Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OFICJALNE WSPIERANIE KOGOŚ - NA PRZYKŁAD ARTYSTY, UCZONEGO - PRZEZ INSTYTUCJĘ LUB OSOBĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECENASOSTWO to:

oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 12 lit.)PATRONAT to:

oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 8 lit.)PROTEKTORAT to:

oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OFICJALNE WSPIERANIE KOGOŚ - NA PRZYKŁAD ARTYSTY, UCZONEGO - PRZEZ INSTYTUCJĘ LUB OSOBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.040

PUDLINGOWANIE, AUDIOBOOK, PARK MIEJSKI, CENA DETALICZNA, ALMANACH, OKNO RADIOWE, GOL KONTAKTOWY, ALTOCUMULUS, PROPORZEC, NIEUMARŁY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KANAŁOPATIA, ZANIECZYSZCZENIA, POSTOŁY, INSTYTUT, PROFIL KAUZALNY, CYMETYDYNA, SKAŁA MAGMOWA, ZNAK, FAKT, JODEK, RACJONALIZM, AMFOTERYCYNA B, PRAWO OHMA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, TERMOLUMINESCENCJA, WIBROBETON, ANTYOKSYDANT, DOMINACJA PEŁNA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, LIST POETYCKI, WODA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, OSPA PRAWDZIWA, KRYSZTAŁEK, CYTOSTATYK, CHOROBA VERNEUILA, PSYCHOANALIZA, OBRAZICIEL, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PLUS, WODNIAK, ZŁOTKO, CYGANECZKA, RAMIENICOWE, ZIEMIA, SZYSZAK HUSARSKI, GARDZIEL, LENIWKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, MIKROFON STYKOWY, STRACH BIERNY, PRZYPADEK, POKRYWA, BIEGUN MAGNETYCZNY, JUDASZOWSKI POCAŁUNEK, IRANISTAN, UKRAIŃSKI, KOŁO WERTYKALNE, FASETKA, REWALIDACJA, CYSTOSTOMIA, KARABAN, IMPEDYMENTA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, SZYDERA, GIGANT, MIODNIK, PIUSKA, PUSTELNIA, NISKOROSŁOŚĆ, ALERGIA, OBLICZNOŚĆ, SEJSMOGRAF, CZYTELNIA, NAZGULE, BENIAMINEK, ALLELUJA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MARSKOŚĆ, PAL, SZATAN, ZAWIKŁANIE, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, SAMOOBRONA, PASSEPIED, OKSACYLINA, SERIA, AUSZPIK, AMINOKWAS, CHOINKA, DOMINATOR, SEKS, FLOTA, PŁYTA KORKOWA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PODŁOWCZY, FOTOGRAM, BURDA, LAMPKA MAŚLANA, KRATOWNICA, NARKOTYZER, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, OKRĘT DOZOROWY, DRĄG, KONFEKCJONER, BRAMA TRIUMFALNA, POŁUDNIK ZEROWY, IBERYSTA, TONAŻ, ANGOL, ZASADA PODCZEPIENIA, NIEDOŻYWIANIE, SAMODZIELNOŚĆ, NACIEK, TEOGONIA, RENOMA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, SŁUPICA, ZARZĄDZENIE, FOTOSENSYBILIZATOR, BRZEG, SKIPASS, SAMPEL, GWIAZDA, MIĘSO, WOLUTA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, CEMENTOWE BUTY, ARBITRAŻ, PRZĘDZA, KONDOMINIUM, POTENCJAŁ, MUESLI, BAGNO, FALA BALISTYCZNA, ALIENACJA, KATAPULTA, WĘDRÓWKA, GAZ GENERATOROWY, PROCES ODWRACALNY, MOŻLIWOŚĆ, WZGLĄD, OSIEMNASTKA, KWARTET, URYNA, IRANIZACJA, KÓZKI, PRZETOKA, JĘZYK ELFÓW, GIPSATURA, SZPIEGÓWKA, CIĘGNO NAPĘDOWE, WIELOBARWNOŚĆ, MIKROFON KONTAKTOWY, CZYŚCIOSZKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, GLORIA, ZABORCZOŚĆ, POLE DRUMLINOWE, EMOTIKONA, KUBIZM ORFICZNY, ŻYŁKA, LUFT, REFLEKTOR, PUPIL, ELEGIA, ZWOLNIENIE, OBROŻA, DOMINACJA ZUPEŁNA, OWRZODZENIE, STOŻEK DZIOBOWY, KATALOG DZIAŁOWY, MONETA OBIEGOWA, FILIGRAN, MASA KAJMAKOWA, KOMENDATARIUSZ, NEFROLEPIS, BIAŁY SPORT, MYCA, JEDNOSTKA ENERGII, SENTYMENT, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SYNKOPA, BŁYSK HELOWY, KONWENT, BEŁT, BEZKLASOWOŚĆ, METODA KARTOGRAMU, RERECORDING, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DYFERENCJA, HANDEL NARĘCZNY, ZAPOJA, PISMO, ZATOR, SITO, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, BRIK, DANA, BLOCZEK, WYLEW, KRĄG CZAROWNIC, PÓŁKA SKALNA, NIEZDARSTWO, SUWAK LOGARYTMICZNY, PRZYNĘTA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, TUŁACZ, METALICZNOŚĆ, SZYJA, SPULCHNIACZ, MACH, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, RÓŻA, SZCZEĆ, LISTEK, GŁOS SUMIENIA, KANAŁ, SZPILECZKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KAPSUŁA POWROTNA, ARYTMETYZACJA, SKUNKS, OLEJEK ABSOLUTNY, BUZA, BĄK, KB, RUBELIT, CHEDYW, SESJA, OSŁONOWOŚĆ, MŁYNEK, PRZYWÓZKA, TELEWANGELIZM, SZALONA GŁOWA, PAŁATKA, OLEJ LNIANY, METODA KASOWA, EGZORCYZM, HAJDUK, SPRYCIULA, NIEOSTROŚĆ, ENERGOELEKTRYK, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KADŁUB, TERMOJONIZACJA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, GŁOŻYNA, SIATKA GEOGRAFICZNA, MATURA POMOSTOWA, MAZUREK, EKSPLOATATOR, PUSZCZA, TECHNIKA ANALOGOWA, SZTUCZNY LÓD, PRZYJEZDNY, LUTNIARZ, LEGENDA, SPEKTROSKOPIA, FORMANT, KOMISJA SKRUTACYJNA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, FIGÓWKA, ZGRUPOWANIE, CZARNA KARTKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, SKRZYNIA BIEGÓW, CHOLERA, PRODUCENT, DOŚWIADCZENIE, LADA, PEŁNOMOCNICTWO, JĘZYKI KAUKASKIE, KATAPULTOWANIE, CHMURSKO, CHODNIK MINOWY, OPONA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, MARIONETKA, SYJON, VITARA, DEKANAT, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ARKADA, TRWAŁOŚĆ, EMIGRACJA, BELKOWANIE, WASĄG, BIAŁA DIETA, WODNIAK, ZABUDOWANIE, MAŁY PALEC, PRZEDROSTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.040 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OFICJALNE WSPIERANIE KOGOŚ - NA PRZYKŁAD ARTYSTY, UCZONEGO - PRZEZ INSTYTUCJĘ LUB OSOBĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mecenasostwo, oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 12 lit.)
patronat, oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 8 lit.)
protektorat, oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECENASOSTWO
oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 12 lit.).
PATRONAT
oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 8 lit.).
PROTEKTORAT
oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x