Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZPADLINA to:

otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.235

DYPTYK, DRUK ULOTNY, ZIMÓWKA, ZNAK LICZBY, WYZIEW, PYSZCZEK, KRET, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, LITEWSKI, DYSCYPLINA, PRYSZCZARKI, DZIURA, SZEŚĆSETKA, KATAR SIENNY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KOEGZYSTENCJA, ALBULOWATE, KATAKUMBY, WYZIEWY, CZYTNIK, KOLEŚ, ÓSMY, KATAPULTA, MISO, NIL, PUSZKA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, WODA PODSKÓRNA, CZĘSTOKÓŁ, TUREK, INTELIGENCJA WERBALNA, PACHCIARKA, SZEREG, ODROŚLE, REMULADA, IZBICA, SOCZEWICA, KEM, PANDAN, SARKOFAG, REZYGNACJA, DOSTAWCA, MIESIĄC, AU, STOSUNEK, WAROWANIE, ŁYKACZ, ZAGOŃCZYK, UTC, LEGENDA, NIEDOPASOWANIE, SZANKIER TWARDY, PASEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, BACIK, MUTACJA, WYROSTEK BARKOWY, LIPA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, EPIDEMIOLOG, DZIABKA, ŚCIĘCIE, ZJAWISKO, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, WYZWANIE, ODCHYŁKA, TUMBA, SEZON, NIEPOKOJENIE SIĘ, PRODROM, PRĄTNIKI, MÓRG, KOROWAJ, IMIGRACJA, MENU, FORMACJA DEFENSYWNA, ZBOCZENIEC, METROPOLIZACJA, KORDYLINA, CYNK, EMISJA, MINA MORSKA, KRUŻ, ROTA, PAWĘŻ, PACHCIARZ, KLAPECZKA, PAS, MGŁA, FASZYNA, ZACIĘCIE, PĘCHERZYK, PRÓBNIK, TRANSURAN, KRAB, KORD, TRYL, DEZERTER, DRŻĄCZKA, TREPY, OŚCIEŻE, KLIPER, AKATALEKSA, MŁODZI, PORTUGALSKOŚĆ, PAWANA, MASER, SEPTET, OBRAZOBURCA, PRZYWÓZ, LIEBERMANN, FRANCA, FILTR, MOSTEK, ENERGIA ELEKTRYCZNA, NOMINAŁ, APOLOGIA, OSIEDLINY, DRUK AKCYDENSOWY, MAKART, PASZCZĘKA, ŁYSAK, KOCZ, POLSKOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, STAUROPIGIA, RUCH, RUBASZKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, IZOMER, SIEKIERA, BIELMO, NABRZEŻE, SUBRETKA, PIERSIÓWKA, PÓŁWYSEP, GAZ SPALINOWY, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ŚMIECIARZ, LEJEK, BARWNOŚĆ, RAMKA, CYRK LODOWCOWY, ABLUCJA, IDENTYFIKACJA, CUKRZYCA, POLIKRYSZTAŁ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, WIZA POBYTOWA, TRÓJKA, DYWIZ, EFUZJA, RESPIRATOR, WYŁAPYWACZ, BLASTOGENEZA, PUSZYSTOŚĆ, EGRETA, AKT, STARTER, KAPSUŁA POWROTNA, ALBUMIK, INNA PARA KALOSZY, KOKTAJL KRABOWY, DOM REKOLEKCYJNY, ŁUSKA, KAPTUR, AKSAMIT, PORWAK LODOWCOWY, ALERT, PORADLNE, FAŁ, SEKCJA, FANPAGE, BIAŁA KSIĘGA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, DYPTYK, POLE DRUMLINOWE, TARCZA, FREGATA ŻAGLOWA, TRUCHŁO, PUDER, AGENCJA, KULTYSTA, FORMACJA SKALNA, ADORACJA, SZYCH, DEZAKTYWACJA, ENTOMOFAUNA, PLURALIZM, NACZYNIAK GRONIASTY, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, INTERPRETATOR, WIŚNIÓWKA, PRZEBÓJ, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SYGNAŁEK, PODKŁADKA, OPERA, PODMIOT LOGICZNY, LEGOWISKO, TECZKA, DRESZCZ, SAMPLER, PANTALONY, EUROWALUTA, ŁUK TĘCZOWY, KOŁO MŁYŃSKIE, PNEUMATOLIZA, TONDO, METRESA, FIOLET GENCJANOWY, EFEKT SORETA, MOBING, PROGRAMOTWÓRCA, PEREŁKA, KANAŁ BURZOWY, EUFORBIA, PODWOIK, OSŁONOWOŚĆ, SER ŻÓŁTY, LIST ZASTAWNY, BAŃKA MYDLANA, CZAPKA TEKTONICZNA, NAPIĘCIE, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, NASZ CZŁOWIEK, PASTYLKA, DŻEMIK, TANDEM, KANGUR ANTYLOPI, KONKURENCJA, KOREKTOR, ŻABKI, SZKLIWO, ZBROJA ŁUSKOWA, ODMA OPŁUCNOWA, ŚCIANA, LISTA TRANSFEROWA, LICYTACJA, SZYNOBUS, KOPALINA STAŁA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, DYL, KRAKOWIACZEK, OKRUTNOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, MANIAK, PIANOGUMA, DELAMBRE, KIKS, PRODUKT UBOCZNY, TAFELKA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, HEGEMON, ANTOLOGIA, POŁYKACZ, KURZA STOPKA, SZCZĘK ORĘŻA, WAGON POCZTOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, ŚWINIARKA, SZTUBAK, ŁOŻYSKO TOCZNE, LEŃ, ŻURAW, KOCIOŁ EWORSYJNY, RELIKWIARZ, BERŻERA, CHROBOTEK, LENIUSZEK, FOCH, TRZYDZIESTKA, SAMOWOLA, GALON, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, OLIWA, PAROSTATEK, KARTA RABATOWA, PRZYCZÓŁEK, ŁUPEK ROPNY, SMOLUCH, WYZWISKO, SPÓD, CZOSNEK, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, DODATEK MOTYWACYJNY, AKT PŁCIOWY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ZRAZOWA, ZAWIKŁANIE, HYBRYDALNOŚĆ, FUNKCJA CELOWA, INWIGILACJA, PUCHAR, KARMELEK, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, ZARZUT, EKSTRUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rozpadlina, otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZPADLINA
otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x