ODMIANA DANEGO JĘZYKA UŻYWANA PRZEZ WYKSZTAŁCONE GRUPY SPOŁECZEŃSTWA, INSTYTUCJE PUBLICZNE I PAŃSTWOWE ORAZ SZKOŁY (SZCZEGÓLNIE PONADPODSTAWOWE) I UCZELNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK LITERACKI to:

odmiana danego języka używana przez wykształcone grupy społeczeństwa, instytucje publiczne i państwowe oraz szkoły (szczególnie ponadpodstawowe) i uczelnie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA DANEGO JĘZYKA UŻYWANA PRZEZ WYKSZTAŁCONE GRUPY SPOŁECZEŃSTWA, INSTYTUCJE PUBLICZNE I PAŃSTWOWE ORAZ SZKOŁY (SZCZEGÓLNIE PONADPODSTAWOWE) I UCZELNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.431

DZIWUSZKA PURPUROWA, SOCHACZKI, DOPEŁNIACZ, REKOMENDACJA, FUZJA PIONOWA, HOTENTOCKI, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, ANEMON, FILM, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, PARUZJA, TRENING AUTOGENICZNY, DZO, BARCZATKA KATAKS, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, OSOBA, LINIA HODOWLANA, GOSPODARZ, AKOMODACJA, CIRTH, ROM, GĘSTOŚĆ PLANCKA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, AGREGAT POMPOWY, CZUSZKA, WOMBAT TASMAŃSKI, KIERZNIA, KET, REŻIM, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ORDYNKA, FORMACJA DEFENSYWNA, OKSYTETRACYKLINA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, FLAMAND, ZŁOTA PŁYTA, JASZCZURNIK, DEPIGMENTACJA, GOSPODARKA RYNKOWA, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, MIEŃSZEWIZM, CHALDEJSKI, CIĘCIA BUDŻETOWE, GRADACJA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ŻYCIE OSOBISTE, ALTERNARIOZA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, DESOCJALIZACJA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, RACJONALNA IGNORANCJA, FAJKA WODNA, JAGODA, TOWIAŃSZCZYZNA, ROKIET, SĘPNIK CZARNY, PARADOKS RUSSELLA, RATA BALONOWA, HOLENDERSKI, WF, KLESZCZE MIĘKKIE, SSAKI, UMOCNIENIE, ZERWA KŁOSOWA, WIRUSY SSDNA, SHILLING, KSYLOFAGIA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, INOKULACJA, BRAMKA KONTAKTOWA, FEROMON, EINSIEDLER, BEZGUŚCIE, CEMENTACJA, BIOFLAWONOID, AUTOPORTRET, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, UPIÓR PIERŚCIENIA, GABINET CIENI, JĘZYK BANTU, RZODKIEWKA, BROŃ ARTYLERYJSKA, PRAGERMAŃSKI, LINIA ŚREDNICOWA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, PIŁKA HALOWA, WYCHWYT, TUNDRA, QUEBECKI, SZMALCÓWKA, OKNO MODALNE, REKRYSTALIZACJA, GREKA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, GERMAŃSKI, OLIFANT, WODOPÓJKI, BRATANKA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, USTERZENIE RUDLICKIEGO, TRASER, ROK ANOMALISTYCZNY, REMIX, KARP PEŁNOŁUSKI, GOLIZNA, CHLOROHEKSYDYNA, VOTUM, OSAD DELUWIALNY, OBRONA STREFOWA, KAPITANA, PRZEDSTAWIENIE, INDIAŃSKI, STRZEMIĘ, KALKA JĘZYKOWA, INTERGLACJAŁ, KĄT PÓŁPEŁNY, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, KREOL, HAMSIN, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, BIAŁA ŚMIERĆ, HIPERINFLACJA, POKER DOBIERANY, PRACA, ZATAR, JĘZYK BASKIJSKI, JELEŃ WSCHODNI, STOPIEŃ FAHRENHEITA, MODRASZEK ALKON, RUDAWKA ŻAŁOBNA, POWIEŚĆ SF, PEDAGOGIZACJA, BŁONNIK, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, PINGWIN BIAŁOOKI, OKEGHEM, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, SKLEPIENIE, OBSŁUGIWANIE, TORBIEL GALARETOWATA, CHLOREK WĘGLA(IV), PROCES NIEODWRACALNY, LIRYKA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, BAKTERIA ŚLUZOWA, PILOTKA, ATORWASTATYNA, DZIESIĘCIONOGI, TEREN ZIELONY, BOJNICZANKA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, KONCERT, OWOLAKTARIANIN, OPONY MÓZGOWE, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KOT, PESETA MEKSYKAŃSKA, CHOMIK MANDŻURSKI, ODEZWA, BIAŁORUSKI, BROCHE, UTATSUZAUR, ŁAŹNIA RZYMSKA, ZAPARZACZKA, MAŁA STABILIZACJA, JĘZYKI MUNDA, KOŃ APPALOOSA, PARK ETNOGRAFICZNY, CZEPEK, NOSÓWKA, KOSTIUM KĄPIELOWY, KREPINA, JASKINIA LAWOWA, PIEG, BANACHIEWICZ, STUDNICKI, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, BAZYLIKA, JĘZYK PERMSKI, TUNELOWANIE, EKSKLUZYWIZM, BRĄZAL, OUTSIDER, PKB PER CAPITA, CZYTAL, MAGHREB, PASZPORT KONSULARNY, BUTELKA MIAROWA, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, SOCJOGRAFIA, MYSZ ZIELNA, METR, GONADOTROPINA, SEWELOWATE, BRUNAT ZASADOWY, MOTYLICA WĄTROBOWA, PRZEDPORCIE, ANALIZA FINANSOWA, BRAMKA LOGICZNA, BISOPROLOL, TALASOTERAPIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, COUNTRY ALTERNATYWNE, PRZYRODA, TEATR, BRYŁA LODU, OSPA PRAWDZIWA, ANTYKWA, WIATRY, POLECENIE POCZTOWE, PIOŁUN, EMISJA PIENIĄDZA, BIAŁORUSZCZYZNA, APOLIŃSKOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, ZAGŁADA, GRAMOFON CYFROWY, KARTA WIZYTOWA, MONSTRUM, WŚCIBSTWO, CYRKUŁ, SCRATCHING, DEKLARACJA PODATKOWA, HALSZTUK, HALF-PIPE, RYTM, ANTYBIOGRAM, STANZA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, BAWARSKI, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, CZARNA OWCA, PASZTETOWA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, CUKIER INWERTOWANY, LANGUR KSIĄŻĘCY, EMPIRE, SAFIZM, IDEAŁ MAKSYMALNY, IZOLACJA TERMICZNA, KARTUZ, MIÓD PSZCZELI, DIPLOTOMODON, OSCYPEK, JURYSDYKCJA, PURPURA, KRĄŻENIE WROTNE, ZNANOŚĆ, GRAMATYKA, PASZTUNKA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, OBSŁUGIWANIE, KOSKOROBA, KOCZOWNIK, FIESTA, JEZIORO ENDOREICZNE, ROSZCZENIE ZWROTNE, HETEROTROFIA, ARCHEORNITOID, METAFIZYKA KLASYCZNA, USZKO, RAMIENICA KOSMATA, MEGAPARSEK, JEZUITA, MORENA DENNA, NEFROSTOMIA, NANOFILTRACJA, TŁUSZCZ, OBLĘŻENIE, ŻYŁA JĄDROWA, WZROST GOSPODARCZY, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, HAYDN, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, OBRAZEK, BIGOS HULTAJSKI, FENOL, POLE LEKSYKALNE, KANAŁ NADGARSTKA, ENCEFALOPATIA, MULAK, PILATES, ELITY, OGNIWO WODOROWE, MIRT, SZKOCKI, TKANKA NERWOWA, BRĄZOSZ, CZAPLA MASKOWA, TARSJUSZE, ?ANTRAKNOZA KUKURYDZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA DANEGO JĘZYKA UŻYWANA PRZEZ WYKSZTAŁCONE GRUPY SPOŁECZEŃSTWA, INSTYTUCJE PUBLICZNE I PAŃSTWOWE ORAZ SZKOŁY (SZCZEGÓLNIE PONADPODSTAWOWE) I UCZELNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA DANEGO JĘZYKA UŻYWANA PRZEZ WYKSZTAŁCONE GRUPY SPOŁECZEŃSTWA, INSTYTUCJE PUBLICZNE I PAŃSTWOWE ORAZ SZKOŁY (SZCZEGÓLNIE PONADPODSTAWOWE) I UCZELNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK LITERACKI odmiana danego języka używana przez wykształcone grupy społeczeństwa, instytucje publiczne i państwowe oraz szkoły (szczególnie ponadpodstawowe) i uczelnie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK LITERACKI
odmiana danego języka używana przez wykształcone grupy społeczeństwa, instytucje publiczne i państwowe oraz szkoły (szczególnie ponadpodstawowe) i uczelnie (na 14 lit.).

Oprócz ODMIANA DANEGO JĘZYKA UŻYWANA PRZEZ WYKSZTAŁCONE GRUPY SPOŁECZEŃSTWA, INSTYTUCJE PUBLICZNE I PAŃSTWOWE ORAZ SZKOŁY (SZCZEGÓLNIE PONADPODSTAWOWE) I UCZELNIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ODMIANA DANEGO JĘZYKA UŻYWANA PRZEZ WYKSZTAŁCONE GRUPY SPOŁECZEŃSTWA, INSTYTUCJE PUBLICZNE I PAŃSTWOWE ORAZ SZKOŁY (SZCZEGÓLNIE PONADPODSTAWOWE) I UCZELNIE. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x