PROCES RZEŹBOTWÓRCZY POLEGAJĄCY NA WYMYWANIU ZWIETRZELINY I GLEBY ORAZ ICH PRZEMIESZCZENIU W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPŁUKIWANIE to:

proces rzeźbotwórczy polegający na wymywaniu zwietrzeliny i gleby oraz ich przemieszczeniu w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES RZEŹBOTWÓRCZY POLEGAJĄCY NA WYMYWANIU ZWIETRZELINY I GLEBY ORAZ ICH PRZEMIESZCZENIU W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.897

PRZEPIĘCIE, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, FOTOALBUM, TAROK, ZASTOINA, LEKARSTWO, WYRAZ BLISKOZNACZNY, BANKRUCTWO, GICZ, TERMIT, CIĄGI, SKIPASS, ODCHYŁ, ASTROGRAFIA, ANGARIA, PRODUKT UBOCZNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, OPAŁ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, GATUNEK SYNCHRONICZNY, DOMINIUM, TEMPERA, SZYP, WĄTROBIANKA, GOSTEK, LUWERS, CENTRUM URAZOWE, PATOMECHANIZM, TŁUMACZKA, DYSONANS, GROTESKA, STRAŻ, BRYŁA, FOTORECEPTOR, TWIST, WAGINOSCEPTYK, MAGNETOSTATYKA, DEDUPLIKACJA, SSAKI NIŻSZE, IZBA CZELADNA, BREUIL, GROOMING, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ZROSŁOGŁOWE, MUSZLA, KAZBA, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WIĆ, KLEROMANCJA, SPIKER, SUPERRAKIETA, EINSIEDLER, HETEROATOM, KOZA PIERWOTNA, KONOPIOWATE, AKOMPANIAMENT, PODSTAWA, PRZEZIERNIK, ŻAREŁKO, KARTA KREDYTOWA, TOPIEL, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, PLECHA, SOKOLSTWO, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, HERBATA BIAŁA, REDUTA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, CHOROBA REUMATYCZNA, STRZAŁKA, MANIERYZM, SALEP, LODOWIEC FIELDOWY, SNICKERS, WOTUM, GRAB, INTERWIZJA, DYSZKANT, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, PREPARAT KONTAKTOWY, INFORMACJA NAUKOWA, RYNNA, SZPERACZ, POLIKRYSZTAŁ, BARWNIK, CENOBIORCA, KRAKÓW, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, KREWETKA WIŚLANA, KĄT DOPISANY, INWESTYCJA PORTFELOWA, BARKAS, ELEKTROIZOLACJA, NIMFA, BANIA, DYSPEPSJA, SALMONELLA, UT, LOT, DEKANTER, PASTISZ, BRYTYJSKOŚĆ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, FAŁSZERZ, WYBIEG, EKLEKTYCZNOŚĆ, KONSOLA STEROWNICZA, WEREŻKA, ZAGĘSZCZARKA, ODCZYN, EGZEKUTYWA, STRZYKWA, CZAKROTERAPIA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, DEGENERACJA, DIASYSTEM, TRANSFLUENCJA LODOWCA, SPOINA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, WĄSONÓG, AMINOKWAS, KOREAŃSKI, DŁUGOSZKI, MIRAŻ, HELIOCENTRYZM, DACH HEŁMOWY, TYTUŁ NAUKOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, WILCZY BILET, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, MADONNA, ZATAR, OKRĄGŁOŚĆ, INDOKTRYNACJA, ALTERNATYWA, ŚLEPOTA KOROWA, CHEMOATRAKTANT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SPOWALNIACZ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KAFKA, BULION, OPSONINA, SOLARZ, WŁÓKNO SZTUCZNE, VOTUM, RAZSOLNIK, BYDLĘ, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WĘZEŁ, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CENUROZA, KRĘCIEK, FAJKA WODNA, EROZJA GENETYCZNA, TELEWANGELIZM, KONTROLA, HODOWLA ZARODOWA, KOLEŚ, DIAGRAM KWIATOWY, MEGAFON, MANIFEST, SOCJALIZM NAUKOWY, IZOLATORIUM, NIEWIERZĄCY, FILM SCIENCE-FICTION, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, MIELIZNA, KONKURENCJA, KREDYT HANDLOWY, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, PULPA, HB, KONSULAT, SZKARŁUPNIE, CZOŁÓWKA, PRZETŁOK, ANTONOMAZJA, STARZĘŚLA, HALOFIL, EWALUACJA, MASŁO, ROBOCIK, ŚWIĘCONE, DRYBLING, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, PRZESYŁKA LISTOWA, KŁOPOTANIE SIĘ, NIESTAWIENNICTWO, ANTAGONISTA, WAPNO NIEGASZONE, SATELITA, POSZKODOWANY, BIRET, TYTOŃ, KOCZ, SEWELE, MATRYCA STRUKTURALNA, FUNKCJA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SERENADA, REMONT KAPITALNY, DĄBROWIANIN, PRAWO ZATRZYMANIA, TOREBKA BOWMANA, DZIAŁO HARPUNNICZE, DYFUZJA ŚLEDZONA, STATUS, CZARNY DIAMENT, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, WSPÓŁZAWODNICTWO, ALTERNARIOZA, PEPTYD, ŻAGIEW, CZEPIEC, KONCENTRACJA, PARTIA, DOMINACJA, DRZEWOŁAZOWATE, USTNIK, AEDICULA, ANTENA YAGI-UDA, ONELINER, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, MÓL BOROWICZAK, INFA, ROLADA, BIOCYD, PÓŁKOLONIA, LAICYZM, BRIENZ, SZATNIARZ, PORÓD FIZJOLOGICZNY, SASZETKA, GEN DOMINUJĄCY, BAZA ORBITALNA, MIKROFON CEWKOWY, JAZGOT, BLASK, GRZECHOTKA, KRET, ŚWIATŁA DROGOWE, PROWINCJA, CHIŃSZCZYZNA, KUBECZEK, BECZKA BEZ DNA, SIERMIĘGA, JIM, GRUCA, FREUD, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, FORMUŁA LOGICZNA, OPERACJA, HOSTEL, KASZA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, BLOKADA EKONOMICZNA, JĘZYK, ŁONO, KOŁNIERZ, KARAKUŁY, ODRUCH, OBRÓT, MITOZA, WERYFIKACJA, UJŚCIE, TANIEC, SZERYF, REGULATOR WATTA, STOPNIOWALNOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, HIGROFIT, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, LAMPA WOODA, TINGEL, WYTRZESZCZ, MORELÓWKA, DRZEWO MASTYKSOWE, BUDYŃ, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, FILOKAKTUS, CIEŃ, TROLLING, EDAM, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ŚNIEŻYCA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, STACJA ZAKŁADOWA, KALINA, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, AGATA, INFLACJA AKADEMICKA, SKUNKS, ?RAJD DAKAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.897 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES RZEŹBOTWÓRCZY POLEGAJĄCY NA WYMYWANIU ZWIETRZELINY I GLEBY ORAZ ICH PRZEMIESZCZENIU W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES RZEŹBOTWÓRCZY POLEGAJĄCY NA WYMYWANIU ZWIETRZELINY I GLEBY ORAZ ICH PRZEMIESZCZENIU W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPŁUKIWANIE proces rzeźbotwórczy polegający na wymywaniu zwietrzeliny i gleby oraz ich przemieszczeniu w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPŁUKIWANIE
proces rzeźbotwórczy polegający na wymywaniu zwietrzeliny i gleby oraz ich przemieszczeniu w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 11 lit.).

Oprócz PROCES RZEŹBOTWÓRCZY POLEGAJĄCY NA WYMYWANIU ZWIETRZELINY I GLEBY ORAZ ICH PRZEMIESZCZENIU W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROCES RZEŹBOTWÓRCZY POLEGAJĄCY NA WYMYWANIU ZWIETRZELINY I GLEBY ORAZ ICH PRZEMIESZCZENIU W DÓŁ STOKU PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ LUB ROZTOPOWĄ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast