Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZPADLINA to:

otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.235

AGENT, MUŚLIN, METEOR, DRÓŻKA, BAŁUCKI, GRZYB, WITAMINA, BON OŚWIATOWY, ATAK, EMPORA, PRAWORZĄDNOŚĆ, KRYJÓWKA, MASWERK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, MA, LUGER, KLINKIER, BRYTYJSKOŚĆ, NET, ZBROJA KRYTA, PAWILON, CHONDRA, MECENAS, BARIERA, INIEKCJA, UDRĘKA, OBRONA, STROP, WIOŚLARKI, PATRONAT, ROZBÓJNIK MORSKI, KORZYŚĆ, SZNUR, SEK, LEJ KRASOWY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, DEKLARACJA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, ŚNIEŻNIK, MAGNES, ÓSMY, REZERWA, TERRANIE, HULK, LĘK, OMDLAŁOŚĆ, KATAFOREZA, BEDŁKA, WYRAŻENIE, APEL, GLORIA, KAMIZELKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, NAZWA RODOWA, FIRMA-WYDMUSZKA, MAKATA, OBSERWATOR, NAMASZCZENIE CHORYCH, WŁÓKNIAK MIĘKKI, TARLAK, POTENCJAŁ ZETA, PYSZCZEK, PETRYFIKACJA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, GŁĄBIK, HACJENDER, FILTR RODZINNY, STOPIEŃ, REKREACJA, GRZEBIEŃ, PORNOGRAFIA, RYLEC, CYSTOSTOMIA, WĘZEŁ DROGOWY, ZIMNE NÓŻKI, GETTO ŁAWKOWE, BUDYŃ, ZWŁOKI, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ADAPTOR, PROLIFERACJA, WIRKI, KLAMOTY, ZMIANA WSTECZNA, SZTUBAK, MARAZM, AGNOSTYCYZM, UTAGAWA, NIBYPESTKOWIEC, SERM, KIEŁ, REGUŁA ALLENA, ZADYMKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, FIKOŁEK, CZUWANIE MODLITEWNE, DWUDZIESTY ÓSMY, KARTEL, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, BATERIA, WAHADŁO, CANTUS FIRMUS, OBCHÓD, ESCUDO, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, OSPAŁOŚĆ, STOPOFUNT, POMÓR, MAKIMONO, USŁUGODAWCA, OBŁĘK, SZATRA, DEMONSTRACJA, MATOŁEK, HISZPAŃSKI, PRADZIADEK, PAMPUCH, SWORZEŃ, HIPOTEKA, PARKA, GOŚĆ, BŁONA, WYTRZESZCZ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, GITARA, DOLABELLA, GARNITUR, GEODETA, RZEKOTKA DRZEWNA, PRZECIWIEŃSTWO, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ZNAK, KHMER, PIEŚŃ, UKRZYWDZONY, SZARY RYNEK, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, OZDOBNIK, CIAŁO, KATATONIA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ZIEMIA, CHOROBA UHLA, PORZĄDEK PUBLICZNY, AFERKA, KIOSK, DYKTATURA, ODSKOK, WINIETA, DRENAŻ, SKLEPIENIE PALMOWE, KOLORYSTYKA, CZARNA MAGIA, OPĘTANY, PIŁKA MECZOWA, KIEROWNICTWO, BACIK, ODCIEK, FILAR PRZYPOROWY, STRATEGIA, KROPKA, IMMUNOSUPRESANT, ANTYOKSYDANT, EFEKT STYKU, PŁETWA STEROWA, MAZER, LIPOLIZA, GIROSKOP, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, DOM WCZASOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, EFEKT MAJĄTKOWY, KĘS, KROKIET, OSIEMDZIESIĄTKA, JAŁOWIEC, WIELORAK, TRAWERS, FIGURA RETORYCZNA, CIAŁKO, EMISJA WTÓRNA, HB, SZEWRON, WSTĘŻNICE, NOSOROŻEC, OPONA PNEUMATYCZNA, FREON, SZPULA, KRWAWNIK, EUTEKTYK, ŚWIDEREK, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, UMOWA WIĄZANA, KREMOGEN, LEBERKA, KOGNITYWIZM, ŚRODEK PRAWNY, WYKONAWCA, ZIĘCIASZEK, SZLAUF, PODRODZAJ, ONE-LINER, GRZYWNA, FUJARKA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SYNAPIZM, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, BETON JAMISTY, MOZZARELLA, DASZEK, DUPEK ŻOŁĘDNY, PERIOD, KAMIEŃ WĘGIELNY, ZAKWAS, BAZYLISZEK, BIUSTONOSZ, KOLCZAKOWATE, KORYFEUSZ, BEZECEŃSTWO, NIEOBOJĘTNOŚĆ, TOCZKOWCE, WŁOSKOWATOŚĆ, FINAŁ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, DOLINA RYFTOWA, STRINDBERG, SKRZYNIEC, PRZEZROCZE, BUTLA GAZOWA, BYK, NIEBIOSA, KLIENT, KIKS, GALANTYNA, PRZEDŁUŻACZ, ROŚLINA OKRYWOWA, TRANSPORTOWIEC, MASZYNKA, JAWNOGRZESZNICA, PLOMBOWIEC, DWUWIERSZ, SUPERRAKIETA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PERSPEKTYWA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, EUROPEJSKOŚĆ, ROŻEK, ASEKURANT, OPIEKUŃCZOŚĆ, DRUGI, WYBRANKA, GAMA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, LEŻA, CHOROBA DZIEDZICZNA, SYMETRIA, RENKLODA, FAKTOR, ORNAMENT, STACJA ORBITALNA, KAPISZON, WÓZEK, OTWÓR TĘCZOWY, MYŚLIWIEC, UROCZYSKO, FAGOCYTOZA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ABERRACJA, POLE, SALWA BURTOWA, GARBNIK, ROZRZUTNIK, NIESTOSOWNOŚĆ, WASĄG, SUBSTYTUCJA, ZIEMNIACZEK, PEAN, SĄCZEK, KOMIN WULKANICZNY, ARCHIKONFRATERNIA, EPITET, ADIUSTACJA, ODTWÓRCA, KOLONISTA, PREFEKT APOSTOLSKI, PRZEPOJA, CHUTOR, ZATYŁ, CHIMEROKSZTAŁTNE, BIAŁA BIERKA, TROJACZEK, RELACJA BINARNA, PRZEKUPSTWO, SZEWRON, BOBIK, CIĘŻKI SPRZĘT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR W ZIEMI LUB W SKALE POSTAŁY WSKUTEK USZKODZENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rozpadlina, otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZPADLINA
otwór w ziemi lub w skale postały wskutek uszkodzenia (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x