MIARA, WEDŁUG KTÓREJ OBLICZA SIĘ ILOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W CIĄGU GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSOBOGODZINA to:

miara, według której oblicza się ilość i wartość pracy wykonanej przez jedną osobę w ciągu godziny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA, WEDŁUG KTÓREJ OBLICZA SIĘ ILOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W CIĄGU GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.446

KLINKIER CEMENTOWY, TINTA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, KĄT DEPRESJI, MARIONETKA, KUJON, SZCZELINA DYLATACYJNA, WARZELNICTWO, OSTROGA PIĘTOWA, CEL, ENCYKLOPEDYSTA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, OKRES, PTERION, PODCIEP, REKLAMIARZ, ŻABA Z JUNIN, HARAS, CHRONOMETRAŻYSTA, ZESPÓŁ LEŚNY, TONIKA, DOBRY ZNAJOMY, LISZAJ CZERWONY, SEKWOJA OLBRZYMIA, ZBAWICIEL, INTERWENCJA PROCESOWA, KIOSK, WÓZ STRAŻACKI, PANNA NA WYDANIU, SZELF, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, LAKSACJA, UKŁAD ADAPTACYJNY, OKTANT, KAMIZELKA, SYGNAŁ, GŁOGOWIEC, KREDYT KONSORCJALNY, PILŚŃ NERWOWA, POZBYWANIE SIĘ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KARABINEK GALLAGERA, GRYZEK, DESZCZÓWKA, WYŚCIG, CNOTA, MAJSTRA, HIPERTENSJOLOGIA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, HWOZDOWNIA, GIBANIE, KAZNODZIEJA, SKAUT, TRAFIENIE, STAN, PŁOMIEŃ, ŁUK, PODATEK NALEŻNY, DEWOLUCJA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, AZOLLA, STAŁA CZASOWA, KARTEL, OWCA, SZCZOTECZKA, PĘCINA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, HELIOFIZYKA, RODZINA KONTRAKTOWA, ZBIÓRKA, BAJECZNOŚĆ, DERMATOLOGIA, BOCZNOTRZONOWIEC, TOR, TRACKLISTA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, MIKOZA, KOŃ KARABACHSKI, KRATA, PRZEWOŹNIK, RYNEK TERMINOWY, MIESZEK WŁOSOWY, CIOS PROSTY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, TRUST, HYLOFIL, FARMAKOEKONOMIKA, BIBLIA, DYKTA, FLETY, PRZYGARŚĆ, SZLAGIER, SIEĆ, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, SANIE, MYSZ WERTYKALNA, PERSPEKTYWA, RÓŻOWE OKULARY, RUCH KRZYWOLINIOWY, CIĘŻAR, MICRA, NAKŁADKA, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, LAMNOWATE, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WIEK POPRODUKCYJNY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ALERGOLOGIA, PLANTAN, TRZY KRÓLE, MEDYCYNA SĄDOWA, DYPTYK, SCENA ROZBIERANA, JĘZYK WEGETUJĄCY, PREPARATYKA, SAMOAKTUALIZACJA, LANDRYNKA, PISUAR, KOMPENSATOR CIEPLNY, DZIELNICA, KĄT BRYŁOWY, ROZCHWIEJ, CHEERLEADERKA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, KOMPUTEROWIEC, ŁYDKA, REAKCJA SPRAWCZA, KUC WALIJSKI, HARTOWNOŚĆ, IZERA, TERAPENA, MAŹNICA, LICZNIK ABONENCKI, SUSZKA, WALKA, SZYSZAK HUSARSKI, REWIA, SPISEK, LUSTRO, SIECI, RUDZIK, JASZMAK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PRZYGOTOWANIE, PIERSI, ZŁOTE RUNO, ELIZJA, DRZEWCÓWKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, JASZCZURKA WĘŻOWATA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, RUCHLIWOŚĆ, DOKUMENTARYZM, MAGNEZJA, SFIGMOMANOMETR, WYSPA BARIEROWA, TEATR, BOROWIEC, KRATA, WOODSTOCK, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, LITERA TEKSTOWA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, MIASTECZKO, BALSA, PIĘTRO, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, SLALOM, MĄCZNIAK RZEKOMY, TERMIDORIANIN, PIRAMIDA, NOGAJOWIE, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, REFREN, BŁYSK, ZBLIŻENIE, SZAMKA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, BAWÓŁ MINDORSKI, SERPENTYNA, ŚRODKI TRWAŁE, PLASTYKA, DYBUK, WYGIB, TRANSFLUENCJA LODOWCA, FILAKTERIE, NIEREGULARNOŚĆ, INLET, SOCJOPSYCHOLOGIA, DESIGNERKA, RELIGIA MOJŻESZOWA, PRZETRAWIANIE, OSPAŁOŚĆ, ZALEW, ATOMOWOŚĆ, KONTAKCIK, ROK OBROTOWY, CHARLESTON, NACISK, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, ULICA, JĘZYK GALICYJSKI, SKALA, JER MIĘKKI, POŚWIST, PASAŻ, ALIENACJA POLITYCZNA, ADWOKAT DIABŁA, HEGEMONICZNOŚĆ, USTERZENIE MOTYLKOWE, POLICJA OBYCZAJOWA, MLECZ, MELODRAMAT, NOTARIUSZ, TERMIN ZAWITY, DEMORALIZACJA, JELITO PROSTE, DOPING, ROZWÓJ ZARODKOWY, DOLOT, KONDOR, SZCZEP, PATRIARCHAT, PRZEDMIOT, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, OFIARODAWCZYNI, MODELARSTWO LOTNICZE, TRÓJKĄT, KARAT, LUMP, STYRON, TEREN, KATAR KISZEK, GAŚNICA PROSZKOWA, KRATA, WARSZTAT, TUBULOPATIA, PSEFOLOGIA, EMBRIOGENEZA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FILOZOF, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BRAUN, NACIĄG, KLUCZ, PODATEK WYRÓWNAWCZY, MARKETING POLITYCZNY, BŁĘDNOŚĆ, TORBIEL BĄBLOWCOWA, TROLLING, CIĘŻAR DOWODU, ZAPLOT, ZASADA POMOCNICZOŚCI, KRAKUSKA, PŁYN CHŁODNICZY, SZEREG HARMONICZNY, MONILIOZA, MUZYK, PIECHOTA WYBRANIECKA, PRZEBITKA, CANTUS FIRMUS, KARCZMA PIWNA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, PALEOBOTANIKA, SZKŁA, DWUKĄT SFERYCZNY, SPUSZCZENIE, GIPSORYT, GNIAZDO ZAWOROWE, PROLEK, KATECHEZA, MOC ZNAMIONOWA, PORÓD LOTOSOWY, IMPOSTOR, TYBETAŃCZYK, PŁOMIENIE, RZEKA AUTOCHTONICZNA, KARATE TRADYCYJNE, WYBUCH, STAROBIAŁORUSKI, STANICA, TORRENT, WALCOWNIA ZIMNA, MAPA FIZYCZNA, CUMULUS, DARMOCHA, SZTUKA MINOJSKA, MIKROMACIERZ DNA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, MAGAZYN, RZEŹNIK, MARUNA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, ŚWIADOMOŚĆ, DEMISEKSUALIZM, ?ARANŻACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA, WEDŁUG KTÓREJ OBLICZA SIĘ ILOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W CIĄGU GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA, WEDŁUG KTÓREJ OBLICZA SIĘ ILOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W CIĄGU GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSOBOGODZINA miara, według której oblicza się ilość i wartość pracy wykonanej przez jedną osobę w ciągu godziny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSOBOGODZINA
miara, według której oblicza się ilość i wartość pracy wykonanej przez jedną osobę w ciągu godziny (na 12 lit.).

Oprócz MIARA, WEDŁUG KTÓREJ OBLICZA SIĘ ILOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W CIĄGU GODZINY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MIARA, WEDŁUG KTÓREJ OBLICZA SIĘ ILOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W CIĄGU GODZINY. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast