URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI OBROTU ORAZ KWOT PODATKU NALEŻNEGO ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASA FISKALNA to:

urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej (na 12 lit.)KASA REJESTRUJĄCA to:

urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI OBROTU ORAZ KWOT PODATKU NALEŻNEGO ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.285

UZBECKI, EKRAN, PRZEWÓD ODGROMOWY, SUPERSAMOCHÓD, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, KUFEL, AYRTON, BLOKADA, INŻYNIERIA TKANKOWA, SZUM TERMICZNY, CHODNIK OBRONNY, PODATEK CEDULARNY, DARNIÓWKA POSPOLITA, KACZKA KRZYŻÓWKA, RÓG MYŚLIWSKI, UKŁAD BRZEŻNY, CERATA, MISZNA, TRENAŻER ELIPTYCZNY, PIŁONOSOWATE, DEKLARACJA PODATKOWA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, METAFIZYKA KLASYCZNA, MINIMUM SOCJALNE, OPŁATA PROLONGACYJNA, WŁOSIE, WĘGIEL KENNELSKI, TRAWA MORSKA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, KRYNICZANKA, TRASZKA PAZURZASTA, SZUM NADMIAROWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, STACJA KLIENCKA, NEKTAR, BUTELKA, HISTORYZM, BIOGENEZA, LOKATOR, , ADMINISTRACJA MORSKA, NADZÓR BANKOWY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PŁUG, BERGENIA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, SELEKTOR, ŻELEŹCE, SPEKTROMETR MAS, LEBERKA, PODATEK INFLACYJNY, BASILEUS, CZERWONAK MAŁY, ODBÓJ, SENSYTOMETR, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SZKLANKA, GALUSKI, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, PRZEGLĄDARKA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MYSZKA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, AGREGAT, KURIER PODHALAŃSKI, MYSZ ZIELNA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, FECHTUNEK, ŚWIERK CZERWONY, UCHYB REGULACJI, STRAŻ, SZYBER, STRUNOWCE NIŻSZE, SAKIEWNIK, REKUPERATOR CIEPŁA, WĄTROBIANKA, KOLIMACJA, ENDOSKOPIA, DEONTOLOGIA LEKARSKA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, ODTWARZACZ MP3, WYDERKA, TATAR, OPERETKA, NAKŁAD POŁOWOWY, BIELIZNA STOŁOWA, KOLPOSKOP, SITO, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, TRZASKACZE, CHOROBA BUSCHKEGO, KOSZATKA, ARBITRAŻ DEWIZOWY, KLAUZURA, KULT PRZODKÓW, CENTRALKA TELEFONICZNA, KIEŁ, PRZEMYSŁ LEKKI, MIMEOGRAF, KOŁO ŁOPATKOWE, HP, BRONIOZNAWSTWO, ASTROGRAFIA, PEBA, EKRAN WIZYJNY, SUWNICA STRYPEROWA, SYMULATOR LOTU, KOREK PAROWY, ALFABET ŁACIŃSKI, RETOROMAŃSKI, DOTHRACKI, BUDOWNICTWO LĄDOWE, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, POLATUCHY, KROKODYLE, PALNIK, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, BAJEREK, LIBERALIZM SOCJALNY, CZUJNIK OSNOWOWY, PRZÓD, MIKROKROPKA, LIDAR, BAWOLEC, PAROWNICA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, POLEPSZACZ, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, NOTOUNGULATY, ŁUSKOKSZTAŁTNE, URUBU PSTROGŁOWY, ELING, LODOWIEC ALPEJSKI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, MINIMALIZM, ORGAN RENTOWY, REGULATOR, ELOPSOPODOBNE, GENERATOR, TOWAROZNAWSTWO, NOCEK ORZĘSIONY, JEOGRAFIA, CYKLON, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, INFLACJA KOREKCYJNA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, METEOROGRAF, PAMIĘĆ RUCHOWA, WSPINALNIA, ARGUS, AZOTEK KRZEMU, KALANDER, INWESTOR STRATEGICZNY, SERWER WIDEO, MOTYWACJA, BIATLON, JOGACZARA, DIAGNOZA, DZIWONOS, IMADŁO MASZYNOWE, PERKOZ Z ALAOTRA, AVIZO, SANIE, PERCEPAN, KOMPOZYCYJNOŚĆ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, TRACKI, HELING, KLIMAKONWEKTOR, WIESZAK, KASA BRACKA, UKŁAD RĄBKOWY, DIAGNOZA SPOŁECZNA, CIT, PSYCHOTERAPIA GESTALT, TRYBUT, HASTATUS, PRZYWODZICIEL WIELKI, KOALA, ETANOLOAMINA, BOJKOWSZCZYZNA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, JĘZYK PORTUGALSKI, WYROSTEK JARZMOWY, KONCERT ŻYCZEŃ, ANGIOLOGIA, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, GWAJAKOWIEC, WANNA ELEKTROLITYCZNA, IZONIAZYD, GATUNEK CELOWY, ŁUPEK MARGLISTY, ASOCJACJA PHACE, GĘŚ EGIPSKA, ŻABA ZWINKA, NAWIETRZNIK, CHWYTNIK, TERMOLOKATOR, PAKIET POMOCOWY, WOLUMEN OBROTU, KIEŁBAŚNICA, DOJARKA, PRZEKAZIOR, BRZESZCZOTEK CZARNY, MANGO, SZABLONIK, TRAŁ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KOLEKTOR SŁONECZNY, SEJSMIKA, INKAS, LANGUR NILGIRI, WIELKOUCH KRÓLICZY, LENTYSZEK, KENEL, INNSBRUCK, PEDOSFERA, KORONKA, SUSEŁ WASHINGTONA, PARAMETRYZACJA, PONTON, PRZEWODZIK, KAPODZIÓB, KUPNO, BRYTFANNA, JĘZYK MASZYNOWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, FLAWONOL, OPERA, SEJMIK GENERALNY, NORMA OBSZAROWA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, BIOFLAWONOID, CYRANECZKA BAJKALSKA, MAGDYNO, PODRZYNACZ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, RYNEK CENTRALNY, DŁUGOSZKI, RURA, KARP KRÓLEWSKI, KWARC MLECZNY, ORTOPTYCZKA, INTEL, SCHRONISKO, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KUŁAN SYRYJSKI, AWANPORT, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ARKUSZ KALKULACYJNY, PILOT, STERLET, POJAZD, LEGENDA, INSULINOOPORNOŚĆ, SCIENCE FICTION, STANDARDBRED, TELEGRAF MASZYNOWY, SEMAFOR, SILOS RAKIETOWY, PRZEMIENNIK, PARA, CZERWONKA, MIARKOWNIK SPALANIA, CZWÓRCZAK, RIDER, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, MYŚLIWIEC, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, CENTRUM URAZOWE, BANTY, WYWROTNICA, KRATKA ŚCIEKOWA, ŚCIÓŁKOWANIE, STAROSTA GRODOWY, NATYWIZM, OBROSTKA MURÓWKA, LANOS, RĘKAWICA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, BALKONIK, HALF-PIPE, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, KOKSOWNIA, BATERIA TELEKINETYCZNA, MIESZACZ, WOLANT, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, TREN, WYCISKARKA, TELEMEDYCYNA, ?BORMASZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.285 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI OBROTU ORAZ KWOT PODATKU NALEŻNEGO ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI OBROTU ORAZ KWOT PODATKU NALEŻNEGO ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASA FISKALNA urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej (na 12 lit.)
KASA REJESTRUJĄCA urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASA FISKALNA
urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej (na 12 lit.).
KASA REJESTRUJĄCA
urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej (na 16 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI OBROTU ORAZ KWOT PODATKU NALEŻNEGO ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI OBROTU ORAZ KWOT PODATKU NALEŻNEGO ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast