JEZDNIA Z POBOCZAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU LUB PASAMI PRZEZNACZONYMI DO RUCHU PIESZYCH, ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI LUB POSTOJOWYMI, A PRZY DROGACH DWUJEZDNIOWYCH - RÓWNIEŻ Z PASEM DZIELĄCYM JEZDNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA DROGI to:

jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEZDNIA Z POBOCZAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU LUB PASAMI PRZEZNACZONYMI DO RUCHU PIESZYCH, ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI LUB POSTOJOWYMI, A PRZY DROGACH DWUJEZDNIOWYCH - RÓWNIEŻ Z PASEM DZIELĄCYM JEZDNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.215

PATRONAT, UCZESTNIK, PUSZKA, SPÓJNIK, OLEJ JADALNY, WAGA, KOLCOROŚL, FUTRYNA, ZGORZEL, UCIECZKA, DEFLEKTOR, MEDALION, POWSTANIE, ROTA, ODWIERT, SKLEPIENIE PALMOWE, SZARADA, PRZEKŁADKA, AMBASADOR, SUPERFILM, ZABYTEK, KRÓL, OSTENTACJA, PIEC DYMARSKI, SERW, UKŁAD OPTYCZNY, BALIA, KONTROLER, STAROSTA GENERALNY, RASTER, PLOMBOWIEC, BAŁAMUTNICA, FOTOGRAM, GALAKTYKA, ZNAJOMY, STAN WOLNY, ARTYSTA, MARATON, PUNKT SPUSTOWY, LIBELLA, TRANSFORMATORNIA, ŁUBEK, CYMBAŁ, REGENERAT, LEKTURA, SZKŁA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, KIESZEŃ, DUM-DUM, CYFRA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, WIZJA LOKALNA, ŻÓŁW LEŚNY, ZASÓB, SKOPEK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DEZINSTALACJA, RAJD GWIAŹDZISTY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SZPILKA, LOBOTOMIA, PAJĄK, NAWIERZCHNIA, SZOK CENOWY, KASZTEL, KOŁOWRÓT, BLISKOZNACZNIK, TRANSMISJA, MARA, POSTAĆ, HIPODROM, GUFFA, LOJALISTA, BALKON, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, BEZGŁOWOŚĆ, FUGA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, TYPOLOGIZACJA, MIECZ UCHYLNY, BIEGUN, FAWOREK, TWIST, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, PRACOWNIK FIZYCZNY, SZTURWAŁ, KOLEJ LINOWA, MŁYNEK, MAJDAN, TONGA, PATENA, POLIFONIA, PALACZ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, FIGURACJA MELODYCZNA, TREL, KADZIDŁOWIEC, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, BABOCHŁOP, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, CUDOTWÓR, TAPETA, MUZYKA, NAKAZ, TEATR, PIERÓG KARELSKI, ALPAGA, AGERATUM, ARABESKA, HOMOGENIZACJA, UNIA REALNA, CHARTER, ŻEGLARZ, PĘCHERZ, BŁONA LOTNA, SMOŁA DRZEWNA, ŻYDOWIN, FILM SF, OLEJ PALMOWY, PORCJA, PŁUCZKA WIERTNICZA, KWASEK, FLASZKA, REZERWA, BRANŻA, MOZART, GATUNEK PARASOLOWY, POKŁAD STATKU, KALANDER, KOLEJKA LINOWA, MASZYNA ROTACYJNA, PACHCIARKA, LĄDZIENIE, E-MAIL, KOKS, KIJ, KIOSK, CHOROBA ZARAŹLIWA, LAPARENTOZAUR, SORBET, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MOGUNCJA, POCENIE, PODZIEMIE, DZIEŁO ŻYCIA, VIP, GLIKOZYD FENOLOWY, ZAMEK, POLICJA DROGOWA, POBIJAK, SPADOCHRON HAMUJĄCY, FRATER, TERCJA, OBRUS, ORGAN, STATYWIK, ANIMACJA, ROZKAZ PERSONALNY, CENTRALA, FUNKCJA, LODOŁAM, PULPIT, KĄTNIK ŚCIENNY, FOTOTROPIZM DODATNI, POMOC, HOKEJ, CZAPA, PILOT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KAJENNA, ANALIZA WARIANCJI, TROPIK, PODWYMIAR, ZRAZIK, ROZSTĘP, POLEW, RODODENDRON, EMALIA, KELOWEJ, SINFONIA, PYZA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, TEKST JAWNY, AKSAMIT, REFORMA ROLNA, GOŁĄBECZEK, NOŻYK, KRĘGOWIEC, RICOTTA, AKATALEKSA, LIST, MUSKEGON, CHEMOTAKSYNA, CIŚNIENIE STATYCZNE, WYMÓG, PAWANA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PIEPRZ ZIELONY, ARGUMENT, ŚLEPOTA KOROWA, PUŁAP, KONCENTRAT, , BABULA, DZIAŁOWIEC, KWIAT LOTOSU, MEMBRANA, DWUCYFRÓWKA, PARA MINIMALNA, JUMPER, POLO, FILODENDRON, ZBOCZENIEC, WERSJA LEKTORSKA, LINA, FAB LAB, NUNCJUSZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, NOTKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, NORZYCA, EPIGRAF, DENAT , PODUSZKA, HIPOREFLEKSJA, FOSA ORKIESTROWA, KREM, SZYKANA, DWUDZIESTY SZÓSTY, EMPIRYZM GENETYCZNY, SZCZYT, DŹWIGACZ DACHOWY, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, NARZĄD ŚWIETLNY, GŁOWNIA, PŁATKI ZBOŻOWE, BIEGUN UKŁADU, ŚLIZG, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, WARIATKA, ODRZUT, KOS, BOMBA ATOMOWA, OCEMBROWANIE, SZYPUŁA, PUNKT, TARATAJKA, OSTRZAŁ, DELFIN CIEMNY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, GRA LOGICZNA, KATAFOREZA, DWUZŁOTÓWKA, ADRES, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, BERLACZ, BURDA, OCZKO, KRUŻ, SZTUKA KINETYCZNA, ANARCHISTA, BAR, AUSZPIK, CZAS NIEOZNACZONY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PANNUS, ARMILLA, SŁONINA, GRANT, EMENTALER, DEZASEMBLER, MATERIAŁ SKALNY, APOSTAZJA, HALOGENOALKAN, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, KOŃ, MEMBRANOFON, FUCHA, POWÓZ, BALON, AGENT, WŁOSKOŚĆ, PRZECIWNIK, PRÓBA NUKLEARNA, PODEJRZLIWOŚĆ, JANÓW, KULTURA KOMÓRKOWA, ZŁOŻE GRUNTOWE, BRODAWKOWIEC CZYSTY, POBIAŁKA, CZYŚCIOSZKA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, KASZLAK, FAJKA, PROPORZEC, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, DZWONY RUROWE, SAKRAMENT, ?BANDOLIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEZDNIA Z POBOCZAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU LUB PASAMI PRZEZNACZONYMI DO RUCHU PIESZYCH, ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI LUB POSTOJOWYMI, A PRZY DROGACH DWUJEZDNIOWYCH - RÓWNIEŻ Z PASEM DZIELĄCYM JEZDNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEZDNIA Z POBOCZAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU LUB PASAMI PRZEZNACZONYMI DO RUCHU PIESZYCH, ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI LUB POSTOJOWYMI, A PRZY DROGACH DWUJEZDNIOWYCH - RÓWNIEŻ Z PASEM DZIELĄCYM JEZDNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA DROGI jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA DROGI
jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie (na 11 lit.).

Oprócz JEZDNIA Z POBOCZAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU LUB PASAMI PRZEZNACZONYMI DO RUCHU PIESZYCH, ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI LUB POSTOJOWYMI, A PRZY DROGACH DWUJEZDNIOWYCH - RÓWNIEŻ Z PASEM DZIELĄCYM JEZDNIE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - JEZDNIA Z POBOCZAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU LUB PASAMI PRZEZNACZONYMI DO RUCHU PIESZYCH, ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI LUB POSTOJOWYMI, A PRZY DROGACH DWUJEZDNIOWYCH - RÓWNIEŻ Z PASEM DZIELĄCYM JEZDNIE. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x