COŚ, CZEGO DOTYCZĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA, ZAINTERESOWANIA LUB UCZUCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEKT to:

coś, czego dotyczą jakieś działania, zainteresowania lub uczucia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBIEKT

OBIEKT to:

budynek lub zespół budynków o określonym przeznaczeniu (na 6 lit.)OBIEKT to:

coś, co można zobaczyć i czego można dotknąć (na 6 lit.)OBIEKT to:

w matematyce - abstrakcyjny element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu (na 6 lit.)OBIEKT to:

w informatyce: struktura zawierająca dane i metody, czyli funkcje służące do wykonywania na tych danych określonych zadań (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CZEGO DOTYCZĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA, ZAINTERESOWANIA LUB UCZUCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.583

KANAŁ, KRWIŚCIĄG, ACEFALIA, TIRET, IDENTYFIKACJA, SULFOTLENEK, RUBASZNICA, FIGA, SKRZELOTCHAWKI, WZORZEC, MATECZNIK, SMOLUCH, BĄK, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, MADŻONG, HACZYK, PAUTSCH, ZMOWA CENOWA, GROŹBA BEZPRAWNA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SIKAWKA, WYSTAWCA, KOŁTRYNA, LOBOTOMIA, PODGLĄD, DYSCYPLINA, OBROŻA, TRZYNASTY, REWERSAŁ, DOWÓD, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, UWAGA, LANDARA, ZNAK, KUPAŹ, PŁYTA DETONACYJNA, GRZYBICA, CZASTUSZKA, PRZEWIĄSŁO, PERFUZJA, TYMPANON, KONIUNKCJA, SZKARADA, KONFISKACJA, TRANSMITER, PALACZ, JAŁOWIEC POSPOLITY, LIBRA, ARANŻACJA, ŚCIGAŁKA, WYROSTEK BARKOWY, KIJEK, WSPÓŁKRÓL, MASZYNA ENERGETYCZNA, RURA, KOLONIZATOR, PRZEWODNICZĄCY, GRUSZKA, MISTERIUM, ORUROWANIE, UDZIAŁ, LĄDZIENIE, PODCHWYT, REPARACJA WOJENNA, PREFEKT, WYPADEK PRZY PRACY, GEOFIT CEBULOWY, ADORACJA, MUŁ, PADWAN, RYGIEL, CERKIEW, STRZAŁECZKA, ŁÓŻKO, TEOGONIA, LINIA ŚREDNICOWA, SURFER, ZIARNECZKO, REZYGNACJA, KAMICA MOCZOWA, ABFARAD, OBORA DWORSKA, CHORĄŻY, BAZA ODSETKOWA, TROJAN, TRASA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, INDYK, RATING KREDYTOWY, PRELUDIUM, LOKAL SOCJALNY, BETON, HUBA ŻÓŁTA, PRACA INTERWENCYJNA, BATALIA, WNIOSEK, PRZERWANIE CIĄŻY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, POMNIK, AEDICULA, KAPUSTA KISZONA, ANIMIZM, PATRON, WIELOKĄT, AUGUR, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ARTUR, CYGANECZKA, HARMONIJKA, ZAKĄSKA, GENDER, SZKIELET, ŚNIEŻNIK, SĄSIEDZKOŚĆ, PROSUMENT, KAKEMONO, PLATFORMÓWKA, FILTR GĄBKOWY, DEKLARACJA, BARETKA, KORYTO RZEKI, WIARA, PTASIE MLECZKO, OSTROGA, KIEŁZNO, KOZAK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, DYSOCJACJA TERMICZNA, FILOKAKTUS, IZBA CZELADNA, SKUPISKO, KASZA JĘCZMIENNA, UCZCIWOŚĆ, FISZUTKA, WIEŻA SZYBOWA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PRZEWRÓT, DOBRODZIEJKA, STUPOR, RARYTAS, WRAŻENIE, BADACZ POLARNY, KOMIN PŁACOWY, POLE, CZUBEK, JAMA, ZBOCZENICA, POJEDYNKA, DZIW, RODZAJNIK OKREŚLONY, FEERIA, KARAKUŁY, KRATA KSIĘCIA WALII, BIEDA, WĘGLÓWKA, WYPĘDZENIE, BRUMBY, AUTSAJDER, MONETA OBIEGOWA, NIEDORÓBKA, HERBATA, PORA, CINGULUM, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, TWARDE LĄDOWANIE, MANIERY, ALAN, NIEUCHRONNOŚĆ, PĘK, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WALENCJA, BICIE CZOŁEM, PRZĘSŁO, BASEN, KOMÓRECZKA, MINA, BOCZEK, MNICH, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, NACJA, DZIAŁ, WAŁ, SARKOFAG, WOJSKO FEDERALNE, PROTAGONISTA, ERUPCJA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, SZACHY TRZYOSOBOWE, CUDOWRONKA, RZEZAK, BLASTOGENEZA, MIODNIK, WOJNA CELNA, CEDUŁA, NIENORMATYWNOŚĆ, ALABAMA, URAN, EMBRIOGENEZA, DYNAMIKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WERYFIKACJA, ŚCIĘCIE, PIGUŁKA, IZOMER, ARABESKA, KRÓL ZWIERZĄT, AMBRAZURA, CYBORG, PIEKARNIK, CZTERNASTY, NIEWYDAJNOŚĆ, CHOINKOWOŚĆ, GAMA, SALOPA, TOWARZYSZKA BRONI, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, JEZIORO LODOWCOWE, MIKROKASETA, WARZYWO, PODSTRYSZE, ŚRUBSZTAK, STATYW, STANOWISKO PRACY, STYMULACJA ODWIERTU, PARA MINIMALNA, KOLONADA, DZIKA KARTA, KARBONARYZM, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, CZTERNASTKA, MARAN, STÓJKA, PAPU, WYMIENNIK, ZMORA, ODKRYWCA, ROŚLINA OKOPOWA, SSAK, BONUSIK, PRZYDANKA, PANKREATYNA, SIÓDMY, LAS OCHRONNY, TRZECI PLAN, ANEMIA APLASTYCZNA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, USZKO, NIEDOROZWÓJ, KSIĘŻUNIO, DWUDZIESTKA, PASTEL, DOGODZENIE SOBIE, LICYTACJA, BOMBER, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PRZECIER, WELUR, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, SZAFARZ, PRZESTĘPNOŚĆ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, SELSKIN, WOKALIZA, BIAŁA DIETA, DYSTRYBUTOR, EWALUACJA SPLOTOWA, ISTNOŚĆ, KUSAK, DOSTARCZYCIEL, WOLE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KONSOLA, NOWINIARZ, WIR PYŁOWY, KONTRAST RÓWNOCZESNY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, WERBENA, RING, IKAROWE SKRZYDŁA, ELENI, MARIMBA, TRANSPORTEREK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PEAN, PRZEMOC, POŻYCZKA, ŚMIECH NA SALI, REZEDA, CELOWNIK, KOŹLAREK, EMISJA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, IRONIA, BETON JAMISTY, KULCZYBA WRONIE OKO, PRZERÓB, WOSK, ?KRÓLIK FLORYDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CZEGO DOTYCZĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA, ZAINTERESOWANIA LUB UCZUCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CZEGO DOTYCZĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA, ZAINTERESOWANIA LUB UCZUCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEKT coś, czego dotyczą jakieś działania, zainteresowania lub uczucia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEKT
coś, czego dotyczą jakieś działania, zainteresowania lub uczucia (na 6 lit.).

Oprócz COŚ, CZEGO DOTYCZĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA, ZAINTERESOWANIA LUB UCZUCIA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - COŚ, CZEGO DOTYCZĄ JAKIEŚ DZIAŁANIA, ZAINTERESOWANIA LUB UCZUCIA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x