URZĄDZENIE PERYFERYJNE KOMPUTERA POZWALAJĄCE NA STWORZENIE POSTACI CYFROWEJ OBRAZU Z ORYGINAŁÓW TRANSPARENTNYCH (PRZEŹROCZYSTYCH) CZYLI SLAJDÓW LUB NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKANER BĘBNOWY to:

urządzenie peryferyjne komputera pozwalające na stworzenie postaci cyfrowej obrazu z oryginałów transparentnych (przeźroczystych) czyli slajdów lub negatywów fotograficznych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE PERYFERYJNE KOMPUTERA POZWALAJĄCE NA STWORZENIE POSTACI CYFROWEJ OBRAZU Z ORYGINAŁÓW TRANSPARENTNYCH (PRZEŹROCZYSTYCH) CZYLI SLAJDÓW LUB NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.244

ISLANDZKOŚĆ, CZYSTKA, HYDROFON, DYMKA, HORMON LOKOMOCYJNY, ABLACJA LODOWCOWA, BASZTA, ŹREBIĘ, ATLAS NIEBA, INWESTOR, POWAŻNY WIEK, KREPA, PODEJŚCIE, MASŁO, MIĘDLARKA, LABORATORIUM, CHOROBA ZAWODOWA, POSEŁ, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, KORNET, WRZUTA, CEL, RYSIK, KOMISANT, GNÓJ, BLOK RYSUNKOWY, DŹWIGNICA, BARWA DŹWIĘKU, HODOWCA, LĘK, ANTROPONIM, KAPISZON, PROPAROKSYTON, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SKOPEK, OPÓR WZNIESIENIA, PARAFIA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, POR, BEYLIZM, PRZÓD, WYROŚL, ZAKURZENIE, DWUDZIESTY PIERWSZY, KONSOLETA, PELAGRA, ŚCIANA, PORWAK LODOWCOWY, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, SPRAWUNEK, MOGISYGMATYZM, GAJA, KATAPULTA, PRZEJAW, FILET, TRZMIELINA, SKRĘTNIK, ZRAZ, POLONISTYKA, MÓR, WYZWALACZ, TENIS ZIEMNY, CARAT, BRUK, MATOŁEK, WSPINACZKA SPORTOWA, KONWERSJA , OŁTARZYK PRZENOŚNY, KOMEDIANT, ZBRODNIA STALINOWSKA, PODŁOTA, SZCZOTKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WELON, GAZ, KŁĄB, ADAPTER CUMOWNICZY, PADAŁKA, DYPTYCH, SIEĆ, LODY WŁOSKIE, ŁACINA, DROBIAZG, WIDŁY, BRANIE POD WŁOS, LOFIKS, KOMBAJN GÓRNICZY, MINOTORPEDA, DEGENERACJA, LASECZKA, WIERZBINA, PERYFERIUM, TELETECHNIKA, EPOKA INDUSTRIALNA, CEWKA, CERES, DOM POSELSKI, SECANS, METODA PORÓWNAŃ, WAMS, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KRYTERIUM SYLVESTERA, MORENA BOCZNA, ZŁOCIEŃ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, FIBRYL, APOLOGETYK, OBSERWACJA, LIGATURA, WŁOSIANKA, ROZLEGŁOŚĆ, XSARA, KOŁNIERZYK, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, HYBRYDALNOŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, PŁUCZKA, BĄK, ZAKRZTUSZENIE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, GORĄCZKA, KOREAŃSKI, STEROWNIK, ŁUPIEŻ PSTRY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, DRUK, KOPARKA, PLETYZMOGRAF, TRENAŻER, DUŃSKOŚĆ, SAMOGRAJ, WOLE OKO, ADHD, BALSAM KANADYJSKI, ŁAGIEW, LIRNIK, NOGA, REWERSAŁ, ZWROT, REOFILE, HERMA, GLORIETA, PLIK DŹWIĘKOWY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, EKSPOZYCJA, MAŚLANKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, LITOBENTOS, OPTOMETRYSTA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KOŃ CUGOWY, WINA NIEUMYŚLNA, SYSTEM SYMBOLICZNY, ODSZCZEPIEŃSTWO, CEWKA RUHMKORFFA, FERMAN, DROGA, BUŁAN, FACH, ZAPORA WODNA, MAGDYNO, NAGOLENNIK, SPIROMETR, WOKALIZA, FAJKA, NIEWYPARZONA GĘBA, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, TYNKTURA, NACIĄG, PAJACYK, RESET, PĘTO, WADA DREWNA, TUMBA, SPŁYW, JAWNOGRZESZNICA, GNIEW, JAMA, NIMBOSTRATUS, IZOKWANTA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, NIMFA, REGIMENTARZ, SZYKANA, TROLL, ZAJAD, GAZ BOJOWY, SSAK, PATENT, TRUCHŁO, PAŁĄK, DRYBLAS, SZKŁA, BAJADERA, TACZKA, WŚCIEKŁY PIES, TOWARZYSTWO, DEFLEKTOR, PROGRAM, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, BEZIMIENNOŚĆ, WŁODZIMIERZ, KOSTKA, RDZA ZBOŻOWA, CZYNELE, KOMORA, KOLAUDACJA, CHIŃSKI, RYNKA, POMPA POŻARNICZA, RURMUS, PIEGUSEK, PANDANOWIEC, HURMA, STATUS, GŁUPEK, SSAK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ODWROTNOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KOSZT BEZPOŚREDNI, SAKWA, ŚRODEK KARNY, EKSTRADYCJA, JEZIORO KOSMICZNE, STAN, KALKA, HIPERTONIA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PRZECHÓW, CZEK PODRÓŻNICZY, ODCZYN, TRANSPARENT, DŻEM, UZDATNIACZ, LAMBREKIN, CZTEROTAKT, SUMA KONTROLNA, GLIF, HARISSA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, LURA, SUKCESIK, OSŁABIACZ PODRZUTU, WSZARZ, KNOTNIK ZWISŁY, PIWNICA, SŁOBODA, KOMITET, SĘKARKA, UKŁAD ODNIESIENIA, MIODNIK, TĘSKNICA, KĘPKA, DZIAD, TRAGICZNOŚĆ, STRACCIATELLA, NIEMIECKOŚĆ, MÓZG ELEKTRONOWY, SYLWETA, KONSTYTUCJA, ARABICA, PODPINKA, WIDZENIE PRĘCIKOWE, GEST, BI, DZIÓB, TERMINAL, PRASOWANIE, AKTYWNOŚĆ, NAROŻNIK, KULTYSTA, NARKOTYK, ODPŁYW, AKT, KASZUBSKOŚĆ, INWAZJA, KOSMATOŚĆ, FILEMONKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, WIZERUNEK, PRZEKŁADNIA, UPADEK, EGIDA, MINERAŁ, FILIGRAN, EPOKA, KLUZA, PROMIEŃ, JAZ, BON OŚWIATOWY, GOSPODARKA TOWAROWA, KATZENJAMMER, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KRYJÓWKA, PANI, BYCZEK, ?WIRÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.244 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE PERYFERYJNE KOMPUTERA POZWALAJĄCE NA STWORZENIE POSTACI CYFROWEJ OBRAZU Z ORYGINAŁÓW TRANSPARENTNYCH (PRZEŹROCZYSTYCH) CZYLI SLAJDÓW LUB NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE PERYFERYJNE KOMPUTERA POZWALAJĄCE NA STWORZENIE POSTACI CYFROWEJ OBRAZU Z ORYGINAŁÓW TRANSPARENTNYCH (PRZEŹROCZYSTYCH) CZYLI SLAJDÓW LUB NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKANER BĘBNOWY urządzenie peryferyjne komputera pozwalające na stworzenie postaci cyfrowej obrazu z oryginałów transparentnych (przeźroczystych) czyli slajdów lub negatywów fotograficznych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKANER BĘBNOWY
urządzenie peryferyjne komputera pozwalające na stworzenie postaci cyfrowej obrazu z oryginałów transparentnych (przeźroczystych) czyli slajdów lub negatywów fotograficznych (na 13 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE PERYFERYJNE KOMPUTERA POZWALAJĄCE NA STWORZENIE POSTACI CYFROWEJ OBRAZU Z ORYGINAŁÓW TRANSPARENTNYCH (PRZEŹROCZYSTYCH) CZYLI SLAJDÓW LUB NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - URZĄDZENIE PERYFERYJNE KOMPUTERA POZWALAJĄCE NA STWORZENIE POSTACI CYFROWEJ OBRAZU Z ORYGINAŁÓW TRANSPARENTNYCH (PRZEŹROCZYSTYCH) CZYLI SLAJDÓW LUB NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x