WZORCOWY CZAS USTALANY NA PODSTAWIE TAI (FR. TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL), UWZGLĘDNIAJĄCY NIEREGULARNOŚĆ RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI I KOORDYNOWANY WZGLĘDEM CZASU SŁONECZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY to:

wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego (na 27 lit.)UTC to:

wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZORCOWY CZAS USTALANY NA PODSTAWIE TAI (FR. TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL), UWZGLĘDNIAJĄCY NIEREGULARNOŚĆ RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI I KOORDYNOWANY WZGLĘDEM CZASU SŁONECZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.253

ZAKUP, STAŁA CZASOWA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ZEGAR WAHADŁOWY, CZARTER, ORBITA GEOSTACJONARNA, ERA ARCHAICZNA, NAWÓZ SZTUCZNY, DOŁEK, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, GEOPATIA, GRAFIA, CHRONOMETR, CZAS PRZESZŁY, SKARGOWOŚĆ, LEJ POLARNY, AWOMETR, KURS OTWARCIA, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, RYNNA POLODOWCOWA, SZUM TERMICZNY, BUZKASZI, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, PROCES EGZOGENICZNY, SKRÓT, JAMA, ELIZJA, PRZESIEDZENIE, SKARB, HIBERNACJA, HYDROSFERA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, ABOLICJONISTKA, SZTUCZYDŁO, DOGRYWKA, DOROSŁOŚĆ, MIOLOGIA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, BŁĘKIT, DZIAŁOSZYN, IZOCHRONA, ARESZT, SWAP WALUTOWY, OHIO, STOPA PROCENTOWA, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, BROSZKO, EFEKT DOPPLERA, APOGEUM, SZAROŚĆ, ELEMENT FLORYSTYCZNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, SSANIE, BIOMETRIA, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, BRUK, SKALA INWERSJI, APSYDY, PERIODYK, PUCH, OKULTACJA, PROLETARIUSZ, DROBNY CIUŁACZ, DZIADZIENIE, MINUTKA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ŚLIZGAWKA, SARKODOWE, KOŃ BUDIONNOWSKI, KATAKLIZM, NIERUCHLIWOŚĆ, KANGUR ANTYLOPI, ZAKON MNISI, LEKSYKOSTATYSTYKA, MIMOŚRODOWOŚĆ, KREWNA, ZŁOTY CIELEC, SZCZECINIEC, ANALIZA SPEKTRALNA, ZNAK NAWIGACYJNY, CYKL METONA, SERCE JASIA, KRAŚNIK PURPURACZEK, KONSORCJUM, ROZŁÓG, GRUPA ILORAZOWA, KORELACJA ELEKTRONOWA, SIŁA DOŚRODKOWA, GOŹDZIANKA, DIAFON, EKLIPTYKA, CZAPKA TEKTONICZNA, MERKURY, DZIEŁO SZTUKI, MAGIERA, KAPANINA, TEGOROCZNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, ABSOLUT, KAPTUR, BŁYSZCZ SREBRA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, WSPÓŁRZĘDNA, CHOROBA SCHILDERA, POKÓJ DZIENNY, HIPOTEZA GAI, FILM ANIMOWANY, BAŁAGULSZCZYZNA, DZIAŁKA REKREACYJNA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, INFERENCJA, HARCERSTWO, GEOLOGIA PODSTAWOWA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, TRZMIEL RÓŻNOBARWNY, ZWIERZĘ KOPALNE, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, LEMIESZ, ODCHYLENIE STANDARDOWE ZMIENNEJ LOSOWEJ, ENCKE, TSUNAMI, BENEFICJUM, WĘŻOWNIK, DYSPOZYTOR, TREND ROZWOJOWY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE, GRANICA PAŃSTWA, MECHANIKA KWANTOWA, CZAS URZĘDOWY, PRZECIWIEŃSTWO, MAPA AKUSTYCZNA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, DYŻURNA RUCHU, ŚMIECIÓWKA, SYSTEM DEDUKCYJNY, WYNAJEM, DZIELNICA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TOWARZYCHO, HELIOGRAF, SATURN, ZRĄB TEKTONICZNY, WESOŁOŚĆ, CYKL ZEGAROWY, OPIESZAŁOŚĆ, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, CZASOCHŁONNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, ROTACJA WEWNĘTRZNA, BOARDMAN, KONSTRUKCJA WSPORCZA, MUSZLOWCE, PRĘDKOŚĆ, KALENDARZ, MIASTECZKO ROWEROWE, HYDROMONITOR, GOŹDZIENIEC, PROTUBERANCJA, GRUNT, TRI, ŻELAZICA, J.A, KLEPISKO, PĘTLA, PRZECIWSTAWIENIE, RUCH SPÓŁDZIELCZY, SKALA MERCALLEGO, URAN, URLOP, BIEGUN POŁUDNIOWY, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, PUNK, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PASJA, CZAS, ORBITA, DUŻY POKÓJ, ARENDA, RUCH EKOLOGICZNY, HURON, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KURZAJKA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, GRÓB, DIOPTER, DZIEŁO ŻYCIA, TAKT, EROS, CZŁON ODWRACALNY, WEISS, POWOJNIE, WESLEY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, BAŁUCKI, SZKARADNIK, LITOSFERA, AMADJUAK, HANDEL NARĘCZNY, ARTYZM, KODEKS DROGOWY, SCENOPIS, BROWN, CYKL ŻYCIOWY, EFEMERYDY, OSAD, KONFIGURACJA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, SATELITA METEOROLOGICZNY, SWAP PROCENTOWY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MOTYKA, JASNOŚĆ WIZUALNA, ROBOTY ZIEMNE, PIRANOMETR, PRZYZIEM, DROGA, SIAL, DROGÓWKA, DRGNIENIE, MAPA TOPOGRAFICZNA, KWOTA CUKROWA, ATM, MOMENT, SEKSTANS, ERLANG, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, SKARB, DZISIEJSZOŚĆ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SEZON OGÓRKOWY, KSIĘGA RACHUNKOWA, KRATER, GALICJA, PRZYZIEMIE, TRAWERS, RUCH WSTECZNY, OSTATNI DZWONEK, DOLOT, STECZKA, ZEGAR, PROGNOZA POGODY, FEMTOCHEMIA, RADIOTELESKOP, NIEWSPÓŁOSIOWOŚĆ, ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA, DUPOGODZINA, DEGA, POTOK, KOMPOZYCJA OTWARTA, ROCZEK, SZACHY AKTYWNE, KONIK, SZYNOBUS, BIAŁE CIAŁKO KRWI, GRA CASUAL, COLEMANIT, DOBA, BIEDASZYB, GEODEZJA SATELITARNA, SEKUNDKA, CZARNY DĄB, CZAS GWIAZDOWY, ALKANTARZYSTA, PRODUKCJA PIERWOTNA, WYSEPKA, ZWINNOŚĆ, ESTYMACJA, ZGNIŁEK, WALOR, GROMADKARZ, PRĘDKOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, AKTYNOMETRIA, TEKST REZULTATYWNY, STRONNOŚĆ, BIELACZEK, MINUTA, CZAS ZIMOWY, SERIA KWALIFIKACYJNA, ROSS, OBSZAR EPICENTRALNY, ZMIANA, ROK SYDERYCZNY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, OAZA, PRĘŻNOŚĆ, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, WARSTWA OZONOWA, ŁUK DZIENNY, BEZLIST, DEPTAK, WĘZEŁ KOLEJOWY, ?UKŁAD INERCJALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.253 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZORCOWY CZAS USTALANY NA PODSTAWIE TAI (FR. TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL), UWZGLĘDNIAJĄCY NIEREGULARNOŚĆ RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI I KOORDYNOWANY WZGLĘDEM CZASU SŁONECZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WZORCOWY CZAS USTALANY NA PODSTAWIE TAI (FR. TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL), UWZGLĘDNIAJĄCY NIEREGULARNOŚĆ RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI I KOORDYNOWANY WZGLĘDEM CZASU SŁONECZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego (na 27 lit.)
UTC wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego (na 27 lit.).
UTC
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego (na 3 lit.).

Oprócz WZORCOWY CZAS USTALANY NA PODSTAWIE TAI (FR. TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL), UWZGLĘDNIAJĄCY NIEREGULARNOŚĆ RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI I KOORDYNOWANY WZGLĘDEM CZASU SŁONECZNEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WZORCOWY CZAS USTALANY NA PODSTAWIE TAI (FR. TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL), UWZGLĘDNIAJĄCY NIEREGULARNOŚĆ RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI I KOORDYNOWANY WZGLĘDEM CZASU SŁONECZNEGO. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast