QUIZ - RODZAJ ZABAWY, ROZRYWKI INTELEKTUALNEJ DLA KILKU OSÓB, POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU PRZEZ JEDNĄ Z OSÓB POZOSTAŁYM ZAGADNIENIA W FORMIE ZAPYTANIA W TEN SPOSÓB, BY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH WRAZ Z ZAPYTANIEM INFORMACJI ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ MOŻNA BYŁO WYDEDUKOWAĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWIZ to:

quiz - rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWIZ

KWIZ to:

konkurs z pytaniami (na 4 lit.)KWIZ to:

forma konkursu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "QUIZ - RODZAJ ZABAWY, ROZRYWKI INTELEKTUALNEJ DLA KILKU OSÓB, POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU PRZEZ JEDNĄ Z OSÓB POZOSTAŁYM ZAGADNIENIA W FORMIE ZAPYTANIA W TEN SPOSÓB, BY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH WRAZ Z ZAPYTANIEM INFORMACJI ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ MOŻNA BYŁO WYDEDUKOWAĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.943

TAMTAM, HESPEROZAUR, MIKROSKOP OPTYCZNY, OKRES ROZLICZENIOWY, REKONESANS, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, KRAJKA, JELEŃ, ZACHMURZENIE, TEORIA DOMINA, TEATYN, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, MANDYLION, STORMBERGIA, MALARSTWO IKONOWE, RYGIEL, TABAKA, CEROWACZ, MASZYNOZNAWSTWO, BANKROFT, LYNCH, FRAJER, PKB PER CAPITA, ORLICZKA MIECZOWATA, HRABSTWO, KOLORYSTYKA, TENDER, CYTADELA, KUSKUS SZARY, KULOODPORNOŚĆ, PAWIAN PŁASZCZOWY, MIEDZIORYT, KANCLERZ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, TIOMERSAL, MUFKA, APARAT KRYTYCZNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE ZMIENNEJ LOSOWEJ, ZNIECZULENIE, WYDMUSZKA, PLUTON, JADŁOSPIS, KOTLET, SERAJ, DELUWIUM, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, DOM WIELORODZINNY, KRYMINAŁ, MOTYLICA WĄTROBOWA, KŁUSAK FRANCUSKI, LISTEK, RATA BALONOWA, GADZIO, NIEZDOLNOŚĆ, ZAPASY, CZEPIGA, MORŚWIN BEZPŁETWY, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, JAMA NOSOWA, DYFTERYT, BATTLEDRESS, KRYZA, ROZPRZA, DŁUGOSZ, WYMIANA, IZBA POSELSKA, KONFEDERACJA, EFEKT ZATŁOCZENIA, PIONIERSKOŚĆ, ABHENR, CEDET, ETAP, HOMOEROTYZM, FENOMENOLOGIA, WARIACJA, SKORPION, STEP IRLANDZKI, TRANSPORTEREK, APARAT POJĘCIOWY, WZORZEC UMOWNY, LAS GRĄDOWY, TOCHIZAUR, AURORACERATOPS, WSTAWA, SYNOGARLICA, WYCZUWALNOŚĆ, PREPROCESOR, MARŻA ODSETKOWA, PIEPRZNIK, ŚWIECA DYMNA, ZAMROŻONE ZOO, DOKUMENT PAPIESKI, PROSTOLINIJNOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, POSTING, KABOTAŻ, GABINET LUSTER, SUPEL, EMPORA, ZAKWATEROWANIE, JĘZYK NESYCKI, SŁONECZNICA, GRZYB, SANDBOX, INSTYTUCJA, OKRĄŻENIE, REKIN FOREMKOWY, PRZETRAWIANIE, ZŁOTLIN, KADŹ, SKÓRNIK, WIELOZADANIOWOŚĆ, PALIWO CIEKŁE, CUKIER, RENTA PLANISTYCZNA, ENIGMOZAUR, PAN STOP, SZKŁO, KRAKUSKA, ZACISK, TERMITIERA, PRZĘŚLIK, PODJAZD, SZKOŁA SPECJALNA, AZYMUT, ŻYTO, WŁÓKNIAK TWARDY, TOCZEK, AKWIZYTORZY, ITALIANISTYKA, RACZEK, STERYD, KOŃ OLDENBURSKI, ZATRZASK, PAS KOALICYJNY, SZACHOWNICA PUNNETTA, OSTNICA, HUMANIZM, KOD SYGNAŁOWY, BIKORN, FRANCUSZCZYZNA, JĘZYCZNIK MALUTKI, MELDUNEK CZASOWY, ŚWIAT, OSMOZA, KAMIZELKA KULOODPORNA, MODERATOR, HAPEK, WODOPÓJKI, DYKCJA, VELDE, PALUDAMENT, MAŁGORZATKA, DYMNICOWATE, JĘZYK MANSYJSKI, BILON, WURST, SZKOŁA ŚREDNIA, MIÓD SPADZIOWY, OPTYKA, REGIONALISTYKA, KANTORAT, SIEĆ, FREIKORPS, GOOGLE, REZERWAT, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PASKÓWKI, WYCHODZTWO, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, CHORWACKI, PYTANIE RETORYCZNE, PLANY, ŁOŻYSKO, PYŁ METEOROWY, MASZYNA INFORMACYJNA, CUKIER LODOWY, FAZA, KĄPIEL, SIMO, BIERNE PRAWO WYBORCZE, PRZYTULIA, JANSENIZM, MONOPOL NATURALNY, KLAMELIZAUR, KB, RZUTKI, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, IMIONNIK, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, EKSPEDYCJA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ALERGEN WZIEWNY, PORYK, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, SŁODYCZ, WAPITI, GRZECH, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, EKSTRAKLASA, PARAZYTOZA, APPALOOSA, BLOCKERS, SZANAG, JĘZYK ELFÓW, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, PALCÓWKA, KOMORA, TROJEŚĆ, PARADOKS EASTERLINA, SOLO, BRAHA, AUTYZM DZIECIĘCY, KOZŁEK, SZKŁO SPINOWE, PARTYZANTKA, WYNAJMUJĄCY, ODMIEŃCOWATE, ZAWŁASZCZENIE, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, KLAPA, BUDLEJA, TELEGRAM, LAK, EUROPEJSKOŚĆ, PRZEGLĄD, TRASZKA PAZURZASTA, ZASTAW REJESTROWY, SZEFERDIA, PŁASKONOS, KANAŁOPATIA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, MB, KIEROWNICA, BAŃKA, TRATWA, GĄSKA, DZIEWIĘCIU, FORGUES, SKRZYNKA, BARION, KONSTYTUCJA, KOBZA, ZEBRANIE WIEJSKIE, DOKTOR KOŚCIOŁA, STRUNA KOSMICZNA, WNUK, ECHOLOT, STORYBOARD, KARDIOKRINUM, MAPA DROGOWA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, GNÓJ, CEPELIN, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, OBIEKT SPORTOWY, TWARDE LĄDOWANIE, OGON KOŃSKI, WĘGAREK, KOLANA, ALPAKS, ŁAŃCUCH, HIACYNT, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, AKCJONARIAT, REWIA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PIERÓG KARELSKI, CHODNIK PRZECIWMINOWY, TROP, PARZONKA, MARŻA HANDLOWA, ABSOLUTYZM, ŚRUBA OKRĘTOWA, SZMACIAK, POKER, FRACHT DYSTANSOWY, TENOR BOHATERSKI, STRZĘPIEL, PAPINEK, BOKS, BOCIAN BIAŁOSZYI, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, MUCHA, KWAS, KWAS BARBITUROWY, CZĄBER, NACIEK JASKINIOWY, PSYCHUSZKA, KINDER NIESPODZIANKA, CHARLES, DREWNO TEKOWE, TANKINI, WAGINOSCEPTYK, GUZDRAŁA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, ?DRAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.943 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

QUIZ - RODZAJ ZABAWY, ROZRYWKI INTELEKTUALNEJ DLA KILKU OSÓB, POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU PRZEZ JEDNĄ Z OSÓB POZOSTAŁYM ZAGADNIENIA W FORMIE ZAPYTANIA W TEN SPOSÓB, BY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH WRAZ Z ZAPYTANIEM INFORMACJI ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ MOŻNA BYŁO WYDEDUKOWAĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: QUIZ - RODZAJ ZABAWY, ROZRYWKI INTELEKTUALNEJ DLA KILKU OSÓB, POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU PRZEZ JEDNĄ Z OSÓB POZOSTAŁYM ZAGADNIENIA W FORMIE ZAPYTANIA W TEN SPOSÓB, BY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH WRAZ Z ZAPYTANIEM INFORMACJI ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ MOŻNA BYŁO WYDEDUKOWAĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWIZ quiz - rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWIZ
quiz - rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź (na 4 lit.).

Oprócz QUIZ - RODZAJ ZABAWY, ROZRYWKI INTELEKTUALNEJ DLA KILKU OSÓB, POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU PRZEZ JEDNĄ Z OSÓB POZOSTAŁYM ZAGADNIENIA W FORMIE ZAPYTANIA W TEN SPOSÓB, BY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH WRAZ Z ZAPYTANIEM INFORMACJI ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ MOŻNA BYŁO WYDEDUKOWAĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - QUIZ - RODZAJ ZABAWY, ROZRYWKI INTELEKTUALNEJ DLA KILKU OSÓB, POLEGAJĄCEJ NA PRZEDSTAWIENIU PRZEZ JEDNĄ Z OSÓB POZOSTAŁYM ZAGADNIENIA W FORMIE ZAPYTANIA W TEN SPOSÓB, BY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH WRAZ Z ZAPYTANIEM INFORMACJI ORAZ WIEDZY OGÓLNEJ MOŻNA BYŁO WYDEDUKOWAĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast