RODZAJ SILNIKA, W KTÓRYM ENERGIA STRUGI CZYNNIKA ROBOCZEGO JEST ZAMIENIANA NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ RUCHU POSTĘPOWEGO, KĄTOWEGO BĄDŹ KRZYWOLINIOWEGO NAZYWANEGO SKOKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIŁOWNIK to:

rodzaj silnika, w którym energia strugi czynnika roboczego jest zamieniana na energię mechaniczną ruchu postępowego, kątowego bądź krzywoliniowego nazywanego skokiem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SILNIKA, W KTÓRYM ENERGIA STRUGI CZYNNIKA ROBOCZEGO JEST ZAMIENIANA NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ RUCHU POSTĘPOWEGO, KĄTOWEGO BĄDŹ KRZYWOLINIOWEGO NAZYWANEGO SKOKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.971

CYPRYSIK GROSZKOWY, MASECZKA, ŻAŁOBA, SYSTEM KOMPUTEROWY, PRZELEW, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, ARCHAICZNOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, PISMO ALFABETYCZNE, POMPA ŁYDKOWA, BAŁKAŃSKOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, PRAŻNIA, SADYSTYCZNOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, ZATRZASK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, SHOUJOAI, ALPINARIUM, PATRON, DRĄŻEK SKRĘTNY, PARALELIZM, PLEBEJUSZ, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, SZKŁO LABORATORYJNE, WYCIĄG TOWAROWY, LOKAJSTWO, NIENAGANNOŚĆ, DWA OGNIE, REKWIEM, ENTEROWIRUS, RADAR METEOROLOGICZNY, ARGENTYNA, MECZ MISTRZOWSKI, CZARNOSECINIEC, RAMIENICA, SAMOUNICESTWIENIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, RAKARNIA, DYNAMO, MINÓG TRÓJZĘBNY, LENIUCH OSPAŁY, BIURKO, KRZYŻ MALTAŃSKI, KANCONETTA, JĄDRO, TANKINI, ORTOCENTRUM, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ENAMINA, CZUJKA, MAŁA GASTRONOMIA, WALUTA BAZOWA, WIECZERNICA, TASIEMCE, LANCET, PRÓBA TUBERKULINOWA, CIAŁO, NOGA, CHOLINOLITYK, ŻAGIEW, NATURYSTA, MISTRZYNI, PCHACZ, TRĄBIK, GOŁKA, TRÓJKROK, PILATES, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, NOCEK WĄSATY, BEŁT, CEMENTACJA, MOTYLEK, LITEWSZCZYZNA, PŁÓCIENNICA, OSIEC, ZASADA REAFERENCJI, WZNIOS, FICZER, FOLA, FABROZAUR, SZUNOZAUR, OPONKA, MIKAGURA, ORGANIZATOR, OTOCZENIE, CECHA RUCHU, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, NIELITOŚCIWOŚĆ, ROMANISTYKA, ELEKTROLIT, WYJADACZ, KWASOTA, TRUSIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CZUJNIK MECHANICZNY, SPÓDNICZYNA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, CENTRUM URAZOWE, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, LIFTBACK, KYNOFILIA, LEWAR, KOMPARATYSTYKA, SIERPIK, ŚMIAŁEK, PODLEW, KOMIN PŁACOWY, BOROWODOREK LITU, HELIKONIA, PODATEK CEDULARNY, EKLIPTYKA, SPOILER, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, TWIERDZENIE, PIES OZDOBNY, PIETRUSZKA, FRYBURG, SAM, METEORYT HED, KOPARKA NADPOZIOMOWA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KONSULENT, LEMING, PLAMKA FORDYCE'A, PROSTOŚĆ, ATALIA, WARIACJE, KLINKIER, ŁOWIEC, OSZCZĘDNOŚĆ, PTOZA WRODZONA, DAM, CYCKI MURZYNKI, ZIARNOPŁON, BRYK, PROTETYKA, ZASZŁOŚĆ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, MURSZ, POLIMORFIZM, IMPAS, PETRYFIKACJA, WARSTWA JASNA, GONADA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, OPIEKA SPOŁECZNA, TYTANOFON, RODZINA KATYŃSKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, FLAKON, KALENDARZ, WIEK PRODUKCYJNY, SWAR, INSTRUMENT SZARPANY, SŁOWACKI, SANIE, EFEDRA, BRUTALNOŚĆ, GRA WSTĘPNA, BALENIT, ZUPAK, KRWIOPIJCA, GROŹBA KARALNA, SPĘKANIE, ANTYKWARNIA, LEWAREK, NIEREALNOŚĆ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DZIEKAN, WIEŚNIAK, ROZMIARÓWKA, TRATWA, HIPERPRZESTRZEŃ, HUBA, KOMÓRKA PURKYNIEGO, OTUŁEK, IMPERTYNENCKOŚĆ, ZIMÓWKA, OPTY, ALOCHTON, SERCE, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, KOOPERATYWA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, CHAMEDAFNE, RAJA MADERSKA, RUMUN, NERWICA WEGETATYWNA, TAPEŻARA, MMO, TERAPIA POZNAWCZA, EKOLOGIA OPISOWA, ELEKTROWNIA WIATROWA, RUMUNKA, ŻŁOBECZEK, GIĘTKOZĄB, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ŻÓŁW CHIŃSKI, PRZEWÓD ODGROMOWY, TWIERDZA, PODNOSKA, KRAAL, GREKA, NADSUBSKRYPCJA, LEGATARIUSZ, NAKTUZ, POCHŁANIACZ, FOŁKISTA, NITRO, WIETRZNOŚĆ, ŚRUBOWIEC, INDEKS, PAS DROGOWY, ZARZUCAJKA, NEGACJONIZM, DOWÓD POŚREDNI, KOCIE OKO, PIECHOTA WYBRANIECKA, MAKABRA, UMOWA KONTRAKCYJNA, PERŁÓWKA, GĄSKA, KRZYŻAK, ASYSTENCJA, POZYTYWNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, FICTIO PERSONAE, MONTAŻOWNIA, POJEDYNKA, OSZPILNA, UNDOROZAUR, BYŁA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, EFEKT DOMINO, SFERA, SUROWOŚĆ, PRZESYP, DOŻYWOCIE, ROZSOCHA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, LIST GRATULACYJNY, NAFTEN, KŁĘBUSZEK, LEKKA ATLETYKA, DZIEŃ, TAUTOLOGIA, ROŚLINY OSIOWE, LARYNGOLOGIA, ZŁĄCZENIE, PROMIEŃ, SŁODKA BUŁKA, ŚRODKI TRWAŁE, OBSŁUGA, ALFABET SYLABICZNY, PASTICCIO, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, MALINNIK, KARMA, ATASZAT, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, HOMERYDA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, AZTREONAM, SKÓRZAK, POGODNOŚĆ, TURANIZM, PĘDNIK OKRĘTOWY, RZADKOŚĆ, FUNKCJA MIERZALNA, LAMPA ELEKTRONOWA, BAZYLIA, GAZ PIEPRZOWY, ŚWIATŁO ZIELONE, MATOWOŚĆ, PROSTOMYŚLNOŚĆ, SIŁOWNIA, DIAGNOZA, GRUSZA, ZAPASKA, KOSS, NIEZALEŻNOŚĆ, KOŚCIÓŁ, TAPIOKA, DACHÓWCZARKA, GORYL NIZINNY, SZAFOT, GNIAZDO, KOŁO RYCERSKIE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, OPERA, ?SEGREGACJA RASOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.971 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SILNIKA, W KTÓRYM ENERGIA STRUGI CZYNNIKA ROBOCZEGO JEST ZAMIENIANA NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ RUCHU POSTĘPOWEGO, KĄTOWEGO BĄDŹ KRZYWOLINIOWEGO NAZYWANEGO SKOKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SILNIKA, W KTÓRYM ENERGIA STRUGI CZYNNIKA ROBOCZEGO JEST ZAMIENIANA NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ RUCHU POSTĘPOWEGO, KĄTOWEGO BĄDŹ KRZYWOLINIOWEGO NAZYWANEGO SKOKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIŁOWNIK rodzaj silnika, w którym energia strugi czynnika roboczego jest zamieniana na energię mechaniczną ruchu postępowego, kątowego bądź krzywoliniowego nazywanego skokiem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIŁOWNIK
rodzaj silnika, w którym energia strugi czynnika roboczego jest zamieniana na energię mechaniczną ruchu postępowego, kątowego bądź krzywoliniowego nazywanego skokiem (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ SILNIKA, W KTÓRYM ENERGIA STRUGI CZYNNIKA ROBOCZEGO JEST ZAMIENIANA NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ RUCHU POSTĘPOWEGO, KĄTOWEGO BĄDŹ KRZYWOLINIOWEGO NAZYWANEGO SKOKIEM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RODZAJ SILNIKA, W KTÓRYM ENERGIA STRUGI CZYNNIKA ROBOCZEGO JEST ZAMIENIANA NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ RUCHU POSTĘPOWEGO, KĄTOWEGO BĄDŹ KRZYWOLINIOWEGO NAZYWANEGO SKOKIEM. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x