WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAPAROSKOPIA to:

wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.249

SYSTEMATYKA FILOGENETYCZNA, METKA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BARONG, WIELKOGŁOWOWATE, OUTLIER, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, OSAD EOLICZNY, GRUCHACZ CIEMNY, KODYFIKATORKA, KRZYŻ, COCKNEY, FILM AUTORSKI, STAW OSADOWY, GŁAGOLICA, SZTUCZNY CZŁONEK, KOLEŻEŃSTWO, LITERNICTWO, TERRARYSTYKA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, BARIERA ODŁAMKOWA, KAMERTON CHROMATYCZNY, SER EMENTALSKI, PHOBOS, WYDAWNICTWO ZWARTE, OBYCZAJNOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, PALICA, WALUTA BAZOWA, BÓBR KANADYJSKI, WSPÓLNY ZASÓB, LOT CZARTEROWY, ŚWINIA DOMOWA, AGENT, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, JAMAJSKI, ANIMACJA, KONGRES WIEDEŃSKI, NIEGOSPODARNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, PETARDA, PRACOHOLIK, VIBRAM, PREZENTACJA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, BABA, ZAINTERESOWANY, SZUBIENICA, WERYFIKACJA, DIODA, IDEALNOŚĆ, KLONOWATE, PROLIFERACJA, BIOSFERA, KOCANKA WŁOCHATA, OKO, SYRENY, KLARYSKI, STANDARDBRED, MĘDRZEC, LINA RATUNKOWA, KLIMAKTERIUM, CHWOSTKA SZAFIROWA, KORMORAN ARABSKI, NIEOBLICZALNOŚĆ, PIŁKA RĘCZNA, REFLEKTOR, KOMINOWE, POUFAŁOŚĆ, WIELORDZENIOWOŚĆ, TABOR, TURBINA PAROWA, KUKLIK SZKARŁATNY, SIEWECZKA JAPOŃSKA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, OPRAWA, ISTOTA ZBITA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, GENDER, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SKARYFIKACJA, ŁAD, WCIĄGARKA, SEMAFOR, RZEŹBIARZ, KADETT, REGRES, KOŃ KLADRUBSKI, PLAKODONTY, PODATEK URBARIALNY, TUBUS, EUROPALETA, CYWIL, KREW PĘPOWINOWA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, KSIĄŻĘ ALBERT, TERBINAFINA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SERUM, TAMBURA, SUROWICA, GRUPA KAPITAŁOWA, MONOETANOLOAMINA, CHODY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, BOROWIK WILCZY, BILON, PRZEBIEG, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, WIELKODUSZNOŚĆ, SUKCESJA UNIWERSALNA, WIRULENCJA, DRYL, WARZĘCHA MAŁA, WIRTUOZOSTWO, KIESZEŃ, KOORDYNACJA, STACCATO, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, POMAZANIEC BOŻY, NASIENNIK, DZIESIĘCIONOGI, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, TAMILSKI, METODA MONTANTEGO, MORTAL KOMBAT, NATRYSK, WĘŻOJAD CIEMNY, POMORZE ŚRODKOWE, ZENIT, WIADOMOŚĆ TEKSTOWA, MODRASZEK IKAR, ROCK, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, OCET, LAWA TRZEWIOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, ETHSHAR, MACIERZYSTOŚĆ, SULFAFURAZOL, ŻÓŁW BRUNATNY, WYROK, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, CHOMIK BAŁKAŃSKI, ERGOMETR, ŚNIEG, WECK, ETYL, AUTOPREZENTACJA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, TEKA REDAKCYJNA, PRZYKRYWKA, SKRZYNKA MAILOWA, PODNOSKA, WARZONKA, DROGA KRAJOWA, SZYBKOZŁĄCZE, CYTWAR, MODRZYK CIEMNY, MIEJSCOWA, SZKLIWO, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ZGRZYBIAŁOŚĆ, SZYK ANTENOWY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GEN REPORTEROWY, TELEFOTOGRAFIA, UJŚCIE GARDŁOWE, KUMAKOWATE, ALGEBRA LINIOWA, ZAMEK KLINOWY, SZYFR, RYBITWA OKOPCONA, MISIEK, IMMUNITET SĄDOWY, WOŁOWINA, KATASTROFALNOŚĆ, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, UPIORY PIERŚCIENIA, DROBNOŚĆ, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, SMERFETKA, MIKROFON KONTAKTOWY, PLASTYCZNOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KÓŁKO I KRZYŻYK, BABIA DUPA, BEZLOTKI, OBRAZ POZORNY, ALFABET WIĘZIENNY, MUTACJA, MUNDSZTUK, TITAN, SZKŁO LABORATORYJNE, LICHENOLOGIA, KERATYNA, GRACJALISTA, ENDOSKOPIA, BETON STRUNOWY, ŚWIĘTOPIETRZE, OSIEDLE, APRIORYZM, MODRASZEK NAUSITOUS, FINITYZM, ANTYCHOLINERGIK, SZPERACZ, INKA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, APEL, FUMATOR, KIESZONKA SKRZELOWA, SEGMENT, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, KINO AKCJI, WOSK MONTANOWY, KABLOBETON, CYPRYSIK GROSZKOWY, SATANISTA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, OBLEŚNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PRYMUS, APROBACJA, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, INA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, KĄCIAK, KWAS LIZERGINOWY, WYŚMIENITOŚĆ, JAGODNIK, KAKADU WYSPOWA, DOWÓD, TĘGI UMYSŁ, REFLEKTOR, PIES RODZINNY, ULEGŁOŚĆ, KĄT DEPRESJI, MAKROŚWIAT, WIRTUOZERSTWO, MOA, MĄCZNIAK RZEKOMY, POINT AND CLICK, ŚNIEĆ, KRZYŻÓWKA, MACIEK, GOŁĄBECZEK, SUBSTANCJALNOŚĆ, PROBLEM BAZYLEJSKI, DODATEK AKTYWIZACYJNY, USŁUGA OBCA, ODMIENNIA, OBRZEŻKOWATE, NERW BŁĘDNY, POSTĘPOWANIE KARNE, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ŚRÓDNERCZE, KONGO-BRAZZAVILLE, ŁABĘDŹ, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SAUNAMISTRZ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, SAMOBÓJCA, UKRAINISTYKA, ŻAGIEL, ABSTRAKCJA LIRYCZNA, STRAJK OKUPACYJNY, BARABAN, PREFIKS, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, KREDYT RATALNY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, WYCINEK, DAROCHA, KORELACJA KANONICZNA, OPASANIE, MYSZOSKOK WIELKI, PROGRES, TAG, AGREGACJA, GWIAZDKA, ZERO BEZWZGLĘDNE, APOKRYFICZNOŚĆ, CZARA, MIKROOTWÓR, LAING, PASEK, UBOGOŚĆ, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GRZYB SITARZ, KANIA SYBERYJSKA, ?ANGLOARAB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.249 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAPAROSKOPIA wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAPAROSKOPIA
wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne; metoda jest wykorzystywana w diagnostyce zmian patologicznych, umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów w obrębie jamy brzuszne (na 12 lit.).

Oprócz WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WZIERNIKOWANIE JAMY OTRZEWNEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU OPTYCZNEGO WPROWADZONEGO PRZEZ POWŁOKI BRZUSZNE; METODA JEST WYKORZYSTYWANA W DIAGNOSTYCE ZMIAN PATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIA POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNE. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x