OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZPADLINA to:

otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.890

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, CEL, FOTOGRAM, NAWA GŁÓWNA, FROTTOLA, KOSZÓWKOWATE, REGENERACJA, ZABYTEK, RELACJA BINARNA, RELACJA DWUCZŁONOWA, BAJECZNOŚĆ, APOLOGIA, BIEŻNIA, ODSIEW, DIAFANOSKOPIA, EMAKI, BIFURKACJA, PUNKT KARNY, GENDER, EKLEKTYCZNOŚĆ, POLIANDRIA, KAREL, PÓŁKOLONIA, WIRUS POLIO, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ZAKON KLERYCKI, APTAMER, BIERWIONO, REKWIZYCJA, ODTWÓRCA, KOOPERANT, PRĄŻEK, ŻELAZICA, LAGUNA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, TRĄBA POWIETRZNA, LOKAL SOCJALNY, BOOT, KONTROLA SKARBOWA, GŁĘBSZY, GRAF PODSTAWOWY, LATARNIA MORSKA, PRÓBKA, TILAKA, PIEKARNIK, DOPING, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, MORENA SPIĘTRZONA, GLAZURA, BLOCZEK, SOLANKA, KICZ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ZAKONY, WIGOŃ, NALEPKA, KONIUNKCJA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BIG BAND, POJEMNOŚĆ POLOWA, KOŁEK, MACICA, MISZCZU, KONTROLA, SFERA, JEZIORO RELIKTOWE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BACYTRACYNA, IGOR, POLAK, CIĄG, SPEAKER, ONELINER, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ORGANIZM, AWIONETKA, PANNUS, WIERSZ, JĘZYK OBCY, WARTA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, TYMPANON, ZBAWCZYNI, KADZIDŁOWIEC, CYKL PERYGLACJALNY, SKORUPA, BIOTA, ESDEK, POR, MODUŁ SERWISOWY, SZAŁAS, POSTOŁY, BENCHMARK, DERESZ, ALBUM, PŁYTA KORKOWA, ZNAJOMY, INFORMACJA GENETYCZNA, WÓZEK, ROZSZCZEPIENIE, HISZPAŃSKI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZERYF, SPŁUKIWACZ, BAMBO, KOSÓWKA, KUMOTERSTWO, DŁAWIK, ODKAŻACZ, ADALINA, JOGURT, ZNACZNIK, KOMUNIKATOR, RÓŻOWA LANDRYNKA, PROTEGOWANY, KAMIZELKA, OFIARA, OMDLAŁOŚĆ, SZTUCZNE SERCE, ŚWIDOŚLIWKA, NOS, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, PRZEWAGA, RETENCJA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, INFORMATYK, IZOLACJA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ZBROJNIK, LAMA, GRZYB PASOŻYTNICZY, INNA PARA KALOSZY, SZCZOTECZKA, LIBELA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KRÓLIK FLORYDZKI, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, BAZA, MUR, MANES, GUMBAD, MISJA DYPLOMATYCZNA, CIOTECZNY DZIADEK, POL, STOWARZYSZENIE, DECYMA, DYSZKANCIK, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ALTOCUMULUS, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KAWOWIEC, GRABARZ, BURŁAK, PODRYG, REKOMENDACJA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, OMAR, KOLORYMETRIA, TELEWIZJA HD, PRZEPLOTKA, NADAWCA SPOŁECZNY, CHŁODNIK, SEKSTURYSTYKA, TAG, LUTNIA, INWEKTYWA, PUSZKARZ, METATEKST, BODZIEC, GIMNASTYKA MÓZGU, CIĘŻKI SPRZĘT, SZTUKA DEKORACYJNA, HALOGENEK, BUNT, OSTROMLECZ, HARISSA, RELIKWIA, ODPADY STAŁE, BALDACHIM, FAŁSZERZ, FARMA, OSIEDLINY, BABULINKA, PRZYKURCZ, BAT, KARA, GENERALISSIMUS, MACHNIĘCIE RĘKĄ, DEWALUACJA, ŁUPIEŻ PSTRY, CHARAKTERYSTYKA, GAZ SPALINOWY, KOREKTOR, LISTA STARTOWA, PRZEPOJA, JEZIORO WYTOPISKOWE, DYNAMIZM, DREN, SZÓSTKA, ORGANDYNA, BOKSERKA, KLUCZ GŁÓWNY, DROŻDŻE, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OCZKO, OPĘTANIE, ZAKUP, FRONTON, KUSKUS, WYSIEW, DZIENNIK URZĘDOWY, OPUS, DROGA ZBIORCZA, PERKOLACJA, LAMPAS, PRODUKT, FORLANA, DAR ZIEMI, KREWNY, SZOK CENOWY, BOMBARDA, ZAŻALENIE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WYGIĘCIE, WAFELEK, ZABURZENIE UROJENIOWE, MARIONETKA, DERESZOWATY, ŚWIEŻAK, PULPIT, KOZAK, PODATEK KOŚCIELNY, SZATRA, OSŁONOWOŚĆ, NIEPOKOJENIE SIĘ, KOREK, IGRASZKA SŁOWNA, AEDICULA, SKORUPA, NIEODZOWNOŚĆ, WYPALENISKO, WINA NIEUMYŚLNA, MASZYNA PROSTA, WSZECHSIŁA, MEDIALNOŚĆ, ZATROSKANIE, DOLINA RYFTOWA, CYKL GEOLOGICZNY, GŁUPSTWO, HRABINA, AKCEPTOR, CAŁKA PIERWSZA, SUTANELA, TRACZ DŁUGODZIOBY, AGAMA PERSKA, PŁOMIEŃ, METYZACJA, PRZYPOŁUDNIK, SUKIENKO, DUPEK ŻOŁĘDNY, ODTWARZANIE, LINA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NIKIELINA, ASEKURANTKA, PASTORALE, NAŁÓG, SZYNA, MOŁOTOW, PALTO, KOŁECZEK, KLEDONISMANCJA, CEWNIK, BATERIA AKUMULATOROWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, MUSZLA, ANGIELSKA FLEGMA, STATEK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, DOSTAWA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PAŃSTWO, NACISK, GRZĘDA, GUMKA, SER PODPUSZCZKOWY, PODGLĄD, DYKTATURA, SPIKER, GWIAZDA WIELOKROTNA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, STRAPONTEN, ETERIA, WYCIERACZKA, PRZEKAZ, SERDAK, SKOK, ?KIEŁZNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZPADLINA otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZPADLINA
otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.).

Oprócz OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x