, ROZGAŁĘZIENIE ROGÓW (KTÓRE NIE SĄ ŁOPATAMI) U ŁOSIA LUB DANIELA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.439

ZAKON SZPITALNY, CYNADRY, POMPA INFUZYJNA, ŚREDNIOPŁAT, NIEZBIEŻNOŚĆ, IZOTERMIA, BRUS, DACH POGRĄŻONY, PRZEMYT PLECAKOWY, BAZA PŁYWAJĄCA, BARWY PAŃSTWOWE, PRAŻONKA, RÓŻANKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, KRÓLEWIĘTA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SUCHY PROWIANT, BOMBONIERKA, KRUPON, PONDERABILIA, PRAWO MATERIALNE, FARMA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, GRAMOWID, JAŁOWIEC CHIŃSKI, NEON, TANIEC, KOMORA MINOWA, ASYGNACJA, KORZYSTNOŚĆ, MAŚLANKA, SPRZĄGLE, SZYBKOZŁĄCZKA, KLESZCZOWATE, CZERWONY, NADLOTKA, KONFISKATA, JAŁOWCÓWKA, STRZELEC WYBOROWY, RENATA, CIESZYNIANKA, INTERMEZZO, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, FAUL, MAŁPA, OSADA, SZTURMAK, ANTYDOGMATYZM, WSCHODY, ZDROWY, MAŚLACZEK, WODA, RYZYKO KURSOWE, NOŻYCÓWKA, KRZYŻÓWKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, ŚWIECA, BUDA, ENTEROBAKTERIA, KAPELUSZ, NIERUCHAWOŚĆ, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, BURT, STAŁOŚĆ, KOLEKTOR, PRZEDZIAŁ CZASOWY, AZOTAN(V), CASUAL, NIEUCZCIWOŚĆ, TURBINA SPALINOWA, AULOS, PALISADA, FUGA, MECENAT, DZIEWUSZKA, ROZKŁAD, GIROSKOP, KAZAMATA, ELEWATOR ZBOŻOWY, PRZEKOZAK, PARÓWKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, ZBIÓRKA, COACHING, SZNUR, KRAKWA, EGRETA, KARTUSZ, RÓJ, PODUSZKA POWIETRZNA, TANDEM, RURMUS, SYSTEM ALARMOWY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, POPRZEDNIK, PRINCESKA, FALOWNICA, ODTWÓRSTWO, ANTRYKOT, PLAFON, COLLEGE, ZANZA, LOG, MIERNIK, KOPROFIL, SZUWOZAUR, SZLIF WYPUKŁY, HIPOREFLEKSJA, SANDWICZ, INFORMACJA POUFNA, WŁĄCZNIK, TINGEL, POZYCJA, KOMUNIZM, CHOWACZ, CETIOZAUR, GRYMAŚNICA, SĄD WOJSKOWY, OBLAT, WYDAWNICTWO SERYJNE, SZWABSKI, SPRAWA, IDEAŁ MAKSYMALNY, PRAWNICTWO, AKCELERATOR LINIOWY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SKRĘTEK, SŁUP OŚWIETLENIOWY, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, CHYBOTLIWOŚĆ, ZAKON KLAUZUROWY, PROFIL, OBRÓT, GETRY, KONOTACJA, HAFT KRZYŻYKOWY, DYSPENSER, SIAD, KRIS, ROPA, JĘZYK PENDŻABSKI, KREM, UNIWERSALNOŚĆ, KOSMOGONIA, ŚLUBOJAWKA, WIDEOMANIAK, PUNKT WĘZŁOWY, WILKI WORKOWATE, OGIEŃ KRZYŻOWY, SEJM PACYFIKACYJNY, WYTRAWERSOWANIE, PIASKOWNICA, CISZA PRZED BURZĄ, STEROWIEC SZKIELETOWY, GRA WYŚCIGOWA, DOMINANTA, ŻEL, NUMER TAKTYCZNY, WPADKA, CZASZA LODOWA, PRZEPOWIEDNIA, KORYTARZYK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, EKLEKTYCZNOŚĆ, SALA, NIT, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, STOPA DOCHODU, NIEHARMONIJNOŚĆ, LASKOWANIE, POPLECZNICTWO, BZYGI, SPŁUKIWACZ, DURNOWATOŚĆ, TEZA, MIODOWNIK, KLERK, UPUST, KORNET, BOMBIARZ, PĄK, MINIATURA FORTEPIANOWA, ANTRYKOT, KASZANA, COKÓŁ, BELKA, PEDOFILSTWO, HOMOSFERA, LAMINAT, DUPLEKS, DZWONY RUROWE, OGIER, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, KIT, JON KOMPLEKSOWY, WITAMINA, MALINA ZACHODNIA, BAZIA, SIODŁO, SUCHORYT, BRZYDACTWO, DYL, KONSOLA, PAPILOTKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KLASTER GENÓW, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FAZA, KOLAUDACJA, FLOTA, NIEDOMYKALNOŚĆ, AGAMA, KANONIERKA, BALDACHIM, IMMUNIZACJA CZYNNA, SZLIF BRYLANTOWY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, HUBA, BEZSZELESTNOŚĆ, DRIAKIEW, TĘPICIEL, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, OFIARA, KOMENDA, DUPLIKA, SOMATYZACJA, LAMPA ŁUKOWA, PRZEPAŚĆ, DUPEK ŻOŁĘDNY, KUBRAK, POŻYTEK, DAWKA PROGOWA, TYP, ŁUPIEŻ PSTRY, HALKA, SATYRYCZNOŚĆ, KOKORYCZKA, URLOP MACIERZYŃSKI, WIZJA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, POTENCJAŁ ZETA, GRA LOSOWA, BLUZG, DRABINKA SZNUROWA, DYSTOPIA, ATRAKTANT, KOPUŁA PANCERNA, DETENCJA, KATAR, CHOROBA DZIEDZICZNA, KREOL, SZUM NADMIAROWY, NIEBO, POKRZYWDZONA, KASETON, SITKO, PŁASKLA ŁOSIOROGA, BLASZANKA, KICZ, KASTANIETY, KEYBORD, DASZANPUZAUR, GŁOS, GEOSTERNBERGIA, ACHELOMA, BIAŁA BIERKA, OGONOPIÓROWATE, REZYDENCJA, LIPA, BENEFICJANT, KSIĘŻNICZKA, KINKAN, DRZEWOŁAZOWATE, AUDIOBOOK, NIEPRZYTOMNOŚĆ, PORTUGALSKI, DYWESTYCJA, RĘKAW, BODZIEC WARUNKOWY, BRACHYPODOZAUR, JUDASZOWIEC, KURDYBAN, TABOR, IGLASTE, WIDZENIE BARWNE, STRATY MORALNE, JER SŁABY, BAZA LOTNICZA, PĘK, ROZROŻKA, NIPA, NALEŚNIK, APRETURA, BEZCZYNNOŚĆ, RZEKA EPIZODYCZNA, ODRĘTWIENIE, WRAK CZŁOWIEKA, ZĘBORÓG, GALERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.439 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: łow. rodzaj wyrostka w porożu, rozgałęzienie rogów (które nie są łopatami) u łosia lub daniela, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁOW. RODZAJ WYROSTKA W POROŻU, ROZGAŁĘZIENIE ROGÓW (KTÓRE NIE SĄ ŁOPATAMI) U ŁOSIA LUB DANIELA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BADYL, łow. rodzaj wyrostka w porożu, rozgałęzienie rogów (które nie są łopatami) u łosia lub daniela (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BADYL
łow. rodzaj wyrostka w porożu, rozgałęzienie rogów (które nie są łopatami) u łosia lub daniela (na 5 lit.).

Oprócz ŁOW. RODZAJ WYROSTKA W POROŻU, ROZGAŁĘZIENIE ROGÓW (KTÓRE NIE SĄ ŁOPATAMI) U ŁOSIA LUB DANIELA inni sprawdzali również:

przeprowadzany regularnie (corocznie) od 1950 roku cykl najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych, znany również jako wyścigi Grand Prix ,
zdolność robienia czegoś z wielką, sztukmistrzowską precyzją; kunszt ,
(1922-69), pisarz amerykański, reprezentant ruchu beatników, programowa powieść „W drodze” ,
proces usprawniania funkcji narządów uczestniczących w emisji głosu podczas nauki śpiewu ,
stawonóg z rzędu pierwogonków ,
DEMODEKOZA; choroba pasożytnicza koni ,
Brachypelma albopilosum - gatunek dużego pająka z rodziny ptaszników, sklasyfikowany przez Valerio w 1980 roku; ptasznik naziemny, zamieszkujący wilgotne lasy tropikalne Kostaryki; często spotykany także w innych krajach Ameryki Południowej i Środkowej: Brazylii, Panamie, Gwatemali, Wenezueli, Meksyku ,
Clarkia amoena - gatunek rośliny z rodziny wiesiołkowatych ,
mały okręt przeznaczony do oczyszczania akwenów morskich z min morskich za pomocą holowanych trałów (trałowania), a także do zadań pomocniczych, mniejszy od trałowca ,
zasłużony i doświadczony wojskowy, który brał udział w wojnie ,
Józef (1813-1896); kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog; utwory wokalne, fortepianowe ,
samolub ,
poczciwa domowa kura, zwłaszcza młoda (swoją nazwę zawdzięcza temu, że podobno kury reagują na zawołaniecip cip) ,
zespół objawów neuropsychiatrycznych występujących w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego ,
tarczołusk mocny, Gerrhosaurus validus - gatunek gada z rodziny tarczowcowatych obejmujący dwa podgatunki, występujący w południowej i środkowej Afryce ,
Quetzalcoatlus - rodzaj olbrzymiego pterozaura z rodziny azdarchidów (Azhdarchidae) żyjącego w późnej kredzie na obecnych terenach Ameryki Północnej; został opisany w 1975 roku przez Douglasa Lawsona w oparciu o skamieniałości pochodzące z datowanych na najpóźniejszą kredę lądowych osadów na zachodzie stanu Teksas ,
czas pracy jednej grupy, części załogi, po upływie którego pracę podejmuje inna grupa ,
rower Romet z modelu Wigry ,
osoba, która jest zniszczona psychicznie lub fizycznie ,
dokument stwierdzający, że jego posiadacz ma konto w banku i z jego pomocą wpłaca i wypłaca pieniądze, najczęściej z określonym przeznaczeniem (np. książeczka oszczędnościowa, mieszkaniowa) ,
myśli tylko o seksie ,
Pelecanidae - rodzina ptaków z rzędu pelikanowych (Pelecaniformes) ,
podłoże deseniu ,
pilot francuski (1888-1915), mistrz lotniczej akrobacji ,
spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie ,
kontur ,
Anas discors - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną część Ameryki Północnej ,
wjazdowa ,
urządzenie sanitarne pozwalające na wygodne oddawanie moczu przez mężczyzn w pozycji stojącej ,
mydło z 'kory'

ŁOW. RODZAJ WYROSTKA W POROŻU, ROZGAŁĘZIENIE ROGÓW (KTÓRE NIE SĄ ŁOPATAMI) U ŁOSIA LUB DANIELA. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x