STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA, W KTÓREJ ISTNIEJĄ DWIE GRUPY CZĄSTECZEK TWORZĄCE WSPÓLNĄ SIEĆ POWIĄZAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASTER to:

struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASTER

KLASTER to:

grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy (na 7 lit.)KLASTER to:

kilka dźwięków o niewielkich interwałach zagranych jednocześnie lub rozłożonych w czasie; rodzaj współbrzmienia (na 7 lit.)KLASTER to:

grupa blisko leżących genów, które kodują blisko spokrewnione białka (na 7 lit.)KLASTER to:

nietrwałe zgrupowanie materii hadronowej: nukleonów w jądrze atomowym lub mezonów np. w eksperymentach akceleratorowych (na 7 lit.)KLASTER to:

w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 7 lit.)KLASTER to:

skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą (na 7 lit.)KLASTER to:

wielodźwięk we współczesnej muzyce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA, W KTÓREJ ISTNIEJĄ DWIE GRUPY CZĄSTECZEK TWORZĄCE WSPÓLNĄ SIEĆ POWIĄZAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.569

DUJKER CZARNOCZELNY, FIMBRIA, STRUKTURA, RZEŹBA, KĄTOZĘBNE, GANGLIOZYDOZA GM2, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, ARYTMETYZACJA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ŻÓŁWIE LĄDOWE, GRAMATYKA GENERATYWNA, OCZYSZCZANIE, JĘZYK POLSKI, SPEKTROMETRIA MAS, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PIASEK MOCZOWY, SŁONKA, ŁAWA TORTUR, ASYRYJSKI, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, RPG, RYBA KOSTNA, ORBITA, ABSURD NAZWOWY, STER, MIEDZIORYTNICTWO, BARDON, CHOROBA KUFSA, POŻYCZKA HIPOTECZNA, CHOROBA KAWASAKI, GATUNEK ZBIOROWY, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, KORNET, WIECZORÓWKA, DRYPTOZAUROID, BEZUCZUCIOWOŚĆ, CZUWAK AKTYWNY, CHŁONIAK, STYL KOLONIALNY, CUKIER INWERTOWANY, DEMONSTRACJA, WIOSKA TEMATYCZNA, OPERA MYDLANA, DWÓJKA PODWÓJNA, BUTADIEN, GORĄCE KRZESŁA, KRYTERIUM LAPLACE'A, GADY, LEGAR, KSIĘŻNICZKA, DIALEKTYKA, NARRACJA POLIFONICZNA, LUZYTANOZAUR, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, DWUDZIESTA DRUGA, ŻELE, WALUTA MIĘKKA, TABLICA CAYLEYA, SANSKRYT, FUNKCJA HARMONICZNA, MARKETING TERYTORIALNY, BRYNDZA, MAŁORUSKI, REJESTR, LUSITANOZAUR, ELBAIT, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KAZACHSKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CENZUS MAJĄTKOWY, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BUDOWA, ŁEMKOWSKI, SINIZNA, WILAMOWSKI, KIBITNIKOWATE, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, TAMILKA, PRUSACKI, HELOWIEC, SOLIDARNOŚĆ, GIPSORYT, TAMA, OBSZAR GÓRNICZY, KWAS HUMINOWY, KARAIMKA, OPOZYCJA RELEWANTNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, CHRYZOTYL, PŁYTA, ZAPAŁECZKA, WAPIENNIK, URAN, CHARLESTON, EGZOSZKIELET, LAMPA FLUORESCENCYJNA, DRUMLA, HAFTARNIA, KINAZA BIAŁKOWA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, PUNKT LAPLACE'A, TLEN, ROZBITEK, JĘZYK MUNDA, TELEFON, IDIOSYNKRAZJA, SIEĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, WALGETTOZUCH, POLĘDWICA SOPOCKA, GONITWA PŁOTOWA, KOPARKA POPRZECZNA, WODOROTLENEK SODOWY, AMARANT, PROMOCJA, GAŁĄŹ, ANTYKLINA FAŁSZYWA, WNV, DUALIZM, ALDEHYD OCTOWY, SZKOŁA SPECJALNA, KOLEJKA, DZIENNIK ODBIORCZY, ZADZIORKI, UCZELNIA AKADEMICKA, LASOWIAK, CELTA, MODEL KRIPKEGO, ALKOHOLAN, STAROŚCINA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, TRANDOLAPRYL, CAKE-WALK, PYLICA ALUMINIOWA, NEUROPSYCHIATRIA, IGUANODON, TELEBINGO, FORUM, DZIEWICA KONSYSTORSKA, KERATOPLASTYKA, METAKRYLAN METYLU, PISZCZAŁKA, KOLBA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, GRA CYLINDRYCZNA, GAZ MUSZTARDOWY, ACETON, SPÓŁGŁOSKA USTNA, STOSINA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, GRANICA FUNKCJI, GAELICKI SZKOCKI, NUKLEOTYD, ROZDANIE, SEKWENCJA PALINDROMOWA, WICIOWCE, PEŁNIA, CELA ŚMIERCI, DIAPSYDY, GRUPA ELIMINACYJNA, SERMONIZM, TOCZEŃ, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, EKSPERTKA, ALLOSTERIA, TRUTÓWKA, TELEFON ZAUFANIA, NABŁONEK BARWNIKOWY, BROŃ ATOMOWA, ALKEN, SUCHA IGŁA, POMORSKI, SSAKI ŻYWORODNE, POSPÓLNOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, LAMPA KARBIDOWA, TRZYDZIESTKA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, CHOROBA REFSUMA, GALLIMIM, STACJA KLIMATYCZNA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, GAELICKI, ASOCJACJA, SZANKIER MIĘKKI, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, POCHÓD, ORLEANIZM, CYJANOHYDRYNA, BOHEMISTYKA, ŁOTEWSKI, POTŁUCZENIE, SZACHY BŁYSKAWICZNE, HENNA, ZAWIKŁANIE, GAGAUZ, CHOROBA PERTHESA, WIEŻA STRAŻNICZA, ALIGATOROWATE, GRACILICERATOPS, OGRÓDEK PIWNY, CERATA, RAY, ZAWODNOŚĆ RYNKU, KUC BASKIJSKI, TONGA, ENALAPRYL, ROŚLINA KORZENIOWA, JĘZYK LITERACKI, KORNIJSKI, PULI, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, KUSZYTKA, SSAKI NIŻSZE, INDIANIN KECZUA, EWENKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, RUDA, OKSYTAŃSKI, WEDYZM, WĘGLOWIEC, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, STANICA, GAZ DOSKONAŁY, MORENA DENNA, STOPA LOMBARDOWA, SKRZYDŁO, KURZA PAMIĘĆ, KASA, RUMUNKA, PELEKANIMIM, RULETKA, KOLONIA, POZWANY, BREWKA, SURDYNKA, ROŻEK, FIGURA OGRANICZONA, ŁAŃCUSZEK, OPŁAKANA NOC, KLASA INTEGRACYJNA, DOLINA LODOWCOWA, KSYLOGRAFIA, CZERKIES, SKALEŃ POTASOWY, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ŚMIERDZĄCE JAJO, MŁODZIEŻÓWKA, KREWETKI, DRZEWO OWOCOWE, FUJARKA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, PRÓBA JĄDROWA, PISZCZAŁKA, CZYTANKA, ŚWISTUŁA, BERA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, BŁONICA GARDŁA, NAZWA PUSTA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SSAK KOPYTNY, EMISJA, REŻIM, EKOLOGIA OPISOWA, DOGMAT, MUFLA, TKANKA STAŁA, PRINCESSA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ŻARTOWNIŚ, KICHA, GRUPA TORSYJNA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, FEBRA, TOKARKA KŁOWA, STRZECHWOWCE, NERWICA, STEGOZAUR, ANALIZA KOSZTÓW, POKAZ, NEDKOLBERTIA, KONTYNGENT TARYFOWY, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, FRAZA PRZYIMKOWA, MIKROKULTURA, TERRINA, DIARCHIA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PTEROSPONDYL, ÓSEMKA, ?GALASÓWKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA, W KTÓREJ ISTNIEJĄ DWIE GRUPY CZĄSTECZEK TWORZĄCE WSPÓLNĄ SIEĆ POWIĄZAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA, W KTÓREJ ISTNIEJĄ DWIE GRUPY CZĄSTECZEK TWORZĄCE WSPÓLNĄ SIEĆ POWIĄZAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASTER struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASTER
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań (na 7 lit.).

Oprócz STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA, W KTÓREJ ISTNIEJĄ DWIE GRUPY CZĄSTECZEK TWORZĄCE WSPÓLNĄ SIEĆ POWIĄZAŃ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA, W KTÓREJ ISTNIEJĄ DWIE GRUPY CZĄSTECZEK TWORZĄCE WSPÓLNĄ SIEĆ POWIĄZAŃ. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast