(OBRABIARKA) ELEMENT OBRABIARKI W KSZTAŁCIE PŁYTY STAŁEJ LUB RUCHOMEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STÓŁ to:

(obrabiarka) element obrabiarki w kształcie płyty stałej lub ruchomej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STÓŁ

STÓŁ to:

mebel z poziomą powierzchnią podtrzymywaną przez podstawę, zazwyczaj z czterema nogami (na 4 lit.)STÓŁ to:

jedzenie, sposób odżywiania się, także: forma spożywania posiłków (na 4 lit.)STÓŁ to:

mebel służący przede wszystkich do spożywania przy nim posiłków (na 4 lit.)STÓŁ to:

osoby zgromadzone przy jednym stole (na 4 lit.)STÓŁ to:

(podnośny) w walcowni urządzenie umożliwiające podnoszenie materiału (na 4 lit.)STÓŁ to:

(wiertniczy) element wiertnicy umieszczony nad otworem wiertniczym, przeznaczony do obracania przewodu wiertniczego (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(OBRABIARKA) ELEMENT OBRABIARKI W KSZTAŁCIE PŁYTY STAŁEJ LUB RUCHOMEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.570

PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KWARTET, KIKS, BLOKADA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PRZENOSICIEL, NAJDUCH, NIEOSTROŚĆ, PASSACAGLIA, NIEMIECKOŚĆ, LUNETA, HYDROFON, LABORATORIUM, SIEROCTWO SPOŁECZNE, MOŁODYCA, STYGOFIL, POŁYKACZ, OKRZEMKI, KRATKI, BLOCZEK, STAN CYWILNY, EFEKT SORETA, KORYTKO, FONOGRAM, BONET, FREON, SKRZYDŁA, KORYTARZ, RAFAŁ, USZAK, NUMER, IZOLATKA, ROZPRUWACZ, POWŁOKA, CHOROBA ALPERSA, BAN, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SERM, CZTEROTAKT, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, GRANAT, PORZĄDEK PUBLICZNY, ANTYKATOLICYZM, WIGOŃ, KALATOS, SPECYFIKACJA, DRUŻYNA, NIEBIOSA, WYSYPKA, HOLK, ŁUSZCZAK, ŁAŃCUCH, OSTROKRZEW, LESŁAW, LIMNIGRAF, TEATR, ORTEZA, LAKIER, KAZAMATA, NOTABL, ODCZYN, OBŁOK SREBRZYSTY, OLGA, DEPORTACJA, MORWIN, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, GRZYBNIA, SZALONA GŁOWA, KARB, OCULUS, POLARYZACJA JONOWA, NIEWYPARZONA GĘBA, SIEĆ, MÓRG, GAMBIT, ROKIET, ŚWIECKOŚĆ, POŁĄCZENIE CIERNE, BEŁT, SKARPA, MUFA, FILECIK, NARTA, BRUK, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, DIATRYBA, PUSZKA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PILAW, DOKŁADNOŚĆ, GRECKI, KONSULTANTKA, DWÓJECZKA, ŁUPINA, HERB, SITO, MANIERY, DIAGRAM FAZOWY, GALERIA, INSTANCJA, KLINIEC, PHISHING, KOMPENSACJA, PRZEŚWIETLENIE, DANA, TABOR, STUDNIA, PIECZARKOWA, AKRYL, FINISZ, FIRMA WYDMUSZKA, TENIS STOŁOWY, SYMETRIA FIGURY, PODZIAŁ, KASZA JĘCZMIENNA, LĘDŹWIE, GLIPTYKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SKAJLAJT, MORAWSKI, GĄBECZKA, ANNA, CURRY, MOTOR, USTNIK, PUNK, WULGARYZM, LOŻA, EKOLOGISTYKA, OSMYK, PRZYCHÓWEK, WYSZUKIWARKA, ATLANT, KASZA, KOLUMNA, ZDZIADZIENIE, TRACKBALL, TEMBLAK, SAKSAUŁ, HELIOFIT, SZARLOTKA, MARS, BECZKA PROCHU, OKRĘT ARTYLERYJSKI, RUSAŁKA, POWAŻNY WIEK, ŁUPEK WĘGLOWY, GIERASIMOW, PRZECZYSTOŚĆ, MATAMATA, CZEBUREK, DACH POGRĄŻONY, ZBAWICIELKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, ODPŁYW, PRACA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PUCHAR, ŁYŻKA, REKLAMA, BADANY, TOUROPERATOR, MAGNESIK, KOTEW, OKULIZACJA, TYKA, PASJA, KUTER UZBROJONY, TARAS, OBSADA, PĘTO, ZAPORA, MŁAKA, NASADKA, PÓŁKULA, PEPICZEK, ROTA, METADANE, ŁAŹNIA, TEST CIS-TRANS, BARCHAN, GOŁĄBECZEK, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, POLIPTYK, MECHANIZM ODPALAJĄCY, BĄBELEK, SŁUP ENERGETYCZNY, MOSTEK, PŁAWA SONAROWA, BUTLA, ZADYCHRA POSPOLITA, KLUCZ, ŁUPACZKA, ZAŚLEPIENIE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, PRZĘSŁO, SEJSMIKA, ALAIN, PRZYBLIŻENIE, ZŁĄCZE, OBSZAR WIEJSKI, POTWÓR, TRUP, PAROWCZYK, TĘPOLISTKA, ROY, JACHT ŻAGLOWY, DOBÓR GENETYCZNY, ARMARIA, FILAR, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KONDYCJONALIZM, OWADZIARKI, ALBARELLO, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PAJACYK, PALIUSZ, PARA UPORZĄDKOWANA, WATRUSZKA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KRATOWNICA, OBIONE, BUGAJ, ZACHŁYŚNIĘCIE, UCIOS, ROZNOSICIEL, WYŚCIGI KONNE, PLUS, RESOR, URZĄDZENIE RADIOWE, BARWA OCHRONNA, OZDOBNIK, ROŚLINA ZIELNA, AŻUR, TRAWA MORSKA, WOLTAŻ, BALKON, ANTYCYPACJA, SYLWETA, EMANACJA, ZACIERKA, FIRMA-WYDMUSZKA, GALON, OGRANICZNIK, KASZTANEK, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ADORACJA, BRZEZINA, LEKARZ RODZINNY, KRWAWNIK, BATTERIE, ORTALION, PEŁNOMOCNICTWO, KŁOSEK, FORYŚ, STUDNIA ABISYŃSKA, PIWO, KRĄG KULTUROWY, SAKRAMENT, MALOWIDŁO, STRZAŁ, PALEOZOOLOGIA, ŚLEDŹ, GALETA, KAPITANA, TEŚCIK, ZAKRZTUSZENIE, SOS, CUKIER, AGERATUM, BEGONIA, NARTA, RELIKWIE, AWAL, PRZYKURCZ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KOMPRADOR, ZŁĄCZNIK, UKRAIŃSKI, CZUB, DYKTATORSTWO, MIMETYZM FORMALNY, KONSERWACJA, WIESZAK, MATRIXY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KIJ, POSTOŁ, MISZCZU, TUNIKA, KOMÓRCZAK, WIESZAK, GASTRO, SMERF, FUTURE SIMPLE, DZWONNICA, PROTEST SONG, ?SKAŁA SEDYMENTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(OBRABIARKA) ELEMENT OBRABIARKI W KSZTAŁCIE PŁYTY STAŁEJ LUB RUCHOMEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (OBRABIARKA) ELEMENT OBRABIARKI W KSZTAŁCIE PŁYTY STAŁEJ LUB RUCHOMEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STÓŁ (obrabiarka) element obrabiarki w kształcie płyty stałej lub ruchomej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STÓŁ
(obrabiarka) element obrabiarki w kształcie płyty stałej lub ruchomej (na 4 lit.).

Oprócz (OBRABIARKA) ELEMENT OBRABIARKI W KSZTAŁCIE PŁYTY STAŁEJ LUB RUCHOMEJ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - (OBRABIARKA) ELEMENT OBRABIARKI W KSZTAŁCIE PŁYTY STAŁEJ LUB RUCHOMEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast