BETON SPRĘŻONY PRZEZ NACIĄGNIĘCIE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ NIEGO KABLI, LIN LUB PRĘTÓW STALOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABLOBETON to:

beton sprężony przez naciągnięcie przechodzących przez niego kabli, lin lub prętów stalowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETON SPRĘŻONY PRZEZ NACIĄGNIĘCIE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ NIEGO KABLI, LIN LUB PRĘTÓW STALOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.457

BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, FARMERKI, TWÓR, UNISONO, DYSKOGRAFIA, AWAL, OSTENTACYJNOŚĆ, KLINIEC, SALMONELLA, CEREMONIAŁ, PRYMITYW, TRZECI PLAN, S/Y, KRATER, SUPERKLIENT, GŁUPTAS, SZKANDELA, CZYREŃ, ŻAŁOBA, ZALEWA, FIRANKA, COLCANNON, SZAMANKO, ŚMIERDZIEL, REFORMA ROLNA, RETARDACJA, KAPITAŁ WŁASNY, STANDING FINANSOWY, TĘPOZĘBNE, KABLOWIEC, KOŁO MŁYŃSKIE, PREDYSPOZYCJA, RÓWNINA ZALEWOWA, ANOMALIA UHLA, ZAKOLE, NABRZEŻE, USTERZENIE RUDLICKIEGO, MIKOZA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, PEDAŁÓWKA, BRODAWKA STÓP, BANNER, NEANDERTALCZYK, PROKURATURA APELACYJNA, TIPI, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KAZAMATA, KONIEC, ŚLIZG, BIOKOMINEK, ITALIAŃSKI, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ZAMSZ, STOSUNEK SPOŁECZNY, RACHUNEK ZDAŃ, KOŃ APPALOOSA, POJAZD, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PRZEPADEK, CIAŁO, NIEWYPARZONY JĘZYK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KOMÓRCZAK, POWIETRZE WENTYLACYJNE, MARZEC, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, CZAJKA, NIESPIESZNOŚĆ, FALABELLA, SYMPATYKOMIMETYK, UMOWA KOMPENSACYJNA, GODZINA, AMBER GOLD, DRUT, KAZACZOK, KAJDANY SKEFFINGTONA, STOPIEŃ, KOLCZATKA, JAMA, PROFIL, POLICZEK, MIZOPEDIA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, CUGANT, TEREN ZIELONY, TEST, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, TRIADA, WEŁNIAKOWE, NABÓJ ĆWICZEBNY, BAJECZNOŚĆ, TRASA ŚREDNICOWA, HIPOTEZA, RABSZTYN, SECESJONISTA, NEURON LUSTRZANY, STEMPEL, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, KANIBALIZACJA, ALBIGENSI, ROPNICA, GOOGLE, KNEDLIK, ISTOTA ŻYWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, NARRACJA POLIFONICZNA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, STARTER, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, SZÓSTKA, FOTOSENSYBILIZATOR, TYTULATURA, KRÓWSKO, SUBSTANCJA MATECZNA, MACERACJA, KOŁO SEGNERA, PRZESTRZEŃ BANACHA, PULPA, COROCZNOŚĆ, FREON, ROMANTYZM, LINIA SPEKTRALNA, KATEDRA, ZATOROWOŚĆ, TKANINA, TRANZYT, GRYPS, ZIMÓWKA, ZAĆMIENIE, PARSZYWOŚĆ, GALAKTYKA, FILANDER KOSMATY, HERBICYD, MIRABELKA, GETRY, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, MISJONARZ, ANTEPEDIUM, JEDYNY, AGAT MSZYSTY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, MARKIZA, BARBARYZM, DOMEK LORETAŃSKI, MIMOZA, EWOLUCJA KASKADERSKA, CEBULARZ, ISTOTA FANTASTYCZNA, DŹWIGAR, SZTUCZNY LÓD, ANEMOSTAT, PIES TERAPEUTYCZNY, PALARNIA, TRIAL, KRATER UDERZENIOWY, POŁYSK, PEIRESKIA, PANDANOWIEC, ELEMENT, AZYL, KONGRUENCJA, ZDZIADZIENIE, CIAPKAPUSTA, RAJD DAKAR, SATELITA, ĆWICZENIE, RUBASZNICA, BIOPOLIMER, KOMINOWE, GOLF, INFUZJA, DZIAŁOWIEC, KUŁACTWO, KACZKA, PRZYKASÓWKA, WIEŻA STRAŻNICZA, POWŁOKA, DZIEWCZYNKA, PRZEPŁYW, ZADZIORNICA WŁOCHATA, OTRUCIE, IMMUNOGLOBULINA, MISJA STABILIZACYJNA, JAN, JARZMO, CHLOROHEKSYDYNA, KREPON, KOTONINA, TECHNIKA ANALOGOWA, SKŁAD, POPYT INWESTYCYJNY, PART, HOMOGENIZACJA, OKUCIE, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, RUMUŃSKOŚĆ, REN, KOSZÓWKOWATE, OBSZAR WODNY, FETOSKOPIA, KREDYT KUPIECKI, GROŹBA BEZPRAWNA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ODRA, SZKOCKOŚĆ, NACIEK, OWADZIARKI, PRZEWOŹNIK, HIPERDŹWIĘK, DRĄŻEK, DAWKA PROGOWA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, SUPERKLIENT, SKARANIE BOSKIE, PODUSZKA POWIETRZNA, ROWER POZIOMY, USKOK, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, PROPYL, AUTOMOBILISTA, ENERGOELEKTRYK, HANOWER, PCHACZ, WARCHOŁ, OGNISKO, EMISJA, KREDYT HANDLOWY, MIŁOŚĆ, TYRAŃSTWO, HARDTOP, SMUŻ, ALMANACH, GATUNEK INWAZYJNY, SKRZYPOWE, KARIN, MULTIKULTURALIZM, PRZESZYCIE, ISEO, ANTABA, ARCYDZIEŁO, DOM, ŚWIAT, LACHS, WEKTOR EKSPRESYJNY, BEZCZYNNOŚĆ, GALWEOZAUR, RYTM, DYSKRECJONALNOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, PIGULARZ, MIKROKASETA, ADIDASEK, JASNOŚĆ, BABOCHŁOP, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, KASA, CZARTER, CZARNA LISTA, TETRAMER, WIBRATO, GARDEROBA, PIKA, HELLEŃSKOŚĆ, PRZYLŻEŃCE, OTTER, KONTYNGENT CELNY, CZYSTA, KANCELARIA TAJNA, KALETA, DZIABKA, LISTEK, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, ZAWIESIE, SZABAŚNIK, LEKCJA, PINZGAUER, KLEDONISMANCJA, KAROTENOID, ROBUSTA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, GRAF KOMÓRKOWY, KOŃ POZNAŃSKI, ESTETYKA, BROSZURKA, SZKODNIK, SYSTEM WBUDOWANY, WOLANT, IRLANDZKOŚĆ, HB, WEDETA, PUSZKA, TRAMWAJ WODNY, KOPNIAK, ZROŚLAK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, TWIST, EDAMMER, ?CIĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETON SPRĘŻONY PRZEZ NACIĄGNIĘCIE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ NIEGO KABLI, LIN LUB PRĘTÓW STALOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETON SPRĘŻONY PRZEZ NACIĄGNIĘCIE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ NIEGO KABLI, LIN LUB PRĘTÓW STALOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABLOBETON beton sprężony przez naciągnięcie przechodzących przez niego kabli, lin lub prętów stalowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABLOBETON
beton sprężony przez naciągnięcie przechodzących przez niego kabli, lin lub prętów stalowych (na 10 lit.).

Oprócz BETON SPRĘŻONY PRZEZ NACIĄGNIĘCIE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ NIEGO KABLI, LIN LUB PRĘTÓW STALOWYCH sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - BETON SPRĘŻONY PRZEZ NACIĄGNIĘCIE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ NIEGO KABLI, LIN LUB PRĘTÓW STALOWYCH. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x