Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAPAROSKOPIA to:

wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.113

PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, PIES PRZECIWPANCERNY, HIPSTER, ZANOKCICA ZIELONA, DYSKONTYNUACJA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, JEDYNY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, AGREGAT POMPOWY, GRANULA, BOMBOWIEC, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, CHOROBA CYWILIZACYJNA, DRAGA, ROZMEMŁANIE, STRUKTURA HOLDINGOWA, KERATOSKOP, KLATKOWIEC, SPRAWNOŚĆ, POCHODNIK, STRZECHWOWCE, JEZIORO FIORDOWE, SPUST, BIAŁY PUCH, SFERA DYSONA, TON, GRUCHACZ OLIWKOWOSKRZYDŁY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, CZAJKA PŁATKOLICA, KOMETA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, XSARA, KOSZĘCIN, SEZONOWIEC, RADAR DOPPLEROWSKI, REGENERATOR, LINIA ŚNIEGU, JĘZYK INDIAŃSKI, JAZZ, TĘTNICA OCZNA, RADIOTERAPIA, KACERSTWO, CHORDOFON, GOŁĄBECZEK, FACHOWOŚĆ, BOGDANIEC, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CZYTANIE WYBIÓRCZE, WŁOSKI, PŁASKOZIEMIEC, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, DYSKOGRAFIA, PATRONKA, SKALA RANKINE'A, MODRASZEK ORION, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, SUCHAREK, TRYB, DOLINA LODOWCOWA, SPORT SAMOLOTOWY, KIRK, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, DOGMAT, SZÓSTY ZMYSŁ, PANEL, FILM WOJENNY, IBIZA, STRAJK JAPOŃSKI, KRYTERIUM NYQUISTA, TRASZKA GÓRSKA, LAKKOLIT, POGODNOŚĆ, PODAŻ ELASTYCZNA, SPECGRUPA, JEZIORO KAROWE, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, EGZYSTENCJALISTA, SZCZEP, MAŁYWÓZ, STRUKTURA DECYZYJNA, ALGORYTM ITERACYJNY, ZMĘCZENIE, POPIELNIK, ŁACINA, FILTRACJA, SŁOIK, KOŁO, ELEKTRON WALENCYJNY, ROŚLINA OWADOPYLNA, APERTYZACJA, CHÓR, AUTONOMIZM, WIKTYMOLOGIA, MILICJA OBYWATELSKA, INWESTYCJE, IMERSJA, MADREPORA, DZICZ, METODA ELEMENTU BRZEGOWEGO, PASAŻ, WYDERKA, ANIMIZM, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PARANOJA, WYPUK, WIELKA SERBIA, DELEGACJA, TURBAN, MIKROPĘKNIĘCIE, SATRAPIA, GARIBALDCZYK, NASŁUCHOWIEC, RÓWNINA ZALEWOWA, MALUCZKOŚĆ, FRANCK, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, SINUS HIPERBOLICZNY, TANK, TERAPIA REINKARNACYJNA, POZYTRON, TERAPIA ODRUCHOWA, KONTAKT, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, LICZBA HITTORFA, PLUS UJEMNY, TARCICA, SĄCZEK, METODA DELFICKA, CZARA, IMPLEMENTACJA, OCZKO, SZYDEŁKO, WOLATUCHA, MELFALAN, SPÓŁKA CÓRKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, CZARNA WDOWA, PODUSZKOWIEC, TROCINIARKI, GADATLIWOŚĆ, DERMATOGLIF, PRZESIEDZENIE, REGLAN, WIELKOGŁOWOWATE, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, PRZEWRÓT, ETEROFON, METAMORFIZM WSTECZNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZNANOŚĆ, PIEROGI RUSKIE, JEŻOWIEC JADALNY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, ZAPYLACZ, CYFRA ARABSKA, KĄPIEL BARWIĄCA, ETYMOLOGIA LUDOWA, POPRZEWRACANIE, MUZYKA PROGRAMOWA, RYCYK ZWYCZAJNY, KWADRANT, CZAJKA CZARNOPIERŚNA, ANODA, SKUPIA, SĄD I INSTANCJI, POSEŁ NIEZRZESZONY, TURBAN, PREPPERS, FOREMAN, STREPTOTRYCYNA, PŁOTKARZ, MIESZACZ, OSTROŚĆ, KORMORAN INDYJSKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RÓŻNOWICIOWCE, ORGANIZM WYŻSZY, FILC, SUTENERSTWO, POJAZD, RUNDA HONOROWA, KONFISKATA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, SUWAK MONGOLSKI, FUNKCJA SCHODKOWA, ŻYWIENIE, KRĄGŁOŚĆ, DOBRODUSZNOŚĆ, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PELHAM, PASEK MAGNETYCZNY, CYWILNOŚĆ, BEZLOTKI, ZAGRANICZNOŚĆ, KAUKAZ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ZLECENIE PŁATNICZE, NEUROHORMON, TARCZA, MALUNEK, LANCER, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, GODZINA WYCHOWAWCZA, RELING, TEKSTYLNY, ODDZIAŁYWANIE, MINIMALIZM, POMPEJE, PASIAK, SATELITA SZPIEGOWSKI, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, HAJDUK, SCHODY, DOMINIKANKI, WYMIANA GAZOWA, ŻYZNOŚĆ, POLISOLOKATA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PLASTYCZNOŚĆ, SITCOM, EMOTKA, CUKIER INWERTOWANY, ZAKRES, GAJOWIEC ŻÓŁTY, PODSTACJA TRAKCYJNA, BRAHMS, ZBYWCA, DZIEŁO SZTUKI, PRZESZYCIE, ZAKON RYCERSKI, POLITYKA, WIECZERNICA GÓROLUBKA, PIKNIK, ADRES KORESPONDENCYJNY, ŚLĄSKOŚĆ, SIERPODUDEK, AMINOKWAS, FRYGOWIE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, BEKAS, DYKTATURA, PRZĄDKOWATE, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŁOŻYSKO, ALOMANCJA, PLOTER KREŚLĄCY, CHRZEST, BRZEMIĘ, MODRZYK CIEMNOGRZBIETY, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, ATEST, GOTHIC METAL, ŚWIATŁOŚĆ, SERUM, MYSZOSKOK WIELKI, GRUPA PRZEMIENNA, KLUCZ SZWEDZKI, BOLA, POLO, WYJADACZ, ABFARAD, REDA, FORMA, TECHNIKA DYDAKTYCZNA, KWADRA, ZWINNOŚĆ, AMORY, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, POWIEŚĆ S-F, OPTYKA, BYLICA CYTWAROWA, IMMUNOFLUORESCENCJA, WYSOCZYZNA MORENOWA, JEZIORO ZASTOISKOWE, REIFIKACJA, ABLACJA, WIEŚNIAK, CYKLON, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, WARTOŚĆ, NOMOKRACJA, SZAŁAŚNICTWO, SITWA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, AFRIKAANS, ARCYDZIĘGLEL, FETOSKOPIA, POLONEZ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, PORZĄDEK PUBLICZNY, SYSTEM FINANSOWY, BIOLOGICZNOŚĆ, KOŁOWACIZNA, MALOWNICZOŚĆ, GŁOWICA FREZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
laparoskopia, wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAPAROSKOPIA
wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x