WALUTA O OGRANICZONEJ WYMIENIALNOŚCI, KTÓREJ NIE WOLNO WYWOZIĆ Z KRAJU, BĄDŹ TEŻ ICH WYWÓZ PODLEGA DUŻYM RESTRYKCJOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALUTA MIĘKKA to:

waluta o ograniczonej wymienialności, której nie wolno wywozić z kraju, bądź też ich wywóz podlega dużym restrykcjom (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALUTA O OGRANICZONEJ WYMIENIALNOŚCI, KTÓREJ NIE WOLNO WYWOZIĆ Z KRAJU, BĄDŹ TEŻ ICH WYWÓZ PODLEGA DUŻYM RESTRYKCJOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.240

KARAKUŁ, SMERFETKA, LINIA GEODEZYJNA, STRUNOGŁOWE, SIODŁO, TERIER, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, AFRYKAŃSKI, SPECJACJA RADIACYJNA, PIRAMIDA, ŚCIGAŁKA, LEPNICA, ANGIELCZYK, OSADA, TALK SHOW, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, INERCJALNOŚĆ, STARA PANNA, OCZY SZEROKO OTWARTE, YAOI, LENIUSZEK, FUNKCJA PRZESTĘPNA, DODAJNA, MARKETING POLITYCZNY, WALASEK, PRZYGODA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, PEŁNIA, FRYKCJA, RZECZ RUCHOMA, SPIEK, WALUTA MIĘKKA, TRIANGULACJA, FUKS, DOMINACJA PEŁNA, DOCHÓD NARODOWY, SIODLARNIA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MATNIA, POIMEK, ARCHIWISTA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KATAPULTA, LEGAR, GITARA ELEKTRYCZNA, UCZEŃ, ŻAL, TRYKOTYNA, NAWAŻKA, RYNEK KONKURENCYJNY, PRZECZYSTOŚĆ, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, GRA MIESZANA, DIPLODOKI, MANDAT IMPERATYWNY, GANGSTERYZM, WOREK, PARAWODÓR, DUPA BLADA, ANTYINTELEKTUALISTA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KROPKOWANIE, DOM DZIECKA, BROŃ PNEUMATYCZNA, REMIS, KPINA, ŚWIADEK, INWENTARYZACJA, MIM, EGZEMPCJA WOJSKOWA, FUNKCJA HARMONICZNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, KOSMOS, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, NAZWA ZBIOROWA, PUENTA PŁASKA, TRANSPARENCJA, ROZNOSICIEL, HIPOSTYL, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, OKRĘŻNOŚĆ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, KOTWICA ZAPASOWA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SZAMPANIA, DZIEWIĘTNASTKA, GROOMING, POLIDAKTYLIA, ŁAT, ROMANS, WILCZY BILET, KANAPKA, CZYNNIK TERATOGENNY, START MASOWY, NIEPOJĘTOŚĆ, SYNERGETYKA, HEADHUNTER, BOMBA KOBALTOWA, MAPA BITOWA, OSOBA TRZECIA, RÓWNOWAGA, RETOROMANIN, DIKSONIOWATE, KOPALNIA OTWOROWA, BUŁKA, KOŁO, WALEC WIBRACYJNY, BENZYNA OŁOWIOWA, NIEMOWA, ROSZCZENIE, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, ETER, NIEKORZYSTNOŚĆ, TEOLOGIA BIBLIJNA, PESETA MEKSYKAŃSKA, DOLAR HONGKONGU, BAWARKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ODTWÓRCA, MIR, TYMPANON, PRASA, RETARDACJA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, GRUSZA, CHŁOPAK DO BICIA, RACJA, YAKALO, KWAZIKRYSZTAŁ, SUBSTANCJA OBCA, KLEJÓWKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, SZCZĘKA, PIEGUSEK, OCZKO, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, PASTORAŁKA, OSZCZĘDNOŚĆ, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, GUNDIOWATE, KABINA, LOTNICTWO WOJSKOWE, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, BARSZCZ BIAŁY, PESO DOMINIKAŃSKIE, CZAS GEOLOGICZNY, EKSTERN, GRAAL, TERAPIA REINKARNACYJNA, TEOLOGIA NEGATYWNA, FASKA, MŁODZIEŻÓWKA, DYREKCJA, WYCHODŹSTWO, WOLNY STRZELEC, MEDGYES, FIRMÓWKA, KLIRING, WOREK, BEZNADZIEJNOŚĆ, SKAŁA PLUTONICZNA, CEPELIADA, KARDAMON, ROZWOLNIENIE, MOLESKIN, ORDYNARIAT POLOWY, MASKOTKA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, JONOFOREZA, KONFRONTACJA, PROKARIONT, JOGURCIK, IMPRODUKTYW, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, PRINCESSA, KULFON, IZOMER, SABOT, NAGOŚĆ, KASZANA, BROŃ RAKIETOWA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, KILLER, NAUKA HUMANISTYCZNA, PARGAMIN, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, GWOŹDZIAK CZARNOKUTNEROWATY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, DAWKA DOPUSZCZALNA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SILNIK PRZEPŁYWOWY, MUZYCZKA, WCINKA, POŻAREK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KUPCZYK, ZASŁUGI, PEŁNIA, SZTAFETA POŻARNICZA, NOŚNA, FUNKCJA UNIMODALNA, KONCERT, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, SEKS, HALUCYNACJA, KATANA, PAZIOWATE, HERB, CELOWOŚĆ, ZGODNOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, CAMINERO, PANDUR, ZAPYCHACZ, SEZON REGULARNY, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, BLITZ, WATKOWCE, KULTURA JĘZYKA, ORATORIUM, SMUKLICA MCHOWA, HYDRAZYD, TEREN PRZEMYSŁOWY, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, NEOPOZYTYWIZM, SCHLUTER, GETTER, MASŁO ROŚLINNE, WARZYWO KAPUSTNE, LEJ DEPRESYJNY, OSTANIEC KRASOWY, EMISJA WTÓRNA, POLICJA SĄDOWA, KARMAZYN, IMIGRACJA ZAROBKOWA, ALBUM, PRAWO ZATRZYMANIA, AMFIUMY, FILAR, ZAMKNIĘCIE CELNE, KALENDARZ, KORONA SZWEDZKA, CZUJKA, PROSTNICA, NON-IRON, ZALEWA, DOLAR SINGAPURSKI, CZYNNOŚĆ OPODATKOWANA, FUKS, LOTOKOTOWATE, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, DYLETANT, OPTYKA NIELINIOWA, MĘDRZEC, BEZROBOCIE AGRARNE, TARTALETKA, NANOFILTRACJA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KIERAT, GRUCZOŁ ROZRODCZY, FORMALISTA, PŁYN NASIENNY, ADRESAT, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, MISIEK, KOLORY PAŃSTWOWE, ANTYDOGMATYZM, PLAMA, NIEDOTYKALNOŚĆ, POSIADŁOŚĆ, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, KSYLOL, WOLNOŚĆ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, WIARA, GAMEPLAY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, TOY, ANTYINTELEKTUALIZM, BEZBRONNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, WIECZERNIK, UREID, STEROWANIE ADAPTACYJNE, WYKOPKI, PISTOZAUR, PUCH, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, PRASA, ZALESZCZOTKI, CENA ZAMKNIĘCIA, ANIOŁ MORSKI, ABSOLUTYZM, ?WABIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALUTA O OGRANICZONEJ WYMIENIALNOŚCI, KTÓREJ NIE WOLNO WYWOZIĆ Z KRAJU, BĄDŹ TEŻ ICH WYWÓZ PODLEGA DUŻYM RESTRYKCJOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALUTA O OGRANICZONEJ WYMIENIALNOŚCI, KTÓREJ NIE WOLNO WYWOZIĆ Z KRAJU, BĄDŹ TEŻ ICH WYWÓZ PODLEGA DUŻYM RESTRYKCJOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALUTA MIĘKKA waluta o ograniczonej wymienialności, której nie wolno wywozić z kraju, bądź też ich wywóz podlega dużym restrykcjom (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALUTA MIĘKKA
waluta o ograniczonej wymienialności, której nie wolno wywozić z kraju, bądź też ich wywóz podlega dużym restrykcjom (na 12 lit.).

Oprócz WALUTA O OGRANICZONEJ WYMIENIALNOŚCI, KTÓREJ NIE WOLNO WYWOZIĆ Z KRAJU, BĄDŹ TEŻ ICH WYWÓZ PODLEGA DUŻYM RESTRYKCJOM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WALUTA O OGRANICZONEJ WYMIENIALNOŚCI, KTÓREJ NIE WOLNO WYWOZIĆ Z KRAJU, BĄDŹ TEŻ ICH WYWÓZ PODLEGA DUŻYM RESTRYKCJOM. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast